Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Poppema verdedigt naar voren

Datum:06 november 2015

Groots en meeslepend wil ik leven!
hoort ge dat, vader, moeder, wereld, knekelhuis!
Hendrik Marsman, uit “De grijsaard en de jongeling”

Academic Freedom in Yantai

Datum:25 september 2015
Auteur:Antoon de Baets

Behind the intended University of Groningen Yantai (UGY), there is a philosophy. An important part of that philosophy is the argument that by bringing the Dutch higher education model to Yantai and Yantai students to Groningen, both sides will benefit and,...

Medezeggenschap over University of Groningen Yantai

Datum:26 juni 2015

Donderdag 25 juni stond Yantai weer op de agenda. Op verschillende manieren. Er lag een stuk over de rol van de medezeggenschap met betrekking tot RUG-branch campus Yantai. Een dergelijk stuk was nodig omdat een onderwerp als dit niet expliciet in de wet...

Overdracht naar nieuwe raadsleden

Datum:10 juni 2015
Auteur:Gert Jan Bokdam

Dragende bijrol
De rol van medezeggenschapper aan de RUG is een bijrol. Maar wel een belangrijke, dragende bijrol. Niet die van aangever voor het bestuur, God behoede ons! Besturen (werkwoord) moet tegenwoordig weer met een democratisch smoel. Dat kan niet...

Regarding the University of Groningen Yantai Project

Datum:29 april 2015

Questions of the Personnel Faction regarding the University of Groningen Yantai Project (UGY)

UK kort door de bocht

Datum:31 maart 2015
Auteur:Bart Beijer

Met de titel 'Studenten mogen college opnemen en streamen' gaat de UK te kort door de bocht. Gelukkig geeft het artikel ook de nuance: we moeten ons houden aan de wet. Het is echter niet duidelijk wat dat in dit verband betekent. Niet alleen de...

Open brief aan decanen en directeuren over verkiezingen

Datum:05 maart 2015
Auteur:Bart Beijer

Geachte rector, geachte decaan, geachte directeur,

Verklaring in UR namens alle fracties

Datum:03 maart 2015
De ontwikkelingen in Amsterdam worden uiteraard ook door de universiteitsraadfracties gevolgd. Dit resulteerde in een gezamenlijke verklaring namens alle fracties in vergadering van 26 februari, waarin we de punten van herkenning aangaven. Geheel toevallig...

De UR in januari

Datum:03 februari 2015

Afgelopen maand in de Uraad

Scholars at risk

Datum:06 januari 2015

Op initiatief van onze fractie heeft de gezamenlijke UR een notitie ingediend om te bevorderen dat de RUG weer mee gaat doen met Scholars at Risk (zie bijgevoegd document voor de tekst van de motie). Nu het College van Decanen in beginsel positief heeft...