Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Eén regeling ouderschapsverlof promovendi

Datum:05 januari 2015

In oktober verscheen er een artikel op de UK-site over het niet verlenen van ouderschapsverlof bij de Faculteit der Letteren. Naar aanleiding daarvan hebben we in de universiteitsraad de vraag gesteld aan het College of een regeling als deze geen centraal...

UK

Datum:04 januari 2015

Interessant was een kort intermezzo in de uraad van oktober over de UK, die op dit moment op zoek is naar een nieuwe hoofdredacteur. Zowel onze fractie als studentenfractie Lijst STERK stelden vragen aan het CvB over eventuele invloed op benoemingen en...

Bijeenkomst met Raad van Toezicht

Datum:03 januari 2015

Bij het onderwerp medezeggenschap hebben we een pleidooi gehouden voor vroege betrokkenheid van de UR bij diverse onderwerpen, omdat de UR, maar natuurlijk ook een breed samengestelde Personeelsfractie, ervaring en expertise heeft op vele gebieden in de...

Werkdruk terugkerend element in Uraad

Datum:02 januari 2015

Veel dossiers die we in de Uraad voorbij krijgen hebben een werkdrukaspect. Is werkdruk erg? Misschien op zich niet, maar wel als het leidt tot werkstress.Tot nu toe was het standpunt van het CvB iets als 'we kaarten het bij het bestuurlijk overleg (BO)...

Werkdruk terugkerend element in Uraad

Datum:01 januari 2015

Veel dossiers die we in de Uraad voorbij krijgen hebben een werkdrukaspect. Is werkdruk erg? Misschien op zich niet, maar wel als het leidt tot werkstress.Tot nu toe was het standpunt van het CvB iets als 'we kaarten het bij het bestuurlijk overleg (BO)...

UR oneens met Raad van Toezicht

Datum:01 januari 2015

Waarom was de PF en de hele raad tegen de tussentijdse herbenoeming van Sibrand Poppema en Jan de Jeu? Niets persoonlijks, maar we verschilden met de RvT van mening over de vraag of de huidige situatie nu zo bijzonder is dat een afwijkende...