Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Resultaten voor tag: Verkiezingen

De Personeelsfractie en wel hierom!

Datum:13 mei 2019
Auteur:Bart Beijer

Na 10 jaar in de universiteitsraad ben ik niet meer herkiesbaar, maar toch wil ik oproepen om op de Personeelsfractie te stemmen, Ik probeer uit te leggen waarom. Tien jaar geleden was het tamelijk eenvoudig. Er was één personeelsfractie met daarbinnen een...

Open brief aan decanen en directeuren over verkiezingen

Datum:05 maart 2015
Auteur:Bart Beijer

Geachte rector, geachte decaan, geachte directeur,