Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Resultaten voor tag: Yantai

Yantai woordvoering

Datum:23 februari 2018
Auteur:John Hoeks

Ik ben de U-raad ingegaan om Yantai te stoppen.

Startwoordvoering m.b.t. Yantai in Universiteitsraad van februari

Datum:22 februari 2018
Auteur:Bart Beijer

Vorige maand hebben we in een verklaring namens alle fracties aangegeven vandaag te willen terugblikken en vooruitkijken over de plannen voor Yantai. Sommige fractiegenoten zullen dat zometeen wat uitgebreider doen, maar ik wil aftrappen met enkele korte...

Verklaring namens alle fracties – Universiteitsraad 1 februari 2018

Datum:01 februari 2018

Het is onvermijdelijk om vandaag iets te zeggen over de ontstane situatie rond het Yantai-project. Namens alle fracties in de Universiteitsraad daarom een korte verklaring.

Wetgeving rond opleidingen in het buitenland

Datum:13 maart 2017

In een nieuwsbericht op My University wordt de stand van zaken rond de plannen voor Yantai geschetst. Een kleine aanvulling van onze kant over de nog te volgen stappen.

Councils hold the right to consent on the Yantai-plans

Datum:24 februari 2017

English version below*
Op dringend verzoek van de Personeelsfractie en Lijst Calimero heeft het College van Bestuur op 16 februari 2017 toegezegd de Universiteitsraad en de Faculteitsraden van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) instemmingsrecht te...

Een bewogen terugblik op de afgelopen universiteitsraad vergadering

Datum:08 september 2016
Auteur:Bart Beijer

Zoals al opgemerkt in de voorbeschouwing, de universiteitsraad (UR) kon op 1 september fors aan de bak. De melding reorganisatie van Food & Drinks was van de agenda gehaald, omdat tijdens de voorbereidende commissievergadering bleek dat het plan van het...

Poppema verdedigt naar voren

Datum:06 november 2015

Groots en meeslepend wil ik leven!
hoort ge dat, vader, moeder, wereld, knekelhuis!
Hendrik Marsman, uit “De grijsaard en de jongeling”

Academic Freedom in Yantai

Datum:25 september 2015
Auteur:Antoon de Baets

Behind the intended University of Groningen Yantai (UGY), there is a philosophy. An important part of that philosophy is the argument that by bringing the Dutch higher education model to Yantai and Yantai students to Groningen, both sides will benefit and,...

Medezeggenschap over University of Groningen Yantai

Datum:26 juni 2015

Donderdag 25 juni stond Yantai weer op de agenda. Op verschillende manieren. Er lag een stuk over de rol van de medezeggenschap met betrekking tot RUG-branch campus Yantai. Een dergelijk stuk was nodig omdat een onderwerp als dit niet expliciet in de wet...

Regarding the University of Groningen Yantai Project

Datum:29 april 2015

Questions of the Personnel Faction regarding the University of Groningen Yantai Project (UGY)