Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Resultaten voor tag: universiteitsraad

De augustusvergadering

Datum:31 augustus 2019
Auteur:Bart Beijer

Afgelopen donderdag vond de laatste vergadering plaats van de universiteitsraad (UR) van 2018-2019 en werd de nieuwe raad voor komen academisch jaar geinstalleerd. Daarom nu op 31 augustus mijn laatste bijdrage aan dit blog als lid van de PF. Aanvankelijk...

Evaluatie van het proces rond de plannen voor Yantai

Datum:29 maart 2018

Verklaring namens alle fracties van de Universiteitsraad in de overlegvergadering met het College van Bestuur:

Yantai woordvoering

Datum:23 februari 2018
Auteur:John Hoeks

Ik ben de U-raad ingegaan om Yantai te stoppen.

Waarom ik tegen het Yantaiplan ben

Datum:22 februari 2018

Het Yantaiplan is tussen januari 2015 en januari 2018 bedacht door ons College van Bestuur en door Chinese partners om een branchcampus in de Chinese stad Yantai op te richten. Als een draak lag dit plan drie jaar lang op het Broerplein. Het slokte veel...

Verklaring namens alle fracties – Universiteitsraad 1 februari 2018

Datum:01 februari 2018

Het is onvermijdelijk om vandaag iets te zeggen over de ontstane situatie rond het Yantai-project. Namens alle fracties in de Universiteitsraad daarom een korte verklaring.

Flink aan de bak in de augustuscyclus

Datum:19 augustus 2016
Auteur:Bart Beijer

Normaal is de augustusvergadering van de universiteitsraad (UR) vrij rustig. ’s Ochtends nog een aantal serieuze onderwerpen en daarna de wisselraad waarin de nieuwe leden van de raad voor het komende jaar hun intrede doen. De vertrekkende studentleden...

Medezeggenschap over University of Groningen Yantai

Datum:26 juni 2015

Donderdag 25 juni stond Yantai weer op de agenda. Op verschillende manieren. Er lag een stuk over de rol van de medezeggenschap met betrekking tot RUG-branch campus Yantai. Een dergelijk stuk was nodig omdat een onderwerp als dit niet expliciet in de wet...

Overdracht naar nieuwe raadsleden

Datum:10 juni 2015
Auteur:Gert Jan Bokdam

Dragende bijrol
De rol van medezeggenschapper aan de RUG is een bijrol. Maar wel een belangrijke, dragende bijrol. Niet die van aangever voor het bestuur, God behoede ons! Besturen (werkwoord) moet tegenwoordig weer met een democratisch smoel. Dat kan niet...