Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

De augustusvergadering

Datum:31 augustus 2019
Auteur:Bart Beijer

Afgelopen donderdag vond de laatste vergadering plaats van de universiteitsraad (UR) van 2018-2019 en werd de nieuwe raad voor komen academisch jaar geinstalleerd. Daarom nu op 31 augustus mijn laatste bijdrage aan dit blog als lid van de PF. Aanvankelijk...

De Personeelsfractie en wel hierom!

Datum:13 mei 2019
Auteur:Bart Beijer

Na 10 jaar in de universiteitsraad ben ik niet meer herkiesbaar, maar toch wil ik oproepen om op de Personeelsfractie te stemmen, Ik probeer uit te leggen waarom. Tien jaar geleden was het tamelijk eenvoudig. Er was één personeelsfractie met daarbinnen een...

Evaluatie van het proces rond de plannen voor Yantai

Datum:29 maart 2018

Verklaring namens alle fracties van de Universiteitsraad in de overlegvergadering met het College van Bestuur:

Yantai woordvoering

Datum:23 februari 2018
Auteur:John Hoeks

Ik ben de U-raad ingegaan om Yantai te stoppen.

Waarom ik tegen het Yantaiplan ben

Datum:22 februari 2018

Het Yantaiplan is tussen januari 2015 en januari 2018 bedacht door ons College van Bestuur en door Chinese partners om een branchcampus in de Chinese stad Yantai op te richten. Als een draak lag dit plan drie jaar lang op het Broerplein. Het slokte veel...

Startwoordvoering m.b.t. Yantai in Universiteitsraad van februari

Datum:22 februari 2018
Auteur:Bart Beijer

Vorige maand hebben we in een verklaring namens alle fracties aangegeven vandaag te willen terugblikken en vooruitkijken over de plannen voor Yantai. Sommige fractiegenoten zullen dat zometeen wat uitgebreider doen, maar ik wil aftrappen met enkele korte...

Samenstelling Benoemingsadviescommissie voorzitter College van Bestuur

Datum:17 februari 2018
Auteur:Casper Albers

Namens de personeelgeleding van de Universiteitsraad:
De afgelopen weken is er door verschillende partijen, inclusief de Universiteitsraad zelf, druk geuit om bij de samenstelling van de benoemingsadviescommissie (BAC) voor de opvolger van Sibrand Poppema...

Verklaring namens alle fracties – Universiteitsraad 1 februari 2018

Datum:01 februari 2018

Het is onvermijdelijk om vandaag iets te zeggen over de ontstane situatie rond het Yantai-project. Namens alle fracties in de Universiteitsraad daarom een korte verklaring.

Waarom ik tegen de RUG-begroting voor 2018 stem

Datum:21 december 2017
Auteur:Antoon de Baets

Woordvoering van Antoon De Baets (lid Personeelsfractie) n.a.v. de bespreking van de Instellingsbegroting 2018 van de RUG in de Universiteitsraad
14 december 2017 - a.h.m.de.baets@rug.nl

Lieve studenten

Datum:23 november 2017

Woordvoering van Antoon De Baets (Personeelsfractie) naar aanleiding van de bespreking van het Jaarverslag van de Adviescommissie Introductietijden op de Universiteitsraad van 23 november 2017.