Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

De augustusvergadering

Datum:31 augustus 2019
Auteur:Bart Beijer

Afgelopen donderdag vond de laatste vergadering plaats van de universiteitsraad (UR) van 2018-2019 en werd de nieuwe raad voor komen academisch jaar geinstalleerd. Daarom nu op 31 augustus mijn laatste bijdrage aan dit blog als lid van de PF. Aanvankelijk waren...

De Personeelsfractie en wel hierom!

Datum:13 mei 2019
Auteur:Bart Beijer

Na 10 jaar in de universiteitsraad ben ik niet meer herkiesbaar, maar toch wil ik oproepen om op de Personeelsfractie te stemmen, Ik probeer uit te leggen waarom. Tien jaar geleden was het tamelijk eenvoudig. Er was één personeelsfractie met daarbinnen een...

Evaluatie van het proces rond de plannen voor Yantai

Datum:29 maart 2018

Verklaring namens alle fracties van de Universiteitsraad in de overlegvergadering met het College van Bestuur:

Yantai woordvoering

Datum:23 februari 2018
Auteur:John Hoeks

Ik ben de U-raad ingegaan om Yantai te stoppen.

Waarom ik tegen het Yantaiplan ben

Datum:22 februari 2018

Het Yantaiplan is tussen januari 2015 en januari 2018 bedacht door ons College van Bestuur en door Chinese partners om een branchcampus in de Chinese stad Yantai op te richten. Als een draak lag dit plan drie jaar lang op het Broerplein. Het slokte veel energie...

Startwoordvoering m.b.t. Yantai in Universiteitsraad van februari

Datum:22 februari 2018
Auteur:Bart Beijer

Vorige maand hebben we in een verklaring namens alle fracties aangegeven vandaag te willen terugblikken en vooruitkijken over de plannen voor Yantai. Sommige fractiegenoten zullen dat zometeen wat uitgebreider doen, maar ik wil aftrappen met enkele korte observaties...

Samenstelling Benoemingsadviescommissie voorzitter College van Bestuur

Datum:17 februari 2018
Auteur:Casper Albers

Namens de personeelgeleding van de Universiteitsraad:
De afgelopen weken is er door verschillende partijen, inclusief de Universiteitsraad zelf, druk geuit om bij de samenstelling van de benoemingsadviescommissie (BAC) voor de opvolger van Sibrand Poppema te...

Verklaring namens alle fracties – Universiteitsraad 1 februari 2018

Datum:01 februari 2018

Het is onvermijdelijk om vandaag iets te zeggen over de ontstane situatie rond het Yantai-project. Namens alle fracties in de Universiteitsraad daarom een korte verklaring.

Waarom ik tegen de RUG-begroting voor 2018 stem

Datum:21 december 2017
Auteur:Antoon de Baets

Woordvoering van Antoon De Baets (lid Personeelsfractie) n.a.v. de bespreking van de Instellingsbegroting 2018 van de RUG in de Universiteitsraad
14 december 2017 - a.h.m.de.baets@rug.nl

Lieve studenten

Datum:23 november 2017

Woordvoering van Antoon De Baets (Personeelsfractie) naar aanleiding van de bespreking van het Jaarverslag van de Adviescommissie Introductietijden op de Universiteitsraad van 23 november 2017.

Nieuwe gedragscode ACI

Datum:23 juni 2017
Auteur:Bart Beijer

Afgelopen donderdag kwam in de Commissie Bestuur de nieuwe gedragscode van de Advies Commissie Introductietijden (ACI) ter sprake. Het is een vooruitgang. De code heeft niet meer alleen betrekking op de introducties, moet jaarlijks ondertekend worden, noemt...

Wetgeving rond opleidingen in het buitenland

Datum:13 maart 2017

In een nieuwsbericht op My University wordt de stand van zaken rond de plannen voor Yantai geschetst. Een kleine aanvulling van onze kant over de nog te volgen stappen.

Verkiezingen / Elections 2017

Datum:03 maart 2017

English version see below

Beste collega,

De Personeelsfractie van de Universiteitsraad zoek nieuwe kandidaten! In mei van dit jaar zijn weer verkiezingen voor de Universiteitsraad. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 22 maart hiervoor aanmelden. Geïnteresseerd?...

Councils hold the right to consent on the Yantai-plans

Datum:24 februari 2017

English version below*
Op dringend verzoek van de Personeelsfractie en Lijst Calimero heeft het College van Bestuur op 16 februari 2017 toegezegd de Universiteitsraad en de Faculteitsraden van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) instemmingsrecht te verlenen...

Geen ontgroening in Groningen

Datum:23 september 2016
Auteur:Antoon De Baets, Bart Beijer, Gert Jan Bokdam

Ook gepubliceerd op de site van de UK: https://www.ukrant.nl/weg-met-ontgroening/

Een bewogen terugblik op de afgelopen universiteitsraad vergadering

Datum:08 september 2016
Auteur:Bart Beijer

Zoals al opgemerkt in de voorbeschouwing, de universiteitsraad (UR) kon op 1 september fors aan de bak. De melding reorganisatie van Food & Drinks was van de agenda gehaald, omdat tijdens de voorbereidende commissievergadering bleek dat het plan van het College...

Flink aan de bak in de augustuscyclus

Datum:19 augustus 2016
Auteur:Bart Beijer

Normaal is de augustusvergadering van de universiteitsraad (UR) vrij rustig. ’s Ochtends nog een aantal serieuze onderwerpen en daarna de wisselraad waarin de nieuwe leden van de raad voor het komende jaar hun intrede doen. De vertrekkende studentleden spreken...

WAAROM LETTEREN BELANGRIJK IS

Datum:28 april 2016
Auteur:Antoon de Baets, Nienke de Deugd

Eerder gepubliceerd op de site van de UK op 24 maart 2016

Why we support the bursary experiment

Datum:01 maart 2016
Auteur:Casper Albers

Last week, our faction (along with all other factions) supported to CvB’s proposal to join the bursary experiment. In the weeks prior to our decision, we have been in contact with various stakeholders, including PhD-councils from many different faculties. These...

Anti-fraude en anti-corruptiebeleid van de RUG?

Datum:01 maart 2016

Rondvraag op de Universiteitsraad van 25 februari 2016 over het anti-fraude en anti-corruptiebeleid van de RUG door de Personeelsfractie (mede ondersteund door Lijst Calimero, de SOG en Lijst STERK).

Poppema verdedigt naar voren

Datum:06 november 2015

Groots en meeslepend wil ik leven!
hoort ge dat, vader, moeder, wereld, knekelhuis!
Hendrik Marsman, uit “De grijsaard en de jongeling”

Academic Freedom in Yantai

Datum:25 september 2015
Auteur:Antoon de Baets

Behind the intended University of Groningen Yantai (UGY), there is a philosophy. An important part of that philosophy is the argument that by bringing the Dutch higher education model to Yantai and Yantai students to Groningen, both sides will benefit and,...

Medezeggenschap over University of Groningen Yantai

Datum:26 juni 2015

Donderdag 25 juni stond Yantai weer op de agenda. Op verschillende manieren. Er lag een stuk over de rol van de medezeggenschap met betrekking tot RUG-branch campus Yantai. Een dergelijk stuk was nodig omdat een onderwerp als dit niet expliciet in de wet wordt...

Overdracht naar nieuwe raadsleden

Datum:10 juni 2015
Auteur:Gert Jan Bokdam

Dragende bijrol
De rol van medezeggenschapper aan de RUG is een bijrol. Maar wel een belangrijke, dragende bijrol. Niet die van aangever voor het bestuur, God behoede ons! Besturen (werkwoord) moet tegenwoordig weer met een democratisch smoel. Dat kan niet zonder...

Regarding the University of Groningen Yantai Project

Datum:29 april 2015

Questions of the Personnel Faction regarding the University of Groningen Yantai Project (UGY)

UK kort door de bocht

Datum:31 maart 2015
Auteur:Bart Beijer

Met de titel 'Studenten mogen college opnemen en streamen' gaat de UK te kort door de bocht. Gelukkig geeft het artikel ook de nuance: we moeten ons houden aan de wet. Het is echter niet duidelijk wat dat in dit verband betekent. Niet alleen de studentenfracties...

Open brief aan decanen en directeuren over verkiezingen

Datum:05 maart 2015
Auteur:Bart Beijer

Geachte rector, geachte decaan, geachte directeur,

Verklaring in UR namens alle fracties

Datum:03 maart 2015
De ontwikkelingen in Amsterdam worden uiteraard ook door de universiteitsraadfracties gevolgd. Dit resulteerde in een gezamenlijke verklaring namens alle fracties in vergadering van 26 februari, waarin we de punten van herkenning aangaven. Geheel toevallig...

De UR in januari

Datum:03 februari 2015

Afgelopen maand in de Uraad

Scholars at risk

Datum:06 januari 2015

Op initiatief van onze fractie heeft de gezamenlijke UR een notitie ingediend om te bevorderen dat de RUG weer mee gaat doen met Scholars at Risk (zie bijgevoegd document voor de tekst van de motie). Nu het College van Decanen in beginsel positief heeft gereageerd...

Eén regeling ouderschapsverlof promovendi

Datum:05 januari 2015

In oktober verscheen er een artikel op de UK-site over het niet verlenen van ouderschapsverlof bij de Faculteit der Letteren. Naar aanleiding daarvan hebben we in de universiteitsraad de vraag gesteld aan het College of een regeling als deze geen centraal RUG-beleid...

UK

Datum:04 januari 2015

Interessant was een kort intermezzo in de uraad van oktober over de UK, die op dit moment op zoek is naar een nieuwe hoofdredacteur. Zowel onze fractie als studentenfractie Lijst STERK stelden vragen aan het CvB over eventuele invloed op benoemingen en inhoud...

Bijeenkomst met Raad van Toezicht

Datum:03 januari 2015

Bij het onderwerp medezeggenschap hebben we een pleidooi gehouden voor vroege betrokkenheid van de UR bij diverse onderwerpen, omdat de UR, maar natuurlijk ook een breed samengestelde Personeelsfractie, ervaring en expertise heeft op vele gebieden in de universiteit...

Werkdruk terugkerend element in Uraad

Datum:02 januari 2015

Veel dossiers die we in de Uraad voorbij krijgen hebben een werkdrukaspect. Is werkdruk erg? Misschien op zich niet, maar wel als het leidt tot werkstress.Tot nu toe was het standpunt van het CvB iets als 'we kaarten het bij het bestuurlijk overleg (BO) met...

Werkdruk terugkerend element in Uraad

Datum:01 januari 2015

Veel dossiers die we in de Uraad voorbij krijgen hebben een werkdrukaspect. Is werkdruk erg? Misschien op zich niet, maar wel als het leidt tot werkstress.Tot nu toe was het standpunt van het CvB iets als 'we kaarten het bij het bestuurlijk overleg (BO) met...

UR oneens met Raad van Toezicht

Datum:01 januari 2015

Waarom was de PF en de hele raad tegen de tussentijdse herbenoeming van Sibrand Poppema en Jan de Jeu? Niets persoonlijks, maar we verschilden met de RvT van mening over de vraag of de huidige situatie nu zo bijzonder is dat een afwijkende benoemingsperiode...