Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Resultaten voor tag: CvB

Startwoordvoering m.b.t. Yantai in Universiteitsraad van februari

Datum:22 februari 2018
Auteur:Bart Beijer

Vorige maand hebben we in een verklaring namens alle fracties aangegeven vandaag te willen terugblikken en vooruitkijken over de plannen voor Yantai. Sommige fractiegenoten zullen dat zometeen wat uitgebreider doen, maar ik wil aftrappen met enkele korte...

Samenstelling Benoemingsadviescommissie voorzitter College van Bestuur

Datum:17 februari 2018
Auteur:Casper Albers

Namens de personeelgeleding van de Universiteitsraad:
De afgelopen weken is er door verschillende partijen, inclusief de Universiteitsraad zelf, druk geuit om bij de samenstelling van de benoemingsadviescommissie (BAC) voor de opvolger van Sibrand Poppema...