Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Resultaten voor tag: RvT

Bijeenkomst met Raad van Toezicht

Datum:03 januari 2015

Bij het onderwerp medezeggenschap hebben we een pleidooi gehouden voor vroege betrokkenheid van de UR bij diverse onderwerpen, omdat de UR, maar natuurlijk ook een breed samengestelde Personeelsfractie, ervaring en expertise heeft op vele gebieden in de...

UR oneens met Raad van Toezicht

Datum:01 januari 2015

Waarom was de PF en de hele raad tegen de tussentijdse herbenoeming van Sibrand Poppema en Jan de Jeu? Niets persoonlijks, maar we verschilden met de RvT van mening over de vraag of de huidige situatie nu zo bijzonder is dat een afwijkende...