Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

UR oneens met Raad van Toezicht

Datum:01 januari 2015

Waarom was de PF en de hele raad tegen de tussentijdse herbenoeming van Sibrand Poppema en Jan de Jeu? Niets persoonlijks, maar we verschilden met de RvT van mening over de vraag of de huidige situatie nu zo bijzonder is dat een afwijkende benoemingsperiode noodzakelijk is. Ook over 4 tot 6 jaar staan we voor grote opgaven, zullen er vastgoedprojecten spelen, en zitten we in een proces van de volgende instellingstoets. Ons inziens dus geen reden om af te wijken van de normale evaluatiemomenten voor herbenoeming.

The Supervisory Board has decided to reappoint the entire Board of the University for another term, even though the terms of de Jeu and Poppema had not ended yet. The University Council prefered to stick to the regular moments for evaluation and reappointment

Tags: RvT