Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Resultaten voor tag: ontgroening

Lieve studenten

Datum:23 november 2017

Woordvoering van Antoon De Baets (Personeelsfractie) naar aanleiding van de bespreking van het Jaarverslag van de Adviescommissie Introductietijden op de Universiteitsraad van 23 november 2017.

Geen ontgroening in Groningen

Datum:23 september 2016
Auteur:Antoon De Baets, Bart Beijer, Gert Jan Bokdam

Ook gepubliceerd op de site van de UK: https://www.ukrant.nl/weg-met-ontgroening/

Een bewogen terugblik op de afgelopen universiteitsraad vergadering

Datum:08 september 2016
Auteur:Bart Beijer

Zoals al opgemerkt in de voorbeschouwing, de universiteitsraad (UR) kon op 1 september fors aan de bak. De melding reorganisatie van Food & Drinks was van de agenda gehaald, omdat tijdens de voorbereidende commissievergadering bleek dat het plan van het...