Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Bijeenkomst met Raad van Toezicht

Datum:03 januari 2015
Maandag 20 oktober vond de halfjaarlijkse bijeenkomst plaats van de Universiteitsraad met de Raad van Toezicht. Gespreksonderwerpen stonden in het teken van de discussie over het aanstaande strategisch plan. Zo werd er gesproken over prestatieafspraken, internationalisering, excellentietrajecten en medezeggenschap.
De herbenoemingen van het CvB zijn niet officieel, maar terloops nog wel even ter sprake gekomen. De herbenoemingen wierpen nog wel een schaduw op de bijeenkomst. Binnen de fractie verschilden de meningen over welk signaal we moesten afgeven na al eerder - als hele UR - te hebben aangegeven dat we tegen de tussentijdse herbenoemingen waren. Een deel van de fractie besloot daarom om deze bijeenkomst met de RvT voorbij te laten gaan.

Bij het onderwerp medezeggenschap hebben we een pleidooi gehouden voor vroege betrokkenheid van de UR bij diverse onderwerpen, omdat de UR, maar natuurlijk ook een breed samengestelde Personeelsfractie, ervaring en expertise heeft op vele gebieden in de universiteit en als enige gekozen adviesorgaan onafhankelijk is van het CvB.

Tags: RvT