Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Startwoordvoering m.b.t. Yantai in Universiteitsraad van februari

Datum:22 februari 2018
Auteur:Bart Beijer

Vorige maand hebben we in een verklaring namens alle fracties aangegeven vandaag te willen terugblikken en vooruitkijken over de plannen voor Yantai. Sommige fractiegenoten zullen dat zometeen wat uitgebreider doen, maar ik wil aftrappen met enkele korte observaties en vragen.

We zijn in een onaangename situatie beland waarbij in de aanloop vele dingen mis zijn gegaan. Naast de opmerkingen die vandaag gemaakt worden willen we aandringen op een grondige evaluatie van het proces, waarbij de rol van alle actoren - inclusief de Universiteitsraad zelf - wordt meegenomen. Zo'n evaluatie moet bijna wel een externe evaluatie zijn en is bedoeld om vergelijkbare fouten in de toekomst te voorkomen én om een toekomstig College - en volgens het huidige opvolgingsschema is er in januari 2020 een compleet nieuw College - zo objectief mogelijk inzicht te geven in wat er fout ging.

Verder weten we dat het College op dit moment de mogelijkheden onderzoekt om op enige manier door te gaan met plannen in Yantai. Mijn persoonlijke mening is dat dit tot op zekere hoogte begrijpelijk is, maar dat dit geen zoekttocht met een open eind mag zijn. Hoe lang denkt het College nodig te hebben voor deze zoektocht? En wat betekent dit voor de voorbereidingskosten die tot nu toe gemaakt zijn en momenteel nog gemaakt worden? - Bart Beijer.

Tot zover de (weergave uit het hoofd) van de startwoordvoering van de PF. Andere leden van de PF en andere fracties volgden, waaronder de woordvoering van Antoon de Baets.

Uit de antwoorden bleek dat het College voor de zoektocht naar andere mogelijkheden vooral denkt vanuit facultaire plannen en dat dit een paar tot enige maanden kan duren. De verdere voorbereidingskosten beperken zich tot deze zoektocht. Overige uitgaven staan 'on hold'.
Geen positieve reactie op de breedgedragen roep om een (onafhankelijke) evaluatie. De reactie was kort gezegd dat dit maar besproken moet worden in het halfjaarlijkse gesprek tussen Universiteitsraad en Raad van Toezicht.

Eerlijk gezegd vond ik dit de meest verrassende reactie van de dag. Al liggen de inhoudelijke standpunten ten aanzien van de plannen vrij vast (iets anders dan 'vastgeroest'), er kan toch geen bezwaar zijn tegen een onderzoek naar zaken die procesmatig verkeerd zijn gegaan.  We zullen deze wens nu elders moeten neerleggen.

Reacties

Reacties laden...