Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Verklaring namens alle fracties – Universiteitsraad 1 februari 2018

Datum:01 februari 2018

Het is onvermijdelijk om vandaag iets te zeggen over de ontstane situatie rond het Yantai-project. Namens alle fracties in de Universiteitsraad daarom een korte verklaring.

De afgelopen maanden heeft de Universiteitsraad in goede samenspraak met het College en medewerkers vanuit het Bureau en de betrokken faculteiten naar het Yantai-project gekeken. Er is hard en met veel enthousiasme door veel mensen aan de plannen gewerkt.

Helaas hebben we moeten constateren dat het uitdragen van de plannen binnen de universiteit te kort is geschoten in die zin dat het binnen de Universiteitsraad niet tot voldoende draagvlak heeft geleid. Dit gebrek aan draagvlak is vorige week geconstateerd en aan het College meegedeeld.

Het is verleidelijk om snel terug te willen kijken met allerlei vragen over hoe deze situatie is ontstaan en wat er allemaal gebeurd is. Het is ook verleidelijk om nu te vragen hoe het verder gaat. Wij erkennen en begrijpen dat er op dit moment niet alleen argumenten, maar ook emoties een rol spelen en dat deze absoluut mee gaan spelen als we toegeven aan de verleiding om het er vandaag uitgebreid over te hebben. Dat dat een keer moet gebeuren staat vast, maar wat ons betreft niet nu.

Daarom stellen we voor de komende weken te gebruiken om ons gezamenlijk te beraden op de situatie, want College van Bestuur en Universiteitsraad zullen met elkaar verder moeten. Naast terugkijken is ook vooruitkijken noodzakelijk, zowel procedureel als inhoudelijk. We hopen ten zeerste dat er op de vergadering van 22 februari ruimte zal zijn voor een evaluatie en vooruitblik.

Reacties

Reacties laden...