Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Flink aan de bak in de augustuscyclus

Datum:19 augustus 2016
Auteur:Bart Beijer

Normaal is de augustusvergadering van de universiteitsraad (UR) vrij rustig. ’s Ochtends nog een aantal serieuze onderwerpen en daarna de wisselraad waarin de nieuwe leden van de raad voor het komende jaar hun intrede doen. De vertrekkende studentleden spreken het CvB toe en geven daar doorgaans een ludiek tintje aan. Vervolgens worden de traditionele bordesfoto’s gemaakt, daarna komen de kroketten en vindt het Uraad-uitje plaats samen met het CvB. Het presidium van de raad probeert daar vaak een dusdanig sportieve invulling aan te geven dat de collegevoorzitter als eerste over de finish komt. Hij zal het niet zeggen, maar hij vindt dat leuk, gelooft u mij! Bij het eten spreken de fractievoorzitters de andere fracties toe, waarbij de meest markante momenten van het afgelopen jaar de revue passeren.

In augustus 2016 zal het anders gaan. Het serieuze deel van de dag – de ochtendvergadering – kent een agenda ‘hors catégorie’.  Het uitje wordt er één met een flexibele aanvangstijd, omdat het niet duidelijk is welk gat de vergadering in de dag zal slaan. En naar verluid worden de kroketten vervangen door een sobere broodjes.

Een greep uit de onderwerpen.

De stand van zaken rond de International  Joint University Groningen Yantai komt aan de orde. Dit zal vertrouwelijk besproken worden, maar een formeel adviesmoment  over de go/no go beslissing is nog niet aan de orde. Ook vertrouwelijk is het lange termijn huisvestingsplan voor GMW. Dat was al eerder geagendeerd, maar nu is ook de reactie van de faculteit bekend.

De rest van de onderwerpen wordt openbaar besproken. Zoals de melding van de reorganisatie van Food & Drinks. Dat zal een spannende worden. Het CvB gaat voor uitbesteding, maar er ligt ook een alternatief plan van de afdeling F&D zelf. Verder beginnen de plannen voor de bacheloropleiding Fryslân vorm te krijgen. De vorm en inhoud van dat plan waren forse discussiepunten  in het afgelopen jaar. Of de discussie over het bindend studieadvies (BSA) veel tijd gaat vergen is de vraag. Het wachten is op het ei dat het ministerie in Den Haag aan het leggen is. Hamvraag is wat er nog wel en niet zal mogen rond het BSA in jaar twee zolang de propedeuse nog niet behaald is. Mogelijke uitkomst is dat er van de minister niets meer mag, terwijl de wet het wel toestaat. Wonderlijke wereld!

Mogelijk komen er wat algemene bespiegelingen aan bod bij het RUG jaarverslag en de RUG jaarrekening. Bij de discussie over de KPI’s gaat het misschien wat meer over de details. ‘KPI’s?’, vraagt u zich wellicht af. KPI staat doorgaans voor Kritieke of Kritische Prestatie Indicatoren of in het Engels Key Performance Indicators.  De RUG vertaalt het in het Engels als QI’s, Quality Indicators. Hoe het ook zij, de QI’s moeten het strategisch plan van de RUG meer concreet maken. Faculteiten moeten in september hun ambities uitspreken. Aan de UR wordt gevraagd met het plan in te stemmen.

Kortom, saai wordt het niet in augustus!

  • Commissie 25 augustus:
  • 9.00-11.30 Commissie Onderwijs en Onderzoek, Mennozaal, Doopsgezinde kerk, Oude Boteringe 33
  • 12.00-15.00 Commissie Bestuur, Mennozaal, Doopsgezinde kerk, Oude Boteringe 33
  • 15.00-17.00 Commissie Middelen, Mennozaal, Doopsgezinde kerk, Oude Boteringe 33
  • Universiteitsraad, 1 september, 9.30 tot ????, Doopsgezinde kerk, Oude Boteringe 33

Reacties

Reacties laden...