Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

De Personeelsfractie en wel hierom!

Datum:13 mei 2019
Auteur:Bart Beijer

Na 10 jaar in de universiteitsraad ben ik niet meer herkiesbaar, maar toch wil ik oproepen om op de Personeelsfractie te stemmen, Ik probeer uit te leggen waarom. Tien jaar geleden was het tamelijk eenvoudig. Er was één personeelsfractie met daarbinnen een aantal zeer uiteenlopende individuen. Uitgangspunt was - en is - dat ieder vrij is om zijn/haar eigen standpunten naar voren te brengen, maar dat er wel de bereidheid was om van elkaars expertise te profiteren. Met de afscheiding van de Wetenschapsfractie werd dat binnen de Personeelsfractie niet anders. Nog steeds worden onderwijs en onderzoek breed vertegenwoordigd binnen de fractie, maar ook het ondersteunend personeel was nadrukkelijk vertegenwoordigd. Tenslotte vormen we samen de universiteit. En niet te vergeten de promovendi. Al vanaf 2011 heeft de PF ook een vertegenwoordiger van de provendi binnen de fractie. En ook altijd is er goed overleg met de vertegenwoordigers van de bonden - het Lokaal Overleg - en heeft de PF ook kandidaten met steun van de bonden. Kortom, met expertise vanuit verschillende faculteiten en diensten en vanuit alle geledingen van het personeel kan de PF het beste de signalen uit de universiteit opvangen. En ondanks die diversiteit is er wel een gemeenschappelijke basis. Dat we daarbij zeker de laatste twee jaar goed samenwerken met de Wetenschapsfractie doet niets af aan het feit dat mijns inziens een stem op de Personeelsfractie de beste keus is. Daarom dus PF!

Tags: Verkiezingen

Over de auteur

Bart Beijer