Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Consultation University Council Personnel Faction
Header image PF Nieuws / PF News

Nieuwe gedragscode ACI

Datum:23 juni 2017
Auteur:Bart Beijer

Afgelopen donderdag kwam in de Commissie Bestuur de nieuwe gedragscode van de Advies Commissie Introductietijden (ACI) ter sprake. Het is een vooruitgang. De code heeft niet meer alleen betrekking op de introducties, moet jaarlijks ondertekend worden, noemt sancties en verbiedt expliciet geheimhoudingsplicht.

Uitgaan van goede trouw is een mooi beginsel, maar als het om ontgroeningen gaat is dat vertrouwen toch wel vaak beschaamd. Een interne vertrouwenspersoon en klachtencommissie lijkten dan ook geen garantie voor een goede gang van zaken.

Daarom pleit de Personeelsfractie voor een extern vertrouwenspersoon voor studenten en ouders, die rechtstreeks toegang heeft tot de ACI en toekomstige accreditatiecommissies, waarbij de anonimiteit gewaarborgd is, maar waarbij het niet mogelijk is dat situaties buiten jaarverslagen blijven.

Op onze vraag naar de mening van het CvB over het aanpassen van notulen als die door een WOB verzoek openbaar zouden moeten worden was het antwoord dat men zich niet voor kon stellen dat het ging om meer dan alleen het anonimiseren van de notulen.  Laten we hopen dat de ACI dat ook vindt.

De sancties bij overtredingen van de code moeten uiteraard van geval tot geval bekeken worden, maar wat is de sanctie op het niet tekenen van de code? Of niet meedoen aan de accreditatie? Extra toezicht, zoals op de UK site gemeld wordt? Dat is mooi, maar laten we dan beginnen met afwezigheid op officiële RUG evenementen.

Tags: #ontgroening

Reacties

Reacties laden...