Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkers

Staf

A

prof.dr. E.J.M.M. Arts (Planologie)

dr. A. van den Assem (Bureau Onderwijs)

B

prof.dr. D. Ballas (Economische Geografie)

dr. A. Bardoutsos (Demografie)

prof.dr. A.E. van den Berg (Culturele Geografie)

prof.dr. B. Bock (Culturele Geografie)

M. Boisen (Bureau Onderwijs)

ir. B.M. Boumans (Culturele Geografie)

dr. M.A. van den Brink (Planologie)

dr. L. Broersma (Economische Geografie)

J.T. Brondsema (Secretaresse Economische en Culturele Geografie)

dr. A.E. Brouwer (Economische Geografie)

D. Bruinewoud (Secretariaat Planologie)

dr. T. Busscher (Planologie)

C

G.R. van Calker (Financiën)

prof.dr. O. Couwenberg (Decaan)

D

dr. M.N. Daams (Economische Geografie)

L. Deen (Bureau Onderwijs)

drs. H.C Diederiks (Culturele Geografie)(Beleidsmedewerker onderwijs)

prof.dr. J. van Dijk (Economische Geografie)

dr.ir. T. van Dijk (Planologie)

T. Dijkman (Bestuurssecretariaat)

dr. M. van Duijn (Economische Geografie)

E

dr. A.J.E. Edzes (Economische Geografie)

F

prof.dr. H. Folmer (Economische Geografie)

G

dr. P.D. Groote (Culturele Geografie)

dr.Ir. K. Gugerell (Planologie)

H

dr. T. Haartsen (Culturele Geografie) (vice-decaan)

prof. dr.ir. H. Haisma (Demografie)

N. Harteveld (Studieadviseur)

prof.dr. R.L. Holzhacker (Planologie)

prof. dr. L.G. Horlings (Planologie)

dr. B. van Hoven (Culturele Geografie)

J

prof. dr. F. Janssen (Demografie)

K

prof.dr.ir. G. de Kam (Planologie)

drs. P.R. van Kampen (Economische Geografie)

dr. F.M.G. van Kann (Planologie)

T. Kaspers (Bureau Onderwijs)

M. Kevenaar (Bureau Onderwijs)

dr.mr. E.M. Klop (Bestuur)

dr. S. Koster (Economische Geografie)

M. Kuipers (Bureau Onderwijs)

L

dr. X. Liu (Economische Geografie)

M

prof.dr. P. McCann (Economische Geografie)

A. Meerburg (Secretaresse Graduate School)

dr. W.J. Meester (Economische Geografie)

dr. L.B. Meijering (Demografie)

dr.ir. E.W. Meijles (Culturele Geografie)

prof.dr. C.H. Mulder (Demografie)

N

D.A.F. Nauta (Bureau Onderwijs)

dr. F. Niekerk (Planologie)

prof.dr. E.F. Nozeman (Economische Geografie)

O

L. Oudman (Financiën)

P

E.S. van der Ploeg (secretaresse FRW)

R

dr. W. Rauws (Planologie)

H. Redeker (Bureau Onderwijs)

prof.dr. G. de Roo (Planologie)

S

dr. K. Salemink (Culturele Geigrafie)

drs. P.J.M. van Steen (Economische Geografie/Bureau Onderwijs)

prof.dr. D. Strijker (Culturele Geografie)

dr. F.J. Sijtsma (Economische Geografie)

T

dr.ir. W.G.Z. Tan (Planologie)

dr. M.J. Thomas (Demografie)

dr. E.M. Trell (Planologie)

V

prof. dr. H. de Valk (Demografie)

prof.dr. F.M.D. Vanclay (Culturele Geografie)

I.L. Veen (Communicatie)

dr. V.A. Venhorst (Economische Geografie)

prof.dr.ir.  A.J. van der Vlist (Economische Geografie)

W

dr.ir. S.G. Weitkamp (Culturele Geografie)

M.A. Wempe (Secretaresse Demografie)

prof.dr. L.J.G. van Wissen (Demografie)

Y

prof. dr. C. Yamu

dr. S. Yousefzadeh (Demografie)

Z

dr. Y. Zhao

dr. C. Zuidema (Planologie)

Klik hier voor een overzicht van de promovendi bij FRW

Laatst gewijzigd:30 november 2017 13:22