Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Spatial SciencesOrganizationFaculty board, departments and staff

Staf

A

prof.dr. E.J.M.M. Arts (Planologie)

dr. A. van den Assem (Bureau Onderwijs)

B

prof.dr. D. Ballas (Economische Geografie)

dr. S. Barzin (Economische Geografie)

prof.dr. A.E. van den Berg (Culturele Geografie)

prof.dr. B. Bock (Culturele Geografie)

M. Boisen (Bureau Onderwijs)

dr. S.L. Bolderman (Culturele Geografie)

ir. B.M. Boumans (Culturele Geografie)

dr.ir. C. van den Brink (Planologie)

dr. M.A. van den Brink (Planologie)

dr. L. Broersma (Economische Geografie)

J.T. Brondsema (Secretaresse Economische en Culturele Geografie)

dr. A.E. Brouwer (Economische Geografie)

D. Bruinewoud (Secretariaat Planologie)

dr. T. Busscher (Planologie)

C

G.R. van Calker (Financiën)

prof.dr. O. Couwenberg (Decaan)

D

dr. M.N. Daams (Economische Geografie)

L. Deen (Bureau Onderwijs)

drs. H.C Diederiks (Culturele Geografie)(Beleidsmedewerker onderwijs)

prof.dr. J. van Dijk (Economische Geografie)

dr.ir. T. van Dijk (Planologie)

T. Dijkman (Secretaresse Graduate School)

dr. M. van Duijn (Economische Geografie)

E

dr. A.J.E. Edzes (Economische Geografie)

F

prof.dr. H. Folmer (Economische Geografie)

G

dr. P.D. Groote (Culturele Geografie)

dr.Ir. K. Gugerell (Planologie)

H

prof.dr. T. Haartsen (Culturele Geografie) (vice-decaan)

dr. B. de Haas (Demografie)

prof. dr.ir. H. Haisma (Demografie)

N. Harteveld (Studieadviseur)

prof.dr. R.L. Holzhacker (Planologie)

prof. dr. L.G. Horlings (Planologie)

dr. B. van Hoven (Culturele Geografie)

J

prof. dr. F. Janssen (Demografie)

K

prof.dr.ir. G. de Kam (Planologie)

drs. P.R. van Kampen (Economische Geografie)

dr. F.M.G. van Kann (Planologie)

M. Kevenaar (Bureau Onderwijs)

dr.mr. E.M. Klop (Bestuur)

dr. S. Koster (Economische Geografie)

M. Kuipers (Bureau Onderwijs)

L

dr. X. Liu (Economische Geografie)

M

prof.dr. P. McCann (Economische Geografie)

dr. L.B. Meijering (Demografie)

dr.ir. E.W. Meijles (Culturele Geografie)

prof.dr. C.H. Mulder (Demografie)

N

D.A.F. Nauta (Bureau Onderwijs)

dr. F. Niekerk (Planologie)

prof.dr. E.F. Nozeman (Economische Geografie)

O

L. Oudman (Financiën)

P

E.S. van der Ploeg (secretaresse FRW)

S.N. Ponsioen (Beleidsmedewerker onderzoek, PhD coördinator Graduate School)

R

dr. W. Rauws (Planologie)

H. Redeker (Bureau Onderwijs)

prof.dr. G. de Roo (Planologie)

dr. R. Rutigliano (Demografie)

S

dr. K. Salemink (Culturele Geigrafie)

drs. P.J.M. van Steen (Economische Geografie/Bureau Onderwijs)

dr. H.J.W. Stoffelen (Culturele Geografie)

prof.dr. D. Strijker (Culturele Geografie)

dr. F.J. Sijtsma (Economische Geografie)

T

dr. M.J. Thomas (Demografie)

dr.ir. T. Tillema (Economische Geografie)

dr. E.M. Trell (Planologie)

V

prof. dr. H. de Valk (Demografie)

prof.dr. F.M.D. Vanclay (Culturele Geografie)

I.L. Veen (Communicatie)

dr. V.A. Venhorst (Economische Geografie)

dr. S. Verweij (Planologie)

prof.dr.ir.  A.J. van der Vlist (Economische Geografie)

dr. T.C. Vogt (Demografie)

W

dr.ir. S.G. Weitkamp (Culturele Geografie)

M.A. Wempe (Secretaresse Demografie)

prof.dr. L.J.G. van Wissen (Demografie)

Y

prof. dr. C. Yamu

dr. S. Yousefzadeh (Demografie)

Z

dr. Y. Zhao

dr. C. Zuidema (Planologie)

Ga naar het overzicht van promovendi bij FRW

Laatst gewijzigd:09 september 2019 14:36