Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. J. (Jouke) van Dijk

prof. dr. J. (Jouke) van Dijk

Professor of Regional Labour Market Analysis (Faculty of Spatial Sciences)
Profile picture of prof. dr. J. (Jouke) van Dijk
E-mail:
jouke.van.dijk rug.nl

Other positions

For more information: www.joukevandijk.nl Additional activities: Voorzitter Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland; Voorzitter Raad van Toezicht ZorgpleinNoord; Voorzitter Deskundigencommissie ingesteld door SNN (Samenwerkingsorgaan Noord-Nederland) als management autoriteit voor EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en JTF (Just Transition Fund) 2021-2027 voor vier jaar tot september 2026; Lid van de Rekenkamercommissie voor de Waddeneilanden; Lid van de Raad van Toezicht van het Groninger Universiteitsfonds (GUF); Lid van de Raad van Advies van Holwerd aan Zee; Lid van de Adviesraad van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe; Lid Kerngroep trekkers Baanbreker Vrijetijdseconomie van het Nationaal Programma Groningen; Lid Wetenschappelijk Advies Team (WAT) voor het MIRT-onderzoek van de Projectorganisatie Lelylijn; Lid Economic Board Noord Nederland en lid kerngroep EBNN Samen voor het Noorden; Directeur Klaassen Consulting BV; Lid College Hoogleraren Academie van Franeker; Fellow Regional Science Association International (RSAI); Fellow Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) of the Maastricht University School of Business and Economics; Affiliated Researcher Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI); Editor Springer Regional Science Series 'Advances in Spatial Science'; Member of the Editorial Board of several international journals; Past-President of the European Regional Science Association (ERSA) 2014-2018; Oud-voorzitter/directeur en portefeuillehouder Economie van de Waddenacademie 2008-2020.
Last modified:05 June 2024 10.56 a.m.

Contact information

FRW

Room:
2.42
Working hours:
Mon-Fri