Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissies

Faculteitsbestuur, commissies en Faculteitsraad

Het bestuur van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen wordt geadviseerd door de Faculteitsraad en facultaire commissies.

Bestuur van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Decaan / PH Onderwijs prof.dr. Oscar Couwenberg
Vice-decaan / PH Onderzoek dr. Tialda Haartsen
PH Middelen dr.mr. Esther Marije Klop
Studentlid Sacha Verhulst
Secretariële ondersteuning

Mirjam Wempe

Laatst gewijzigd:14 september 2018 09:23
printView this page in: English