Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Spatial SciencesOrganizationFaculty board, departments and staffBoard and committees

Deel B: Door Faculteitsbestuur ingestelde commissies

1. Bibliotheekcommissie

Staf: Billie de Haas, Stefan Verweij, Xiaolong Liu
Student: Charissa Andringa

2. Alumnicommissie: Professor Keuning Vereniging

Billie de Haas

3. Ethische commissie

Frans Sijtsma (voorzitter), Hinke Haisma (vice-voorzitter), Arie Stoffelen, Stefan Verweij, Sanne Ponsioen

4. Internationaliseringscommissie

Femke Niekerk, Mark van Duijn, Linnet Deen, Imre Veen, Arjan van den Assem (vz)

5. Raad van Advies

Machiel Huizenga, Maartje Beltman, Jelmer Kloosterman, Eric Neef, Berry ten Pas, Anne Gmelig Meyling, Arjan van den Assem, Oscar Couwenberg

6. Talent Development commissie

Arjen Edzes, Tialda Haartsen, Anne Bouwmeester

Laatst gewijzigd:15 november 2018 15:00