Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences Organization Faculty board, departments and staff Board and committees

Deel B: Door Faculteitsbestuur ingestelde commissies

1. Bibliotheekcommissie

Stefan Verweij (voorzitter), Leonieke Bolderman, Xiaolong Liu, Tobias Vogt

2. Alumnicommissie: Professor Keuning Vereniging

Jacco Kuper (voorzitter), Imre Veen, Chris Diederiks en Arjen Edzes

3. Ethische commissie

Frans Sijtsma (voorzitter), Hinke Haisma (vice-voorzitter), Arie Stoffelen, Stefan Verweij, Sanne Ponsioen

4. Internationaliseringscommissie

Femke Niekerk, Mark van Duijn, Linnet Deen, Imre Veen, Arjan van den Assem (voorzitter)

5. Raad van Advies

Machiel Huizenga, Eric Neef, Anne Gmelig Meyling, Arjan van den Assem, Jan Kleine, Theo Bosma, Myrthe Leystra, Wouter Gaastra, Jitze Maatman, Marlous Rozegaar, Johan Woltjer

6. Talent Development commissie

Arjen Edzes, Tialda Haartsen

Laatst gewijzigd:22 februari 2022 10:32