Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences Organization Faculty board, departments and staff Board and committees

Deel C: Commissies, besturen t.b.v. RUG of namens de RUG

 1. UCO (Universitaire Commissie voor het Onderwijs) - Erik Meijles
 2. UCW (Universitaire Commissie voor de Wetenschapsbeoefening) - Arno van der Vlist
 3. Strategisch Communicatieoverleg - Imre Veen
 4. Disciplineoverlegorgaan voor Geografie, Prehistorie en Planologie (DGP) - Johan Woltjer
 5. Algemeen Bestuur Stichting Academische Opleidingen Groningen (AOG) - Johan Woltjer
 6. Commissie voor Beroep van Examens (CBE) - Terry van Dijk
 7. Bestuur NETHUR - Johan Woltjer
 8. Stichting ter bevordering van de Ruimtelijke Wetenschappen - Johan Woltjer
 9. College van Decanen - Johan Woltjer
 10. Bedrijfsvoeringsberaad - Nienke Bastiaans
 11. Raad van Advies Ibn Battuta - Viktor Venhorst
 12. Commissie Voorlichting Aspirant Studenten (CVAS) RUG - Merlijn Broersma
 13. Opleidingsraad Lerarenopleiding - Arjan van den Assem
 14. Raad van toezicht Honours College - Terry van Dijk
 15. W3 Webcoördinatorenoverleg RUG - Imre Veen, Merlijn Broersma
 16. Internationale Marketing Overleg (IMO) - Imre Veen
 17. Hoofdenoverleg Onderwijsbureaus - Nienke Harteveld
 18. Onderwijsberaad - Arjan van den Assem
 19. Contactpersoon University College Groningen: Bettina van Hoven
 20. Raad van Toezicht GUF - Jouke van Dijk
 21. Honours College Board of Examiners - Hinke Haisma, Terry van Dijk
 22. Honours College Bachelor's Programme-Programme Committee en Board of Admissions - Adrian Remund
 23. Strategic Partner Framework- Academic Ambassador - Ron Holzhacker (Southeast Asia)
 24. Young Adademy Groningen (YAG) member - Ward Rauws, Sander van Lanen en Leonieke Bolderman
 25. NEC (New Energy Coalition)-GESP (Groningen Energy and Sustainability Programme) - Johan Woltjer, Christian Zuidema
 26. SuSo (Sustainable Society) stuurgroep - Johan Woltjer
 27. Honours College Raad van Advies - Johan Woltjer
 28. Open Science ambassadeur - Ina Horlings
Laatst gewijzigd:29 augustus 2023 15:17