Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences Organization Faculty board, departments and staff Board and committees

Deel C: Commissies, besturen t.b.v. RUG of namens de RUG

 1. UCO (Universitaire Commissie voor het Onderwijs) - Arjan van den Assem
 2. UCW (Universitaire Commissie voor de Wetenschapsbeoefening) - Clara Mulder
 3. CORUG (Communicatie Overleg RUG) - Imre Veen
 4. Klankbordgroep Universiteitsbibliotheek - Paul van Steen
 5. Disciplineoverlegorgaan voor Geografie, Prehistorie en Planologie (DGP) - Oscar Couwenberg
 6. Landelijk colloquium doctum overleg - Arjan van den Assem
 7. Algemeen Bestuur Stichting Academische Opleidingen Groningen - Jouke van Dijk
 8. Commissie voor Beroep van Examens (CBE) - Terry van Dijk
 9. NESTOR-coördinatie - Nestorsupport (nestor.frw@rug.nl)
 10. Bestuur NETHUR - Oscar Couwenberg
 11. Stichting ter bevordering van de Ruimtelijke Wetenschappen - Oscar Couwenberg
 12. College van Decanen - Oscar Couwenberg
 13. Universitaire Bibliotheek Commissie (UBC) - Oscar Couwenberg
 14. Managementberaad - Esther Marije Klop
 15. Universitaire Commissie Collectievorming (UCC) - Esther Marije Klop
 16. Raad van Advies Ibn Battuta - Jouke van Dijk
 17. Internationale Marketing RUG - Imre Veen
 18. Commissie Voorlichting Aspirant Studenten (CVAS) RUG - Nienke Harteveld
 19. Opleidingsraad Lerarenopleiding - Peter Groote
 20. Raad van toezicht Honours College - Terry van Dijk
 21. Zorg Innovatie Forum, RUG representatie - Oscar Couwenberg
 22. Masterplan Zorg voor de Toekomst, RUG representatie - Oscar Couwenberg
 23. W3 Webcoördinatorenoverleg RUG - Imre Veen
 24. Internationale Marketing Overleg (IMO) - Imre Veen
 25. Quamatrix overleg - Arjan van den Assem, Chris Diederiks
 26. Hoofdenoverleg Onderwijsbureaus - Arjan van den Assem
 27. Commissie Onderwijs Strategie (COS) - Oscar Couwenberg
 28. Contactpersoon University College Groningen: Bettina van Hoven
 29. Commissie Research Strategy (CRS) - Tialda Haartsen
Laatst gewijzigd:03 oktober 2019 14:24