Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences Organization Faculty board, departments and staff Board and committees

Deel C: Commissies, besturen t.b.v. RUG of namens de RUG

 1. UCO (Universitaire Commissie voor het Onderwijs) - Arjan van den Assem
 2. UCW (Universitaire Commissie voor de Wetenschapsbeoefening) - Clara Mulder
 3. CORUG (Communicatie Overleg RUG) - Imre Veen
 4. Klankbordgroep Universiteitsbibliotheek - Paul van Steen
 5. Disciplineoverlegorgaan voor Geografie, Prehistorie en Planologie (DGP) - Johan Woltjer
 6. Landelijk colloquium doctum overleg - Arjan van den Assem
 7. Algemeen Bestuur Stichting Academische Opleidingen Groningen - Jouke van Dijk
 8. Commissie voor Beroep van Examens (CBE) - Terry van Dijk
 9. NESTOR-coördinatie - Nestorsupport (nestor.frw@rug.nl)
 10. Bestuur NETHUR - Johan Woltjer
 11. Stichting ter bevordering van de Ruimtelijke Wetenschappen - Johan Woltjer
 12. College van Decanen - Johan Woltjer
 13. Managementberaad - Marga Hids
 14. Raad van Advies Ibn Battuta - Jouke van Dijk
 15. Internationale Marketing RUG - Imre Veen
 16. Commissie Voorlichting Aspirant Studenten (CVAS) RUG - Nienke Harteveld
 17. Opleidingsraad Lerarenopleiding - Peter Groote
 18. Raad van toezicht Honours College - Terry van Dijk
 19. W3 Webcoördinatorenoverleg RUG - Joost Blaakmeer
 20. Internationale Marketing Overleg (IMO) - Imre Veen
 21. Quamatrix overleg - Arjan van den Assem, Chris Diederiks
 22. Hoofdenoverleg Onderwijsbureaus - Arjan van den Assem
 23. Commissie Onderwijs Strategie (COS) - Johan Woltjer
 24. Contactpersoon University College Groningen: Bettina van Hoven
 25. Raad van Toezicht GUF - Jouke van Dijk
 26. Honours College Board of Examiners - Hinke Haisma, Terry van Dijk
 27. Honours College Bachelor's Programme-Programme Committee en Board of Admissions - Adrian Remund
 28. Strategic Partner Framework- Academic Ambassador - Ron Holzhacker (Southeast Asia)
 29. Young Adademy Groningen member - Ward Rauws
 30. NEC (New Energy Coalition)-GESP (Groningen Energy and Sustainability Programme) - Johan Woltjer, Christian Zuidema
 31. SuSo (Sustainable Society) stuurgroep - Johan Woltjer
 32. Honours College Raad van Advies - Johan Woltjer
Laatst gewijzigd:22 februari 2022 10:37