Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissies

Deel A: Wettelijk of in faculteitsreglement voorgeschreven commissies

2018-2019

1. Opleidingscommissie Bachelor Human Geography & Urban and Regional Planning

Michiel Daams, voorzitter / docentlid economische geografie
Femke Niekerk, docentlid planologie
Bernadette Boumans, docentlid culturele geografie

Alesya Grishkun, studentlid (jaar 1)
Felix Wagner, studentlid (jaar 2)
Danique Hutten, studentlid (jaar 3)

Jeannet Brondsema (secretariaat)

Sander van Lanen, coördinator (geen lid)
Charissa Andringa, toehoorder Pro Geo (geen lid)

2. Opleidingscommissie Bachelor Spatial Planning and Design

Ferry van Kann, voorzitter / docentlid
Tim Busscher, docentlid
Christian Zuidema, docentlid

Saskia Nauta, studentlid (jaar 1)
Matthew Lavana Pérez, studentlid (jaar 2)
Kevin Vedder, studentlid (jaar 3)

Diana Bruinewoud (secretariaat)

Femke Niekerk, coördinator (geen lid)
Joram Wijnstra, toehoorder Pro Geo (geen lid)

3. Coördinatorenoverleg

Arjan van den Assem (vz.), Sander van Lanen (Ba HG&P), Femke Niekerk (Ba SP&D), Barend Wind (Ma SP), Sierdjan Koster (Ma EG), Arie Stoffelen (Ma CG), Mark van Duijn (Ma RS), Billie de Haas (Ma PS), Ines Boavida-Portugal (Ma EIP), Frans Sijtsma (ReMa), Peter Groote (coördinator Honours College)

4. Opleidingscommissie Masters Socio-Spatial Planning en EIP

Margo van den Brink, voorzitter / docentlid EIP
Tim Busscher, docentlid EIP
Ina Horlings, docentlid SP
Ferry Van Kann, docentlid SP

Boeli Boelens, studentlid EIP
Petra Meelker, studentlid EIP
Gisa Vos, studentlid SP
Sander Grootemarsink, studentlid SP

Diana Bruinewoud (secretariaat)

Barend Wind, coördinator SP (geen lid)
Ines Boavida-Portugal, coördinator EIP (geen lid)
Jeppe de Vries, toehoorder Pro Geo (geen lid)

5. Opleidingscommissie Master Population Studies

Claartje Mulder, voorzitter / docentlid
Hinke Haaisma, docentlid

Lara Bister, studentlid
Jelmer Bouter, studentlid

Karin van Brummelen (secretariaat)

Billie de Haas, coördinator (geen lid)
Jim Klooster, toehoorder Pro Geo (geen lid)

6. Opleidingscommissie Research Master in Spatial Sciences

Elen Trell, voorzitter / docentlid
Gerd Weitkamp, docentlid

Felipe Pizzardo, studentlid
Marion Plegt, studentlid

Hareja Kelmendi (secretariaat)

Frans Sijtsma, coördinator (geen lid)
Welmoed Claus, toehoorder Pro Geo (geen lid)

7. Opleidingscommissie Masters Economische Geografie en Real Estate Studies

Frans Sijtsma, voorzitter / docentlid RS
Dimitris Ballas, docentlid EG
Paul van Steen, docentlid EG
Xiaolong Liu, docentlid RS

Thomas Schram, studentlid RS
Gladys Okosun, studentlid RS

Luuk Meijer, studentlid EG
Timo Kip, studentlid EG

Eliza van der Ploeg (secretariaat)

Mark van Duijn, coördinator RS (geen lid)
Sierdjan Koster, coördinator EG (geen lid)
Jim Klooster, toehoorder Pro Geo (geen lid)

8. Opleidingscommissie Master Culturele Geografie

Leonieke Bolderman, voorzitter / docentlid
Bernadette Boumans, docentlid

Avery Pullara, studentlid
Esther Siebring, studentlid

Eliza van der Ploeg (secretariaat)

Arie Stoffelen, coördinator (geen lid)
Charissa Andringa, toehoorder Pro Geo (geen lid)

9. Examencommissie Bachelor en Masteropleidingen

Jos Arts (voorzitter), Erik Meijles (secretaris), Chris Zuidema (vice voorzitter), Louise Meijering (2e secretaris), Viktor Venhorst, Ellen Jansen (ESI)

Mirjam Wempe (secretariaat), Didy Nauta (adviseur)

10. Toelatingscommissie CG:

Arie Stoffelen, Frank Vanclay

11. Toelatingscommissie EG:

Jouke van Dijk, Sierdjan Koster

12. Toelatingscommissie RES:

Arno van der Vlist, Mark van Duijn

13. Toelatingscommissie PS:

Billie de Haas, Fanny Janssen

14. Toelatingscommissie SP:

Barend Wind, Ina Horlings

15. Toelatingscommissie EIP:

Ward Rauws, Margo van den Brink

16. Toelatingscommissie ReMa:

Frans Sijtsma, Paul van Steen

17. Toelatingscommissie Lerarenopleiding Aardrijkskunde:

Chris Diederiks, Peter Groote

18. Toelatingscommissie DDM SD en DSI:

Billie de Haas, Fanny Janssen

19. Toelatingscommissie DDM WCM:

Elen-Maarja Trell, Ward Rauws

20. Toelatingscommissie DDM DPIM:

Ward Rauws, Margo van den Brink

21. Toelatingscommissie Bachelor HG&P:

Sander van Lanen, Femke Niekerk

22. Toelatingscommissie Bachelor SP&D:

Femke Niekerk, Mark van Duijn

23. Bindend Studieadvies Commissie (BSA cie):

Arjan van den Assem, Terry van Dijk, Sierdjan Koster, Margo van den Brink

24. Basiskwalificatie onderwijs commissie (BKO cie):

Arjan van den Assem, Hinke Haisma, Jaap Mulder (ESI), Mirjam Wempe (secretariaat)

25. Research Master Coördinatoren team:

Frans Sijtsma (coördinator), Tineke Dijkman (secretariaat)

26. Hora Finita Coördinatoren overleg:

Tineke Dijkman, Sanne Ponsioen

Laatst gewijzigd:04 maart 2019 16:59
printView this page in: English