Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidActueel

Nieuws

nieuws
Evenementenorganisatoren zien weinig bedreigingen op digitaal gebied
Wanneer:12 juli 2018

De gemeente moet geen voorschriften stellen aan de evenementenvergunning met betrekking tot digitale veiligheid. Dit is een van de conclusies van een onderzoek naar de digitale veiligheid van evenementen, verricht in opdracht van de gemeente Leeuwarden door vier studenten van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nieuwe editie van de postacademische opleiding Energierecht op Locatie gaat in september 2018 van start
Wanneer:10 juli 2018

De cursus, die uit zes modules bestaat, begint in september 2018 en loopt tot en met juni 2019. Cursisten kunnen losse modules volgen of hun kennis nog extra verdiepen door te kiezen voor de opleiding als leergang.

Hans Engels: 'Ambtelijke organisaties van kleinere gemeenten zijn kwetsbaar'
Wanneer:09 juli 2018

De fracties in de Eerste Kamer stonden maandagavond tijdens het debat over de gemeentelijke herindelingen uitgebreid stil bij de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer. Hans Engels woont en werkt in Groningen en is D66-fractievoorzitter in de Senaat en woordvoerder op het gebied van herindelingen. Tevens is hij hoogleraar Decentraal Bestuur is aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn partij staat pal achter het besluit van minister Ollongren, zo zegt hij op RTV Noord.

Rechtenstudente Mareike Hoffmann wint GUF-100 prijs
Wanneer:06 juli 2018

Een jury bestaande uit het GUF-bestuur en het student-lid van het presidium heeft de winnaars van de GUF-100 prijzen bekendgemaakt. De winnaar van de Faculteit Rechtsgeleerdheid is Mareike Hoffmann.

Wetsvoorstel vermogensbeheer minderjarigen naar aanleiding van onderzoek Rijksuniversiteit Groningen
Wanneer:06 juli 2018

Minister Sander Dekker van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft nieuwe wetgeving aangekondigd die de regeling van toezicht op vermogensbeheer bij minderjarigen beoogt te wijzigen.

Herman Bröring: 'Het is ook de vraag of minister Wiebes het zelf nog allemaal snapt'
Wanneer:05 juli 2018

Het FC Groningen Stadion vult zich normaal gesproken met supporters, maar donderdag is het de beurt aan Groningers die het versterkingsdebat in de Tweede Kamer volgen. Het Gasberaad heeft deskundigen uitgenodigd die voor duiding kunnen zorgen. Een van hen is hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring. Hij zegt op RTV Noord: 'Ik verwacht geen grote veranderingen. Ik hoop vooral dat er meer duidelijkheid komt, want daar ontbreekt het nog wel eens aan.'

Nieuw boek Marc Hertogh: Nobody’s Law
Wanneer:04 juli 2018

Hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh publiceerde deze week een Engelstalige monografie: Nobody’s Law: Legal Consciousness and Legal Alienation in Everyday Life.

Dimitry Kochenov: 'New Court of Justice challenge will not undermine Brexit in any way'
Wanneer:04 juli 2018

The European Court of Justice will hear a challenge against the legality of the EU's Brexit negotiations. 'Although the claim seems valid because it's extremely unfair, there is no chance that Brexit be seriously questioned as a result of some expats’ disenfranchisement, argues Prof. Dimitry Kochenov, a constitutional-law expert at Groningen University, on The Globalist. The radio interview starts at 10'28.

Tiddo Bos: 'Gelijk oversteken kun je ook toepassen wanneer het om andere dingen gaat dan snoepjes'
Wanneer:03 juli 2018

In Spant! in Bussum vond dinsdagmiddag 3 juli het WPNR-congres plaats. Dit jaar ging het over de financiële zorgplicht van de notaris. Tiddo Bos, promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen, trapt de middag af. Hij sprak over de zogenoemde 'losse eindjes', Zoals leveringsvoorschriften en medewerking bij contractoverneming. Niet het makkelijkste onderwerp om mee te beginnen.

Gerrit van der Veen: 'Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat mensen bij de rechter het klimaatbeleid gaan aanvechten'
Wanneer:29 juni 2018

Nederland krijgt ‘de meest ambitieuze Klimaatwet ter wereld’. GroenLinks-leider Jesse Klaver was euforisch woensdag, bij de presentatie van het akkoord. Maar de Klimaatwet heeft alleen politieke waarde, met de wet in de hand naar de rechter stappen om het milieubeleid aan te vechten heeft weinig zin. “Er zit niet veel afdwingbaars in deze wet, zegt bijzonder hoogleraar milieurecht Gerrit van der Veen in Trouw, ”Toch moet je, de Klimaatwet niet afdoen als ‘een politiek niemendalletje’."

Marc Hertogh: 'Uitkeringsgerechtigden willen niet behandeld worden als fraudeurs'
Wanneer:28 juni 2018

Een strenge en harde aanpak van uitkeringsgerechtigden leidt eerder tot meer dan tot minder fraude. Het gros houdt zich aan de regels, maar wordt in het contact met de overheid benaderd als een potentiële fraudeur. Door teleurstelling en verontwaardiging groeit de kans dat die mensen op enig moment alsnog frauderen.

Heleen Weyers: 'In de praktijk zijn de regels belangrijker geworden dan de uitkeringsgerechtigde'
Wanneer:28 juni 2018

Strenge controles van uitkeringsgerechtigden met eventuele kortingen en boetes tot gevolg leiden niet tot minder fraude. Meer aandacht voor de achtergronden van de cliënten biedt een beter resultaat. Dat is de uitkomst van een vierjarig onderzoek van de universiteit Groningen. Heleen Weyers, één van de onderzoekers van de RUG, zegt in het FD: 'De onderzoeken gaan bijna altijd over fraude, wij hebben gekeken naar de verschillen tussen een harde en meer begrijpende aanpak.'

Hans Engels fractievoorzitter D66 in Eerste Kamer
Wanneer:27 juni 2018

Hans Engels uit Paterswolde is de nieuwe fractievoorzitter voor D66 in de Eerste Kamer. Engels is daarnaast universitair hoofddocent staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en bijzonder hoogleraar gemeenterecht/gemeentekunde aan de Universiteit Leiden, zo meldt RTV Drenthe.

Redmar Wolf benoemd tot hoogleraar Algemeen Belastingrecht (kostprijsverhogende belastingen)
Wanneer:27 juni 2018

Prof. Redmar Wolf is per 1 juli 2018 benoemd tot hoogleraar Algemeen Belastingrecht, in het bijzonder kostprijsverhogende belastingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Wolf is al sinds 2017 verbonden aan de faculteit als universitair hoofddocent.

NWO Onderzoekstalent voor Mark Beuker
Wanneer:26 juni 2018

Mark Beuker, aankomend promovendus bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijkuniversiteit Groningen, heeft de NWO Onderzoekstalent beurs toegekend gekregen. Beuker gaat onderzoek doen naar het erfrecht en de toepassing hiervan in de moderne samenleving.

Douwe Jan Elzinga: 'Toename fysieke bedreiging politici een zorgwekkende ontwikkeling'
Wanneer:25 juni 2018

Politici die worden bedreigd, dat hoort er toch een beetje bij? Nee, zegt minister Ollongren. Drie van de tien lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers maakten in een jaar tijd agressie of geweld mee. Hoogleraar staatrecht Douwe Jan Elzinga zegt in Stand.nl op Radio 1 dat alles uit de kast gehaald moet worden om dit tegen te gaan.

Harde aanpak uitkeringsfraude werkt averechts
Wanneer:25 juni 2018

Een onderzoeksteam van de Rijksuniversiteit Groningen heeft, onder leiding van hoogleraar rechtssociologie Marc Hertogh , in de periode 2014-2018 onderzoek verricht naar de handhaving van de socialezekerheidswetgeving.

Dimitry Kochenov: 'EU cannot Stop Citizenship by Investment Programs Without First Becoming Superstate '
Wanneer:24 juni 2018

Residence and citizenship by investment programs have come under criticism in the European Parliament in recent months with several MEPs calling for their closure. That – according to Chair in EU Constitutional Law at the University of Groningen, Professor Dimitry Kochenov – would be impossible, unless the European Union first became a superstate, so he says to Investment Migration Insider during the 2018 Investment Migration Forum in Geneva this month.

Michel Vols twijfelt aan werking hennepconvenant: 'Aantal plantages neemt niet af en mensen worden dakloos gemaakt'
Wanneer:24 juni 2018

Woningcorporaties, energiebedrijven, belastingdienst en UWV, politie en gemeente werken samen om bewoners die een wietplantage in hun woning hebben te bestrijden. Dat doen ze in een hennepconvenant. De veronderstelde voordelen zijn samenwerking, maar de praktijk is weerbarstig. Hoogleraar openbare-orderecht Michel Vols twijfelt aan de werking van hennepconvenanten. 'Integendeel', zegt hij op NPO Radio1, 'het probleem van hennepplantages in woonwijken blijkt steeds groter te worden.'

Trix Mulder: 'Data gezondheidsapps moeten goed beschermd'
Wanneer:23 juni 2018

Wat gebeurt er met de gegevens van de talloze apps en draagbare apparaatjes die we gebruiken om onze fitheid te meten, bijvoorbeeld bij het sporten? Al deze apps en wearables creëren grote hoeveelheden (persoonlijke) data. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen de data die via die gezondheid- en fitness-apps verzameld worden allemaal in de categorie ‘gegevens over gezondheid’, aangezien het gaat om gegevens die iets zeggen over de fysieke of mentale gezondheid van natuurlijke personen. Trix Mulder, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, schreef een opinie in het Dagblad van het Noorden.

Europa ‘RECONNECTen’ met haar burgers: grote subsidie voor Groningse rechtenfaculteit
Wanneer:22 juni 2018

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een EU-subsidie van ruim een kwart miljoen euro ontvangen. Deze subsidie gaat naar het vier jaar durende multidisciplinaire onderzoeksproject RECONNECT.

Aline Klingenberg: 'Geheime algoritmes bij fraudebestrijding schaden de rechtsstaat '
Wanneer:21 juni 2018

De overheid is in Nederland verplicht openbaarheid te betrachten. Het geheim houden van algoritmes die gebruikt worden bij fraudebestrijding is daarmee in strijd. Mr.dr. Aline Klingenberg schreef een opinie in het Dagblad van het Noorden. Klingenberg is coördinator van de opleiding IT-recht bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen en expert op het gebied van digitale communicatie, openbaarheid van bestuur, privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Prof. Pauline Westerman presents her new book 'Outsourcing the Law'
Wanneer:20 juni 2018

On June 18th, Professor Pauline Westerman presented her new book titled “Outsourcing the Law”. The book takes a philosophical perspective on contemporary shifts in how the law is outsourced with the use of the different strategies and techniques, and what challenges it brings for democracy and the rule of law.

Jan Brouwer: 'Als we écht willen dat Satudarah uit straatbeeld verdwijnt, is aanpassing van de wet nodig'
Wanneer:19 juni 2018

Volgens Jan Brouwer, Hoogleraar Recht en Samenleving van de Rijksuniversiteit Groningen, kan Satudarah gewoon vrolijk verder: 'Daar komt het wel op neer. Ten eerste omdat er nog hoger beroep kan worden aangetekend, maar zelfs dan is het in de wet niet goed geregeld. Ik probeer al jaren aandacht te vragen voor dit probleem, maar tot nu toe gebeurt er niets', zegt Brouwer op BNR.

Panos Merkouris interviewed by documentary series 28Europe on his ERC project
Wanneer:19 juni 2018

Prof. Panos Merkouris was interviewed for an award-winning documentary series on European issues, 28 Europe. This particular installment of the series focused on ERC Starting Grant laureates from Greece. Prof. Merkouris discussed his project, the allure of studying public international law and working in the Netherlands, the Greek ‘brain-drain’ and showed the crew around our beautiful University and the city of Groningen.

Jan Brouwer: 'Leden Satudarah kunnen jasjes voorlopig aanhouden'
Wanneer:18 juni 2018

De rechter heeft motorclub Satudarah aangemerkt als een verboden criminele organisatie. Wat betekent dat voor de 900 leden? En hoe effectief is zo'n verbod? "Voor het OM is dit natuurlijk prachtig. Publicitaire vernedering voor de motorclub", zegt hoogleraar Jan Brouwer van de Universiteit Groningen in RTL Nieuws.

Michel Vols: 'Gemeenten weten nog niet wat ze allemaal kunnen met de Wet aanpak woonoverlast'
Wanneer:18 juni 2018

De Wet aanpak woonoverlast (Waw), die burgemeesters bevoegdheden geeft om overlastgevers een bestuursmaatregel op te leggen, is in juli één jaar in werking. Gemeenten maken echter nog maar weinig gebruik van de ‘aso-wet’. Dat kan volgens Michel Vols, Hoogleraar openbare-orderecht, aan twee dingen liggen. ‘Enerzijds merk ik dat gemeenten nog niet weten wat ze allemaal kunnen met de Wet aanpak woonoverlast. Anderzijds kan het zo zijn dat er vooral gedreigd wordt met een gedragsaanwijzing. In dat geval is er geen formeel juridisch besluit', zegt hij op Binnenlands Bestuur.

Gerrit Voerman: 'Politieke partijen minder geporteerd van een al te onafhankelijk en kritisch bureau'
Wanneer:15 juni 2018

Toenemende partijdiscipline en lagere budgetten hollen de onafhankelijkheid en de eigenzinnigheid van de politieke wetenschappelijke bureaus uit. Dat gaat ten koste van het interne debat binnen politieke partijen en van de ideeënvorming in de politiek. Hoogleraar Gerrit Voerman van de Universiteit Groningen is één van de politicologen en (oud-)voorzitters van de wetenschappelijke bureaus die dit signaleren in de Volkskrant.

Wytske van der Wagen: 'De mens staat veel te centraal in de manier waarop we omgaan met cybercrime'
Wanneer:13 juni 2018

De manier waarop we omgaan met misdaad komt nog uit het predigitale tijdperk. Het plaatst de mens centraal; met de technologische dimensie is toentertijd geen rekening gehouden. ‘Daarom kijk ik naar cybercrime via de actor-netwerktheorie.

Marcel Brus: Energiebedrijven claimen miljoenen schade via Nederlandse brievenbusfirma's
Wanneer:13 juni 2018

Internationale energiebedrijven gebruiken Nederlandse brievenbusfirma’s om buitenlandse staten voor vele miljoenen aan te klagen. Dat doen ze op basis van een mondiaal energieverdrag tussen 48 landen. Van alle claims die op dit verdrag zijn gebaseerd, komt zo’n 20 procent van Nederlandse brievenbusfirma's. Marcel Brus, hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit Groningen, vraagt zich in de Volkskrant af of het arbitragetribunaal altijd de beste keuze is voor geschillen.

Hoe bescherm je gezondheidsgegevens? Nieuwe online cursus van de Rijksuniversiteit Groningen geeft inzicht
Wanneer:12 juni 2018

Gebruikt u een activity tracker of app om uw conditie en gezondheid bij te houden? Heeft u een digitaal patiëntendossier? Werkt u in de gezondheidszorg en maakt u gebruikt van moderne technologieën? Een nieuwe gratis online cursus van de Rijksuniversiteit Groningen geeft u inzicht in de risico’s die hiermee gemoeid zijn en de wijze waarop u deze gegevens kunt én moet beschermen als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Heinrich Winter: '24-uurs bed-bad-broodopvang met begeleiding biedt beste kansen op vertrek'
Wanneer:12 juni 2018

Uitgeprocedeerde migranten verlaten het land sneller vanuit zogenoemde bed-bad-broodvoorzieningen met 24-uursopvang en begeleiding, staat in een rapport in opdracht van het WODC, het onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie. Migranten zonder verblijfsstatus laten zich volgens het onderzoek van hoogleraar bestuurskunde en directeur van onderzoeksbureau Pro Facto Heinrich Winter niet ‘wegjagen’ door sobere nachtopvang, zo meldt de Volkskrant.

Yohannes Ayalew Presents at Johannesburg workshop on 'Freedom of Expression, and Internet shutdown in Ethiopia: the question of Accountability'
Wanneer:12 juni 2018

On June 8th, NFP Fellow, and LL.M candidate in International Human Rights Law, Yohannes Eneyew Ayalew , presented a paper in a workshop on Internet Shutdown in Africa held in Johannesburg, South Africa. Yohannes has been invited as a speaker in a joint workshop organized by the Bonavero Institute of Human Rights , University of Oxford the programme in Comparative Media Law and Policy , and University of Johannesburg (UJ).

Heinrich Winter: 'Hoe krijg je uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit?'
Wanneer:11 juni 2018

Het is niet vast te stellen met welke opvang en begeleiding uitgeprocedeerde asielzoekers het snelst uit Nederland vertrekken. Ondanks jarenlange politieke discussie ontbreken de cijfers om een vergelijking te maken tussen de verschillende opvangvormen die gemeenten aanbieden. Ook de vergelijking met het Rijk is moeilijk te maken. Hoogleraar bestuurskunde en directeur van onderzoeksbureau Pro Facto Heinrich Winter lichtte de bevindingen van zijn onderzoek toe in Nieuwsuur.

Berend Vis: 'Waarom Dijsselbloem als vicepresident Raad van State een slecht idee is'
Wanneer:10 juni 2018

De rechtsstaat verdient een ervaren jurist die waakt over rechtvaardige wet- en regelgeving. Bij de keuze van de Raad voor een econoom (Dijsselbloem) kan een groot vraagteken worden gezet.

Adriaan Wierenga: 'Noodverordening op gezag burgemeester bij vrees voor rampen of ernstige wanordelijkheden'
Wanneer:10 juni 2018

Sinds in Noordwijk de noodverordening inging, is het rustig geweest. Burgemeester Rijpstra besloot tot de noodverordening omdat er grenzen werden overschreden. Volgens hem ervaren buurtbewoners veel overlast. Afgelopen week escaleerde de situatie. Adriaan Wierenga deed onderzoek naar noodrecht in Nederland. 'Denk bij ernstige wanordelijkheden bijvoorbeeld aan Project X in Haren of de strandrellen in Hoek van Holland.' In een periode van vijf jaar werd ongeveer 250 keer een noodverordening of bevel uitgevaardigd, zegt Wierenga in NRC.

Adriaan Wierenga: 'Noodingreep is een paardenmiddel'
Wanneer:08 juni 2018

Sinds de noodverordening die burgemeester Jan Rijpstra donderdag afkondigde, is het rustig rond het ­Rederijkersplein in de Zuid-Hollandse kustplaats Noordwijk. Maar een noodingreep is dan ook een paardenmiddel, oordeelt noodrechtdeskundige Adriaan Wierenga van de Rijksuniversiteit Groningen.

Adriaan Wierenga over noodverordening: 'Er moet meer aan de hand zijn dan overlast in de buurt of wildplassen'
Wanneer:08 juni 2018

Om in Noordwijk de openbare orde te herstellen, is sinds donderdagavond een noodverordening van kracht in de wijk Boerenburg. Burgemeester Jan Rijpstra kondigde de verordening af om onrust op en rondom het Rederijkersplein tegen te gaan. Wanneer wordt een noodverordening afgegeven en hoe vaak gebeurt dat? Adriaan Wierenga, noodrechtexpert van Rijksuniversiteit Groningen, deed jarenlang onderzoek naar noodverordeningen en geeft antwoord op Omroep West.

Berend Roorda: 'Het is controversieel wat Pegida van plan was, maar dat is geen grond om een demonstratie te verbieden'
Wanneer:07 juni 2018

De Pegidabarbecues voor moskeeën in Arnhem, Den Haag, Gouda en Utrecht mochten van de burgemeesters niet doorgaan, maar in Rotterdam stond burgemeester Aboutaleb de provocatie van de extreem-rechtse beweging wel toe. Pegida zag op het laatste moment af van de barbecue bij de Laleli-moskee. ‘Het is prijzenswaardig dat de burgemeester van Rotterdam zijn rug recht houdt’, zegt universitair docent Berend Roorda van de Rijksuniversiteit Groningen, die promoveerde op demonstratierecht, in de Volkskrant.

Arvin Kolder: 'Nouri heeft ernstig hersenletsel opgelopen, dat levert een gigantische kostenpost op'
Wanneer:07 juni 2018

Voetballer Abdelhak Nouri van Ajax werd vorig jaar zomer door hartfalen onwel op het veld en raakte in coma. Zijn familie wil de voetbalclub nu aansprakelijk stellen voor fouten die volgens hen zijn gemaakt tijdens de directe medische behandeling.

Arvin Kolder: 'Hoe hoog zou Nouri's ster zijn gerezen? Tot de Europese top of de wereldtop?'
Wanneer:04 juni 2018

Advocaat John Beer oordeelt hard over het optreden van de artsen van Ajax na de laatste speelminuten van Abdelhak Nouri, in 2017 op een Oostenrijks veld. De familie houdt Ajax verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in hun ogen verkeerde behandeling. Letselschadezaken bestaan uit twee stappen, zegt letselschadeadvocaat en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen Arvin Kolder. ‘Allereerst is er de vraag of iemand aansprakelijk is voor het letsel', zegt hij in de Volkskrant. 'Staat de aansprakelijkheid eenmaal vast, dan komt in een aparte zaak de hoogte van de schadevergoeding aan bod.'

Jaap Waverijn presents legal research on energy and climate finance
Wanneer:04 juni 2018

PhD researcher Jaap Waverijn won the People’s choice award in the Three Minute Thesis Competition. Here's a new video about his research on how to reduce the costs of renewable energy projects.

Subsidie van Gratama Stichting voor Charlotte Pavillon
Wanneer:31 mei 2018

“Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Houden sancties in het consumentenrecht bedrijven op het rechte pad?” - Zo luidt de titel van het onderzoeksvoorstel van Charlotte Pavillon waarvoor zij een subsidie ter hoogte van 18.220 toegekend heeft gekregen van de Gratama-Stichting.

Arvin Kolder: 'Meer duidelijkheid over veel voorkomende aspecten van aansprakelijkheid en verzekering'
Wanneer:30 mei 2018

Schade aan een fiets die je leent. Of een instortend dak waaraan gewerkt wordt. In dit soort gevallen komt de verzekeraar om de hoek kijken. Alleen is het lang niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is, blijkt uit onderzoek van Arvin Kolder van de Rijksuniversiteit Groningen. 'Mijn onderzoek heeft laten zien dat in schadegevallen die in de praktijk veel voorkomen het best vaak nog onduidelijk is wie nu de aansprakelijkheid draagt', zegt hij op BNR Wetenschap Vandaag.

Jan Brouwer ziet weinig in verbieden Hells Angels: 'Ze veranderen twee letters op hun hesje en gaan gewoon door'
Wanneer:30 mei 2018

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een verzoek ingediend om de Hells Angels in Nederland te verbieden en de vereniging te ontbinden. Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen liet eerder al weten weinig te zien in het verbieden van motorclubs.

Gerhard Hoogers: 'This is why the judge does not yet decide in case of an argument between the Netherlands and the islands'
Wanneer:30 mei 2018

Sint-Maarten en Nederland: hoe zit ons koninkrijk ook alweer in elkaar? Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn zogeheten openbare lichamen. Sint-Maarten, Curaçao en Aruba zijn aparte landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. "Landen in het koninkrijk draaien in principe op voor hun eigen problemen, want ze hebben autonomie", zegt hoogleraar staatsrecht Gerhard Hoogers tegen NOSop3. "Maar er is wel afgesproken dat we elkaar helpen."

Edwin Woerdman: 'Prijsstijging emissierechten te verklaren op basis van vraag en aanbod'
Wanneer:29 mei 2018

Beleggen in verhandelbare emissierechten kan zomaar eens interessant worden, omdat de prijs sinds begin dit jaar is verdubbeld van ongeveer 7 naar 16 euro. 'De vraag is toegenomen door de economische groei en het aanbod wordt steeds krapper omdat in 2021 het emissieplafond wordt aangescherpt', zegt Edwin Woerdman, hoogleraar Markten en Regulering aan de Rijksuniversiteit Groningen op BNR Nieuwsradio.

Arvin Kolder: 'Wie draait op voor schade veroorzaakt door bijtende hond?'
Wanneer:29 mei 2018

Arvin Kolder hoopt op 31 mei 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen te promoveren op zijn proefschrift over de aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker van gebrekkige roerende zaken en opstallen, gevaarlijke stoffen en dieren, zo meldt Stichting PIV.

Cum laude promotie Yi Zhang
Wanneer:29 mei 2018

Op maandag 28 mei verdedigde Yi Zhang haar proefschrift getiteld ‘Advancing the right to health care in China’. Hiervoor heeft zij het judicium cum laude toegekend gekregen.

Ruim 25.000 aanmeldingen voor online cursus over rechten en plichten AVG
Wanneer:28 mei 2018

Wat mag je wel en niet doen met klantgegevens? Hoe moet je ze bewaren? Een gratis online cursus van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geeft inzicht in de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei van kracht is gegaan.

Panos Merkouris presents in Oslo the Interim Report on 'Content and Evolution of the Rules of Interpretation'
Wanneer:25 mei 2018

On May 14-15th, Prof. Panos Merkouris participated in the 3rd meeting of the International Law Association (ILA) Study Group on the “Content and Evolution of the Rules of Interpretation”.

Fokko Oldenhuis: 'Seksueel misbruik bij de Jehova’s Getuigen is geen eendagsvlieg'
Wanneer:24 mei 2018

Minister Dekker wil onderzoeken of de belastingvoordelen die de Jehova’s Getuigen genieten, kunnen worden ingetrokken. Dekker regeerde op berichten van seksueel misbruik bij de Jehova’s Getuigen. Rechtsgeleerde prof. dr. Fokko Oldenhuis zegt in het Reformatorisch Dagblad: 'Ik proef bij de Jehova’s Getuigen dat men de luiken sluit.'

Dr. Ruven Fleming presents at St. Petersburg International Legal Forum on 'The balance between ecology and natural resources management – the case of shale gas in Europe´
Wanneer:22 mei 2018

On 18 May 2018 Assistant Professor in Energy Law, Dr. Ruven Fleming, presented findings from his latest book 'Shale Gas, the Environment and Energy Security' at the 2018 St. Petersburg International Legal Forum in St. Petersburg.

Ceciel Nieuwenhout: 'ABP investeert in Shell en Exxon, in feite ook in de NAM'
Wanneer:22 mei 2018

Shell heeft de klimaatresolutie tijdens de aandeelhoudersvergadering afgewezen.  Het oliebedrijf vindt dat de ambities van het bedrijf ambitieuzer zijn dan de resolutie, en dat Shell de maatschappij gaat volgen, in plaats van een leidende rol te nemen. Onderzoeker Ceciel Nieuwenhout aan de universiteit Groningen zegt in Duurzaamheidsnieuws: 'Ik vind het een naar idee dat het pensioenfonds waar ik verplicht aan ben om bij te dragen, investeert in het bedrijf dat hier in Groningen zo veel leed veroorzaakt heeft.'

Redmar Wolf: Twijfels over Europese aanpak btw-fraude
Wanneer:22 mei 2018

In Nederland wordt hevig getwijfeld aan de voorstellen die de Europese Commissie vorig jaar lanceerde om grensoverschrijdende btw-fraude aan te pakken. “De verandering van het systeem wordt een administratieve chaos en in vijf minuten tijd kun je zo tien alternatieven vinden om te frauderen,” zegt expert Redmar Wolf op Accountant.nl.

Mr. van de week: Arvin Kolder
Wanneer:21 mei 2018

Mr. van de week is Arvin Kolder. Hij hoopt op 31 mei 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen te promoveren op het proefschrift Aansprakelijkheid van de bedrijfsmatige gebruiker. Over de toepassing van art. 6:181 BW.

Panos Merkouris participates in workshop on Ocean Governance
Wanneer:18 mei 2018

On April 19-20th, Prof. Panos Merkouris participated as commentator in the workshop 'Regime Interaction in Ocean Governance: Problems, theories and methods', which took place in Utrecht.

Viola Bex-Reimert: Mag het Nederlanderschap van Syriëstrijders afgepakt worden?
Wanneer:15 mei 2018

De bestuursrechter zal dinsdag toetsen of het Nederlanderschap van vier bij verstek veroordeelde jihadisten terecht is ingetrokken. Nu.nl vroeg zich af wanneer iemands Nederlanderschap afgenomen mag worden. Daarom belden ze voor de podcast Dit wordt het nieuws met Viola Bex-Reimert, universitair docent migratierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Albertjan Tollenaar: 'PGB trekt types aan die geld ruiken, zoals dubieuze zorgverleners en bemiddelingsbureaus'
Wanneer:14 mei 2018

Fraude met het persoonsgebonden budget levert de zorg in Nederland al jaren hoofdbrekens op. Controle op de besteding van het geld is gebrekkig, en de misstanden die aan het licht komen lijken slechts het topje van de ijsberg te zijn. ‘Het pgb is een populair instrument; mensen krijgen een pot met geld zonder dat er al te veel concrete afspraken over de besteding daarvan worden gemaakt,’ zegt Albertjan Tollenaar, universitair hoofddocent Bestuursrecht, op Follow The Money.

University of Groningen Among Top 10 Places in the World to Study Public International Law
Wanneer:14 mei 2018

The popular website LLM-Guide.com has recently launched a new Top 10 List for LLMs in Public International Law , which features Groningen’s Public International Law LLM (PIL) programme.

Moot Court course for Honours College students
Wanneer:14 mei 2018

On May 1st, LLB students who participate in the University of Groningen Honours College programme completed a moot court course organized by staff from the International Law Dept.

Dr Aikaterini Tsampi presents research at the 7th Annual Global Conference of the YCC-ASCL
Wanneer:11 mei 2018

On Saturday April 21st, Dr Aikaterini Tsampi presented her research at the Seventh Annual Global Conference of the Younger Comparativists Committee of the American Society of Comparative Law.

Video's Three Minutes Thesis Competition
Wanneer:08 mei 2018

Een ingewikkeld onderwerp uitleggen in drie minuten aan een lekenpubliek op een begrijpelijke, enthousiaste en fascinerende manier, dat is de Three Minutes Thesis Competition(‘3MT’). Het concept is afkomstig van de University of Queensland en is overgewaaid naar universiteiten over de hele wereld.

Jan Brouwer: 'Kans op verbod Satudarah heel groot'
Wanneer:08 mei 2018

Het zou zomaar kunnen dat motorclub Satudarah binnenkort verleden tijd is. "Ik schat de kans op een verbod heel groot", zegt Jan Brouwer, hoogleraar recht en samenleving aan de Rijksuniversiteit Groningen, op RTL Nieuws. Volgens Brouwer is er binnen Satudarah - nog meer dan bij Bandidos - een 'substantieel patroon van strafbare feiten' waarneembaar.

Marie Elske Gispen: ‘Ik drukte op verzenden en zat in de auto naar Groningen’
Wanneer:07 mei 2018

Vier maanden voordat jurist Marie Elske Gispen haar promotieonderzoek bij oude rot Jenny Goldschmidt afrondde, had ze al een nieuwe baan. De Rijksuniversiteit Groningen wilde haar graag hebben als postdoctoraal onderzoeker bij een groot onderzoek naar de tabaksindustrie en kinderrechten. Universiteitsblad DUB van Universiteit Utrecht publiceerde een artikel over de onderzoekscarrière van 'jonge honden'.

Charlotte Pavillon: 'T-Mobile moet ‘gratis’ telefoon terugbetalen, ik weet niet of dit het consumentenrecht goed doet'
Wanneer:06 mei 2018

Telecomproviders staat een financiële bijltjesdag te wachten nu T-Mobile een klant moet terugbetalen omdat een ‘gratis’ iPhone toch niet gratis bleek. De Haagse rechtbank veroordeelde T-Mobile tot terugbetaling van bijna 1.100 euro in een door de belangenclub Consumentenclaim aangespannen rechtszaak.

Dr. Romain Mauger published article on forced nuclear energy reactors shutdown in France
Wanneer:04 mei 2018

On 24 April 2018, Dr. Romain Mauger just published a new piece in The Journal of World Energy Law & Business entitled ‘Forced nuclear energy reactors shutdown in France: the Energy Transition Act’s mechanisms’.

Wilbert Kolkman: Erfrecht is booming business
Wanneer:04 mei 2018

Het erfrecht zit in de lift. De vermogende babyboomers komen stilaan op leeftijd. Deze generatie was de eerste die gemakkelijker kon scheiden. Dat maakt de verdeling van de erfenis juist moeilijker.

Dimitry Kochenov: 'Grondleggers EU zijn er altijd vanuit gegaan dat lidstaten democratisch niet zouden afglijden'
Wanneer:02 mei 2018

Het plan om EU-steun op te schorten als een lidstaat inbreekt op de rechtsstaat, is een brisant onderdeel van het voorstel voor een nieuwe Europese meerjarenbegroting. Het FD vroeg een reactie aan Rem Korteweg van Instituut Clingendael, Martin Michelot van Europeum Institute for European Policy in Praag en Dimitry Kochenov, adjunct-hoogleraar Europees constitutioneel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Gerrit Voerman over populisme en politieke partijen
Wanneer:02 mei 2018

Gerrit Voerman, hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel aan de RUG en auteur van meerdere boeken over politiek en politieke partijen, pleit voor meer vrijheid voor politieke partijen om zich te organiseren zoals ze zelf willen. ‘De omstandigheden veranderen nu eenmaal.’

Dimitry Kochenov: 'The richest countries with the weakest passports'
Wanneer:01 mei 2018

Citizens of rich nations don’t necessarily have the best passports. In fact, some have incredibly limiting ones. Henley and Partners — Kochenov’s Quality of Nationality Index breaks down the value of nationality into four parts; freedom of travel, freedom of settlement, economic strength, and human development.

PleitVRij verbetert juridisch vaardighedenonderwijs via Virtual Reality
Wanneer:26 april 2018

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Vrije Universiteit Amsterdam (VU) werken samen in een innovatief onderwijsproject om rechtenstudenten beter te leren pleiten. Door inzet van Virtual Reality (VR) krijgen studenten van beide instellingen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in een virtuele rechtszaal. In deze authentieke maar virtuele setting ontvangen zij realtime feedback van medestudenten via een speciaal ontwikkelde app.

Ko de Ridder Officier in de Orde van Oranje Nassau
Wanneer:26 april 2018

Prof.dr. Jacobus (Ko) de Ridder is op 26 april koninklijk onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De Ridder (Oostvoorne, 1949) was tot zijn emeritaat in 2014 hoogleraar Bestuurskunde en is sindsdien honorair hoogleraar Comparative Public Management bij de faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. Hij is een veelzijdige, gezaghebbende hoogleraar die er uitstekend in is geslaagd om de wisselwerking tussen bestuursrecht en bestuurskunde te bevorderen. Zo was hij een van de grondleggers van de voor Nederland unieke onderzoeksgroep die juridisch normatief en sociaalwetenschappelijk empirisch onderzoek combineerde.

Succesvolle Cannabis Expert Meeting in Groningen
Wanneer:26 april 2018

Op dinsdag 17 april 2018 organiseerde Michelle Bruijn, promovenda aan de vakgroep Algemene Rechtswetenschap, de eerste cannabis expert meeting in Groningen. Zij bracht zowel wetenschappers als professionals uit de praktijk bij elkaar en gaf daarmee de aftrap van de internationale dialoog en onderzoekssamenwerkingen op het terrein van cannabisregulering.

printOok beschikbaar in het: English