Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Dutch Language and Culture
Header image Dutch Language and Culture

Dutch Language and Culture

Hoe herken je fake news op het internet? Wat zijn de gevolgen van autisme voor taalgebruik? Wat vertelt Max Havelaar ons over Nederland nu? En hoe maak je je eigen presentaties tot een succes?

Taal, literatuur en communicatie zijn de drie centrale thema’s in de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur in Groningen. Dit zijn urgente thema’s in een globaliserende cultuur met een toenemend diverse identiteit. Taal raakt alles en iedereen, variërend van poëzie en performance tot politiek debat, straattaal, spraakcomputers, en kindertaalontwikkeling. De bachelor heeft een pragmatische benadering: hoe functioneert taal in het dagelijks leven? Je leert patronen in schijnbaar vanzelfsprekend taalgebruik herkennen. Wist je bijvoorbeeld dat metaforen niet alleen in literatuur, maar op alle niveaus van ons denken werkzaam zijn? Bij de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur word je opgeleid tot expert op het grenzeloze gebied van taal.

Heb je een brede culturele belangstelling? Wil je patronen in alledaags taalgebruik leren doorgronden? Wil je de Nederlandse taal in al haar vormen tot in de puntjes leren beheersen? Zie je jezelf werken in de culturele sector, het boekenbedrijf, het onderwijs, marketing of de media? Dan is Nederlandse Taal en Cultuur de aangewezen studie voor jou.

Meld je nu aan voor de Open Dag op zaterdag 13 april!

Facts & Figures
Degree
BA in Nederlandse Taal en Cultuur
Course type
Bachelor
Duration
36 months (180 ECTS)
Croho code
56804
Language of instruction
Dutch
Start
September
Faculty
Arts
Studie in Cijfers
Why study this programme in Groningen?

Uniek aan Groningen is dat je al vanaf het tweede jaar wordt betrokken in het onderzoek van je docenten. In de Onderzoeksateliers verricht je bijvoorbeeld taalkundig onderzoek naar de doorwerking van emoties in onze stem, literatuuronderzoek naar de gevolgen van literaire prijzen voor schrijverscarrières of misschien ga je priesters interviewen voor communicatie-onderzoek naar het schrijven van een goede preek.

Daarbij is Nederlands in Groningen sterk internationaal georiënteerd. Niet alleen benader je taalvragen vanuit internationaal perspectief, ook krijg je de mogelijkheid om samen te werken met studenten Nederlands uit de hele wereld in het project Taalmaatjes.

In samenwerking met Studievereniging ZaZa organiseert de afdeling Nederlands ieder collegejaar meerdere excursies. Het initiatief ligt bij de studenten, die de excursie zelf vormgeven. Dit jaar bezochten we de zestiende-eeuwse drukkerij Plantijn in het hartje van Antwerpen en we gingen naar de Koninklijke Bibliotheek en het Literatuurmuseum in Den Haag, waar de kostbaarste handschriften en andere literaire 'parafernalia' worden bewaard.

Hier vind je alle medewerkers aan de afdeling Nederlands:

https://www.rug.nl/let/onze-faculteit/organisatie/vakgebieden/nederlandse-taal-en-cultuur/medewerkers

Programme

In het eerste jaar van de studie wordt de basis van de bacheloropleiding gelegd. Je verdiept je in de vier pijlers van de Neerlandistiek: Taalkunde, Taalbeheersing, Oudere Letterkunde en Moderne Letterkunde. Je leert literaire en zakelijke teksten te analyseren en oefent met het schrijven en presenteren van zowel wetenschappelijke teksten (Academisch schrijven en presenteren) als literaire teksten: verhalen en gedichten (Creatief schrijven). Ook maak je kennis met toonaangevende methoden in het

 • In de cursussen over Taalkunde leer je verschillende aspecten van de Nederlandse taal analyseren: klankvorming (Klankleer), zinsstructuren (Syntaxis) en betekenisleer (Semantiek). Ook maak je kennis met de geschiedenis van de Nederlandse taal (Nederlands toen en nu).
 • In de cursussen over Taalbeheersing leer je hoe taal functioneert in alledaags gebruik (Pragmatiek), in schriftelijke communicatie (Tekstanalyse) en in de analyse van gesproken taal en sociale interactie (Gespreksanalyse).
 • In de cursussen Letterkunde leer je literaire teksten te analyseren (Literaire tekstinterpretatie) en verdiep je je in de geschiedschrijving van de Nederlandstalige literatuur (Literaire canon) en in de vroegste periode van de Nederlandstalige literatuur: de Middeleeuwen (Middelnederlandse Letterkunde).
Semesters
CoursesCourse Catalog >1a1b2a2b
Academisch schrijven en presenteren (5 EC)
Literaire tekstinterpretatie (5 EC)
Syntaxis 1 (5 EC)
Creatief Schrijven (5 EC)
Klankleer 1 (5 EC)
Semantiek 1 (5 EC)
Literaire canon I (5 EC)
Nederlands toen (en nu) (5 EC)
Tekstanalyse I (5 EC)
Gespreksanalyse I (5 EC)
Methodologie (5 EC)
Middelnederlandse letterkunde (5 EC)

In het tweede jaar verdiep en verbreed je de kennis en vaardigheden. In een tweetal ateliers werk je in kleine groepen mee aan het onderzoek van de docenten, waarmee je je eigen onderzoeksvaardigheden vergroot en leert toepassen (Onderzoeksateliers). In de twee overkoepelende cursussen Benaderingen maak je kennis met de belangrijkste wetenschappelijke theorieën binnen de vier deeldisciplines van het vakgebied. Ook word je getraind in statistische vaardigheden (Statistiek). ln de cursus Pragmatiek leer je hoe taal functioneert in alledaags gebruik en in de cursussen Taalvaardigheidsontwikkeling en Taalverwerving bestudeer je hoe kinderen taal aanleren en de psychologische en sociale factoren die daarop van invloed zijn. In de cursussen Letterkunde wordt de chronologische reeks voortgezet. Je bestudeert de Nederlandstalige literatuur van de zeventiende eeuw tot heden in een cultuurhistorische context.

Semesters
CoursesCourse Catalog >1a1b2a2b
Letterkunde van de zeventiende eeuw (5 EC)
Pragmatiek NL (5 EC)
Onderzoeksatelier 1 (5 EC)
Statistiek (5 EC)
Letterkunde van de Verlichting (5 EC)
Taalvaardigheidsontw. Nederlands (5 EC)
Benaderingen Taal en Taalgebruik (5 EC)
Moderne Nederlandse letterkunde 1 (5 EC)
Onderzoeksatelier 2 (5 EC)
Taalverwerving Nederlands (5 EC)
Benaderingen in Letterkundig Onderzoek (5 EC)
Moderne Nederlandse letterkunde 2 (5 EC)

In het eerste semester van het derde jaar volg je een minor. Dit is een pakket samenhangende cursussen waarmee je je kennis en vaardigheden verbreedt. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een op de arbeidsmarkt georiënteerde Careerminor, in een Buitenlandminor of in de Educatieve minor, die gericht is op de praktijk van het Voortgezet Onderwijs. Een andere mogelijkheid is om je te verdiepen in een aangrenzend vakgebied binnen een Facultaire of Universitaire minor.

In het tweede semester verdiep je je in de theorie en praktijk van het argumenteren (Argumentatie), in de geschiedenis en kunst van het overtuigend schrijven en spreken (Retorica en Stilistiek) en in actuele opvattingen en debatten over de literaire canon (Literaire canon II) en over het vakgebied (Actuele thema's in de Neerlandistiek). Je sluit de bacheloropleiding af met een door een docent begeleid, zelfstandig onderzoek, dat uitmondt in de bachelorscriptie.

Semesters
CoursesCourse Catalog >1a1b2a2b
Minor (30 EC)
Literaire Canon II (5 EC)
Retorica en Stilistiek (5 EC)
Ba-scriptie Nederlands (10 EC)
Actuele Thema's in de Neerlandistiek (5 EC)
Argumentatie (5 EC)
Programme options
University of Groningen Honours College (honours program)

The Honours College will give talented, motivated students the chance to be challenged even more by following Honours programmes and taking part in numerous other activities.

The Honours College comprises a broadening part and a deepening part and has a study load of 30 ECTS credit points besides the 180 ECTS credit points from your regular Bachelor programme.

More information about this option

Minoren (minor)

Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor.

More information about this option

Study abroad

 • Study abroad is optional
 • For an average of 16 weeks
 • Maximum of 30 EC
Entry requirements

Admissible Dutch diploma profiles

 • VWO Natuur & Techniek

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • VWO Natuur & Gezondheid

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • VWO Economie & Maatschappij

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • VWO Cultuur & Maatschappij

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • HBO propedeuse

  Een vwo-diploma in ieder van de vier profielen of een hbo-propedeuse volstaat voor toelating tot de bachelor Nederlandse taal en cultuur.

Choice of degree programme check

The degree programme will organize a matching procedure. Attendance is optional. The advice is not binding.

Explanatory notes

De Faculteit der Letteren gaat er van uit dat jij, via een bezoek aan de Open dagen, deelname aan een Eén Dag student en/of aan een Webklas, jezelf goed hebt voorbereid op de opleiding van jouw keuze. Op basis van deze voorlichtingsactiviteiten bepaal jijzelf of je goed matcht met de opleiding.

Vragen over matching bij de Faculteit der Letteren? Hier kun je verdere informatie vinden: www.rug.nl/matching

Application deadlines

Type of studentDeadlineStart course
Dutch students01 May 202401 September 2024
01 May 202501 September 2025
EU/EEA students01 May 202401 September 2024
01 May 202501 September 2025
non-EU/EEA students01 May 202401 September 2024
01 May 202501 September 2025

Choice of degree programme check

De Faculteit der Letteren gaat er van uit dat jij, via een bezoek aan de Open dagen, deelname aan een Eén Dag student en/of aan een Webklas, jezelf goed hebt voorbereid op de opleiding van jouw keuze. Op basis van deze voorlichtingsactiviteiten bepaal jijzelf of je goed matcht met de opleiding.

Vragen over matching bij de Faculteit der Letteren? Hier kun je verdere informatie vinden: www.rug.nl/matching

Admission requirements

Specific requirementsMore information
previous education

Toelaatbare vooropleidingen zijn een Nederlands VWO diploma, een German Abitur, een International Baccalaureate diploma, een European Baccalaureate of andere diploma's die geaccepteerd worden door Nederlandse universiteiten: https://www.rug.nl/education/application-enrolment-tuition-fees/admission/procedures/application-informatie/with-non-dutch-diploma/entry-requirements/bachelor-entry-requirements/vwo-equivalent-qualifications Studenten met een Nederlandse 'hbo-propedeuse' moeten voldoen aan de onderstaande taaleisen

language test

Voor buitenlandse diploma's geldt bovendien de volgende taleneis:

De Toelatingscommissie kan voorafgaand aan de inschrijving verplichten tot het met goed gevolg afleggen van een toets Nederlands, af te nemen door een door de Toelatingscommissie aan te wijzen instantie.

Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2, II). Dit examen garandeert een beheersing van het Nederlands op ERK niveau B2. Aanbeveling verdient evenwel een beheersing van het Nederlands opminimaal ERK niveau C1.

other admission requirements

Taaleis Engels: minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Cambridge C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimum score van 180.

Application deadlines

Type of studentDeadlineStart course
Dutch students01 May 202401 September 2024
01 May 202501 September 2025
EU/EEA students01 May 202401 September 2024
01 May 202501 September 2025
non-EU/EEA students01 May 202401 September 2024
01 May 202501 September 2025
Tuition fees
NationalityYearFeeProgramme form
EU/EEA2024-2025€ 2530full-time
non-EU/EEA2024-2025€ 13100full-time

Practical information for:

After your studies

Als je je universitaire opleiding voort wilt zetten door een master te volgen, zoals de meeste studenten doen, zijn er allerlei verschillende vervolgopleidingen waar je uit kunt kiezen. Master opleidingen die direct aansluiten op de BA Nederlandse Taal en Cultuur zijn:

In combinatie met bepaalde facultaire minoren zijn er nog meer master tracks direct toegankelijk, zoals Communicatiekunde, Journalistiek en Applied Linguistics - TEFL.

Job prospects

Met een bachelor Nederlandse Taal en Cultuur kun je in Groningen doorstromen naar de masters Neerlandistiek en Educatie of naar de researchmaster Arts, Media and Literary Studies. De arbeidsmarkt is erg gunstig voor neerlandici. Je bent een expert in de technische analyse van taal en communicatie, én in het beschrijven en bespreken van de Nederlandse cultuur. Die veelzijdigheid komt op de arbeidsmarkt goed van pas. Hieronder een greep uit de beroepsgroepen waar onze afgestudeerden voor kiezen.

Culturele sector

Werken in de culturele sector is een feest voor culturele duizendpoten. Onze alumni werken bijvoorbeeld voor de Kinderboekenweek, de Nacht van de Poëzie of de TaalUnie. Steeds vaker kiezen ze voor een baan als freelancer of beginnen ze een culturele start-up. In deze sector moet je strak kunnen plannen, ideeën kunnen pitchen en plezier hebben in creatief schrijven. De academische vaardigheden die je opdoet tijdens de studie zijn daarbij cruciaal. Ook de scriptie is belangrijk, want daarbij leer je analytisch nadenken over cultuur, zelfstandig onderzoeken en gesprekken voeren op niveau.

Boekenvak

De productie van boeken kent vele schakels: van auteur tot redacteur, uitgever, drukker, marketeer en boekhandelaar. Als je graag stoeit met taal, een teamspeler bent en commercieel kunt denken ben je hier op je plek. De studie Nederlands biedt je de benodigde historische en literaire kennis, de vaardigheden in strategisch lezen en natuurlijk een perfecte taalbeheersing als naadloze voorbereiding op het boekenvak.

Onderwijs

Wil je werken met jongeren op een middelbare school, in het beroepsonderwijs of aan de hogeschool? Of geef je liever Nederlands als Tweede Taal (NT2) aan vluchtelingen of expats? Iedere ‘studentenpopulatie’ vereist weer andere kennis en didactische vaardigheden van de docent. Hierop word je in de Educatieve Minor en Master optimaal voorbereid.

(Online) media

Taal vind je niet alleen in boeken, maar ook in kranten, tijdschriften, op internet, televisie, film, radio en podcasts. Al die nieuwe media bieden talloze nieuwe banen voor taalexperts. De taalkundige en taalbeheersingsvakken zijn vanzelfsprekend onmisbaar voor een goede journalist of scriptschrijver. De letterkundevakken bieden je de historische en culturele basis voor het schrijven van opiniestukken, cultuurkritieken en recensies.

Marketing

Als je een zesde zintuig bezit voor trends en je commercieel kunt denken, dan is marketing iets voor jou. Er bestaat in deze sector grote behoefte aan hoger opgeleiden met talig vermogen. Met name de nieuwe banen in online marketing vergen een feilloos gevoel voor doelgerichte communicatie. Een marketeer is bij verschillende bedrijven inzetbaar en heeft volop doorgroeimogelijkheden. In de vakken Taalbeheersing analyseer je de effecten van reclame en leer je deze technieken zelf toepassen. De taalkundige en letterkundige achtergrond zullen je profiel als marketeer alleen maar versterken.

Onderzoek

Als je na de researchmaster een promotieplaats bemachtigt en een proefschrift schrijft, kun je daarna werken als docent en onderzoeker aan een Nederlandse of internationale universiteit. Daarnaast zijn er onderzoeksinstituten op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur, zoals het Meertens Instituut en het Huygens ING. Ten slotte zijn er talloze bedrijven met onderzoeksafdelingen, waar je als gepromoveerde taal- of cultuurexpert bijdraagt aan een complex product.

Voorbeelden van beroepen

 • Coördinator publiciteit voor de Nationale Opera en Ballet
 • Organisator Kinderboekenweek bij het CPNB
 • Oprichter podcast festival Oorzaken
 • Redacteur bij uitgeverij Das Mag
 • Docent NT2 voor nieuwe Nederlanders
 • Freelance tekstschrijver bij de VPRO Gids
 • Cultuurjournalist bij Dagblad van het Noorden
 • Communicatie-adviseur bij het Nationaal Archief
 • Content marketeer bij marketingbureau Dizain
 • Taalkundig adviseur op het ministerie van Justitie
 • Onderzoeker stemanalyse op het Forensisch Instituut


Research

Als student Nederlandse taal en cultuur in Groningen ontwikkel je een goede theoretische en methodologische basis voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek binnen een van de vier specialisaties: taalkunde, taalbeheersing, historische letterkunde of modern letterkunde. De kennis die je opdoet en de vaardigheden die je verwerft, sluiten goed aan op de eisen van de arbeidsmarkt voor neerlandici.

Letterkundeonderzoek richt zich op het functioneren van literatuur in de maatschappij. Voor de historische letterkunde betekent dit dat er onderzoek wordt verricht naar bijvoorbeeld toneelcultuur, religieuze leescultuur, pamfletliteratuur en literatuur als drager van culturele herinnering. Voor de moderne letterkunde betekent dit dat er onderzoek wordt gedaan naar bijvoorbeeld de relaties tussen literatuur en wetenschap, en tussen poëzie en muziek, en de kracht van tweederangs bestsellers. Het letterkundige onderzoek wordt gecoördineerd in het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICOG).

Taalkundeonderzoek betreft alle aspecten van het Nederlands, variërend van de herkomst en geschiedenis van onze taal, tot thema's als taal en muziek, spelling van samenstellingen, structuur van vergelijkende zinnen, taalverlies bij demente bejaarden en taalverwerving bij tweetalige kinderen. Bekijk hier enkele voorbeelden van onderzoek door studenten en promovendi. Zie ook de persoonlijke website van Petra Hendriks. Taalkundig onderzoek van de staf wordt gecoördineerd in het Center for Language and Cognition Groningen (CLCG).

Taalbeheersingsonderzoek streeft ernaar inzicht te verwerven in de principes die ten grondslag liggen aan ons talige handelen, in teksten en in mondelinge interactie, nu en in het verleden. Ook onderzoeken taalbeheersers hoe we de vaardigheden voor dat talige handelen ontwikkelen. Het taalbeheersingsonderzoek is ondergebracht in de onderzoeksgroepen Discourse and Communication en Language and Theoretical and Empirical Linguistics van het Center for Language and Cognition (CLCG).

Apply nowBrochureEventsContact

Contact

 • Ask Your Question Here (please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.)
 • Dr. Sandra van Voorst (programmacoördinator)
  Email: s.van.voorst rug.nl
 • Albert Everaarts (Studieadviseur)
  Email: studieadviseurnederlands rug.nl
 • Sjors van Ooij (studieadviseur)
  Email: studieadviseurnederlands rug.nl
 • Welmoed Leinenga (Student Ambassador)

De studie is ontzettend persoonlijk en gezellig

Hallo! Mijn naam is Welmoed Leinenga. Ik ben momenteel 21 jaar en ik zit nu in het tweede jaar van mijn studie Nederlandse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik ben dus nu vaak te vinden op de universiteit en als ik daar niet te vinden ben, dan ben ik in boeken- en kringloopwinkels aan het struinen. Ook houd ik van koken en het maken van muziek. Zo zing ik graag en speel ik gitaar in mijn vrije tijd.

Nederlands is mijn tweede studie. Ik heb namelijk eerder logopedie gestudeerd op de Hanze. Ik ben in mijn derde jaar van studie veranderd, omdat ik mijn creativiteit niet kwijt kon in het praktijkgerichte onderwijs.

Waarom Nederlandse Taal en Cultuur?

Ik heb gekozen voor de studie Nederlands, omdat het een ontzettend brede studie is. Zo komen er drie vakgebieden aanbod gedurende de studie. De drie vakgebieden zijn: Taalbeheersing, Taalkunde en Letterkunde. Bij Taalbeheersing en Taalkunde bestudeer je de ontwikkeling van de Nederlandse taal en taalgebruik in teksten en communicatie. Binnen de Letterkunde houd je je voornamelijk bezig met de literatuur en cultuur van de middeleeuwen tot het heden. Dus zoals ik al zei is het een ontzettend brede studie. Ook is het een studie waar je je creativiteit goed kwijt kan, bijvoorbeeld in het vak creatief schrijven.

Het feit dat het een kleine studie is trok mij ook ontzettend aan. Er zijn niet veel mensen die Nederlands studeren en dit maakt de studie ontzettend persoonlijk en gezellig.

Wat mij hielp bij het maken van mijn studiekeuze was het bezoeken van meerdere studies op de opendagen. Ook raad ik echt aan om bijvoorbeeld een keertje mee te lopen of te participeren in de webklassen, omdat je dan een realistisch en duidelijk beeld krijgt van de opleiding.

Lees meer over Welmoed en waarom zij koos voor de studie Nederlandse Taal en Cultuur in Groningen!

Vragen? Stuur Welmoed een e-mail!

Read more

Studentenblogs

Benieuwd waar studenten Nederlands zich precies mee bezighouden? Lees hier elke week een nieuwe blog van een van onze studenten.

Read more

Of het nu gaat om een reportage of een spelprogramma: als tv-makers vertellen wij verhalen

Leon Doedens, 30 jaar, werkt bij het productiebedrijf TIN CAN in Amsterdam. ‘Nog voor de cameraman zijn eerste shot gemaakt heeft, zit mijn werk erop.’

Lees meer over Leon en zijn ervaringen bij TIN CAN

Read more

'Mijn onderzoek moet maatschappelijk relevant zijn'

Mieke Breukelman, 26 jaar, doet promotieonderzoek in het Radboudumc. ‘Ik hoop dat ik iets kan betekenen voor zorgverleners, kinderen/jongeren en ouders die tegen onzekerheid aanlopen.’

Lees meer over Mieke en haar ervaring als onderzoeker bij het Radboudumc

Read more

'Je moet eerst een vertrouwensrelatie opbouwen met je leerlingen voor ze aan het leren toekomen'

Boudewijn de Bont, 29 jaar, is docent Nederlands. ‘Tijdens de lessen Nederlands ben ik voornamelijk bezig met het individueel begeleiden van leerlingen.'

Lees meer over Boudewijn en zijn ervaring als docent in Amsterdam

Read more

Webklas

Zit je op het vwo en wil je graag weten hoe dat is, studeren? De opleiding Nederlands biedt een webklas aan! Een webklas is een door de RUG gemaakte online cursus voor scholieren uit 5 en 6 vwo. Je kunt in zo'n cursus in tien studielasturen kennismaken met Nederlands door teksten te lezen, opdrachten te maken en met elkaar en de docent te discussiëren.

Read more

Study associations

ZaZa

Study association ZaZa is the study association for the study Dutch Language and Culture and Linguistics at the University of Groningen.
As a study association for Dutch Language and Culture and Linguistics, naming the association after our beloved alphabet seemed a perfect fit. After all, what are language and literature without letters? Take the first and the last letter of our alphabet, double them, add a touch of creativity and there it is, our name ZaZa. The goal of ZaZa is to unite students with a passion for the Dutch language/literature and linguistics by organizing both events related and unrelated to our studies. That goal is pursued with the help of eleven active committees, two lustrum committees and two advisory committees.
http://www.zaza-nederlands.nl
Read more
(Binding) study advice
 • A minimum of 45 EC in the first 12 months (binding)

You will be offered study advice after the first year of study. You can expect a positive result if you have earned more than 45 ECTS credit points (out of a total of 60 ECTS). If you have earned fewer than 45 ECTS and are issued a negative result, you will not be allowed to continue with your degree programme.

You will receive preliminary study advice in December to make sure that you know where you stand. Please contact your study advisor as soon as possible if you have any questions about the BSA system. N.B. Some degree programmes use a tutoring system; please check with your study advisor.

Study support

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.

Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

Related master's programmes