Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMasteropleidingenOudheidstudiesOude Geschiedenis
Header image Oude Geschiedenis

Oude Geschiedenis

Het onderzoek in de Oude geschiedenis aan de RUG bestrijkt een groot terrein, van de Griekse klassieke periode tot en met het laat-Romeinse Rijk, en van godsdienst en politieke representatie tot netwerk-theorie. We maken deel uit van een grote afdeling geschiedenis, met vele mogelijkheden tot comparatief onderwijs en onderzoek. Daarnaast kunnen we volop profiteren van een divers lokaal aanbod over de volle breedte van de Klassieke Studies in Groningen: er is een bloeiende afdeling Grieks en Latijn, een prima afdeling Mediterrane archeologie,en een wel zeer prominente theologische faculteit. Met elk hiervan wordt intensief samengewerkt in onderwijs en onderzoek.

De vaste stafleden zijn allen actieve en internationaal publicerende onderzoekers met buitenlandse onderzoekservaring en vele internationale contacten. Onze onderzoeksprojecten omvatten o.a.  The Groningen Roman Economy Group , en  Political Culture, Religion and Identities from the Hellenistic Period to Late Antiquity . Ons onderzoek is locaal ondergebracht bij  ICOG en bij het  Kosssmann Instituut en  CRASIS , en nationaal bij de onderzoeksscholen OIKOS en het N.W. Posthumusinstituut.

Onderwijs en onderzoek worden gekenmerkt door een nadruk op interdisciplinariteit. In onze onderzoeksprojecten werken we samen met archeologen, classici en godsdienstwetenschappers, en de meeste promovendi worden mede-begeleid door experts uit die disciplines. We zijn ook betrokken bij PhD begeleiding in andere afdelingen.

Er is een actieve groep promovendi bij Oude geschiedenis of bij naburige afdelingen. Recente en huidige onderwerpen van PhD projecten zijn: 

  • Citizens, elites and benefactors: The politics of generosity in Roman Asia Minor
  • Societal Changes reflected in material culture: the Greek agora in the Hellenistic and Roman periods
  • The standard of living in the Roman empire
  • City and sanctuary in Hellenistic Asia Minor
  • Emperors and decurions in Italy (27 B.C- AD 68)
  • Cultural identities in in the Latin colonies of Central Italy
  • Patronage and social hierarchies in Rome
  • Finding the Present in the Distant Past: The Cultural Meaning of Antiquarianism in Late Antiquity

Er is een Ancient World Seminar dat door de promovendi zelf georganiseerd wordt.  

printOok beschikbaar in het: English