Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsBacheloropleidingenMinorities & Multilingualism
Header image Minorities & Multilingualism

Minorities & Multilingualism

Ben je geïnteresseerd in cultuur en politiek? Wil je expert worden op het terrein van minderheden en meertaligheid? Of ben je geïnteresseerd in een specifieke minderheidstaal? Kies dan deze studie!

Minorities & Multilingualism is een internationaal BA-programma over de politieke en historische aspecten van minderheden en multiculturalisme in combinatie met taalkunde en meertaligheid. De studie leidt op voor het groeiende aantal beroepen en posities waarin kennis van meertaligheid en multiculturaliteit van belang is.

Het studieprogramma wordt in het Engels aangeboden en is een uitgebalanceerde mix van theorie en praktijk. Behalve dat studenten kennis en inzicht opdoen over meertaligheid en minderheden, doen zij ook zelf veldonderzoek op deze terreinen.

Studenten kunnen zich desgewenst specialiseren in een specifieke minderheidstaal en -cultuur. Dat kan aan de Rijksuniversiteit Groningen (bijvoorbeeld in de specialisatie Friese Taal en Cultuur) of aan andere instellingen voor hoger onderwijs in Nederland waar modules over minderheidstalen worden aangebonden. Studenten kunnen tenslotte ook een semester aan een buitenlandse universiteit doorbrengen om er een specifieke minderheidstaal of -cultuur te bestuderen. 


Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Minorities & Multilingualism
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56012
Voertaal
Engels
Start
September
Faculteit
Letteren
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?
 • Het leren omgaan met meertaligheid en multiculturaliteit is een van de grootste uitdagingen van moderne samenlevingen
 • Een unieke combinatie van politiek, cultuur en taal
 • Internationale omgeving
 • Mogelijkheid van een specialisatie in Friese of een andere minderheidstaal en -cultuur
 • Onderzoek in een meertalige gemeenschap
Programma

De colleges in het eerste jaar zijn vooral bedoeld om je basiskennis bij te brengen. Je leert allereerst de taalkundige, politieke en culturele achtergronden van minderheden kennen. Je volgt daarnaast colleges over taalkunde en over meertaligheid.

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
History of European Minorities I: Cult. debate (5 EC)
Introduction to Linguistics I (5 EC)
Introduction to Minority Languages I (5 EC)
History of European Minorities II: Cult. debate (5 EC)
Introduction to Linguistics II (5 EC)
Introduction to Minority Languages II (5 EC)
Landen/samenlevingen, Midden-Oosten I (5 EC, facultatief)
Minorities in Contemporary Europe I (5 EC)
Multilingualism I (5 EC)
Taalvaardigheid Fries Ia (5 EC, facultatief)
1 (10 EC, facultatief)
Eurolab 1: European Migration (10 EC, facultatief)
Landen/samenlevingen, Midden-Oosten II (5 EC, facultatief)
Minorities in Contemporary Europe II (5 EC)
Multilingualism II (5 EC)
Taalvaardigheid Fries Ib (5 EC, facultatief)

In het tweede jaar leer je de in het eerste jaar opgedane kennis toepassen in de praktijk. Je krijgt een stevige inleiding in onderzoeksmethodologie en doet vervolgens twee veldonderzoeken op het terrein van de taalkunde en cultureel erfgoed. Je volgt nog een college over de literatuur van minderheden.

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Min. repr. in Arts and Literature I (5 EC)
Research Methodology II (5 EC)
Taalvaardigheid Fries IIa (5 EC, facultatief)
Keuzevak 1 (20 EC, facultatief)
Min. repr. in Arts and Literature II (5 EC)
Research Methodology I (5 EC)
Multilingualism and Education I (5 EC)
Taalvaardigheid Fries IIb (5 EC, facultatief)
Geschiedenis van Friesland (10 EC, facultatief)
Into the local Laboratory: Cultural Heritage (10 EC)
Intro to Gender and Sexuality Studies (10 EC, facultatief)
Multilingualism and Education II (5 EC)

In het derde jaar heb je veel keuzemogelijkheden. Je kunt in Groningen blijven en een aantal vakken kiezen buiten de opleiding (bijvoorbeeld journalistiek of een taal); je kunt ook je specialisatie Fries vervolgen waarmee je in jaar 1 en 2 al kunt starten. Je kunt nu ook kiezen voor een verblijf van een half jaar (of langer) aan een buitenlandse universiteit waar je je specialiseert in een minderheidstaal en -cultuur naar keuze.

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Friese Literatuur (10 EC, facultatief)
Friese Taalkunde (10 EC, facultatief)
Oud-Fries (10 EC, facultatief)
Vrije Ruimte (30 EC, facultatief)
BA-thesis (10 EC)
International Communication (10 EC)
Into the Laboratory: Language (10 EC)

Curriculum

Disclaimer: i.v.m. een programmawijziging kunnen de vakken van jaar 2 en 3 in de tabel hierboven nog wijzigen.

Uitgebreide informatie over de vakken vind je hier: https://www.rug.nl/ocasys/let/vak/showpos?opleiding=5628

Programma-opties
Frisian (track)

Binnen het hoofdprogramma Minorities & Multilingualism kan de student een volledige track Friese taal en cultuur volgen. Voor meer informatie zie de link hierboven.

Meer informatie over deze optie

Minoren (minor)

Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is. Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor. Lees via de link hierboven meer over de inhoud van deze minoren.

Meer informatie over deze optie

University of Groningen Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 30 EC

Students can spend a term at a University abroad learning about a minority language situation elsewhere. We have existing agreements with Universities in Wales, Northern Germany and the Basque Country, but other areas of the world are possible, just get in touch with us to ask about which opportunities are out there.

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek
 • academische propedeuse
 • HBO propedeuse

  Additional requirements English: Minimum requirement of TOEFL iBT 90 (with a minimum of 21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items). Language Centre English Test (LCET) level C1 (B2 for no more than two components).

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Toelichting

Wil je in september beginnen met een bacheloropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen? Meld je dan uiterlijk op 1 mei aan in Studielink. De opleiding geeft je de mogelijkheid om gebruik te maken van een matchingsactiviteit, om te zien of jij en de studie bij elkaar passen. Welke matchingsactiviteiten er precies zijn, verschilt per faculteit.

Heb je vragen over matching? Kijk dan op www.rug.nl/matching

Studiekeuzecheck

If you intend to start with a bachelor degree programme at the University of Groningen in September, make sure to apply before May 1 in Studielink. The degree programme will give you the option to participate in a matching activity to see if you and the degree programme are a match. Which matchings activity they provide depends on the faculty and programme.

Any questions about matching? Check www.rug.nl/matching

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
taaltoets cijfer

Minimum requirement of TOEFL iBT 90 (with a minimum of 21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items). Language Centre English Test (LCET) level C1 (B2 for no more than two components).

vooropleiding

Dutch VWO diploma, a German Abitur, an International Baccalaureate diploma, a European Baccalaureate or another diploma that is sufficient for acceptance to a Dutch university. Students with a Dutch 'hbo propedeuse' diploma also need to meet the language requirements mentioned above.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
non-EU/EEA studenten01 mei 201901 september 2019
01 mei 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2018-2019€ 2060voltijd
niet EU/EER2018-2019€ 8300voltijd
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd
niet EU/EER2019-2020€ 8900voltijd

The Dutch government intends to halve the statutory tuition fees for specific groups of first year bachelor's students starting from the 2018/19 academic year.

https://www.rug.nl/education/tuition-fees-halved

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

De studie bereidt je in het algemeen voor op een internationale loopbaan. Door je kennis van minderheden, taalbeleid en -politiek en van meertaligheid en op grond van je academische vermogen tot kritisch oordelen kun je gaan werken in (inter)nationale (overheids-)organisaties, in het internationale bedrijfsleven, non-profit organisaties, culturele instellingen, de media en de overheid. Ook kun je na je studie terechtkomen in het onderzoek.

Studenten die het specialisatietraject Friese Taal en Cultuur hebben gevolgd kunnen daarnaast een baan vinden bij culturele instellingen en bij de provinciale en stedelijke overheden in Friesland. 

De meeste afgestudeerden zullen hun studie vervolgen met een masterprogramma, bijvoorbeeld Multilingualism, Applied Linguistics of Euroculture. Studenten met het specialisatie-traject Friese Taal en Cultuur kunnen bovendien doorstromen in de academische lerarenopleiding Fries.

Potentiële beroepen

 • Taaldocent

  Afhankelijk van je specialisatie kun je je lesbevoegheid behalen en docent worden van een minderheidstaal (bijvoorbeeld Fries).

 • Beleidsmedewerker

  Een beleidsmedewerker ontwikkelt en evalueert (overheids)beleid en ondersteunt eventueel de beleidsuitvoering. Door de brede oriëntatie van de opleiding Minorities & Multilingualism ontwikkel je een uitstekende achtergrond om beleid te gaan maken op het gebied van minderheden, taal, politiek en cultuur.

 • Onderzoeker

  Na je bachelor kun je een mastergraad behalen en ervoor kiezen om in te stromen in een PhD-traject in Nederland of in het buitenland.

 • Communicatie-expert

  Als communicatie-expert op het gebied van interculturele communicatie ga je strategisch te werk en adviseer je nationale en internationale organisaties over efficiënte en effectieve communicatie.

 • Vertaler

  Studenten kunnen hun talenkennis van een vreemde taal inzetten om beroepsmatig teksten te vertalen in de moedertaal.

 • Ambtenaar

  Als afgestudeerde ben je breed onderlegd en bezit je kennis van verschillende domeinen op het gebied van taal, cultuur, politiek en minderheden. Je bent daardoor een aanwinst voor overheidsinstellingen in binnen- en buitenland.

 • Journalist

  Studenten die zijn geïnteresseerd in journalistiek kunnen met hun talenkennis en kennis van de samenleving gaan werken als correspondent of reporter voor nationale en internationale media.

 • Diverse functies

  Wanneer je het Friese specialisatietraject volgt, kun je na je studie diverse functies in Friesland gaan uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een baan bij de provinciale overheid of bij middelgrote culturele instellingen, zoals Tresoar, Afük, Fries Museum en Omrop Fryslân.

Onderzoek

De term 'wetenschappelijk onderwijs' zegt het al: aan een universiteit zijn onderwijs en onderzoek altijd nauw met elkaar verbonden. Alle hoogleraren en bijna alle docenten waarvan je college krijgt doen ook onderzoek in hun vakgebied. Het onderwijs dat je krijgt is dus deels gebaseerd op het lopende onderzoek aan de faculteit.

Nu aanmeldenDownload brochureOpen dagen en evenementenContact
Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Minorities & Multilingualism, neem dan contact op:

 • 
								Testimonial van	Nienke Jet de Vries

  Developing the Province's language policy

  – Nienke Jet de Vries
  Lees verder

  I work as a policy officer at the Province of Fryslân and my portfolio comprises language, education and literacy policy. As a policy officer I develop the Province's language policy together with my colleagues and help implement it. Political and societal developments have a direct effect on my work. On the one hand this makes the work dynamic and sometimes ad hoc, and on the other it gives you a feeling of involvement with the people of the province.

  I came across the Minorities and Multilingualism (Fryske Taal en Kultuer) programme by chance. I was doing the General Linguistics programme and a number of minors at the Frysk Ynstitút. I enjoyed that so much that I decided to do the full programme. After my Bachelor’s degree I did the Master’s in European Literature and Culture and the Master’s in Multilingualism.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Lucia Baldassini

  Improving the curriculum together

  – Lucia Baldassini
  Lees verder

  I decided to study Minorities and Multilingualism because I wanted to understand the underlying causes of the difficulties in dialogue between majority and minority groups. So far the programme has helped me develop critical thinking, speaking and writing skills, and has given me all the basic tools I need to analyse the complex reality of minority groups.

  What I particularly enjoy is the close contact between lecturers and students, which is made possible by the small scale of the programme. I also had the opportunity to engage in extracurricular activities. With other students I founded the study association of the programme and I’m part of the Programme Committee where education issues, such as evaluation of courses, are on the agenda. I think it’s very important that staff and students work together to improve the curriculum.

  The opportunity to get to know another culture was one of the reasons I chose to study abroad. And Groningen is the best city to live as a student. The city really makes the effort to get its citizens involved in various activities.

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Student Ambassador Erandi Guerro Mavrou

  Minorities and Multilingualism is not a program you hear about very often; this makes sense considering how it is focused on aspects which are often overlooked in societies

  – Student Ambassador Erandi Guerro Mavrou
  Lees verder

  About Erandi

  Hello, my name is Erandi and I am studying Minorities and Multilingualism. I am half Mexican and half Cypriot. In Cyprus I acquired an obsession with reading and writing while Mexico taught me to appreciate the visual arts which is why I love painting. However; I have also spent a few years in Spain which drew me into the world of flamenco and now after thirteen years of dancing I have come to consider this more a part of my identity than a hobby.

  Why Minorities and Multilingualism?

  Minorities and Multilingualism is not a program you hear about very often; this makes sense considering how it is focused on aspects which are often overlooked in societies. At school my geography teacher taught us that there are around 68 indigenous languages in Mexico; all in danger of being forgotten even though several of their speakers yearn to pass them on to the next generations. I hoped that this program would help me understand how this happens and which are the best approaches for it. I have learned a lot from my study and it has also led me to even more questions which keep me interested.

  Read more about Erandi Guerro Mavrou and why she chose to study Minorities & Multilingualism in Groningen!

  Questions? Send Erandi an e-mail!

  Sluiten
 • 
								Testimonial van

  It is nice to not be a number in the business of education, but a student in the education of the world

  Lees verder

  'At the risk of getting all 'eat, pray, love' on you guys, I began to better realise my interests whilst travelling around and this manifested into linguistics, sociology and writing. This course hits the nail on the head, with a combination of all of the above.

  Of course, going into the programme I had a rough idea of what to expect, but now I am extremely happy with my decision. A big plus for me is the hands on approach teachers have with the students- I feel accountable and contactable. My last tertiary experience was in a really large setting with hundreds of students enrolled in the one course. This is fantastic for some people, but for me, I really appreciate being on a first name basis with lecturers and developing a rapport with everyone involved in my education. Not only that, but the teachers are all up to date with what we are learning across all classes within the course and having such complementary classes enables learning to be a lot more enjoyable and cohesive.

  If you are considering an English taught programme in linguistics and have an interest in the sociological impact languages play, then you should really consider this course. It is nice to not be a number in the business of education, but a student in the education of the world.'

  Sluiten
 • 
								Testimonial van	Jesse David Marinus

  I needed a programme that would challenge me

  – Jesse David Marinus
  Lees verder

  After two years of Applied Law (HBO-Rechten) I needed a programme that would challenge me, one where I could research rather than search. M&M is an interdisciplinary programme that combines anthropology, politics, history, sociology, linguistics and multilingualism. The programme has motivated me to be active, and all the support has made it possible for me to take extra course units, do volunteer work at LGBT organisation COC and the Frisian youth association FYK, serve on the board of DAG (student movement for democratization at RUG), and be chairman of the study association Multi. The small class size makes it possible for the professors and lecturers to focus on individual students and lead an active discussion. Living in Groningen gives a boost to your student life, as it is a vibrant, young and exciting city.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten

Webklas

Zit je op het vwo en wil je graag weten hoe dat is, studeren? De opleiding Minorities & Multilingualism (M&M) biedt een webklas aan! Een webklas is een door de RUG gemaakte online cursus voor scholieren uit 5 en 6 vwo. Je kunt in zo'n cursus in tien studielasturen kennismaken met M&M door teksten te lezen, opdrachten te maken en met elkaar en de docent te discussiëren.

Interesse? Meld je dan aan voor de webklas.

Lees meer

Studieverenigingen

Multi

Multi is de studievereniging voor studenten van de bacheloropleiding Minorities & Multilingualism. Ze organiseren diverse studie gerelateerde activiteiten, maar ook gezellige borrels om de mede studenten en professoren beter te leren kennen.
http://minorities.nl/multi/
Lees meer
Studentprofiel

Wil je een expert worden op het gebied van minderheidstalen en meertaligheid? Ben je geïnteresseerd in een speciale minderheidsgroep? Of in rechten van minderheden? Of misschien in de vraag hoe de politieke geschiedenis van Europa heeft bijgedragen aan onze huidige visie op minderheden en meerderheden die naast elkaar leven in onze huidige samenleving? Dan is ons bachelorprogramma Minorities & Multilingualism echt iets voor jou!

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)
Studiebegeleiding

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.

Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexere zaken, bijvoorbeeld studievertraging, functiebeperking of langdurig ziek zijn, kun je terecht bij een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren. Deze kun je volgen bij de afdeling Studieondersteuning van het Studenten Service Centrum (SSC). Met deze faciliteiten zorgen we er samen met jou voor dat niet alleen de overgang van school naar universiteit goed verloopt, maar ook dat je je gehele studie met veel plezier en goede resultaten kunt volbrengen.

Aansluitende master programma's