Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Archaeology
Header image Archeologie

Archeologie

Je bent welkom bij de beste opleiding archeologie van Nederland! Ons veelzijdige programma (alle profielen geven toegang) maakt jou een top archeoloog!

De bachelor opleiding archeologie in Groningen biedt verschillende aandachtsgebieden: de bestudering van culturen uit de oude steentijd tot de middeleeuwen, ten zuiden en ten noorden van de Alpen, letterlijk tot in het Arctisch gebied. Daarnaast zijn opgraven, zoölogisch en botanisch onderzoek verplichte onderdelen van het bachelor programma.

Het eerste jaar volg je inleidende vakken op het gebied van de Klassieke en Mediterrane Archeologie, de archeologie van Nederland en van het Arctisch gebied. Je sluit je eerste jaar af met een maand veldwerk. In het tweede jaar kies je uit verschillende verdiepende modules binnen de Klassieke en Mediterrane archeologie of de archeologie van Noordwest Europa. Je neemt deel aan een pgraving, in binnen- of buitenland en je maakt een buitenlandse excursie. In het derde jaar ga je vakken volgen bij andere opleidingen van de RUG of bij andere universiteit in binnen- of buitenland. De bacheloropleiding sluit je af met een scriptie.

Na het behalen van je bachelordiploma kun je doorstromen naar de eenjarige master Archeologie. Voor studenten die goed presteren en die graag onderzoek doen, is er in Groningen de tweejarige onderzoeksmaster Archaeology.

De bacheloropleiding van de RUG wordt door meerdere instanties als beste van Nederland beoordeeld (o.a. Elsevier).

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BA in Archeologie
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56703
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Letteren
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?
 • Archeologie al jaren nummer 1 in studenten enquêtes Elsevier en Keuze Hoger Onderwijs. Uitgeroepen tot Topleiding door Keuzegids 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020
 • Je doet veel ervaring op tijdens opgravingen en het bestuderen van vondstmateriaal.
 • Goede laboratoria voor archeobotanisch en archeozoölogisch onderzoek en voor materiaal- en conservatiestudies.
 • De docenten zijn allemaal uitstekende onderzoekers.
 • Vanwege actieve studievereniging Bachur: www.bachur.nl
Programma

Het eerste jaar krijg je onderwijs in de volgende gebieden:

 • een overzicht van de prehistorische en vroeg-historische archeologie van Nederland, van de klassieke archeologie van Griekenland en Italië en van de studies die in het Arctisch gebied worden uitgevoerd
 • theorie en geschiedenis van de archeologie: hoe trek je conclusies op grond van je waarnemingen
 • bodemkunde; materiaalkennis en conservatie
 • de techniek van het opgraven: deelname aan een opgraving en de verslaglegging daarvan.
Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Archeologie van de Griekse Oudheid (5 EC)
Arctische Archeologie (5 EC)
Prehistorie van Nederland (5 EC)
Archeologie van de Romeinse Oudheid (5 EC)
Geschiedenis en theorie van de Archeologie I (5 EC)
Historische Archeologie (5 EC)
Bioarcheologie (5 EC)
Conservatie en Archeometrie (5 EC)
Materiaalkennis (5 EC)
Archeologisch veldwerk I (10 EC)
Geoarcheologie (5 EC)

In het tweede jaar krijg je een aantal keuzemogelijkheden: je volgt de vakken die voor jou het meest interessant zijn in het eerste semester. In het tweede semester volg je de modules van de Biologische archeologie (zoölogie en botanie). Verder neem je deel aan een grote onderzoeksopgraving en neem je deel aan een buitenlandexcursie.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Cultural Anthropology (5 EC)
Archeologie van het Romeinse Rijk (Keuzegroep A) (10 EC, facultatief)
Handelaren en Koningen (Keuzegroep A) (10 EC, facultatief)
Jager-Verzamelaars & Vroege Boeren (Keuzegroep A) (10 EC, facultatief)
Kunst en Archeologie v. h. Klassieke Griekenland (Keuzegroep A) (10 EC, facultatief)
Studenten kiezen in het eerste semester van jaar 2 twee vakken uit groep A
Archeologische Gegevensanalyse (5 EC)
Aegeïsche prehistorie (Keuzegroep B) (5 EC, facultatief)
Archeobotanie I (5 EC)
Archeozoölogie I (5 EC)
Archeozoölogie II (Keuzegroep B) (5 EC, facultatief)
Studenten kiezen in het tweede semester van jaar 2 één vak uit groep B
Archeobotanie II (Keuzegroep C) (5 EC, facultatief)
Archeologisch veldwerk en excursie II: KMA (Keuzegroep D) (10 EC, facultatief)
Archeologisch veldwerk en excursie II: P en P (Keuzegroep D) (10 EC, facultatief)
Pre-Romeins Italië; Etrusken en Latijnen (Keuzegroep C) (5 EC, facultatief)
Studenten kiezen één van de veldwerkvarianten uit groep D
Studenten kiezen in het tweede semester van jaar 2 één vak uit groep C

Het eerste semester van het derde jaar is bedoeld om een minor te kiezen buiten de archeologie of om naar het buitenland te gaan. In het tweede semester maak je kennis met ruimtelijke analyses, monumentenzorg/erfgoed, krijg je een tweede theoriecollege en schrijf je je bachelor scriptie.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Minor (semester 1) (30 EC)
Mens en Materiële Cultuur (5 EC)
Ruimtelijke Analyse (5 EC)
Theorie en Praktijk (5 EC)
Ba-scriptie Archeologie met onderzoekswerkgroep (10 EC)
Monumenten- en Erfgoedzorg (5 EC)

Curriculum

De modules Archeologie van de Klassieke Oudheid (Grieks en Romeins) en de module Prehistorie van Nederland staan ook open voor niet-archeologie studenten. Volg deze modules als onderdeel van een minor archeologie of als invulling van je vrije ruimte! Deze modules gelden als de entreevoorwaarde voor de 2de jaars verdiepende modules. Contact: studieadviseur Marloes Bergmans.

Programma-opties
Minoren (minor)

Het vijfde semester besteed je aan je minor: een pakket samenhangende vakken dat toekomstgericht is.

Het bereidt je voor op een vervolg in een mastertrack of op de arbeidsmarkt. Kies uit een careerminor, buitenlandminor, universitaire minor of facultaire minor.

Meer informatie over deze optie

University of Groningen Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra (honours)programma van 45 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert. Ontwikkeling van talent en eigen initiatief zijn de uitgangspunten van het honoursprogramma van de RUG.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 16 weken
 • Maximaal 30 EC

In het eerste semester van jaar 3 kun je kiezen voor een studieverblijf aan een buitenlandse universiteit. Wij hebben samenwerkingsverbanden met o.a. Leicester (UK), Aarhus (Denemarken), Gent (België), Venetië en Rome (Italië). Meld je tijdig aan bij de coördinator Lidewijde de Jong (lidewijde.de.jong rug.nl).

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • Natuur & Techniek

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • Natuur & Gezondheid

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • Economie & Maatschappij

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • Cultuur & Maatschappij

  Met het VWO examen Engels voldoe je aan de taaleis.

 • HBO propedeuse

  Taaleis Engels: minimum TOEFL eis iBT 90 (met een minimum van 21 voor alle onderdelen), of IELTS 6.5 (met een minimum van 6 voor alle onderdelen). Cambridge C1 Advanced of C2 Proficiency met een minimum score van 180.

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Requirements for International diploma holders: see Admissions Guide. It contains the criteria for all International VWO equivalents: https://www.rug.nl/education/bachelor/international-students/admission-and-application/application-admission-procedure/entry-requirements/vwo-equivalent-qualifications.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Toelichting

Matching is een laatste check van je studiekeuze waarna je definitief besluit of de studie wel leuk en interessant genoeg is en of jij bij de studie past. Alle aankomende studenten hebben recht op deelname aan matchingsactiviteiten.

Als je je voor het eerste jaar van een opleiding, moet je dit uiterlijk op 1 mei doen. Dit is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo'n activiteit check je of jij en de studie bij elkaar passen. Elke opleiding doet de matching een beetje anders. Je krijgt vanzelf bericht en uitleg als je je hebt aangemeld via Studielink.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202201 september 2022
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2021-2022€ 1084voltijd

Halvering wettelijk collegegeld voor eerstejaars:

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

De werkgelegenheid voor afgestudeerde archeologen is op dit moment goed. Dat komt doordat archeologisch onderzoek moet plaatsvinden voordat ergens gebouwd mag worden. Dat is in de wet vastgelegd. Veel afgestudeerden vinden een baan bij de archeologische bedrijven die dit onderzoek uitvoeren. Daarnaast kun je als archeoloog terecht bij de overheid of een museum. Een baan in het onderwijs of als onderzoeker aan de universiteit is ook mogelijk.

Potentiële beroepen

 • Archeoloog bij een museum met een archeologische afdeling
 • Veldarcheoloog bij een commercieel bedrijf
 • Veldonderzoeker bij opgravingsprojecten
Onderzoek

Bij archeologie zijn onderwijs en onderzoek zeer nauw met elkaar verbonden. Al meteen vanaf de start van je studie ben je zelf ook bezig met het doen van onderzoek.

Het archeologisch onderzoek is ondergebracht in het gerenommeerde onderzoeksinstituut Groninger Institute of Archaeology en richt zich op:

 • Prehistorische, protohistorische en historische archeologie in Nederland, het Middellandse Zeegebied en het Arctische gebied,
 • Archeobotanisch en archeozoölogisch onderzoek,
 • Materiaalstudies,
 • Landschapsarcheologie.

Het instituut beschikt over eigen moderne laboratoriumfaciliteiten en een eigen 'bottenzolder'.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie
Bachelor Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

 • Ask Your Question Here (please fill in this contact form, we will answer you as soon as possible.)
 • Drs. Marloes Bergmans (studieadviseur)
  Email: studieadviesarcheologie rug.nl
 • Nina Schreuder (Student Ambassador)
 • 
						Testimonial van	Karen de Vries

  Op een brede manier verleden begrijpen

  – Karen de Vries
  Lees verder

  Wat de opleiding Archeologie voor mij zo leuk maakte, is de brede manier waarop je het verleden probeert te begrijpen. Soms door in de literatuur te duiken, maar ook door bijvoorbeeld prehistorisch aardewerk te bestuderen.

  Ik heb altijd een interesse gehad in het verre verleden. In eerste instantie koos ik voor de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur. Tijdens deze studie volgde ik mijn eerste archeologievakken. Deze vakken bevielen zo goed, dat ik besloot een tweede bachelor te doen: Archeologie. Al tijdens mijn bachelor wist ik dat ik verder onderzoek wilde doen. Daarom koos ik voor de Research Master Archaeology. Tijdens mijn master heb ik mij gespecialiseerd in de bronstijd en ijzertijd van Noord-Nederland. Mijn master vormde daarmee de opmaat voor mijn promotieonderzoek: Het ontstaan van dorpen in de ijzertijd in Noord-Nederland.

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
						Testimonial van	Marthe Koeweiden

  Wist je dat je bijvoorbeeld ook plantensporen kunt onderzoeken, of zaden?

  – Marthe Koeweiden
  Lees verder

  Archeologie is een studie waarbij je veel praktisch bezig kunt zijn. In de bachelor doe je een aantal maal mee aan veldwerk. Je leert dan wat er allemaal komt kijken bij een opgraving: sporen interpreteren, inmeten, tekeningen maken, vondsten nummeren, een grondvak uitzeven. Dat is altijd weer spannend: wat vind je?

  Meestal kleine dingen als splinters van een vuursteen, scherven of restmateriaal. Maar één keer heb ik een mooi stuk versierd aardewerk gevonden. Echt grote opgravingen doe je niet vaak. Meestal een kleine boring in de grond of een onderzoek in een proefsleuf, een klein stuk afgegraven land.

  Weinig mensen weten dat archeologie heel divers is. Dat je bijvoorbeeld ook plantensporen kunt onderzoeken, of zaden. Ik vind het ontzettend leuk om buiten te werken en in een team met van alles bezig te zijn. Het is fysiek werk, dat spreekt me ook aan. Er worden bij de studie altijd wel vrijwilligers gezocht voor opgravingen. Soms doe je dat binnen je studie, soms is het extra. Ik ben ook vrijwilliger bij de Stichting Monument en Materiaal. Ik poets vondsten schoon, maak tekeningen van het materiaal en puzzel bijvoorbeeld scherven in elkaar tot een potje.

  Door te onderzoeken kunnen we het leven van mensen reconstrueren en daar meer over vertellen. Publiek informeren vind ik een belangrijk deel van archeologie. Ik geef ook graag cursussen aan kinderen. Ik heb inmiddels goed leren presenteren. Op Spitsbergen hield ik nog een presentatie waar minister Koenders bij was. Dat vind ik nu helemaal niet meer eng.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Jasper Weinans

  Hou je van geschiedenis én ben je praktisch aangelegd? Dan is Archeologie een erg goede studiekeuze!

  – Jasper Weinans
  Lees verder

  Ik ben Jasper Weinans, een 22 jarige archeologie student. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje in Friesland, genaamd Langedijke. Na de middelbare school heb ik een jaar de opleiding HBO Docent Geschiedenis gevolgd in Leeuwarden. Na het halen van mijn propedeuse ben ik Archeologie gaan studeren in Groningen. Nu woon ik al 2 jaar in Groningen en nog steeds met veel plezier. Naast het studeren werk ik bij de Gall & Gall en speel gitaar bij een band. Ook ga ik graag de stad in om bijvoorbeeld even te poolen, een filmpje te pakken of gewoon een (speciaal)biertje te drinken één van de oneindig vele kroegjes in Groningen.

  Waarom Archeologie?

  Na mijn jaar HBO wist ik dat ik universiteit wilde doen. In eerste instantie zou ik Geschiedenis gaan studeren. Toevallig kwam ik bij de open dag iemand tegen die Archeologie ging studeren, wat stiekem altijd mijn droom is geweest. Na de ontmoeting ben ik mij gaan oriënteren op Archeologie en bleek het de perfecte studie voor mij te zijn! Het theoretische gedeelte is erg interessant en breed (van de Romeinen tot Neanderthalers). Elk jaar ga je als Archeologie student ook nog eens een maand opgraven (in Nederland en in het buitenland). Deze combinatie van de theorie en praktijk zorgt altijd voor nieuwe uitdagingen tijdens je studie! Als je interesse hebt in geschiedenis, maar toch ook een praktisch persoon bent is Archeologische een erg goede studiekeus!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Philippe Schilling

  Een goede dosis praktijkervaring

  – Philippe Schilling
  Lees verder

  ‘Na een jaar Geschiedenis besloot ik toch om in plaats daarvan Archeologie te gaan studeren. Met name de praktische onderdelen van deze opleiding spraken mij aan en tot nu toe bevalt mijn keuze erg goed. In het eerste semester behandel je vooral de noodzakelijke, met name multidisciplinaire, theoretische aspecten van de Archeologie. In het tweede semester krijg je al snel een goede dosis praktijkervaring mee. Archeologie is een van de kleinere studies aan de RUG en daarmee gaat nauw contact met de docenten gepaard, wat erg fijn is! Groningen is bij uitstek de stad voor een prettige studententijd. Het is een stad waar sfeer en gemoedelijkheid nooit ver weg zijn.’

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Nynke de Boer

  Heel direct met mensen uit het verleden bezig zijn

  – Nynke de Boer
  Lees verder

  Ik ben mijn hele leven al geïnteresseerd in hoe de wereld om mij heen werkt en tot stand gekomen is. Archeologie geeft je tastbaar materiaal uit het verleden, waardoor je heel direct met de mensen van toen bezig bent. Op het moment dat je een object uit de grond haalt, ben jij de eerste die het weer vasthoudt sinds het vele jaren geleden in de grond is beland. Ik heb tot nu toe opgegraven in Nederland maar ook in het buitenland, in Italië.

  Na mijn bachelor wil ik graag de onderzoekmaster doen. Hierin wil ik mij vooral focussen op de biologische archeologie: de studie van zaden en dierlijk en menselijk botmateriaal in een archeologische context. Ook grafgebruiken vind ik heel erg interessant. Vandaar dat ik mijn bachelorscriptie schrijf over urnenvelden in Drenthe, dit zijn crematie grafvelden uit de late brons- en ijzertijd.

  Ik ben in Groningen gaan studeren vanwege de nadruk die hier ligt op de bio-archeologie. Daarbij is de opleiding hier klein, met een eigen gebouw en studieplekken. Hierdoor leer je gemakkelijk veel mensen kennen.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Yannick de Raaff

  Jezelf verder ontwikkelen

  – Yannick de Raaff
  Lees verder

  Interesse in het verleden heb ik altijd al gehad. Omdat ik behoefte had om dit verleden te ervaren besloot ik mij aan te melden voor een opgraving in Israël. Terwijl ik tussen de basilica's en badhuizen rondliep besloot ik om ook Archeologie te gaan studeren.

  De grote hoeveelheid praktijk - oftewel veldwerk- is voor veel studenten een belangrijke reden om te kiezen voor Archeologie. Zo ook voor mij. Naast de praktische kant is er natuurlijk in het programma ook ruim aandacht voor de minstens net zo interessante theorie achter de Archeologie.

  Naast studeren ben ik ook op andere manieren betrokken bij de opleiding. Zo ben ik actief in zowel de Opleidingscommissie als de Raad van Advies. Daarnaast ben ik voorzitter van de studievereniging van Archeologie: Bachur. Samen met de rest van het bestuur organiseren wij allerlei activiteiten voor de archeologiestudenten zoals museumbezoeken, borrels, workshops vuursteenbewerking en een jaarlijkse excursie naar het buitenland. Hierdoor leer je niet alleen gemakkelijk nieuwe mensen kennen, maar ook jezelf te ontwikkelen.’

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Nina Schreuder

  Het puzzelen en verhalen vertellen over vroegere culturen blijft fascinerend

  – Nina Schreuder
  Lees verder

  Hoi! Ik ben Nina, 20 jaar oud en ik ben derdejaars studente van de Bachelor Archeologie. Ik ben in 2018 begonnen met mijn studie en ik geniet er nog steeds enorm van. Het puzzelen en verhalen vertellen over vroegere culturen blijft fascinerend.

  Binnen de studie ben ik ook actief als studentmentor en ik ben lid van de studievereniging Bachur. Naast mijn studie lees en wandel ik graag en ik vind het leuk om met vrienden samen te eten of een film te kijken.
  Waarom Archeologie?

  Op de middelbare school had ik een NG-pakket met wiskunde B en kunst. Mijn interesses hebben dus altijd al tussen de natuurwetenschappen en kunst ingezeten. Toen ik de Bachelor Archeologie tegenkwam besefte ik mij dat dit de perfecte combinatie was van alles wat ik leuk vind. Als kind ging ik altijd graag naar musea en op vakantie vond ik het geweldig om bij kastelen of voormalige tempels te kijken. Toen wist ik nog niet dat je daar ook je studie van kon maken. Het mooie van archeologie is dat je verhalen kan vertellen over veel verschillende periodes.

  Lees meer over Nina en waarom ze koos voor de studie Archeologie in Groningen.


  Vragen? Stuur Nina een e-mail!

  Sluiten

Webklas

Zit je op het vwo en wil je graag weten hoe dat is, studeren? De opleiding Archeologie biedt een webklas aan! Een webklas is een door de RUG gemaakte cursus in Nestor (een elektronische leeromgeving) voor scholieren uit 5 en 6 vwo. Je kunt in zo'n cursus in tien studielasturen kennismaken met Archeologie door teksten te lezen, opdrachten te maken en met elkaar en de docent te discussiëren.

Interesse? Meld je dan aan voor de webklas.

Lees meer

Studieverenigingen

Bachur

Bachur is de studievereniging voor alle studenten archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast het aanbieden van diverse vrijetijdsbestedingen is het doel van Bachur om het netwerk van archeologiestudenten uit te breiden, zodat studenten kunnen zien waar ze willen werken. Op deze manier organiseert Bachur verschillende activiteiten, zoals excursies en gezelligheid.
https://www.bachur.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Als je interesse hebt voor de ontwikkeling van de mensheid, voor geschiedenis en andere culturen, dan is Archeologie iets voor jou. Houd je ervan om dingen uit te pluizen, maar ook om 'met je poten in de klei' te staan? En ben je een echte teamplayer? Dan biedt Archeologie jou de perfecte combinatie! Graven en onderzoeken, dat moet je leuk vinden!

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

A an het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Studiebegeleiding

De overgang van school naar universiteit brengt veel veranderingen met zich mee. In het eerste jaar van je studie word je daarom extra goed begeleid.

Om de overgang te versoepelen is er voor alle eerstejaars het mentoraatsysteem. Tijdens de bijeenkomsten leer je hoe je effectief kunt studeren en hoe je bewuste keuzes maakt in je studie. Daarnaast kun je tijdens je gehele studie een afspraak maken met de studieadviseur. Daar kun je terecht als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Zij kan ook begeleiden in studeren met een functiebeperking. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Zij kan je bij complexe problemen ook doorverwijzen naar studentendecanen of de cursussen van Studieondersteuning.

Aansluitende master programma's