Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenMaster en PhD opleidingenOudheidstudiesOude Geschiedenis
Header image Oude Geschiedenis

Oude Geschiedenis

Programma-opties

 • Oude Geschiedenis en Antieke Cultuur (specialisatie)

  Deze specialisatie biedt de mogelijkheid om je te specialiseren in de oude geschiedenis en antieke cultuur door de 20 ECTS vrije ruimte in te vullen naar eigen keuze.

 • Oude Geschiedenis en archeologie (specialisatie)

  Deze specialisatie biedt de mogelijkheid om je te specialiseren in de oude geschiedenis en archeologie door de 20 ECTS vrije ruimte in te vullen met vakken Archeologie.

  Ook is het mogelijk een gecombineerde scriptie Oude Geschiedenis / Archeologie te schrijven.

 • Oude Geschiedenis en Godsdienstwetenschap (specialisatie)

  Deze specialisatie biedt de mogelijkheid om je te specialiseren in de oude geschiedenis en archeologie door de 20 ECTS vrije ruimte in te vullen met vakken Godsdienstwetenschap.

  Ook is het mogelijk een gecombineerde scriptie Oude Geschiedenis / Godsdienstwetenschap te schrijven.

 • Masterstage (specialisatie)

  Tijdens deze mastertrack kun je een stage lopen voor studiepunten.

  Je bepaalt zelf bij welke organisatie je stage loopt. Het Mobility Office kan je daarbij helpen. Via de link hierboven vind je voorbeelden van gelopen masterstages.

 • Master Honours College (honoursprogramma)

  Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

  Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Opbouw programma

VakPeriode 1Periode 2Periode 3Periode 4
Commentaarcollege Grieks en Latijn (10 EC, facultatief)
Griekse epigrafie (5 EC, facultatief)
Griekse epigrafie: Essay (5 EC, facultatief)
Research Seminar (10 EC)
Track Oude Geschiedenis en Archeologie 20 ECTS keuze uit: The Rise of Cities and States (10 ECTS), Mediterranean Landscape Archaeology (10 ECTS), The Archaeology of Death (10 ECTS) (facultatief)
Track Oude Geschiedenis en Godsdienstwetenschap 20 ECTS keuze uit: Jews, Christians and Muslims in the Ancient Mediterranean (10 ECTS), Revealed Knowledge (10 ECTS), Texts of Terror (10 ECTS) (facultatief)
Masterstage Oudheidstudies (10 EC, facultatief)
Ma-scriptie Oudheidstudies (20 EC)
Research Seminar (10 EC)

The degree programme consists of two research seminars: Ancient History (2 x 10 ECTS) and a Master's thesis (20 ECTS). The remaining 20 ECTS can be freely selected from the following tracks/degree programmes: Classical Studies, History Today, Archaeology, Religious Studies, and Philosophy. It is also possible to follow a work placement for 10 ECTS.

Below is a selection from the Research Seminars offered over the past years:

 • From Constantine to Charlemagne: The transformation from Antiquity to the Middle Ages
 • Athens and Rome. Culture, trauma and memory in Roman Greece
 • Crisis. What Crisis? The Roman Empire of the third Century
 • Sports and festivals in Antiquity
 • The impact of the Roman Empire on the Greek world
 • Friendship
 • Emperor and God: the Christianization of the Roman world

Het programma bestaat uit twee onderzoekscolleges Oude Geschiedenis (2 x 10 ECTS) en een MA-scriptie (20 ECTS). De andere 20 ECTS zijn vrij te kiezen uit bv. de tracks/opleidingen GLTC, Geschiedenis Vandaag, Archeologie, Godgeleerdheid, Filosofie. Ook is het mogelijk een stage te volgen van 10 ECTS.

De afgelopen jaren hebben we o.a. Research Seminars gegeven over:

 • Van Constantijn tot Karel de Grote: de Transformatie van Oudheid naar Middeleeuwen
 • Athens and Rome. Culture, trauma and memory in Roman Greece
 • Crisis. What Crisis? The Roman Empire of the third Century
 • Sport en festivals in de Oudheid
 • De impact van het Romeinse keizerrijk op de Griekse wereld
 • Vriendschap
 • Keizer en God: de christianisering van de Romeinse wereld

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
Waarom in Groningen?
 • Ancient History in Groningen consciously seeks interdisciplinary approaches that transcend periods and specializations.
 • Interest in the global processes of the cultural, religious, political and socioeconomic unification of the Mediterranean region
 • Specific attention to theories and concepts with contemporary relevance for science and society
 • High level of expertise in dealing with diverse source materials
 • Oude Geschiedenis in Groningen zoekt bewust naar interdisciplinaire benaderingen over de grenzen van periodes en specialismes heen
 • Interesse in de globale processen van culturele, religieuze, politieke en sociaaleconomische eenwording van het Mediterrane gebied
 • Specifieke aandacht voor theorieën en concepten met contemporaine relevantie voor wetenschap en maatschappij
 • Veel expertise in de omgang met zeer verschillende typen bronnenmateriaal

Each Master's degree programme has its own study advisor whom you can contact if you have any questions or if you need advice about your degree programme or other study-related matters. Everything you discuss will be treated confidentially. For more complex issues, the study advisor may refer you to a student counsellor.

You can also follow various courses to help you study better, such as courses on study stress or presentation skills. These courses are offered by the Student Service Centre (SSC).

Elke masteropleiding heeft een studieadviseur waar je terecht kunt als je vragen hebt of advies wilt over je studie en andere zaken rondom het studeren. Alles wat je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Bij complexe zaken verwijst de studieadviseur je door naar een studentendecaan. Ook worden er cursussen aangeboden die je kunnen helpen om beter te kunnen studeren, bijvoorbeeld over studiestress en presenteren. Deze kun je volgen bij het Studenten Service Centrum (SSC).

printView this page in: English