Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenRechtsgeleerdheidIT recht
Header image IT recht

IT recht

Onderzoek IT-recht

Het onderzoek binnen IT-recht richt zich met name op informatiegrondrechten (privacy, vrijheid van meningsuiting, recht op overheidsinformatie), gegevensbescherming, de circulaire economie en elektronisch contracteren. Het onderzoek heeft hierbij zowel een positiefrechtelijk als een technisch karakter.

Het onderzoek binnen IT-recht is nauw verbonden met het onderwijsprogramma en de onderzoekers hebben dan ook allen een (uitgebreide) onderwijstaak. IT-recht verricht(te) onderzoek voor onder andere de Europese Commissie, ministeries, gemeenten, het Centraal Justitieel Incassobureau en instellingen in de gezondheidszorg (zoals het UMCG).

Onderzoekers in beeld:

mr. dr. A.M. (Aline) Klingenberg
Digitale overheidscommunicatie, openbaarheid van bestuur, privacy en gegevensbescherming.

dr. J.-H. (Jaap-Henk) Hoepman
Privacy by design, privacy-enhancing technologies, IT in de context van het recht.

mr. dr. E.D.C. (Evert) Neppelenbroek
Elektronisch contracteren, digitale inhoud in het vermogensrecht.

mr. dr. R. (Rosalie) Koolhoven
Circulaire economie, smart cities, duurzaamheid.

mr. T. (Tim) van Zuijlen
Geplande productveroudering in consumentenelektronica, privacy en gegevensbescherming.