Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenBacheloropleidingenRechtsgeleerdheidIT recht
Header image IT recht

IT recht

Onderzoek IT-recht

Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het Centre for Law and Governance, waarin alle vakgroepen participeren. Waar mogelijk zullen de docenten het onderzoek betrekken bij de inhoud van de afzonderlijke vakken, bij de onderzoeksvakken in het 1e en 2e jaar en bij het afsluitende onderdeel van de bachelor.

Onderzoekers in beeld:

Mr. dr. C.N.J. De Vey Mestdagh

Mr. P.G.F.A. Geerts

Testimonial mr. dr. C.N.J. De Vey Mestdagh (associate professor Recht en ICT):

De taak van IT-juristen is het vinden van juridische antwoorden op rechtsvragen die ICT en in het bijzonder het Internet oproepen. Het Internet kent wereldwijd bijna twee en een half miljard gebruikers. De Interneteconomie zal de komende vijf jaar verdubbelen in omvang en de nieuwste generatie brengt bijna vier uur per dag online door. Een groot deel van onze communicatie, ons werk en onze vrijetijdsbesteding vindt derhalve plaats met behulp van ICT. Het gevolg hiervan is dat ook onze rechtsbetrekkingen steeds meer online tot stand komen. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de taak van de moderne jurist. Hij moet niet alleen het recht kennen, maar voldoende kennis van de snelle ontwikkelingen op het Internet en op het gebied van ICT hebben om de nieuwe rechtsvragen die dit oproept te kunnen beantwoorden. De globaliserende, privatiserende en digitaliserende wereld vereist nieuwe juridische oplossingen voor problemen rond vrijheid, eigendom en veiligheid. Goed juridisch onderwijs op het gebied van recht en ICT vereist daarom doorlopend juridisch en empirisch onderzoek in de snel veranderende juridische werkelijkheid en in het bijzonder naar de invloed daarop van de razendsnelle ontwikkeling van de techniek.