Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dutch Law Labour Law
Header image Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Het nieuwe ontslagrecht, (te?) goedkope Oost-Europese chauffeurs, werknemers die staken en de opkomst van de zzp'er. Als arbeidsrechtsspecialist krijg je hiermee te maken.

De beroepsbevolking bestaat uit negen miljoen personen, waarvan de meesten werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Miljoenen Nederlanders hebben dus dagelijks te maken met arbeidsrechtelijke rechten en plichten. Als zij hun baan verliezen, zijn zij aangewezen op een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Ook wordt er steeds vaker 'over de grens' gewerkt. Het arbeidsrecht wordt dan ook steeds internationaler.

In deze master verdiep je je in al deze (en nog veel meer) aspecten van het arbeidsrecht. Je wordt opgeleid tot arbeidsrechtspecialist en volgt vakken als Arbeidsovereenkomstenrecht, Collectief Arbeidsrecht, Europees Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht en Ondernemingsrecht. Je komt op verschillende manieren in aanraking met de praktijk. Bijvoorbeeld via onze gastdocenten die in veel vakken worden ingeschakeld, maar vooral tijdens de Masterclass Procederen in arbeidszaken. Deze Masterclass organiseren wij in samenwerking met o.a. advocatenkantoren (in de regio én de Randstad) en de rechterlijke macht. De bijeenkomsten vinden op locatie plaats.

Arbeidsrecht is een veel gevraagd specialisme waarmee je terecht kunt in bijvoorbeeld de advocatuur, het bedrijfsleven, bij vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De Groningse specialisatie arbeidsrecht leidt jou op tot een breed georiënteerde arbeidsrechtjurist. Er zijn veel raakvlakken tussen het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht en daarom is er ook voor dit laatste rechtsgebied de nodige aandacht in de vorm van het verplichte vak ondernemingsrecht en het Seminaar Onderneming en Arbeid.

Met slechts drie extra vakken kun je beide specialisaties op je bul 'bijschrijven'. Een uitstekende combinatie voor de praktijk! Uniek aan onze masterspecialisatie is de 'Masterclass Procederen in arbeidszaken' waarin je kennismaakt met de arbeidsrechtelijke procespraktijk. Tijdens deze masterclass woon je zittingen bij en krijg je op locatie les van bijvoorbeeld advocaten. Ook stel je aan de hand van een concreet dossier processtukken op, neem je een getuigenverhoor af, etc. In veel vakken worden colleges door gastdocenten uit de praktijk gedoceerd. Ook daaruit blijkt de relatie met de praktijk. Kenmerkend voor deze master is ten slotte de aandacht voor de Europese en internationale dimensies van het arbeidsrecht.

Programma

Binnen de eenjarige masterspecialisatie arbeidsrecht is aandacht voor de belangrijkste leerstukken uit het Nederlandse individuele arbeidsrecht, collectieve arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, én voor het Europese arbeidsrecht. In de verschillende vakken worden er waar mogelijk dwarsverbanden tussen deze verschillende onderdelen van het arbeidsrecht gelegd.

Er is aandacht voor de achtergrond van arbeidsrechtelijke wetgeving – waarom heeft 'Den Haag' gekozen voor een bepaalde inrichting van bijv. het ontslagrecht? – en de gevolgen die bepaalde keuzes hebben voor werknemers, werkgevers en de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook is er aandacht voor de Europese herkomst van veel arbeidsrechtelijke regels en voor het waarom van de keuzes van de Europese wetgever ('Brussel') en de problemen en spanningen waartoe sommige regels binnen de Europese Unie leiden. Een uitgebreide omschrijving van het volledige programma vind je hier terug: http://www.rug.nl/rechten/education/images/arbeidsrecht-programma-beschrijving.pdf

Periodes
Vakken1234
Arbeidsovereenkomstenrecht (6 EC)
Ondernemingsrecht 1 (6 EC)
Seminaar Nederlands recht (6 EC)
Europees arbeidsrecht (6 EC)
Sociale zekerheidsrecht (6 EC)
Collectief arbeidsrecht (6 EC)
Masterclass Procederen in Arbeidszaken (6 EC)
Scriptie (12 EC)
International Labour Law (naam wordt nog aangepast) (6 EC)

Curriculum

De masterspecialisatie trapt af met de vakken Arbeidsovereenkomstenrecht (AOR) en Ondernemingsrecht 1. In het vak AOR staan de belangrijkste leerstukken uit het individuele arbeidsrecht centraal (bv kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, gelijke behandeling, zieke werknemer, wijziging van arbeidsvoorwaarden, zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever, ontslag en overgang van onderneming). Vrijwel wekelijks wordt geoefend met het oplossen van een complex arbeidsrechtelijk vraagstuk.

In blok 2 staan het Europese arbeidsrecht (EAR) en het socialezekerheidsrecht in de spotlights. Bij EAR gaat het, naast onderwerpen als sociale grondrechten en flexibele arbeid, om grensoverschrijdende arbeid en de doorwerking van het Europese arbeidsrecht in het nationale rechtssysteem. Je bent vrij in je keuze voor een Seminaar Nederlands Recht. Het Seminaar Onderneming en Arbeid (loopt in blok 1) is bij uitstek geschikt voor juristen die in de gecombineerde arbeids- en ondernemingspraktijk werkzaam willen zijn (en waarschijnlijk dus voor jou!). Onderwerpen die aan de orde (kunnen) komen zijn medezeggenschap en rechtspositie van werknemers bij een reorganisatie of bij een doorstart na faillissement van de werkgever. In blok 3 volg je het vak Collectief arbeidsrecht waarin je wordt ingewijd in de wondere wereld van het cao- en stakingsrecht. Daarnaast kun je ofwel het vak Masterclass Procederen in Arbeidszaken ofwel het vak International Labour Law kiezen. Tijdens de Masterclass doe je op locatie (in de regio en de Randstad) in de togapraktijk praktische vaardigheden op die belangrijk zijn in de arbeidsrechtelijke procespraktijk. De masterspecialisatie sluit af met een scriptie.

Programma-opties
Honours programma voor masterstudenten (honoursprogramma)

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

Kijk voor meer informatie op onze website voor doorstromen na HBO, of neem contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

De specialisatie Nederlands recht binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid geeft drempelloze toelating tot de master Nederlands recht. Heb je een andere specialisatie in de bachelor gevolgd, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Heb je de bachelor Rechtsgeleerdheid aan een andere Nederlandse universiteit afgerond, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2020-2021€ 2143voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Het mooie van arbeidsrecht is dat er ook veel werk is als het economisch tegenzit. Juist dan moet er worden gereorganiseerd, moeten collectieve ontslagen worden begeleid, sociale plannen opgesteld, en willen werkgevers hun arbeidsvoorwaardenpakket versoberen. Vandaar dat in de advocatuur al jaren veel werk is voor arbeidsrechtjuristen.

Meer informatie

Potentiële beroepen

 • Advocaat
 • Bedrijfsjurist
 • Arbeidsrechtjurist
 • Juridisch adviseur
 • Onderzoeker
Onderzoek

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht
Arbeidsrecht

De sectie bestaat uit zes docenten. Vlnr op de foto: mr. dr. Simone de Valk (universitair docent), prof. mr. dr. Saskia Peters (hoogleraar arbeidsrecht), mr. Gerdien Oldenhuis (docent-onderzoeker) en mr. dr. Petra Robben (universitair docent). De twee overige leden van de sectie zijn prof. mr. dr. Mijke Houwerzijl (hoogleraar Europees en rechtsvergelijkend arbeidsrecht) en mr. dr. Herman Voogsgeerd (universitair docent).

Voorts zijn er nog enkele externe docenten uit de praktijk aan de sectie verbonden.


Alle leden van de sectie zijn naast docent ook onderzoeker. Gerdien Oldenhuis doet promotieonderzoek over de transitiefunctie in het ontslag- en werkloosheidsrecht. Zij publiceerde daarover recentelijk in Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA) [http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D1CC46&cpid=WKNL-LTR-Nav2]. Aanleiding voor dit onderzoek is de introductie van de transitievergoeding in het ontslagrecht in 2015 (Wet werk en zekerheid). Het onderzoek van Simone de Valk en Petra Robben concentreert zich (o.a.) op het cao-recht. Zo hebben zij in 2019 twee artikelen gepubliceerd over handhaving van cao’s en contractsvrijheid in TRA [zie o.a. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D1CC4A&cpid=WKNL-LTR-Nav2].


Herman Voogsgeerd publiceert op het brede terrein van het internationale arbeidsrecht en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Mijke Houwerzijl en Saskia Peters publiceren op het brede terrein van het Nederlandse en Europese arbeidsrecht. Recentelijk schreven zij bijv. beiden een hoofdstuk in het (mede door Peters geredigeerde) boek European Labour Law [https://intersentia.be/nl/european-labour-law.html]. Verder zijn zowel Herman, Mijke als Saskia auteur van het boek Europees Arbeidsrecht, dat in het gelijknamige mastervak gebruikt wordt [https://www.managementboek.nl/boek/9789026838750/inleiding-europees-arbeidsrecht-saskia-peters]. Zie voor meer informatie over het onderzoek van laatstgenoemden hun profielpagina’s op de RUG website.
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Online masterweekMeer informatie

Contact

 • Prof. Mr. Saskia Peters (Hoogleraar arbeidsrecht)
  Email: s.s.m.peters rug.nl
 • Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid (Studieadviseurs)
  Email: studieadvies-rechten rug.nl
 • 
						Testimonial van	Barbara van der Veen

  Alumnus Barbara: “De specialisatie Arbeidsrecht is boeiend en praktijkgericht”

  – Barbara van der Veen
  Lees verder

  Tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid ontdekte ik dat het recht voor mij extra gaat leven als het betrekking heeft op mensen. Het arbeidsrecht sluit daar goed bij aan, want of je nou aan de kant van de werkgever of werknemer staat, het gaat altijd over mensen.

  Daarnaast sprak mij aan dat het arbeidsrecht over het algemeen redelijk concreet is waardoor je er goed een voorstelling bij kan maken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een werknemer van zijn werkgever heeft gestolen. Hoe kan de werkgever de werknemer dan ontslaan? Welke wetgeving is daarop van toepassing?

  Verder is het arbeidsrecht een snel veranderend rechtsgebied dat je overal tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan recente zaken rondom Deliveroo. Zijn bezorgers nou werknemers of niet? Dit is een mooi voorbeeld van hoe het arbeidsrecht probeert aan te sluiten bij maatschappelijke en technologische veranderingen die zorgen van nieuwe vormen van arbeid.

  Na mijn afstuderen in 2018 wist ik goed wat ik wilde en kon ik vrij makkelijk een baan vinden. Het heeft me geholpen dat ik al vroeg tijdens mijn studie ben begonnen met bedenken wat ik wil door het doen van studie-gerelateerd werk, verschillende commissies en het lopen van stages.

  Ik heb veel profijt van mijn opleiding Rechtsgeleerdheid. Ik merk tijdens de beroepsopleiding van de Orde van Advocaten dat ik veel onderwerpen goed beheers. In de dagelijkse praktijk denk ik vaak terug aan de vakken die ik heb gevolgd tijdens de specialisatie Arbeidsrecht. Ik kan de colleges van hoogleraar Saskia Peters bijna dromen.

  De specialisatie Arbeidsrecht is boeiend en praktijkgericht. In korte tijd leer je over alle aspecten van het arbeidsrecht en kun je hier een kritische mening over vormen. Tijdens de specialisatie volg je colleges van betrokken docenten en hoogleraren die casussen rechtstreeks uit het nieuws betrekken. Als je het leuk vindt om veel te leren over een rechtsgebied dat gaat over mensen en constant in beweging is, raad ik je de specialisatie Arbeidsrecht zeker aan.

  Je kan om talloze redenen voor de studie Rechtsgeleerdheid kiezen. Ik denk dat het vooral van belang is dat het aansluit bij je interesses: vind je het leuk om te weten wat er speelt in het nieuws? Houd je ervan om zaken tot op de bodem uit te zoeken? Ben je nieuwsgierig? Vind je lezen en stukken schrijven leuk? En wil je graag van alles leren over hoe Nederland functioneert en waarom bepaalde wetten en regels bestaan? Dan is de studie Rechtsgeleerdheid misschien wat voor jou.

  Om een goede studiekeuze te kunnen maken, raad ik je aan om mee te lopen met een student die al rechten studeert of mee te doen aan Een dag Rechten aan de RUG.

  Mijn carrièretip is om tijdens je studie af en toe te evalueren waar je staat en wat je doel is. Voor bijvoorbeeld een carrière in de advocatuur (zeker bij de wat grotere kantoren) is het namelijk van belang dat je naast het hebben behaald van goede studieresultaten, je ook op andere vlakken hebt ontwikkeld. Verder raad ik je aan om ook vooral een leuke studententijd te hebben. Als je in Groningen gaat studeren, lukt dat zeker.


  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Linton Posthumus

  In 2012 ben ik begonnen met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid aan de RUG. Mijn doel was om in de sportwereld als advocaat, jurist of spelersmakelaar aan de slag te gaan. Daarbij is een solide juridische basis onmisbaar.

  – Linton Posthumus
  Lees verder

  Vanaf het moment dat ik Rechtsgeleerdheid ging studeren deed ik dat met de insteek dat ik me in arbeidsrecht wilde specialiseren. Dit omdat het rechtsgebied aansloot bij wat ik wilde gaan doen. Daarnaast staat het arbeidsrecht dichtbij het dagelijks leven van iedereen, met als gevolg dat bijna iedereen er mee in aanraking komt.

  Het is een redelijk overzichtelijk rechtsgebied wat tot gevolg heeft dat de specialisatie ook op een overzichtelijke wijze aan de student gepresenteerd kan worden. Het leukste onderdeel vond ik de masterclass procederen in arbeidszaken. Door het volgen van deze masterclass kom je in aanraking met aspecten uit de praktijk die bij een academische studie normaliter minder vaak aan bod komen. Doordat je tijdens de masterclass meermaals verzoekschriften, pleitnota's en
  beschikkingen schrijft, heb je wel een ''voorsprong'' als je aan een eventuele stage begint. Daarnaast krijg je tijdens de masterclass feedback van verschillende advocaten, breng je een bezoek aan verschillende kantoren en woon je arbeidsrechtzaken bij.

  De docenten zijn kundig en zeer betrokken bij de studenten. Zo ben ik met hulp van mevrouw Saskia Peters (hoogleraar arbeidsrecht) aan mijn stage bij Lexence gekomen. Inmiddels ben ik al een tijdje vanuit mijn eigen onderneming LJ Sports & Employment actief als zaakwaarnemer in de voetballerij. Voorts ben ik als juridisch coördinator betrokken bij het steunpunt bemiddelingskosten Groningen.

  Ik heb 5 jaar in Groningen mogen wonen en heb er een hele leuke tijd gehad. Ik kan het iedereen dan ook aanraden om er gaan te studeren. Groningen wordt niet voor niks de studentenstad van Nederland genoemd!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Elske Dogger

  Student Elske: “In Arbeidsrecht komt het beste van alle rechtsgebieden bij elkaar”. Hoewel ik de specialisatie Arbeidsrecht eerst niet voor ogen had, merkte ik tijdens de bachelor dat ik het vak Inleiding Sociaal Recht erg leuk en interessant vond.

  – Elske Dogger
  Lees verder

  De docente Saskia Peters is enthousiast voor het vak en brengt haar passie voor Arbeidsrecht goed over – altijd een pro bij het kiezen van een specialisatie.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Matthys Mollema

  'Een bijbaan of een 'grotemensenbaan', iedereen heeft met het arbeidsrecht te maken'

  – Matthys Mollema
  Lees verder

  Ik ben in Groningen begonnen met mijn Bachelor Rechtsgeleerdheid, omdat ik graag 'de spelregels van de samenleving' wilde studeren.

  Groningen is een van de faculteiten die goed aangeschreven staat in Nederland en het is dé studentenstad van Nederland. Voor mij was deze keuze dus eenvoudig. Vanwege de goede bacheloropleiding heb ik ervoor gekozen mijn master ook in Groningen te doen. Mijn keuze is gevallen op de masterspecialisatie Arbeidsrecht, omdat ik het vak Inleiding Sociaalrecht uit de bachelor erg interessant vond.

  Of het nu om een bijbaan tijdens het studentenleven gaat, of om een ‘grotemensenbaan’, iedereen heeft met het arbeidsrecht te maken. Het leukste aan de specialisatie vind ik de actualiteit. Omdat de beroepsbevolking constante aandacht van de regering heeft, verandert de wet vaak. De docenten brengen je enthousiast op de hoogte van deze recente ontwikkelingen. Zij hebben duidelijk veel passie voor hun vak. Ik merkte dat ik tijdens mijn stage bij een advocatenkantoor deze passie ook ontwikkelde, omdat je door wat praktijkervaring goed weet waar je het voor doet. Natuurlijk heb ik mij ook afgevraagd wat de baanmogelijkheden zijn. Hierover heb ik mij niet te druk gemaakt. Je kan bijvoorbeeld werken als jurist of HR-adviseur binnen personeelszaken of als advocaat in een groot of klein kantoor. Er is altijd werkgelegenheid omdat iedere dag wel een nieuwe werknemer wordt aangenomen, iemand wordt ontslagen, of iemand wisselt van baan.

  Naast mijn studie ben ik actief bij een studievereniging. Door middel van commissiewerk en borrels bouw je al gauw een netwerk op van studenten die dezelfde interesse hebben. Dit heeft mij geholpen tijdens het studeren, maar is ook goed voor als je na je studie een baan zoekt. Ik kan de specialisatie Arbeidsrecht warm aanbevelen aan studenten die het recht interessant vinden, maar ook gevoel hebben voor de menselijke factor die bij het arbeidsrecht komt kijken.


  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Gerdien Oldenhuis

  College-onderwerpen keren regelmatig terug in de actualiteit. Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen de werkgever en de werknemer, waarbij die laatste van oudsher wordt gezien als de zwakkere partij die meer bescherming nodig heeft.

  – Gerdien Oldenhuis
  Lees verder

  Het is een rechtsgebied waar veel mensen in onze maatschappij mee te maken hebben en waarin altijd ontwikkelingen zijn.

  In Groningen is de specialisatie arbeidsrecht zowel breed als verdiepend. Zo komen het Europese en internationale arbeidsrecht aan bod en wordt er onderwezen in het ondernemingsrecht en sociaalzekerheidsrecht. De specialisatie heeft een dynamisch en interactief karakter. In de masterclass ‘Procederen in arbeidszaken’ bijvoorbeeld stellen studenten zelf processtukken op en pleiten zij om te ervaren hoe een procedure in de praktijk verloopt. Regelmatig worden colleges verzorgd door gastdocenten uit de arbeidsrechtelijke praktijk.

  Het arbeidsrecht is overal om je heen en daarom al snel praktisch toepasbaar. Het is een verdiepende academische studie waarin je je bezig houdt met fundamentele rechtsvragen. Met een master arbeidsrecht op zak kun je terecht in veel verschillende functies.

  Het leuke aan mijn functie vind ik de interactie met de studenten. Onderwerpen uit de colleges keren met regelmaat terug in de actualiteit, dit maakt het levendig.

  Gerdien Oldenhuis is docent arbeidsrecht en onderzoeker bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Saskia Peters

  Grote belangstelling voor nieuwe masterspecialisatie: Uit het jaaroverzicht 2016 van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, een terugblik op het eerste jaar Arbeidsrecht: 'Met een groep van zo'n 35 enthousiaste studenten is het collegejaar 2015/2016 volledig na

  – Saskia Peters
  Lees verder

  Studenten zijn zeer te spreken over de master en over het arbeidsrecht als vakgebied. Een aantal studenten heeft stage gelopen bij onze gastdocenten uit de praktijk en een aantal mocht vervolgens hun scriptie schrijven op het betreffende advocatenkantoor in Amsterdam'.

  ‘Met name de advocatuur heeft interesse getoond in de masterspecialisatie. Men treedt bijvoorbeeld graag op als gastdocent en wil graag meewerken aan de Masterclass ‘Procederen in arbeidszaken’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onze eerste lichting alumni goed aan het werk is gekomen. Zij werken nu in de advocatuur als advocaat-stagiair of zijn aan de slag gegaan als jurist bij het Juridisch loket, een re-integratiebedrijf, vakbond en bij een groot internationaal bedrijf.
  ‘Het nieuwe ontslagrecht van de Wet Werk en Zekerheid heeft diverse problemen met zich mee gebracht. De roep om een échte hervorming van de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht klinkt steeds luider. Die hervorming is mijns inziens de grootste uitdaging voor het arbeidsrecht de komende jaren. Daar bereiden wij onze studenten op voor.‘

  Sluiten

Studieverenigingen

Diephuis

Civielrechtelijke vereniging Diephuis is een studievereniging in Groningen die zich in de eerste plaats richt op privaatrecht-studenten, maar haar deuren open heeft staan voor iedere rechten student.
Voor de student die zich oriënteert op het privaatrecht worden gedurende het gehele collegejaar verscheidene activiteiten georganiseerd. Ieder jaar zet een groep enthousiaste actieve leden zich ervoor in om deze tot een groot succes te maken.
https://www.diephuis.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.