Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dutch Law Labour Law
Header image Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

De Master Arbeidsrecht is één van de zes specialisaties die binnen de Master Nederlands Recht valt. De masterspecialisatie Arbeidsrecht maakt je tot een breed georiënteerde arbeidsrechtjurist met een uitstekend carrièreperspectief.

In economische voor- én tegenspoed is het speelveld van het arbeidsrecht steeds in beweging. Miljoenen Nederlanders hebben dagelijks te maken met het arbeidsrecht. Zij werken op basis van een arbeidsovereenkomst of – en dat gebeurt steeds vaker – als (schijn)zelfstandige.

Wat als die werknemers hun baan verliezen, hebben zij dan recht op een uitkering? Welke ontslagregels gelden er? Kunnen werkgevers eenzijdig arbeidsvoorwaarden zoals het loon wijzigen? Zijn platformwerkers werknemers? Kunnen werkgevers optreden tegen stakende werknemers? Hoe zit het met (nieuwe) arbeidsrisico’s als ‘24/7’ bereikbaarheid, seksuele intimidatie en het voortdurend door de werkgever in de gaten worden gehouden door middel van camera’s? Zomaar een greep uit de vragen waar jij mee aan de slag gaat.

In deze master is veel aandacht voor de praktijk. Bijvoorbeeld dankzij onze gastdocenten die bij veel vakken worden ingeschakeld. Maar ook tijdens de Masterclass ‘Procederen in arbeidszaken’, waarin je kennis maakt met de arbeidsrechtelijke procespraktijk. Tijdens deze masterclass woon je zittingen bij en krijg je op locatie les van bijvoorbeeld advocaten.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, Maart, September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

Er zijn veel raakvlakken tussen het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht en daarom komt dit laatste rechtsgebied ook aan de orde tijdens de master. Bijvoorbeeld in de vorm van het verplichte vak ondernemingsrecht en het Seminaar Onderneming en Arbeid. Met slechts drie extra vakken kun je zowel de specialisatie arbeidsrecht als de specialisatie ondernemingsrecht op je bul 'bijschrijven'. Een uitstekende combinatie voor de praktijk!

Een bijzonder onderdeel van de afstudeerrichting is de masterclass Procederen in Arbeidszaken. Hierbij doe je vaardigheden op die belangrijk zijn in de arbeidsrechtelijke procespraktijk. Je doet vaardigheden op in de togapraktijk, waar je leert hoe je effectief processtukken moet opstellen, krachtige pleitnotities kunnen schrijven, conceptuitspraken kunnen formuleren en bijzondere bedingen kunnen hanteren. Ook doe je ervaring op met mediation in arbeidszaken en verkrijgen je inzicht in de wijze van procederen in eerste aanleg en in appel. Bij dit onderdeel zijn diverse advocatenkantoren, vakbonden, het UWV en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden betrokken.

Jaarlijks starten ongeveer 25 studenten met deze afstudeerrichting.

Programma

Binnen de eenjarige masterspecialisatie arbeidsrecht is aandacht voor de belangrijkste leerstukken uit het Nederlandse individuele arbeidsrecht, collectieve arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, én voor het Europese en internationale arbeidsrecht. In de verschillende vakken worden er waar mogelijk dwarsverbanden tussen deze verschillende onderdelen van het arbeidsrecht gelegd.

Er is aandacht voor de achtergrond van arbeidsrechtelijke wetgeving – waarom heeft 'Den Haag' gekozen voor een bepaalde inrichting van bijv. het ontslagrecht? – en de gevolgen die bepaalde keuzes hebben voor werknemers, werkgevers en de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook is er aandacht voor de Europese herkomst van veel arbeidsrechtelijke regels en voor het waarom van de keuzes van de Europese wetgever ('Brussel') en de problemen en spanningen waartoe sommige regels binnen de Europese Unie leiden. Een uitgebreide omschrijving van het volledige programma vind je hier terug: http://www.rug.nl/rechten/education/images/arbeidsrecht-programma-beschrijving.pdf

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Arbeidsovereenkomstenrecht (6 EC)
Ondernemingsrecht 1 (6 EC)
Seminaar Nederlands recht (6 EC)
Europees arbeidsrecht (6 EC)
Sociale zekerheidsrecht (6 EC)
Collectief arbeidsrecht (6 EC)
Learning Communities (facultatief)
Masterclass Procederen in Arbeidszaken (6 EC)
Masterscriptie (12 EC)
Internationaal Arbeidsrecht (6 EC)

Curriculum

De masterspecialisatie trapt af met de vakken Arbeidsovereenkomstenrecht (AOR) en Ondernemingsrecht 1. In het vak AOR staan de belangrijkste leerstukken uit het individuele arbeidsrecht centraal (bv kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, gelijke behandeling, zieke werknemer, wijziging van arbeidsvoorwaarden, zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever, ontslag en overgang van onderneming). Vrijwel wekelijks wordt geoefend met het oplossen van een complex arbeidsrechtelijk vraagstuk.

In blok 2 staan het Europese arbeidsrecht (EAR) en het socialezekerheidsrecht in de spotlights. Bij EAR gaat het, naast onderwerpen als sociale grondrechten en flexibele arbeid, om grensoverschrijdende arbeid en de doorwerking van het Europese arbeidsrecht in het nationale rechtssysteem. Je bent vrij in je keuze voor een Seminaar Nederlands Recht. Het Seminaar Onderneming en Arbeid (loopt in blok 1) is bij uitstek geschikt voor juristen die in de gecombineerde arbeids- en ondernemingspraktijk werkzaam willen zijn (en waarschijnlijk dus voor jou!).

Onderwerpen die aan de orde (kunnen) komen zijn medezeggenschap en rechtspositie van werknemers bij een reorganisatie of bij een doorstart na faillissement van de werkgever. In blok 3 volg je het vak Collectief arbeidsrecht waarin je wordt ingewijd in de wondere wereld van het cao- en stakingsrecht. Daarnaast begin je in dit blok met het vak Masterclass Procederen in Arbeidszaken. Tijdens de Masterclass doe je op locatie (in de regio en de Randstad) in de togapraktijk praktische vaardigheden op die belangrijk zijn in de arbeidsrechtelijke procespraktijk. Dit vak loopt door in blok 4. In blok 4 volg je tevens het vak Internationaal Arbeidsrecht. De masterspecialisatie sluit af met een scriptie.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenAlle HBO instellingen

Via een pre-master

Extra informatie:

Kijk voor meer informatie op onze website voor doorstromen na HBO, of neem contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Heb je de bachelor Rechtsgeleerdheid aan een andere Nederlandse universiteit afgerond, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

De specialisatie Nederlands recht binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid geeft drempelloze toelating tot de master Nederlands recht. Heb je een andere specialisatie in de bachelor gevolgd, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 september 202401 september 2024
01 februari 202501 februari 2025
01 maart 202501 maart 2025
01 september 202501 september 2025

Voor de Master Nederlands Recht zijn 1 september, 1 februari en 1 maart instroommomenten. Als deadline hiervoor geldt dat per startmoment aan alle eisen voldaan moet zijn: aanmelding, betaling en afronding van vooropleiding.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Als afgestudeerde kun je terecht in de advocatuur en bij andere rechtshulpverleners, in het bedrijfsleven (veel grote ondernemingen hebben eigen arbeidsrechtjuristen in dienst), bij vakbonden en werkgeversorganisaties, de overheid (ministerie, UWV), de rechterlijke macht en in de wetenschap.

Arbeidsmarkt

Arbeidsrecht is een van de meest gevraagde specialismen. De arbeidsmarkt voor afgestudeerden in het arbeidsrecht is dan ook erg gunstig, zelfs als het economisch tegenzit. Júist dan moet er worden gereorganiseerd, collectieve ontslagen worden begeleid, sociale plannen worden opgesteld, en willen werkgevers hun arbeidsvoorwaardenpakket versoberen. In de advocatuur is al jaren veel werk voor arbeidsrechtjuristen.

Meer informatie

 • Interview met hoogleraar Arbeidsrecht Saskia Peters in Trouw (tekst: Marte van Santen, foto’s: Merlijn Doomernik)
 • Interview met hoogleraar Arbeidsrecht Saskia Peters in InCasu magazine
 • Interview met hoogleraar Arbeidsrecht Saskia Peters in het Groninger Civilistenblad
 • Hoogleraar Arbeidsrecht Saskia Peters aan het woord in het Jaaroverzicht 2016 van de Faculteit Rechtsgeleerdheid

Potentiële beroepen

 • Advocaat
 • Bedrijfsjurist
 • Arbeidsrechtjurist
 • Juridisch adviseur
 • Onderzoeker
Onderzoek

Arbeidsrecht

Sectie Arbeidsrecht
Sectie Arbeidsrecht

De sectie bestaat uit acht docenten. V.l.n.r. op de foto: prof. mr. dr. Saskia Peters (hoogleraar arbeidsrecht), mr. Gerdien Oldenhuis (docent-onderzoeker), mr. dr. Petra Robben (universitair docent) en mr. dr. Simone de Valk (universitair docent). De overige leden van de sectie zijn prof. mr. dr. Beryl ter Haar (bijzonder hoogleraar Europees en rechtsvergelijkend arbeidsrecht), mr. dr. Herman Voogsgeerd (universitair docent), mr. dr. Heleen Pool en Michele Molè LLM (PhD). Daarnaast is mr..

Voorts zijn er nog enkele externe docenten uit de praktijk aan de sectie verbonden.

Promotie-onderzoek vindt momenteel plaats over de transitiefunctie in het ontslag- en werkloosheidsrecht (Gerdien), seksuele intimidatie (Lydia) en surveillance of employees in ‘datafied’ workplaces (Michele).

Alle docenten zijn tevens onderzoekers. Zij publiceren regelmatig op het terrein van Nederlandse, Europese en/of internationale arbeidsrecht. Saskia is redacteur van twee belangrijke handboeken op het terrein van het Europese arbeidsrecht, te weten ‘Europees Arbeidsrecht’, dat in ons gelijknamige mastervak gebruikt wordt, en ‘European Labour Law’, dat in veel Engelstalige mastercursussen in Europa wordt voorgeschreven. Ook is Saskia hoofdredacteur van ‘Arbeidsovereenkomst’, een encyclopedisch, diepgaand artikelsgewijs commentaar op de belangrijkste arbeidsrechtelijke wetgeving. Deze uitgave bestaat uit vijf blauwe banden (en wordt daarom vaak de ‘losbladige Arbeidsovereenkomst’ genoemd) en is tevens digitaal beschikbaar via Kluwer Navigator. Gerdien, Petra en Simone behoren tot de groep auteurs van deze uitgave. Zie voor meer informatie over het onderzoek van de docenten hun profielpagina’s op de RUG website.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Prof. Mr. Saskia Peters (Hoogleraar arbeidsrecht)
  Email: s.s.m.peters rug.nl
 • Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid (Studieadviseurs)
  Email: studieadvies-rechten rug.nl
 • 
						Testimonial van	Mário Dangui Queta

  Bouw een netwerk op, daar kun je later van profiteren

  – Mário Dangui Queta
  Lees verder

  Ik houd mij voornamelijk bezig met vastgoed- en huurrechtzaken, zoals geschillen omtrent oplevering- en (ver)koop van onroerend goed, transacties adviseren/begeleiden, due diligence, geschillenbeslechting en geschillen tussen huurder(s) en verhuurder(s).

  De belangrijkste competenties in deze baan zijn juridische kennis, analytisch denken, onderzoeksvaardigheden, communicatievaardigheden, probleemoplossend vermogen en ethiek en professionaliteit.

  Ik ben begonnen met het behalen van mijn masterdiploma in de rechten. Daarna ben ik aan de slag gegaan bij DeHaan Advocaten en Notarissen als advocaat-stagiair. Naast mijn werk moest ik nog 3 jaar de beroepsopleiding volgen. Na het behalen van de beroepsopleiding ben je dan ‘volwaardig’ advocaat. Mijn doel is om mij nu verder te specialiseren in het vastgoed- en huurrecht en veel ervaring op te doen, zodat ik in de toekomst hopelijk mijn eigen praktijk kan starten (een bestaand advocatenkantoor of een eigen kantoor).

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Alumnus Linton Posthumus

  Mijn doel was om in de sportwereld als advocaat, jurist of spelersmakelaar aan de slag te gaan. Daarbij is een solide juridische basis onmisbaar

  – Alumnus Linton Posthumus
  Lees verder

  Vanaf het moment dat ik Rechtsgeleerdheid ging studeren deed ik dat met de insteek dat ik me in het arbeidsrecht wilde specialiseren. Dit omdat het rechtsgebied aansloot bij wat ik wilde gaan doen. Daarnaast staat het arbeidsrecht dichtbij het dagelijks leven van iedereen, met als gevolg dat bijna iedereen er mee in aanraking komt.

  Het is een redelijk overzichtelijk rechtsgebied wat tot gevolg heeft dat de specialisatie ook op een overzichtelijke wijze aan de student gepresenteerd kan worden. Het leukste onderdeel vond ik de masterclass procederen in arbeidszaken. Door het volgen van deze masterclass kom je in aanraking met aspecten uit de praktijk die bij een academische studie normaliter minder vaak aan bod komen. Doordat je tijdens de masterclass meermaals verzoekschriften, pleitnota's en
  beschikkingen schrijft, heb je wel een ''voorsprong'' als je aan een eventuele stage begint. Daarnaast krijg je tijdens de masterclass feedback van verschillende advocaten, breng je een bezoek aan verschillende kantoren en woon je arbeidsrechtzaken bij.

  De docenten zijn kundig en zeer betrokken bij de studenten. Zo ben ik met hulp van prof. Saskia Peters (hoogleraar arbeidsrecht) aan mijn stage bij Lexence gekomen. Inmiddels ben ik al een tijdje vanuit mijn eigen onderneming LJ Sports & Employment actief als zaakwaarnemer in de voetballerij. Voorts ben ik als juridisch coördinator betrokken bij het steunpunt bemiddelingskosten Groningen.

  Ik heb 5 jaar in Groningen mogen wonen en heb er een hele leuke tijd gehad. Ik kan het iedereen dan ook aanraden om er gaan te studeren. Groningen wordt niet voor niks de studentenstad van Nederland genoemd!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Alumnus Barbara van der Veen

  De specialisatie Arbeidsrecht is boeiend en praktijkgericht

  – Alumnus Barbara van der Veen
  Lees verder

  Tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid ontdekte ik dat het recht voor mij extra gaat leven als het betrekking heeft op mensen. Het arbeidsrecht sluit daar goed bij aan, want of je nou aan de kant van de werkgever of werknemer staat, het gaat altijd over mensen.

  Daarnaast sprak mij aan dat het arbeidsrecht over het algemeen redelijk concreet is waardoor je er goed een voorstelling bij kan maken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een werknemer van zijn werkgever heeft gestolen. Hoe kan de werkgever de werknemer dan ontslaan? Welke wetgeving is daarop van toepassing?

  Verder is het arbeidsrecht een snel veranderend rechtsgebied dat je overal tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan recente zaken rondom Deliveroo. Zijn bezorgers nou werknemers of niet? Dit is een mooi voorbeeld van hoe het arbeidsrecht probeert aan te sluiten bij maatschappelijke en technologische veranderingen die zorgen van nieuwe vormen van arbeid.

  Na mijn afstuderen in 2018 wist ik goed wat ik wilde en kon ik vrij makkelijk een baan vinden. Het heeft me geholpen dat ik al vroeg tijdens mijn studie ben begonnen met bedenken wat ik wil door het doen van studie-gerelateerd werk, verschillende commissies en het lopen van stages.

  Ik heb veel profijt van mijn opleiding Rechtsgeleerdheid. Ik merk tijdens de beroepsopleiding van de Orde van Advocaten dat ik veel onderwerpen goed beheers. In de dagelijkse praktijk denk ik vaak terug aan de vakken die ik heb gevolgd tijdens de specialisatie Arbeidsrecht. Ik kan de colleges van hoogleraar Saskia Peters bijna dromen.

  De specialisatie Arbeidsrecht is boeiend en praktijkgericht. In korte tijd leer je over alle aspecten van het arbeidsrecht en kun je hier een kritische mening over vormen. Tijdens de specialisatie volg je colleges van betrokken docenten en hoogleraren die casussen rechtstreeks uit het nieuws betrekken. Als je het leuk vindt om veel te leren over een rechtsgebied dat gaat over mensen en constant in beweging is, raad ik je de specialisatie Arbeidsrecht zeker aan.

  Je kan om talloze redenen voor de studie Rechtsgeleerdheid kiezen. Ik denk dat het vooral van belang is dat het aansluit bij je interesses: vind je het leuk om te weten wat er speelt in het nieuws? Houd je ervan om zaken tot op de bodem uit te zoeken? Ben je nieuwsgierig? Vind je lezen en stukken schrijven leuk? En wil je graag van alles leren over hoe Nederland functioneert en waarom bepaalde wetten en regels bestaan? Dan is de studie Rechtsgeleerdheid misschien wat voor jou.

  Om een goede studiekeuze te kunnen maken, raad ik je aan om mee te lopen met een student die al rechten studeert of mee te doen aan Een dag Rechten aan de RUG.

  Mijn carrièretip is om tijdens je studie af en toe te evalueren waar je staat en wat je doel is. Voor bijvoorbeeld een carrière in de advocatuur (zeker bij de wat grotere kantoren) is het namelijk van belang dat je naast het hebben behaald van goede studieresultaten, je ook op andere vlakken hebt ontwikkeld. Verder raad ik je aan om ook vooral een leuke studententijd te hebben. Als je in Groningen gaat studeren, lukt dat zeker.


  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Student Elske Dogger

  In het Arbeidsrecht komt het beste van alle rechtsgebieden bij elkaar. Het recht is niet te star, het is constant in beweging en het is een heel sociaal gebied.

  – Student Elske Dogger
  Lees verder

  Hoewel ik de specialisatie Arbeidsrecht eerst niet voor ogen had, merkte ik tijdens de bachelor dat ik het vak Inleiding Sociaal Recht erg leuk en interessant vond. De docente prof. Saskia Peters is enthousiast voor het vak en brengt haar passie voor Arbeidsrecht goed over – altijd een pro bij het kiezen van een specialisatie.

  Wat me aantrok in Arbeidsrecht was het sociale aspect. Werk is iets waar de meeste mensen het merendeel van hun week doorbrengen. Het is belangrijk dat dat goed zit of dat zij hulp krijgen wanneer het op de werkvloer iets minder gaat. Daarnaast is het uitdagend, omdat er speling zit in het recht, het is niet een star rechtsgebied, maar je hebt je wel te begeven binnen de regels.

  Bij het vak Masterclass in Arbeidszaken ga je langs bij verschillende advocatenkantoren en andere spelers in het Arbeidsrecht zoals het UWV. Je ziet de verschillen tussen kantoren zodat je beter kunt bepalen of er een kantoor is dat bij je past en je ziet het soort problemen waar je in de praktijk mee in aanraking komt. Dit vond ik erg interessant en ook de opdrachten die je hiervoor maakt en cases die je uitspeelt maken het veelzijdig en uitdagend. Dit vak vond ik het leukste van de opleiding, maar ook de andere vakken hadden stuk voor stuk wat te bieden. Europees Arbeidsrecht was interessant omdat het daar echt ging over grote vraagstukken.

  In het Arbeidsrecht komt het beste van alle rechtsgebieden bij elkaar. Het recht is niet te star, het is constant in beweging en het is een heel sociaal gebied. Bovendien is de master heel interactief gemaakt en word je dus echt aan het werk gezet op een goede manier.

  De docenten zijn stuk voor stuk erg goed. Ze hebben passie voor hun vak en dat brengen ze ook echt over. Er waren ook regelmatig gastdocenten waardoor je steeds een verschillende kijk ervaart op het recht en de praktijk.

  De stad Groningen was voor mij de reden om de bachelor aan de RUG te doen. Groningen is ‘jong’ waardoor er altijd wat te beleven is en de stad constant in beweging is. Je merkt het idealisme van studenten. Daarnaast is de stad klein genoeg om je hier binnen de kortste keren thuis te voelen!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Student Matthys Mollema

  Een bijbaan of een 'grotemensenbaan', iedereen heeft met het arbeidsrecht te maken

  – Student Matthys Mollema
  Lees verder

  Ik ben in Groningen begonnen met mijn Bachelor Rechtsgeleerdheid, omdat ik graag 'de spelregels van de samenleving' wilde studeren.

  Groningen is een van de faculteiten die goed aangeschreven staat in Nederland en het is dé studentenstad van Nederland. Voor mij was deze keuze dus eenvoudig. Vanwege de goede bacheloropleiding heb ik ervoor gekozen mijn master ook in Groningen te doen. Mijn keuze is gevallen op de masterspecialisatie Arbeidsrecht, omdat ik het vak Inleiding Sociaalrecht uit de bachelor erg interessant vond.

  Of het nu om een bijbaan tijdens het studentenleven gaat, of om een ‘grotemensenbaan’, iedereen heeft met het arbeidsrecht te maken. Het leukste aan de specialisatie vind ik de actualiteit. Omdat de beroepsbevolking constante aandacht van de regering heeft, verandert de wet vaak. De docenten brengen je enthousiast op de hoogte van deze recente ontwikkelingen. Zij hebben duidelijk veel passie voor hun vak. Ik merkte dat ik tijdens mijn stage bij een advocatenkantoor deze passie ook ontwikkelde, omdat je door wat praktijkervaring goed weet waar je het voor doet. Natuurlijk heb ik mij ook afgevraagd wat de baanmogelijkheden zijn. Hierover heb ik mij niet te druk gemaakt. Je kan bijvoorbeeld werken als jurist of HR-adviseur binnen personeelszaken of als advocaat in een groot of klein kantoor. Er is altijd werkgelegenheid omdat iedere dag wel een nieuwe werknemer wordt aangenomen, iemand wordt ontslagen, of iemand wisselt van baan.

  Naast mijn studie ben ik actief bij een studievereniging. Door middel van commissiewerk en borrels bouw je al gauw een netwerk op van studenten die dezelfde interesse hebben. Dit heeft mij geholpen tijdens het studeren, maar is ook goed voor als je na je studie een baan zoekt. Ik kan de specialisatie Arbeidsrecht warm aanbevelen aan studenten die het recht interessant vinden, maar ook gevoel hebben voor de menselijke factor die bij het arbeidsrecht komt kijken.

  Update 12 maart 2021
  Inmiddels ben ik werkzaam als advocaat Arbeidsrecht bij DeHaan Advocaten en Notarissen. Benieuwd naar mijn ervaringen hier? Bekijk dan deze video over de master Arbeidsrecht.


  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Student Koen Boersma

  Tijdens de specialisatie Arbeidsrecht kom je erachter dat je er alle kanten mee op kan. Zowel de (Zuidas) advocatenkantoren als de meer sociale instellingen (FNV, UWV, etc.) zijn mogelijke werkgevers"

  – Student Koen Boersma
  Lees verder

  De masterspecialisatie Arbeidsrecht is een specialisatie waar ik in de toekomst erg veel mee kan. Het is een richting met een brede maatschappelijke blik die constant in beweging is. Tijdens de specialisatie kom je erachter dat je er alle kanten mee op kan. Zowel de (Zuidas) advocatenkantoren als de meer sociale instellingen (FNV, UWV, etc.) zijn mogelijke werkgevers.

  Tijdens de specialisatie komen er veel verschillende vakken aan bod. Naast algemene vakken volg je ook een seminaar en een masterclass. Hierdoor wordt de bestudeerde stof heel tastbaar. Er wordt hier veel aandacht besteed aan praktijkvaardigheden zoals onderzoek doen en schrijfvaardigheid. De combinatie van kennisvakken en vakken waarbij die kennis moet worden toegepast, is een grote toegevoegde waarde van deze specialisatie.

  Alle docenten brengen een enorme lading enthousiasme met zich mee. Dit enthousiasme neem je snel over. De masterspecialisatie is kleinschalig en daardoor is het contact met de docenten persoonlijker. Alle vakken hebben wel (enkele) gastdocenten. Dit zijn professionals die op dat moment werkzaam zijn in de juridische wereld, denk aan een partner van een zuidaskantoor of een jurist van de FNV. Zo krijg je veel van de praktijk mee.

  Naast mijn studie ben ik actief bij studievereniging het S.G.O.R. Het S.G.O.R. organiseert o.a. elk jaar in samenwerking met de sectie Arbeidsrecht een arbeidsrechtelijk symposium. Door deelname aan S.G.O.R. evenementen en activiteiten bouw je snel een netwerk op. Je ontmoet medestudenten die ook een interesse hebben in het ondernemings- en/of arbeidsrecht. Daarnaast leer je ook de advocatuur goed kennen. Wat houdt de advocatuur in? En wat is het verschil tussen grote en kleine kantoren? Het S.G.O.R. heeft mij naast interessante evenementen ook veel vriendschappen opgeleverd.  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Docent Gerdien Oldenhuis

  Het arbeidsrecht is een rechtsgebied waar veel mensen in onze maatschappij mee te maken hebben en waarin altijd ontwikkelingen zijn. College-onderwerpen keren regelmatig terug in de actualiteit

  – Docent Gerdien Oldenhuis
  Lees verder

  Het arbeidsrecht is een rechtsgebied waar veel mensen in onze maatschappij mee te maken hebben en waarin altijd ontwikkelingen zijn.

  In Groningen is de specialisatie Arbeidsrecht zowel breed als verdiepend. Zo komen het Europese en internationale arbeidsrecht aan bod en wordt er onderwezen in het ondernemingsrecht en sociaalzekerheidsrecht. De specialisatie heeft een dynamisch en interactief karakter. In de masterclass ‘Procederen in arbeidszaken’ bijvoorbeeld stellen studenten zelf processtukken op en pleiten zij om te ervaren hoe een procedure in de praktijk verloopt. Regelmatig worden colleges verzorgd door gastdocenten uit de arbeidsrechtelijke praktijk.

  Het arbeidsrecht is overal om je heen en daarom al snel praktisch toepasbaar. Het is een verdiepende academische studie waarin je je bezig houdt met fundamentele rechtsvragen. Met een master arbeidsrecht op zak kun je terecht in veel verschillende functies.

  Het leuke aan mijn functie vind ik de interactie met de studenten. Onderwerpen uit de colleges keren met regelmaat terug in de actualiteit, dit maakt het levendig.

  Gerdien Oldenhuis is docent Arbeidsrecht en onderzoeker bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

  Sluiten

Extra's

Als student van de master Arbeidsrecht kan je aan extra 'events' meedoen, naast je studie. Wij organiseren die (mede) zelf of we worden bij de organisatie van evenementen door anderen betrokken. Om je een idee te geven, laten we hieronder zien wat er de afgelopen twee jaar vanuit onze sectie te doen was.

Hugo Sinzheimer Moot Court Competition
Deze jaarlijkse internationale arbeidsrechtelijke pleitwedstrijd vindt dit jaar online plaats in plaats van zoals gepland in Tbilisi. Onze hoogleraar Europees en vergelijkend arbeidsrecht Beryl ter Haar is een van de organisatoren.

Internationaal Seminar Telework
Een rechtsvergelijkend 12 uur durend seminar over op afstand werken (o.a. thuiswerken) speciaal voor studenten arbeidsrecht georganiseerd. Deelnemende landen waren Italië, Nederland, Polen en Rusland.

S.G.O.R. symposium Wet arbeidsmarkt in balans
Het S.G.O.R. organiseert in samenwerking met hoogleraar Saskia Peters vrijwel jaarlijks een symposium op het gebied van het arbeidsrecht, speciaal voor de masterstudenten van de RUG. In 2020 stond de ‘WAB’ centraal, met deze wet werd het recentelijk ingevoerde ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid weer flink gewijzigd.

Max Rood Pleitwedstrijd
Elk jaar proberen we een Gronings team samen te stellen dat de eer van de RUG hoog houdt op de arbeidsrechtelijke pleitwedstrijd georganiseerd door de Universiteit van Leiden.

Lees meer

Studieverenigingen

Civielrechterlijke Vereniging Gerhardus Diephuis

Civielrechtelijke vereniging Diephuis is een studievereniging in Groningen die zich in de eerste plaats richt op privaatrecht-studenten, maar haar deuren open heeft staan voor iedere rechten student.
Voor de student die zich oriënteert op het privaatrecht worden gedurende het gehele collegejaar verscheidene activiteiten georganiseerd. Ieder jaar zet een groep enthousiaste actieve leden zich ervoor in om deze tot een groot succes te maken.
https://www.diephuis.nl/

SGOR Studentengenootschap voor Onderneming en Recht

Het SGOR is een juridische vereniging verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bij het S.G.O.R. wordt studenten de mogelijkheid geboden om buiten de universiteit om actief met hun studie aan de slag te gaan. Het S.G.O.R. begint waar de colleges eindigen. De activiteiten die het S.G.O.R. jaarlijks organiseert zijn er namelijk allemaal op gericht om de leden verdieping te bieden ten aanzien van de stof die op de colleges gedoceerd wordt. Deze verdieping wordt gecreëerd in een ontspannen en vrijblijvende sfeer, waar veel ruimte is voor gezelligheid en vriendschappen. Daarnaast heeft het S.G.O.R. als doel het tot stand brengen, bevorderen en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en de advocatuur.
https://www.sgor.nl/home
Lees meer
Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.