Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dutch Law
Header image Nederlands Recht

Nederlands Recht

Heb jij concrete plannen om aan het werk te gaan als advocaat, officier van justitie of rechter? Of wil je juist worden opgeleid tot allround jurist? Deze master geeft je die mogelijkheden!

In combinatie met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid vormt deze eenjarige master de klassieke juridische opleiding waarmee je alle kanten op kunt: je kunt advocaat, rechter of officier van justitie worden. Maar door de brede opzet van deze opleiding kun je ook op veel andere plaatsen terechtkomen, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven of bij de overheid. Je kunt je specialiseren in zes richtingen:

Alle specialisaties geven toegang tot de togaberoepen.

Naast verplichte vakken kun je zelf invulling geven aan je opleiding door het kiezen van keuzevakken en het volgen van een stage, die bij de Togamaster verplicht is.

Je hebt zelfs de mogelijkheid om twee specialisaties te kiezen en je scriptie te schrijven binnen één van deze specialisaties. Houd er wel rekening mee dat de studieduur wat langer wordt. In plaats van een vast specialisatieprogramma kun je er ook voor kiezen om een individueel onderwijsprogramma samen te stellen. Heel veel mogelijkheden dus om zelf richting te geven aan je opleiding!

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

Je hebt de mogelijkheid om de specialisaties te combineren voor een bredere juridische kennis en ruimere carrièremogelijkheden. Daarnaast is er, of je nu kiest voor een vast onderwijsprogramma of je eigen samengestelde programma, altijd ruimte voor extracurriculaire activiteiten.

Binnen het Recht-in-Praktijkaanbod vind je diverse masterclasses, waarbij je vaak opdrachten uitvoert bij verschillende juridische organisaties. Dit biedt een uitgebreid en gevarieerd beeld van de beoogde beroepspraktijk.

Bovendien nodigen we regelmatig praktijkjuristen uit om colleges te verzorgen binnen de domeinvakken, naast de betrokkenheid van juristen uit de beroepspraktijk bij ‘Recht in Praktijk’ en symposia. Dit zorgt voor een rijke leerervaring en een directe link met de juridische praktijk.

De duale specialisatie, de Togamaster, biedt je de mogelijkheid tot een lange stageperiode en combinatie van theorie met (toga)praktijk. Vanwege de brede insteek van deze opleiding zijn juristen uit Groningen zeer gewild bij werkgevers.

Programma

Afhankelijk van de gekozen specialisatie verdiep je je in één van de hoofdgebieden van het recht. Dit is doorgaans een pakket van zes vakken. Daarnaast doe je praktische en wetenschappelijke vaardigheden op in een seminaar, waarin een juridisch betoog moet worden geschreven en gepresenteerd, en bij het schrijven van de afstudeerscriptie waarbij je zelfstandig een juridisch onderzoek uitvoert in je gekozen specialisatie.

VakkenVakkencatalogus >
Scriptie (12 EC)

Zowel de reguliere specialisaties als de togamaster kennen een scriptie van 18 ec.

Curriculum

Kijk voor het volledige studieprogramma in de

Programma-opties
Privaatrecht (specialisatie)

Met de Master Privaatrecht heb je uitstekende kansen op een goede en bij jou passende baan..

Deze master biedt toegang tot onder andere de advocatuur, de rechterlijke macht, het (internationale) bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap.Wat zijn de rechten en verplichtingen van partijen bij het sluiten van contracten? Hoe worden eigendomsrechten geregeld en beschermd? Wat zijn de gevolgen van aansprakelijkheid bij schade? Dat zijn vragen waar je je mee bezig houdt in de Master Privaatrecht.Na het afronden van deze master weet je te werken met regels en belangenafwegingen in een dynamisch rechtsgebied dat nauw aansluit bij maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Daar heb je veel aan, ongeacht welke (juridische) kant je later opgaat!

Meer informatie over deze optie

Ondernemingsrecht (specialisatie)

De Master Ondernemingsrecht is één van de zes specialisaties die binnen de Master Nederlands Recht valt..

Met deze master word je juridisch specialist in het ondernemingsrecht, waarmee je aan de slag kan in onder andere de advocatuur en in het bedrijfsleven.Doordat je jezelf niet tot één vakgebied beperkt, is de Master Ondernemingsrecht tijdens de studie én in het werkveld interessant en waardevol!Als juridisch specialist in het ondernemingsrecht adviseer je bedrijven over een scala aan zaken, zoals geschillen tussen aandeelhouders, fusies, reorganisaties en het opstellen en naleven van contracten. Deze rol kan zowel binnen de advocatuur als binnen het bedrijfsleven worden vervuld. Ook voor wie een carrière in het internationale bedrijfsleven ambieert, is de Master Ondernemingsrecht uitermate geschikt.Tijdens je studie heb je de mogelijkheid om een zelfgekozen seminar in het Nederlands recht te volgen en te kiezen voor een vak binnen het Recht in Praktijk-onderdeel dat aansluit bij jouw interesses. Dit stelt je in staat om je te profileren op een terrein dat nauw aansluit bij jouw passie en interessegebieden.De master is gericht op verdieping en verbreding van kennis van en inzicht in het Nederlandse ondernemingsrecht. Daarbij wordt ruime aandacht geschonken aan internationale en Europese invloeden.

Meer informatie over deze optie

Arbeidsrecht (specialisatie)

In de Master Arbeidsrecht houd je je bezig met de juridische verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. In economische voor- én tegenspoed is het speelveld van het arbeidsrecht steeds in beweging.

Miljoenen Nederlanders hebben dagelijks te maken met het arbeidsrecht. Zij werken op basis van een arbeidsovereenkomst of – en dat gebeurt steeds vaker – als (schijn)zelfstandige. Wat als die werknemers hun baan verliezen, hebben zij dan recht op een uitkering? Welke ontslagregels gelden er? Kunnen werkgevers eenzijdig arbeidsvoorwaarden zoals het loon wijzigen? Zijn platformwerkers werknemers? Kunnen werkgevers optreden tegen stakende werknemers? Hoe zit het met (nieuwe) arbeidsrisico’s als ‘24/7’ bereikbaarheid, seksuele intimidatie en het voortdurend door de werkgever in de gaten worden gehouden door middel van camera’s? Zomaar een greep uit de vragen waar jij mee aan de slag gaat.In deze master is veel aandacht voor de praktijk. Denk aan gastdocenten die regelmatig worden ingeschakeld bij verschillende vakken. Maar ook tijdens de Masterclass ‘Procederen in arbeidszaken’, waar je een kijkje neemt in de wereld van de arbeidsrechtelijke procespraktijk. Tijdens deze masterclass woon je zittingen bij en krijg je op locatie les van bijvoorbeeld advocaten.

Meer informatie over deze optie

Staats- en Bestuursrecht (specialisatie)

Ben jij gefascineerd door de juridische uitdagingen waar de samenleving voor staat en wil je hier graag over meedenken? Dan is de Master Staats- en Bestuursrecht wat voor jou!

Deze master biedt niet alleen diepgaand inzicht in hoe het openbaar bestuur omgaat met cruciale maatschappelijke kwesties, maar daagt je ook uit om actief mee te denken over oplossingen.Kunnen lokale overheden de beloften van de wetgever bij vergaande decentralisaties bijvoorbeeld wel waarmaken? Welke prestaties kan de centrale overheid eigenlijk vragen van decentrale overheden? Hoe ver gaan de bevoegdheden van de overheid voor het oplossen van crisissituaties? Wat zijn de rechten van burgers en bedrijven wanneer zij zich keren tegen voor hen nadelige overheidsbesluiten? In deze master krijg je de kans om te reflecteren en bij te dragen aan dit soort actuele vraagstukken.Met een dynamisch vakkenaanbod, waarbij je zelf je accenten kunt leggen, biedt deze master volop ruimte voor jouw persoonlijke interesses. Kies uit acht optioneel-verplichte vakken om jouw expertise te verdiepen, bijvoorbeeld op het gebied van politiek en bestuur, sociaal bestuursrecht of andere thema’s. En binnen de scriptie, het seminaar en het Recht in de Praktijk-onderdeel krijg je veel keuzeruimte.

Meer informatie over deze optie

Strafrecht (specialisatie)

.

In de Master Strafrecht verdiep je je in de regels en voorschriften die het gedrag van individuen in de samenleving reguleren, evenals de sancties die van toepassing zijn op personen die zich niet aan deze regels houden.Je bestudeert intrigerende onderwerpen zoals legaliteit, opsporingsonderzoek, criminologie en preventiebeleid. Ook leer je meer over juridische kwesties zoals zedendelicten, vermogensdelicten en ernstige verkeersdelicten. Tevens komt het internationale aspect van het strafrecht aan bod, zoals internationale samenwerkingen in strafzaken.In deze master krijg je volop de kans om je eigen pad te kiezen. Dompel jezelf onder in de praktijk met vakken als 'Recht en werkelijkheid in de strafrechtketen', of scherp je procedeer skills aan met de 'Masterclass strafrechtelijk procederen'. Of wat dacht je van een kijkje achter de schermen bij een gevangenis bij de 'Bezoekgroep P.I. Esserheem', of een verdieping in de wereld van cybercrime tijdens de 'Masterclass OM in cybercrimezaken'? Ook kun je kiezen voor een stage bij gerenommeerde instanties zoals de rechtspraak, advocatuur, het Openbaar Ministerie of de reclassering.Na het afronden van deze master ben je in staat om (inter)nationale juridische vraagstukken te analyseren en te verdedigen, terwijl je kritisch blijft en oog hebt voor verschillende perspectieven.

Meer informatie over deze optie

Togamaster (specialisatie)

Ben je vastbesloten om een carrière na te streven in de rechtspraak, in de advocatuur of bij het Openbaar Ministerie? Dan is de Togamaster de juiste keuze voor jou!

Tijdens de Togamaster kun je praktijkervaring opdoen terwijl je nog studeert. Door de combinatie van studeren en stagelopen leer je de spanning tussen theorie en praktijk kennen. De Togamaster duurt anderhalf jaar en is een duale masteropleiding. Dat betekent dat je onderwijs in de master Nederlands recht (met de specialisatie arbeidsrecht, ondernemingsrecht, privaatrecht, staats- en bestuursrecht of strafrecht) combineert met een stage van vijf maanden bij een rechtbank, een gerechtshof, een advocatenkantoor of het Openbaar Ministerie.Tijdens de opleiding maak je door middel van korte stages kennis met rechtspraak, advocatuur en openbaar ministerie. Daarna word je bij een stage-aanbieder geplaatst voor je langere stage op basis van een driepartijenovereenkomst, gesloten door de Rijksuniversiteit Groningen, de student en de stage-aanbieder. De stages helpen je bij je latere beroepskeuze. Door de combinatie van studeren en stagelopen leer je de spanning tussen theorie en praktijk kennen.Dankzij de stages kun je je communicatieve en juridische vaardigheden tegelijkertijd in de praktijk ontwikkelen. Je wordt hierbij ondersteund door het onderdeel Seminaar Togamaster (Rechtspleging). Bij dat onderdeel oefen je met een kleine geselecteerde groep medestudenten schriftelijke en mondelinge vaardigheden en word je onder meer uitgedaagd na te denken over ethiek en beroepshouding in de togaberoepen.Solliciteer hier

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenAlle HBO instellingen

Via een pre-master

Extra informatie:

HBO Rechten geeft toelating na afronding van een premaster, mits voldoende aandacht is besteed aan de hoofdgebieden van het Nederlands recht en juridische vaardigheden (dit geldt voor de meeste HBO Rechten opleidingen). Neem contact op met onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl/0503635727

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

De afstudeerrichtingen Nederlands recht, IT-Recht en Internationaal en Europees recht geven drempelloos toegang. Andere richtingen moeten worden aangevuld met de voor Civiel Effect vereiste vakken. Voor de masterspecialisatie Staats- en Bestuursrecht geldt het vak Staatsrecht 2 als ingangseis.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Juridische bacheloropleidingen op WO niveau, bv Rechtsgeleerdheid, die voldoen aan de vereisten van civiel effect hebben drempelloze toelating. Wordt niet voldaan aan de vereisten van CE? Dan moeten aanvullende CE vakken worden gevolgd. Voor Staats- en Bestuursrecht geldt Staatsrecht 2 als eis.

Voor de Master Nederlands Recht zijn 1 september, 1 februari en 1 maart instroommomenten. Als deadline hiervoor geldt dat per startmoment aan alle eisen voldaan moet zijn: aanmelding, betaling en afronding van vooropleiding.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd
EU/EER2024-2025€ 1863deeltijd
EU/EER2024-2025€ 1863duaal

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Het grootste deel van de afgestudeerden vindt een baan in een van de togaberoepen. Ze worden bijvoorbeeld advocaat, parketsecretaris of gerechtssecretaris. Veel stageplaatsaanbieders vragen studenten na afloop van hun stage om te blijven werken.

Onze diverse specialisaties bieden toegang tot een breed scala aan carrièremogelijkheden. Zo is de specialisatie Ondernemingsrecht een uitstekende voorbereiding op juridische functies bij bedrijven, financiële instellingen, toezichthouders en overheidsinstanties.

De specialisatie Privaatrecht opent de deuren naar diverse juridische functies binnen bedrijven, financiële instellingen, maatschappelijke (zorg)instellingen, overheden of toezichthouders, terwijl de specialisatie Staats- en Bestuursrecht voornamelijk leidt tot functies binnen de overheid en bij market-regulators (zoals de OPTA of NMa).

Afgestudeerden van de specialisatie Strafrecht vinden hun weg naar uiteenlopende organisaties in het juridische veld, zoals overheidsinstanties betrokken bij criminaliteitsbestrijding en veiligheidszorg, de politie, reclassering en kinderbescherming. En ten slotte biedt de specialisatie Arbeidsrecht biedt kansen in de advocatuur, het bedrijfsleven, de overheid en de rechtsbijstand.

Potentiële beroepen

 • Togaberoepen (rechter, advocaat of officier van justitie)
 • Bedrijfsjurist
 • Arbeidsrechtjurist
 • Juridisch adviseur
 • Onderzoeker
 • Rijkstrainee
 • Insolventieadviseur
 • Gerechtssecretaris
 • Beleidsmedewerker
 • Politicus
 • Overheidsjurist
 • Parketsecretaris
 • Beoordelaar strafzaken OM
 • Medewerker slachtofferhulp
 • Docent op de universiteit of het HBO
Onderzoek

Onderzoek Nederlands recht

Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het Centre for Law and Governance, waarin alle vakgroepen participeren. Waar mogelijk zullen de docenten het onderzoek betrekken bij de inhoud van de afzonderlijke vakken, bij de onderzoeksvakken in het 1e tot 4e jaar en bij het master afsluitende onderdeel.

Onderzoekers in beeld:

Mr. A.M. Klingenberg

Testimonial mr. M. Vols (promovendus en docent)

Onderwijs en onderzoek zijn nauw met elkaar verboden. Ik doe onderzoek naar de aanpak van overlast en verstoringen van de openbare orde. Veel van de vragen die tijdens mijn college worden behandeld, ontleen ik aan mijn onderzoek. Wanneer kunnen huurders uit hun woning worden gezet? Wanneer is de burgemeester bevoegd om een drugspand dicht te timmeren? In hoeverre worden grondrechten (denk aan privacy en het huisrecht) beperkt? Tijdens college maken studenten zo kennis met de laatste maatschappelijke en juridische ontwikkelingen.

 • 
						Testimonial van	Alumnus Anke Hornstra

  Loop tijdens de studie al op meerdere plekken stage om het werkveld te leren kennen! (Privaatrecht)

  – Alumnus Anke Hornstra
  Lees verder

  Mijn huidige werk houdt in dat ik bij het Instituut voor Rechtenstudies van de Hanzehogeschool als hogeschooldocent van de opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening (SJD) het curriculum van SJD 'bewaak'. Dit betekent dat ik het managementteam adviseer over welke studieonderdelen in het studieprogramma van SJD moeten worden opgenomen, geschrapt of aangepast. Bijvoorbeeld meer of minder socialezekerheidsrecht, motiverende gespreksvoering, privaatrecht of schriftelijke communicatie..

  Voordat ik hogeschooldocent SJD werd, was ik eerst docent Privaatrecht en later hogeschooldocent Privaatrecht, beide functies ook bij het Instituut voor Rechtenstudies. Daarvoor heb ik gewerkt als fiscalist en nog weer daarvoor als kandidaat-notaris (naast de studie Fiscaal Recht). Tijdens de studie Notarieel Recht was ik als medewerker ondersteuning werkzaam bij ditzelfde notariskantoor. Mijn interessantste nevenactiviteit is het boek dat ik samen met Piet Hoekman heb geschreven: ‘Ontwerpgericht onderzoek in de (sociaal-)juridische beroepspraktijk. Van opzet tot beroepsproduct.’

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Alumnus Daan Cornelissen

  Bezoek vaak een politierechterzitting, pas dan gaat het strafrecht écht leven. (Strafrecht & Togamaster)

  – Alumnus Daan Cornelissen
  Lees verder

  Na jaren in de (straf)advocatuur werkzaam te zijn geweest, heb ik zo'n twee jaar geleden de overstap gemaakt naar het Functioneel Parket. Als parketsecretaris ondersteun je de officier van justitie bij het leidinggeven aan het opsporingsonderzoek, beoordeel je het dossier dat de opsporingsinstantie aanlevert en geef je een voorzet qua passende afdoening.

  Naast mijn werk bij het Openbaar Ministerie ben ik nog steeds verbonden aan de RUG en begeleid ik onder andere studenten bij de studentenrechtbank.

  Tijdens mijn studie bezocht ik vaak politierechterzittingen om het recht meer in de praktijk te kunnen zien. Voordeel daarbij is dat je zo ook informeel met rechters, officieren van justitie en advocaten (op de gang) spreekt. Dankzij de activiteiten van de strafrechtvereniging Simon van der Aa ging het strafrecht nóg meer leven. Na een onderzoeksstage op de vakgroep Strafrecht en Criminologie, een bestuursjaar bij Simon van der Aa én een studentenstage bij Anker en Anker, begon ik aan de Togamaster. Bij de Togamaster volg je diverse stages waardoor je een goed beeld krijgt van de praktijk en een weloverwogen keuze kan maken voor een bepaald togaberoep.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van

  Het maatschappelijke effect van de studie Staats- en Bestuursrecht is voor mij het meest interessant. (Staats- en Bestuursrecht)

  Lees verder

  Aan de opleiding Rechtsgeleerdheid ben ik niet begonnen met het idee dat ik een paar jaar later advocaat zou zijn. Mijn interesse lag destijds, en ligt nog steeds, op maatschappelijk gebied en bovendien vond ik het interessant om dingen uit te zoeken en daarover te schrijven.

  Tijdens mijn bachelor kwam ik steeds meer in aanraking met de advocatuur, onder meer door mijn bestuursjaar bij de JFV, de Juridische Faculteitsvereniging. Toen ik tijdens mijn privaatrechtelijke mastervakken stage liep op de bestuursrechtsectie op het kantoor van de landsadvocaat, heb ik besloten om mijzelf ook op dat gebied te specialiseren.

  Na mijn afstuderen in 2017 had ik al een goed beeld van het werkveld door mijn stages in de advocatuur. In de praktijk heb ik veel aan mijn studie, ook al gaat het studeren onverminderd door wanneer je kiest voor een advocatuurlijke loopbaan. De beroepsopleiding voorziet in een major Bestuursrecht, waarbij de eerder opgedane kennis goed van pas komt en steeds weer blijft verbeteren. De Advocatenwet en de regelgeving die daarop is gebaseerd schrijven bovendien voor dat een advocaat zijn kennis en kunde altijd moet blijven bijhouden, waardoor je eigenlijk nooit bent uitgeleerd.

  Het maatschappelijke effect van de studie Staats- en Bestuursrecht is voor mij het meest interessant, waarbij het mes in de praktijk bij AKD aan twee kanten snijdt. Enerzijds verlangt de overheid expertise van haar advocaat om bepaald beleid tot stand te brengen of te verdedigen. Anderzijds verdedigt een advocaat de belangen van bedrijven tegen bepaald overheidsingrijpen. Door in een praktijk te werken waarbij je beide soorten partijen in verschillende kwesties kan bijstaan, ben je steeds vanuit een andere invalshoek met je vakgebied bezig.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Student Koen Boersma

  Zowel de (Zuidas) advocatenkantoren als de meer sociale instellingen zijn mogelijke werkgevers. (Arbeidsrecht)

  – Student Koen Boersma
  Lees verder

  De masterspecialisatie Arbeidsrecht is een specialisatie waar ik in de toekomst erg veel mee kan. Het is een richting met een brede maatschappelijke blik die constant in beweging is. Tijdens de specialisatie kom je erachter dat je er alle kanten mee op kan. Zowel de (Zuidas) advocatenkantoren als de meer sociale instellingen (FNV, UWV, etc.) zijn mogelijke werkgevers.

  Tijdens de specialisatie komen er veel verschillende vakken aan bod. Naast algemene vakken volg je ook een seminaar en een masterclass. Hierdoor wordt de bestudeerde stof heel tastbaar. Er wordt hier veel aandacht besteed aan praktijkvaardigheden zoals onderzoek doen en schrijfvaardigheid. De combinatie van kennisvakken en vakken waarbij die kennis moet worden toegepast, is een grote toegevoegde waarde van deze specialisatie.

  Alle docenten brengen een enorme lading enthousiasme met zich mee. Dit enthousiasme neem je snel over. De masterspecialisatie is kleinschalig en daardoor is het contact met de docenten persoonlijker. Alle vakken hebben wel (enkele) gastdocenten. Dit zijn professionals die op dat moment werkzaam zijn in de juridische wereld, denk aan een partner van een zuidaskantoor of een jurist van de FNV. Zo krijg je veel van de praktijk mee.

  Naast mijn studie ben ik actief bij studievereniging het S.G.O.R. Het S.G.O.R. organiseert o.a. elk jaar in samenwerking met de sectie Arbeidsrecht een arbeidsrechtelijk symposium. Door deelname aan S.G.O.R. evenementen en activiteiten bouw je snel een netwerk op. Je ontmoet medestudenten die ook een interesse hebben in het ondernemings- en/of arbeidsrecht. Daarnaast leer je ook de advocatuur goed kennen. Wat houdt de advocatuur in? En wat is het verschil tussen grote en kleine kantoren? Het S.G.O.R. heeft mij naast interessante evenementen ook veel vriendschappen opgeleverd.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Student Christiaan Tamse

  Het is een erg betrokken vakgroep die inhoudelijk goede colleges geeft en altijd openstaat om de student verder te helpen. (Ondernemingsrecht)

  – Student Christiaan Tamse
  Lees verder

  Voordat ik ben begonnen aan de master Ondernemingsrecht, heb ik de bachelor Rechtsgeleerdheid gevolgd aan de RUG. In mijn tweede jaar heb ik gekozen voor de afstudeerrichting IT-recht. Ik heb erg getwijfeld tussen rechten en bedrijfskunde toen ik voor mijn studiekeuze stond. Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor rechten. Een goede onderbouwing kan ik hier niet echt voor geven, het was voornamelijk een 'gevoelskwestie'.

  Zoals gezegd twijfelde ik tussen rechten of een bedrijfskundige studie. Mijn interesse heeft namelijk naast het recht, ook altijd in het bedrijfsleven gelegen. Door deze interesse is de master Ondernemingsrecht een logische keuze, omdat ik hierdoor met beide werelden in aanraking kom. Daarnaast heb ik mezelf de vraag gesteld, voor wat voor cliënten wil ik later werken? Voor ondernemingen of juist meer voor natuurlijke personen?

  Door de verscheidene masterclasses die de RUG organiseert ben ik in aanraking gekomen met de praktijk. Door de masterclass Ondernemingsrecht te volgen, krijg je als student de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan zes verschillende kantoren (vijf advocaten kantoren en één bedrijf). Bij elk bezoek moest er een (fictieve) casus worden voorbereid welke besproken werd tijdens deze bijeenkomsten.

  Ik raad deze master aan omdat je als student naar eigen zeggen een goed beeld krijgt van het ondernemingsrecht. Meerdere aspecten komen namelijk naar voren, zoals Corporate Litigation, M&A en bijvoorbeeld het mededingingsrecht.

  Helaas vinden er maar weinig werkcolleges plaats (alleen het vak Mededingingsrecht heeft werkcolleges), waar ik toch heb gemerkt dit te missen. Dit biedt namelijk een goede mogelijkheid om echt met de mede-student, onder begeleiding van een docent, de discussiëren over de materie.

  De master Ondernemingsrecht heeft een erg betrokken vakgroep die inhoudelijk goede colleges geeft en altijd openstaat om de student verder te helpen. Zowel via de mail als een fysiek bezoek om een vraag te stellen is allemaal mogelijk. Zeer plezierig is tevens het feit dat de docenten ook erg vriendelijk zijn en ik persoonlijk heb gemerkt dat ze de student echt verder willen helpen en ook echt meedenken bij vragen.

  Naast mijn studie ben ik actief bij studievereniging Het S.G.O.R. De vereniging houdt zich bezig met het Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht en IE-recht. Dit jaar vervul ik met veel plezier de functie van Voorzitter. Naast mijn bestuursfunctie ben ik ook student-lid van de Opleidingscommissie Rechtsgeleerdheid, hier ben ik met de andere commissieleden verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van de opleiding Ba Rechtsgeleerdheid en Ma Nederlands recht. Tevens ben ik student-lid van de Commissie Onderwijs Innovatie.

  Sluiten

Studieverenigingen

JFV

Juridische faculteitsvereniging
https://www.jfvgroningen.nl
Lees meer
Studentprofiel

De master Nederlands recht is een brede opleiding en kent daarom geen uitgesproken studentprofiel. Studenten met een alfa-, gamma- of bèta-profiel zijn te vinden op de rechtenfaculteit. Wel is gebleken dat succesvolle rechtenstudenten een goed analytisch vermogen hebben, niet terugschrikken voor het bestuderen van juridische teksten en een goede studiediscipline hebben om zelfstandig te studeren.

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.