Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dutch Law
Header image Nederlands recht

Nederlands recht

Heb je concrete plannen om aan het werk te gaan als advocaat, officier van justitie of rechter? Of wil je opgeleid worden tot allround jurist? Deze master geeft je die mogelijkheden!

In combinatie met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid vormt deze eenjarige master de klassieke juridische opleiding waarmee je alle kanten op kunt: je kunt advocaat, rechter of officier van justitie worden. Maar door de brede opzet kun je ook op veel andere plaatsen terechtkomen, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven of bij de overheid. Je kunt je specialiseren in zes richtingen:

Naast verschillende verplichte vakken volg je keuzevakken. Daarnaast kun je een stage doen. Bij de togamaster is deze verplicht.

Het is ook mogelijk om twee specialisaties te kiezen. Voor slechts één van beide moet je een scriptie schrijven. Houd er rekening mee dat de studieduur langer wordt. In plaats van een vast specialisatieprogramma kun je er ook voor kiezen om een individueel onderwijsprogramma samen te stellen. Veel mogelijkheden dus om zelf richting te geven aan je opleiding.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

In Groningen heb je keuze uit de volgende specialisaties: arbeidsrecht, ondernemingsrecht, privaatrecht, staats- en bestuursrecht of strafrecht. De verschillende specialisaties zijn eventueel te combineren voor een bredere juridische kennis en ruimere carrièremogelijkheden. De duale specialisatie, de Togamaster, biedt je de mogelijkheid tot een lange stageperiode en combinatie van theorie met (toga)praktijk. Vanwege deze insteek zijn juristen uit Groningen zeer gewild bij werkgevers.

Wanneer je deze masteropleiding volgt kun je je aanmelden voor een van de Master Learning Communities (MLC). Binnen een MLC werk je, onder begeleiding van een docent, met een kleine groep medestudenten aan een juridisch vraagstuk binnen een aansprekend thema. Je studeert samen, werkt samen, ontwikkelt vaardigheden én maakt kennis met het werkveld.

Programma

Afhankelijk van de gekozen specialisatie verdiep je je in één van de hoofdgebieden van het recht. Dit is doorgaans een pakket van zes vakken. Daarnaast doe je praktische en wetenschappelijke vaardigheden op in een seminaar, waarin een juridisch betoog moet worden geschreven en gepresenteerd, en bij het schrijven van de afstudeerscriptie waarbij je zelfstandig een juridische onderzoek uitvoert in je gekozen specialisatie.

Vakken
Scriptie (18 EC)

Zowel de reguliere specialisaties als de togamaster kennen een scriptie van 18 ec.

Curriculum

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - www.rug.nl/ocasys

Programma-opties
Privaatrecht (specialisatie)

Wat weegt er zwaarder wanneer pas gekochte goederen defect zijn: de onderzoeksplicht van de koper of de mededelingsplicht van de verkoper? Bij Privaatrecht zoek je naar de juiste balans.

In de eenjarige specialisatie Privaatrecht leer je werken met regels en belangenafwegingen. Daarbij hou je maatschappelijke en economische ontwikkelingen scherp in de gaten.

In de master bestudeer je het Personen- en Familierecht, Ondernemingsrecht en Internationaal Privaatrecht. Door middel van een keuze uit een van de volgende profielen kun je accenten leggen in je studie:

 • Aansprakelijkheid - Je houdt je o.a. bezig met letselschade en beroepsziekten;
 • Consument - Hierin komt het Gezondheidsrecht, Huurrecht en Ar beidsovereenkomstenrecht aan de orde;
 • Contracten - Je verdiept je in zaken als Huurrecht, ICT-contracten en de grondbeginselen van het Anglo-Amerikaans Vermogensrechtrecht;
 • Financiering en Zekerheden - Het Bankrecht en Insolventierecht komen onder andere aan de orde;
 • Internationaal - Je bestudeert Comparative Private Law, Cross-border Commercial Transactions en het Europees Privaatrecht;
 • Personen- en Familierecht - Je bestudeert het Echtscheidingsrecht, Jeugdrecht en Alternatieve Geschilbeslechting;
 • Vastgoed - Je houdt je bezig met vakken als Huurrecht en Bouwrecht.
Ondernemingsrecht (specialisatie)

Bedrijfsovernames, kritiek op managers en ontslagvergoedingen; de kranten staan er dagelijks vol mee. Met deze specialisatie word je jurist op het gebied van het ondernemingsrecht.

Een aantal verplichte vakken vormt de basis van de specialisatie. Zo moet je Mededingingsrecht, Arbeidsovereenkomstenrecht en Ondernemingsrecht volgen.

Daarnaast volg je een bedrijfsrechtelijk seminaar; aan de hand van praktijkdossiers verdiep je je in een aspect van het bedrijfsrecht.

Naast het volgen van de verplichte vakken maak je een keuze uit een van de volgende profielen:

 • Arbeidsrecht
 • Bedrijfsrecht
 • Fiscaal/Economisch Recht
 • Internationaal/Europees Recht
 • Intellectueel Eigendomsrecht

Met deze profielen en een aantal keuzevakken kun je je eigen richting bepalen. Zo kun je bijvoorbeeld een arbeidsrechtelijke vakken kiezen, bedrijfseconomische vakken of vakken Informatie- en mediarecht. Je hebt ook de mogelijkheid om stage te lopen.

Deze eenjarige specialisatie sluit je af met een scriptie.

Arbeidsrecht (specialisatie)

Bonussen en ontslagvergoedingen, kortgedingprocedures om stakingen te verbieden, eenzijdige verlaging van de lonen door werkgevers 'vanwege de crisis', het nieuwe ontslagrecht …

Onderwerpen die voortdurend in het nieuws zijn en die betrekking hebben op arbeidsrecht. Miljoenen Nederlanders hebben dagelijks met arbeidsrechtelijke rechten en plichten te maken. De beroepsbevolking bestaat uit ruim 7 miljoen personen, waarvan het gros werkzaam is obv een arbeidsovereenkomst. Velen raken in hun loopbaan een of enkele keren werkloos en zijn dan aangewezen op een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Het arbeidsrecht wordt steeds internationaler: een belangrijk deel van het Nederlandse arbeidsrecht komt uit Europa en steeds meer werknemers werken, al dan niet tijdelijk, 'over de grens'.

In deze masterspecialisatie kan je je in al deze aspecten van het arbeidsrecht verdiepen en word je opgeleid tot arbeidsrechtspecialist.

Tot de specialisatie behoren de vakken Arbeidsovereenkomstenrecht, Collectief Arbeidsrecht, Europees Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht en Ondernemingsrecht I. Daarnaast omvat het programma een seminaar en een bijzonder vak gericht op de arbeidsrechtelijke procespraktijk: de Masterclass Procederen in arbeidszaken (georganiseerd i.s.m. advocatenkantoren en rechterlijke macht). De eenjarige specialisatie wordt afgesloten met een scriptie.

Staats- en Bestuursrecht (specialisatie)

Wat maakt een staat soeverein en hoe functioneert de democratische rechtsstaat? In deze specialisatie bestudeer je de verhouding tussen de overheid, de samenleving en de burger.

Deze eenjarige specialisatie is een combinatie van het Staatsrecht en het Bestuursrecht. Je wordt opgeleid tot jurist met kennis en overzicht van het publiekrecht. Je kunt werken met regels en belangenafwegingen in de samenleving, maar je hebt ook inzicht in de inrichting van de maatschappij en de wijze waarop de burger beschermd wordt tegen de overheid.

Staatsrecht draait om de uitoefening van macht en de rechtvaardiging van macht. Het heeft te maken met de inrichting van de staat, maar ook met het functioneren van onze democratie en het politieke proces.

Bij Bestuursrecht gaat het om de vraag: Hoe kan de overheid de maatschappij organiseren? Maar ook: Hoe kan de burger zich te verweren tegen beslissingen van de overheid?

In de drie verplichte mastervakken besteed je vooral aandacht aan de Europese dimensie, de rechtsbeginselen en de rol die het privaatrecht speelt bij het overheidsbestuur. Er is een verplicht seminaar en ruimte voor keuzevakken.

Door middel van een profielkeuze kun je accenten leggen in je specialisatie. Zo kun je je bijvoorbeeld richten op de politiek, het milieu, het grondrecht of het internationale publiekrecht.

Strafrecht (specialisatie)

Wil je werken in de justitiële keten of in het strafrechtelijk bedrijf, dan is deze master iets voor jou. Binnen de opleiding kun je kiezen tussen Strafrecht en Criminologie.

Je wordt opgeleid tot jurist met verstand van het strafrecht en je krijgt inzicht en vaardigheden in criminologisch onderzoek. Ook heb je kennis van de ontwikkeling van het criminaliteits- en veiligheidsbeleid en de inrichting van de justitiële keten.

De opleiding kent twee varianten. In de juridische variant leer je vraagstukken op te lossen over opzet en schuld. Je verdiept je kennis op het terrein van het materiële strafrecht en het strafprocesrecht.

In de criminologische variant komen onderwerpen aan de orde zoals criminaliteit, zware overlast, dader- en slachtofferschap en ontwikkelingen in het criminaliteits- en veiligheidsbeleid. Daarbij staan nationale ontwikkelingen centraal zoals de opkomst van de risicomaatschappij, vormen van sociale uitsluiting en zwaardere strafmaatregelen. Ook internationale ontwikkelingen als globalisering, terrorisme en migratiestromen nemen een belangrijke plaats in.

Binnen beide varianten kies je een profiel waarmee je accenten legt binnen de studie. Dit kan bijvoorbeeld op het terrein van het internationale strafrecht of de jeugdcriminologie. De eenjarige master wordt afgesloten met een scriptie.

Togamaster (specialisatie)

Weet je vrijwel zeker dat je wilt gaan werken bij een gerecht, advocatenkantoor of bij het Openbaar Ministerie? Bij deze master heb je de mogelijkheid al te werken terwijl je nog studeert.

De Togamaster duurt anderhalf jaar. Je combineert de master Nederlands Recht met een stage van vijf maanden bij de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie of in de advocatuur. Zo leer je de spanning tussen theorie en praktijk kennen en kun je je sociale en communicatieve vaardigheden verder ontwikkelen.

Daarnaast volg je een seminaar Rechtspleging. Je loopt hiervoor kennismakingsstages van twee weken bij de drie genoemde toga-instanties. Bovendien schrijf je een wetenschappelijk artikel en besteed je aandacht aan beroepshouding en beroepsethiek.

De master kent een selectieve toelating.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

HBO Rechten geeft toelating na afronding van een premaster, mits voldoende aandacht is besteed aan de hoofdgebieden van het Nederlands recht en juridische vaardigheden (dit geldt voor de meeste HBO Rechten opleidingen). Neem contact op met onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl/0503635727

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Juridische bacheloropleidingen op WO niveau, bv Rechtsgeleerdheid, die voldoen aan de vereisten van civiel effect hebben drempelloze toelating. Wordt niet voldaan aan de vereisten van CE? Dan moeten aanvullende CE vakken worden gevolgd. Voor Staats- en Bestuursrecht geldt Staatsrecht 2 als eis.

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

De afstudeerrichtingen Nederlands recht, IT-Recht en Internationaal en Europees recht geven drempelloos toegang. Andere richtingen moeten worden aangevuld met de voor Civiel Effect vereiste vakken. Voor de masterspecialisatie Staats- en Bestuursrecht geldt het vak Staatsrecht 2 als ingangseis.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2020-2021€ 2143voltijd
EU/EER2020-2021€ 1578deeltijd
EU/EER2020-2021€ 1578duaal

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Het grootste deel van de afgestudeerden vindt een baan in een van de togaberoepen. Ze worden bijvoorbeeld advocaat, parketsecretaris of gerechtssecretaris. Veel stageplaatsaanbieders vragen studenten na afloop van hun stage om te blijven werken.

Alle specialisaties geven toegang tot de togaberoepen.

De spec. bedrijfsrecht is een goede voorbereiding op juridische functies bij bedrijven, financiële instellingen als banken en verzekeraars of toezichthouders als de OPTA, NMa, AFM of De Nederlandsche Bank, maatschappelijke (zorg)instellingen en overheden (oa. als beleidsmedewerker of wetgevingsjurist).
Ook de spec. privaatrecht is een goede voorbereiding op juridische functies bij bedrijven, financiële instellingen, maatschappelijke (zorg)instellingen, overheden (ministeries, provincies, gemeenten), of toezichthouders als de kinderbescherming, OPTA, NMa, AFM, De Nederlandsche Bank, etc.
Veel afgestudeerden van de spec. staats- en bestuursrecht komen terecht bij de overheid: als beleidsmedewerker of wetgevingsjurist op een ministerie, provincie of gemeente, of als jurist bij market-regulators als de OPTA of NMa.
De spec. strafrecht biedt een goede voorbereiding op juridische, bestuurlijke of beleidsfuncties bij maatschappelijke instellingen in het juridische veld, zoals (Nederlandse, Europese en internationale) overheden betrokken bij criminaliteitsbestrijding en veiligheidszorg, politie, reclassering en kinderbescherming.

Potentiële beroepen

 • Togaberoepen
 • Functie bij de overheid
 • Functie in het bedrijfsleven
 • Functie bij een financiële instelling
 • Functie bij een maatschappelijke instelling
 • Functie in het bank- en verzekeringswezen.
Onderzoek

Onderzoek Nederlands recht

Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het Centre for Law and Governance, waarin alle vakgroepen participeren. Waar mogelijk zullen de docenten het onderzoek betrekken bij de inhoud van de afzonderlijke vakken, bij de onderzoeksvakken in het 1e tot 4e jaar en bij het master afsluitende onderdeel.

Onderzoekers in beeld:

Mr. A.M. Klingenberg

Mr. dr. N.J.M. Kwakman

Testimonial mr. M. Vols (promovendus en docent)

Onderwijs en onderzoek zijn nauw met elkaar verboden. Ik doe onderzoek naar de aanpak van overlast en verstoringen van de openbare orde. Veel van de vragen die tijdens mijn college worden behandeld, ontleen ik aan mijn onderzoek. Wanneer kunnen huurders uit hun woning worden gezet? Wanneer is de burgemeester bevoegd om een drugspand dicht te timmeren? In hoeverre worden grondrechten (denk aan privacy en het huisrecht) beperkt? Tijdens college maken studenten zo kennis met de laatste maatschappelijke en juridische ontwikkelingen.

Studentprofiel

De master Nederlands recht is een brede opleiding en kent daarom geen uitgesproken studentprofiel. Studenten met een alfa-, gamma- of bèta-profiel zijn te vinden op de rechtenfaculteit. Wel is gebleken dat succesvolle rechtenstudenten een goed analytisch vermogen hebben, niet terugschrikken voor het bestuderen van juridische teksten en een goede studiediscipline hebben om zelfstandig te studeren.

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.