Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dutch Law
Header image Nederlands recht

Nederlands recht

Heb je concrete plannen om aan het werk te gaan als advocaat, officier van justitie of rechter? Of wil je opgeleid worden tot allround jurist? Deze master geeft je die mogelijkheden!

In combinatie met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid vormt deze eenjarige master de klassieke juridische opleiding waarmee je alle kanten op kunt: je kunt advocaat, rechter of officier van justitie worden. Maar door de brede opzet kun je ook op veel andere plaatsen terechtkomen, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven of bij de overheid. Je kunt je specialiseren in zes richtingen:

Naast verschillende verplichte vakken volg je keuzevakken. Daarnaast kun je een stage doen. Bij de togamaster is deze verplicht.

Het is ook mogelijk om twee specialisaties te kiezen. Voor slechts één van beide moet je een scriptie schrijven. Houd er rekening mee dat de studieduur langer wordt. In plaats van een vast specialisatieprogramma kun je er ook voor kiezen om een individueel onderwijsprogramma samen te stellen. Veel mogelijkheden dus om zelf richting te geven aan je opleiding.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

In Groningen heb je keuze uit de volgende specialisaties: arbeidsrecht, ondernemingsrecht, privaatrecht, staats- en bestuursrecht of strafrecht. De verschillende specialisaties zijn eventueel te combineren voor een bredere juridische kennis en ruimere carrièremogelijkheden. De duale specialisatie, de Togamaster, biedt je de mogelijkheid tot een lange stageperiode en combinatie van theorie met (toga)praktijk.

Vanwege deze insteek zijn juristen uit Groningen zeer gewild bij werkgevers. Wanneer je deze masteropleiding volgt kun je je aanmelden voor een van de Master Learning Communities (MLC). Binnen een MLC werk je, onder begeleiding van een docent, met een kleine groep medestudenten aan een juridisch vraagstuk binnen een aansprekend thema. Je studeert samen, werkt samen, ontwikkelt vaardigheden én maakt kennis met het werkveld.

Programma

Afhankelijk van de gekozen specialisatie verdiep je je in één van de hoofdgebieden van het recht. Dit is doorgaans een pakket van zes vakken. Daarnaast doe je praktische en wetenschappelijke vaardigheden op in een seminaar, waarin een juridisch betoog moet worden geschreven en gepresenteerd, en bij het schrijven van de afstudeerscriptie waarbij je zelfstandig een juridisch onderzoek uitvoert in je gekozen specialisatie.

VakkenVakkencatalogus >
Scriptie (12 EC)

Zowel de reguliere specialisaties als de togamaster kennen een scriptie van 18 ec.

Curriculum

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - https://www.rug.nl/ocasys

Programma-opties
Privaatrecht (specialisatie)

Met de Master Privaatrecht heb je uitstekende kansen op een goede en bij jou passende baan..

Deze master biedt toegang tot onder andere de advocatuur, de rechterlijke macht, het (internationale) bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap.De master Privaatrecht is opgebouwd uit vier hoofdvakken, waarin je de kennis uit de bachelor verder verdiept en uitbouwt. Dat zijn Bijzondere Overeenkomsten, Goederenrecht c.s, Internationaal Privaatrecht en Civiele Rechtspleging. Naast deze hoofdvakken heb je de mogelijkheid je eigen accenten aan te brengen met een aantal keuzevakken. Daarbij valt bijvoorbeeld te kiezen uit Ondernemingsrecht, Personenschade en Huurrecht. Bij alle vakken wordt, voor zover dat aan de orde is, aandacht besteed aan de Europeesrechtelijke of internationale context van de regelgeving.Bij het seminaar van je keuze ga je met een kleine groep medestudenten nog verder de diepte van een privaatrechtelijk onderwerp in. De praktijk komt letterlijk dichtbij in het onderdeel van het programma Recht in Praktijk: ook daar heb je volop keuzeruimte. Je sluit de wetenschappelijke opleiding af met het schrijven van een scriptie over een onderwerp dat jouw interesse heeft.Na het afronden van deze master weet je te werken met regels en belangenafwegingen in een dynamisch rechtsgebied dat nauw aansluit bij maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Daar heb je veel aan, ongeacht welke (juridische) kant je later opgaat!

Meer informatie over deze optie

Ondernemingsrecht (specialisatie)

De Master Ondernemingsrecht is één van de zes specialisaties die binnen de Master Nederlands Recht valt. Met deze master word je juridisch specialist in het ondernemingsrecht, waarmee je aan de slag kan in onder andere de advocatuur en in het bedrijfsleven. Doordat je jezelf niet tot één vakgebied beperkt, is de master Ondernemingsrecht tijdens de studie én in het werkveld interessant en waardevol!Als juridisch specialist in het ondernemingsrecht adviseer je bedrijven over bijvoorbeeld geschillen tussen aandeelhouders onderling of met bestuurders, fusies, reorganisaties en het opstellen en/of naleven van contracten. Dat kan zowel vanuit de advocatuur als binnen het bedrijfsleven. De specialisatie Ondernemingsrecht geeft jou een zo volledig mogelijk inzicht in het juridisch opereren en functioneren van ondernemingen in de (inter)nationale praktijk. Ook als je een carrière in het internationale bedrijfsleven wilt, is de Master Ondernemingsrecht geschikt voor jou.Tijdens de studie volg je een zelfgekozen seminaar in het Nederlands recht en kies je voor het Recht in Praktijk-onderdeel een vak uit dat jou leuk lijkt. Hierdoor kun je een bepaald accent leggen en je nader profileren op een terrein dat jouw interesse heeft.

Meer informatie over deze optie

Arbeidsrecht (specialisatie)

De Master Arbeidsrecht is één van de zes specialisaties die binnen de master Nederlands Recht valt..

De masterspecialisatie Arbeidsrecht maakt je tot een breed georiënteerde arbeidsrechtjurist met een uitstekend carrièreperspectief.In economische voor- én tegenspoed is het speelveld van het arbeidsrecht steeds in beweging. Miljoenen Nederlanders hebben dagelijks te maken met het arbeidsrecht. Zij werken op basis van een arbeidsovereenkomst of – en dat gebeurt steeds vaker – als (schijn)zelfstandige. Wat als die werknemers hun baan verliezen, hebben zij dan recht op een uitkering? Welke ontslagregels gelden er? Kunnen werkgevers eenzijdig arbeidsvoorwaarden zoals het loon wijzigen? Zijn platformwerkers werknemers? Kunnen werkgevers optreden tegen stakende werknemers? Hoe zit het met (nieuwe) arbeidsrisico’s als ‘24/7’ bereikbaarheid, seksuele intimidatie en het voortdurend door de werkgever in de gaten worden gehouden door middel van camera’s? Zomaar een greep uit de vragen waar jij mee aan de slag gaat.In deze master is veel aandacht voor de praktijk. Bijvoorbeeld dankzij onze gastdocenten die bij veel vakken worden ingeschakeld. Maar ook tijdens de Masterclass ‘Procederen in arbeidszaken’, waarin je kennis maakt met de arbeidsrechtelijke procespraktijk. Tijdens deze masterclass woon je zittingen bij en krijg je op locatie les van bijvoorbeeld advocaten.

Staats- en Bestuursrecht (specialisatie)

Ben jij gefascineerd door de juridische uitdagingen waar de samenleving voor staat en wil je hier graag over meedenken? Dan is de Master Staats- en Bestuursrecht wat voor jou.

De master biedt verdiepend inzicht in de wijze waarop het openbaar bestuur omgaat met belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Overheid en samenleving zoeken voortdurend naar oplossingen voor actuele dilemma’s, op de meest uiteenlopende beleidsterreinen.Kunnen lokale overheden de beloften van de wetgever bij vergaande decentralisaties bijvoorbeeld wel waarmaken? Welke prestaties kan de centrale overheid eigenlijk vragen van decentrale overheden? Hoe ver gaan de bevoegdheden van de overheid voor het oplossen van crisissituaties? Wat zijn de rechten van burgers en bedrijven wanneer zij zich keren tegen voor hen nadelige overheidsbesluiten? In deze master reflecteer je op dit soort vragen, vooral aan de hand van verschillende materiële rechtsgebieden (zie ook het vakkenaanbod, onder ‘programma’).Binnen de master kun je zelf accenten leggen. Zo zijn er acht optioneel-verplichte vakken waarvan je er drie kiest. Op dit manier leg je zelf je accent, bijvoorbeeld op politiek en bestuur, sociaal bestuursrecht of andere thema’s. Daarnaast bieden de scriptie, het seminaar en het Recht in de Praktijk-onderdeel uiteraard veel keuzeruimte.

Strafrecht (specialisatie)

De Master Strafrecht biedt een uitstekende voorbereiding op juridische en bestuurlijke functies. Zo krijg je toegang tot alle togaberoepen, maar ook tot het bedrijfsleven en overheidsinstellingen.

Tijdens de master Strafrecht verdiep je je in complexe thema’s, zoals legaliteit en het opsporingsonderzoek, en je maakt kennis met criminologie en preventiebeleid. Ook leer je meer over juridische kwesties zoals zedendelicten, vermogensdelicten en ernstige verkeersdelicten. Ook het internationale aspect van het strafrecht komt aan bod, zoals internationale samenwerkingen in strafzaken. Bij dit laatste kan je denken aan uitlevering en internationale opsporing. Tijdens de master kom je in aanraking met de strafrechtspraktijk door het volgen van een zogenaamd recht in praktijk onderdeel. In dat verband kun je vakken volgen, zoals Recht en werkelijkheid in de strafrechtketen, de Masterclass strafrechtelijk procederen, Bezoekgroep p.i. Esserheem, de Masterclass Penologie of de Masterclass OM in cybercrimezaken. Het is echter ook mogelijk zelf invulling te geven aan dit onderdeel door een stage te lopen, bijvoorbeeld bij de rechtspraak, de advocatuur, het Openbaar Ministerie of de reclassering.Na het afronden van deze master ben je gespecialiseerd in het strafrecht, maar ben je ook uitstekend algemeen academisch gevormd. Je weet goed hoe je het antwoord op (inter)nationale rechtsvragen moet vinden en verdedigen, en tegelijk ben je kritisch op jezelf en heb je oog voor andere standpunten. Die kennis en vaardigheden zijn van groot belang in je rechtencarrière, welke kant je uiteindelijk ook opgaat.

Togamaster (specialisatie)

Ben je vastbesloten om een carrière na te streven in de rechtspraak, in de advocatuur of bij het Openbaar Ministerie? Dan is de Togamaster de juiste keuze voor jou!

Tijdens de Togamaster kun je praktijkervaring opdoen terwijl je nog studeert. Door de combinatie van studeren en stagelopen leer je de spanning tussen theorie en praktijk kennen. Weet je vrijwel zeker dat je wilt gaan werken bij een advocatenkantoor, het Openbaar Ministerie of in de rechtspraak? Dan is de Togamaster wat voor jou.De Togamaster duurt anderhalf jaar en is een duale masteropleiding. Dat betekent dat je onderwijs in de master Nederlands recht (met de specialisatie arbeidsrecht, ondernemingsrecht, privaatrecht, staats- en bestuursrecht of strafrecht) combineert met een stage van vijf maanden bij een rechtbank, een gerechtshof, een advocatenkantoor of het Openbaar Ministerie.Tijdens de opleiding maak je door middel van korte stages kennis met rechtspraak, advocatuur en openbaar ministerie. Daarna word je bij een stage-aanbieder geplaatst voor je langere stage op basis van een driepartijenovereenkomst, gesloten door de Rijksuniversiteit Groningen, de student en de stage-aanbieder. De stages helpen je bij je latere beroepskeuze. Door de combinatie van studeren en stagelopen leer je de spanning tussen theorie en praktijk kennen.Dankzij de stages kun je je communicatieve en juridische vaardigheden tegelijkertijd in de praktijk ontwikkelen. Je wordt hierbij ondersteund door het onderdeel Seminaar Togamaster (Rechtspleging). Bij dat onderdeel oefen je met een kleine geselecteerde groep medestudenten schriftelijke en mondelinge vaardigheden en word je onder meer uitgedaagd na te denken over ethiek en beroepshouding in de togaberoepen.Solliciteer hier

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is niet voorzien
  • Voor gemiddeld 20 weken
  • Maximaal 30 EC

De faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenAlle HBO instellingen

Via een pre-master

Extra informatie:

HBO Rechten geeft toelating na afronding van een premaster, mits voldoende aandacht is besteed aan de hoofdgebieden van het Nederlands recht en juridische vaardigheden (dit geldt voor de meeste HBO Rechten opleidingen). Neem contact op met onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl/0503635727

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Juridische bacheloropleidingen op WO niveau, bv Rechtsgeleerdheid, die voldoen aan de vereisten van civiel effect hebben drempelloze toelating. Wordt niet voldaan aan de vereisten van CE? Dan moeten aanvullende CE vakken worden gevolgd. Voor Staats- en Bestuursrecht geldt Staatsrecht 2 als eis.

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

De afstudeerrichtingen Nederlands recht, IT-Recht en Internationaal en Europees recht geven drempelloos toegang. Andere richtingen moeten worden aangevuld met de voor Civiel Effect vereiste vakken. Voor de masterspecialisatie Staats- en Bestuursrecht geldt het vak Staatsrecht 2 als ingangseis.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2023-2024€ 2314voltijd
EU/EER2023-2024€ 1703deeltijd
EU/EER2023-2024€ 1703duaal
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd
EU/EER2024-2025€ 1863deeltijd
EU/EER2024-2025€ 1863duaal

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Het grootste deel van de afgestudeerden vindt een baan in een van de togaberoepen. Ze worden bijvoorbeeld advocaat, parketsecretaris of gerechtssecretaris. Veel stageplaatsaanbieders vragen studenten na afloop van hun stage om te blijven werken.

Alle specialisaties geven toegang tot de togaberoepen.

De specialisatie Ondernemingsrecht is een goede voorbereiding op juridische functies bij bedrijven, financiële instellingen als banken en verzekeraars of toezichthouders als de OPTA, NMa, AFM of De Nederlandsche Bank, maatschappelijke (zorg)instellingen en overheden (oa. als beleidsmedewerker of wetgevingsjurist).
Ook de specialisatie Privaatrecht is een goede voorbereiding op juridische functies bij bedrijven, financiële instellingen, maatschappelijke (zorg)instellingen, overheden (ministeries, provincies, gemeenten), of toezichthouders als de kinderbescherming, OPTA, NMa, AFM, De Nederlandsche Bank, etc.
Veel afgestudeerden van de specialisatie Staats- en Bestuursrecht komen terecht bij de overheid: als beleidsmedewerker of wetgevingsjurist op een ministerie, provincie of gemeente, of als jurist bij market-regulators als de OPTA of NMa.
De specialisatie Strafrecht biedt een goede voorbereiding op juridische, bestuurlijke of beleidsfuncties bij maatschappelijke instellingen in het juridische veld, zoals (Nederlandse, Europese en internationale) overheden betrokken bij criminaliteitsbestrijding en veiligheidszorg, politie, reclassering en kinderbescherming.
Afgestudeerden van de specialisatie Arbeidsrecht kom je tegen in de advocatuur maar ook als arbeidsrechtspecialist in het bedrijfsleven, bij de overheid en in de rechtsbijstand.

Potentiële beroepen

  • Togaberoepen
  • Functie bij de overheid
  • Functie in het bedrijfsleven
  • Functie bij een financiële instelling
  • Functie bij een maatschappelijke instelling
  • Functie in het bank- en verzekeringswezen.
Onderzoek

Onderzoek Nederlands recht

Het onderzoek van de faculteit is ondergebracht in het Centre for Law and Governance, waarin alle vakgroepen participeren. Waar mogelijk zullen de docenten het onderzoek betrekken bij de inhoud van de afzonderlijke vakken, bij de onderzoeksvakken in het 1e tot 4e jaar en bij het master afsluitende onderdeel.

Onderzoekers in beeld:

Mr. A.M. Klingenberg

Testimonial mr. M. Vols (promovendus en docent)

Onderwijs en onderzoek zijn nauw met elkaar verboden. Ik doe onderzoek naar de aanpak van overlast en verstoringen van de openbare orde. Veel van de vragen die tijdens mijn college worden behandeld, ontleen ik aan mijn onderzoek. Wanneer kunnen huurders uit hun woning worden gezet? Wanneer is de burgemeester bevoegd om een drugspand dicht te timmeren? In hoeverre worden grondrechten (denk aan privacy en het huisrecht) beperkt? Tijdens college maken studenten zo kennis met de laatste maatschappelijke en juridische ontwikkelingen.

Studieverenigingen

JFV

Juridische faculteitsvereniging
https://www.jfvgroningen.nl

SGOR Studentengenootschap voor Onderneming en Recht

Het SGOR is een juridische vereniging verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bij het S.G.O.R. wordt studenten de mogelijkheid geboden om buiten de universiteit om actief met hun studie aan de slag te gaan. Het S.G.O.R. begint waar de colleges eindigen. De activiteiten die het S.G.O.R. jaarlijks organiseert zijn er namelijk allemaal op gericht om de leden verdieping te bieden ten aanzien van de stof die op de colleges gedoceerd wordt. Deze verdieping wordt gecreëerd in een ontspannen en vrijblijvende sfeer, waar veel ruimte is voor gezelligheid en vriendschappen. Daarnaast heeft het S.G.O.R. als doel het tot stand brengen, bevorderen en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en de advocatuur.
https://www.sgor.nl/home

Civielrechterlijke Vereniging Gerhardus Diephuis

Civielrechtelijke vereniging Diephuis is een studievereniging in Groningen die zich in de eerste plaats richt op privaatrecht-studenten, maar haar deuren open heeft staan voor iedere rechten student.
Voor de student die zich oriënteert op het privaatrecht worden gedurende het gehele collegejaar verscheidene activiteiten georganiseerd. Ieder jaar zet een groep enthousiaste actieve leden zich ervoor in om deze tot een groot succes te maken.
https://www.diephuis.nl/
Lees meer
Studentprofiel

De master Nederlands recht is een brede opleiding en kent daarom geen uitgesproken studentprofiel. Studenten met een alfa-, gamma- of bèta-profiel zijn te vinden op de rechtenfaculteit. Wel is gebleken dat succesvolle rechtenstudenten een goed analytisch vermogen hebben, niet terugschrikken voor het bestuderen van juridische teksten en een goede studiediscipline hebben om zelfstandig te studeren.

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.