Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dutch Law Strafrecht
Header image Strafrecht

Strafrecht

De Master Strafrecht biedt een uitstekende voorbereiding op juridische en bestuurlijke functies. Zo krijg je toegang tot alle togaberoepen, maar ook tot het bedrijfsleven en overheidsinstellingen.

Tijdens de Master Strafrecht krijg je de kans om je te verdiepen in intrigerende onderwerpen zoals legaliteit, opsporingsonderzoek, criminologie en preventiebeleid. Ook leer je meer over juridische kwesties zoals zedendelicten, vermogensdelicten en ernstige verkeersdelicten. Tevens komt het internationale aspect van het strafrecht aan bod, zoals internationale samenwerkingen in strafzaken.

In deze master krijg je volop de kans om je eigen pad te kiezen. Dompel jezelf onder in de praktijk met vakken als 'Recht en werkelijkheid in de strafrechtketen', of scherp je procedeer skills aan met de 'Masterclass strafrechtelijk procederen'. Of wat dacht je van een kijkje achter de schermen bij een gevangenis bij de 'Bezoekgroep P.I. Esserheem', of een verdieping in de wereld van cybercrime tijdens de 'Masterclass OM in cybercrimezaken'? Ook kun je kiezen voor een stage bij gerenommeerde instanties zoals de rechtspraak, advocatuur, het Openbaar Ministerie of de reclassering.

Na het afronden van deze master ben je in staat om (inter)nationale juridische vraagstukken te analyseren en te verdedigen, terwijl je kritisch blijft en oog hebt voor verschillende perspectieven.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, Maart, September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De Master Strafrecht in Groningen staat bekend om zijn specifieke en intensieve aandacht voor zogenoemd 'positief recht'; het huidige recht en de manier waarop dat zich ontwikkelt. Centraal staat het grondig onderzoeken van actuele juridische vraagstukken: wat was de intentie van de wetgever bij het opstellen van de wet? Wat zijn de recente uitspraken in de rechtspraak? Spelen er internationale aspecten mee? En welke opvattingen hebben gezaghebbende auteurs hierover?

Je laat dus geen mogelijkheid onbenut om een genuanceerde visie te ontwikkelen. Daarbij wordt ook het bestaande recht kritisch geanalyseerd. Is er ruimte voor verbetering? Wat kunnen andere wetenschapsgebieden ons leren op dit vlak? Kortom, de Master Strafrecht in Groningen stelt je in staat om hoogwaardige juridische analyses te maken en deze voortdurend kritisch te blijven evalueren. Niet verwonderlijk dus dat werkgevers vaak lovend zijn over de strafrechtjuristen die in Groningen zijn opgeleid.

Daarnaast komen invloeden van internationaal en Europees recht geïntegreerd in een deel van de verplichte vakken aan de orde.

Naast het verplichte programma mogen studenten die de afstudeerrichting strafrecht kiezen, extra-curriculair het criminologisch programma Criminaliteit en Veiligheid volgen. Dit programma vormt een criminologische verdieping op het strafrechtelijke programma. We helpen de student om een genuanceerde visie te ontwikkelen. En daar hoort ook bij dat ze de stand van het recht onderwerpen aan een kritische analyse.
Programma

De Master Strafrecht is een éénjarige master en is één van de zes specialisaties binnen de geaccrediteerde master Nederlands recht.

Je maakt kennis met alle kanten van het strafrechtelijk terrein en graaft op elk punt dieper dan je gewend bent. De master richt zich in het bijzonder op materieelrechtelijke, procesrechtelijke en sanctierechtelijke vraagstukken, terwijl ook de criminologische, internationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke context een belangrijke rol speelt. Het uitgebreide vakkenpakket stelt je in staat om niet alleen een specialist te worden op het gebied van strafrecht, maar ook om een veelzijdige jurist te worden die zijn tanden kan zetten in elke nieuwe rechtsvraag.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Inleiding Criminologie (6 EC)
Materieel Strafrecht (6 EC)
Seminaar Nederlands Recht (6 EC)
Recht in Praktijk
Internationaal en Europees Strafrecht (6 EC)
Strafprocesrecht Rechtsmiddelen (6 EC)
Masterscriptie (12 EC)
Sanctierecht (6 EC)
Learning Communities (facultatief)
Strafprocesrecht Dwangmiddelen (6 EC)

Curriculum

In blok 1 duik je zowel juridisch als interdisciplinair in de materie. Bij het vak Materieel Strafrecht behandelen we essentiële onderwerpen zoals legaliteit en verjaring, en verkennen we bijzondere delictscategorieën zoals groepscriminaliteit. Daarnaast volg je in blok 1 het vak 'Inleiding Criminologie', dat je grondig inzicht geeft in actuele vraagstukken rondom criminaliteit.

Blok 2 staat in het teken van procesrecht en internationaal recht. Door het vak Rechtsmiddelen krijg je de details van hoger beroep en cassatie in de vingers. Tegelijkertijd verdiep je je tijdens het vak Internationaal en Europees Strafrecht in onderwerpen als rechtsmacht, internationale samenwerking en de invloed van EU-recht.

In blok 3 maak je je in het vak Sanctierecht meester van de belangrijkste facetten van straffen en maatregelen, inclusief de rechtspositie van gedetineerden en terbeschikkinggestelden. Tegelijkertijd begin je aan je afstudeerscriptie, waarvoor je al in blok 2 een boeiend onderwerp hebt gekozen. Hierdoor ben je goed voorbereid op deze 'proeve van bekwaamheid', waar je het hele semester (inclusief blok 4) de tijd voor hebt.

In blok 4 werk je verder aan je scriptie en verdiep je je in het vak Dwangmiddelen. In dit vak draait het om het spannend maar ook complex vooronderzoek in strafzaken, met thema’s als inbeslagneming, doorzoeking, voorarrest, observatie en infiltratie. Tot slot volg je een seminaar, waarbij niet alleen bijzondere thema's zoals zedendelicten en mensenhandel aan bod komen, maar ook de training van schriftelijke en communicatieve vaardigheden.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenAlle HBO instellingen

Via een pre-master

Extra informatie:

Kijk voor meer informatie op onze website voor doorstromen na HBO, of neem contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

De specialisatie Nederlands recht binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid geeft drempelloze toelating tot de master Nederlands recht. Heb je een andere specialisatie in de bachelor gevolgd, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Heb je de bachelor Rechtsgeleerdheid aan een andere Nederlandse universiteit afgerond, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 september 202401 september 2024
01 februari 202501 februari 2025
01 maart 202501 maart 2025
01 september 202501 september 2025

Voor de Master Nederlands Recht zijn 1 september, 1 februari en 1 maart instroommomenten. Als deadline hiervoor geldt dat per startmoment aan alle eisen voldaan moet zijn: aanmelding, betaling en afronding van vooropleiding.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

De Master Strafrecht biedt een uitstekende voorbereiding op juridische en bestuurlijke functies. Zo krijg je toegang tot alle togaberoepen, maar ook tot het bedrijfsleven en overheidsinstellingen.

Alumni van de Togamaster komen hoofdzakelijk in de togaberoepen terecht. Van de 24 alumni die afstudeerden in 2019-2020, zijn er zes werkzaam in de advocatuur, zeven bij de rechtspraak en zes bij het Openbaar Ministerie.

Regelmatig krijgen de studenten van de Togamaster een functie aangeboden bij de organisatie waar ze hun grote stage doen.

Arbeidsmarkt

Uit alumni-onderzoek blijkt dat ruim 90% van onze Strafrecht-alumni een juridisch beroep uitoefent. Men werkt zowel in het Noorden als in de Randstad. Op dit moment is er een groot tekort aan rechters en officieren van justitie.

De overheid, en dan vooral het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, is met 56% de grootste werkgever. Een kleinere groep (12%) gaat de advocatuur in. Daarnaast vervullen onze alumni diverse functies bij rechtbanken en gerechtshoven. Om uiteindelijk rechter te worden, is een vastgesteld aantal jaren werkervaring als jurist vereist.

Potentiële beroepen

 • Rechter
 • Medewerker slachtofferhulp
 • Advocaat
 • Officier van Justitie
 • Gerechtssecretaris bij rechtbank of gerechtshof
 • Juridisch medewerker
 • Beoordelaar strafzaken OM
 • Parketsecretaris OM
 • Docent op de universiteit of het HBO
 • Rapporteur bij de reclassering
Onderzoek

Onderzoek Strafrecht: 'Je krijgt les van grensverleggende onderzoekers'

Medewerkers van de vakgroep Strafrecht & Criminologie zijn niet alleen verantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderwijs, maar voeren ook onderzoek uit met grote maatschappelijke impact.

Dit onderzoek is gezaghebbend en relevant voor de samenleving. Zo heeft het werk van onze medewerkers bijgedragen aan politieke besluitvorming op het gebied van mensenhandel en prostitutie, omgevingsrecht, zedendelicten, ernstige verkeersovertredingen en het spreekrecht voor slachtoffers.

Ernstige verkeersdelicten

Zedendelicten

Prostitutie

Mensenhandel

Spreekrecht voor slachtoffers

Opzet

TBS-oplegging

Forensische psychiatrie

European Public Prosecutor's Office • 
						Testimonial van	Alumnus Daan Cornelissen

  Bezoek vaak een politierechterzitting, pas dan gaat het strafrecht écht leven

  – Alumnus Daan Cornelissen
  Lees verder

  Na jaren in de (straf)advocatuur werkzaam te zijn geweest, heb ik zo'n twee jaar geleden de overstap gemaakt naar het Functioneel Parket. Als parketsecretaris ondersteun je de officier van justitie bij het leidinggeven aan het opsporingsonderzoek, beoordeel je het dossier dat de opsporingsinstantie aanlevert en geef je een voorzet qua passende afdoening.

  Naast mijn werk bij het Openbaar Ministerie ben ik nog steeds verbonden aan de RUG en begeleid ik onder andere studenten bij de studentenrechtbank.

  Tijdens mijn studie bezocht ik vaak politierechterzittingen om het recht meer in de praktijk te kunnen zien. Voordeel daarbij is dat je zo ook informeel met rechters, officieren van justitie en advocaten (op de gang) spreekt. Dankzij de activiteiten van de strafrechtvereniging Simon van der Aa ging het strafrecht nóg meer leven. Na een onderzoeksstage op de vakgroep Strafrecht en Criminologie, een bestuursjaar bij Simon van der Aa én een studentenstage bij Anker en Anker, begon ik aan de Togamaster. Bij de Togamaster volg je diverse stages waardoor je een goed beeld krijgt van de praktijk en een weloverwogen keuze kan maken voor een bepaald togaberoep.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Iris Haarsma

  Je hebt lang de tijd om jezelf te specialiseren in hetgeen waar jij enthousiast van word en je hoeft niet gelijk na het eerste jaar een bepaalde richting op

  – Iris Haarsma
  Lees verder

  Ik ben begonnen met HBO-rechten hier in Groningen. Door meerdere stages in o.a. het strafrecht en het feit dat de bachelor op het HBO wat meer praktijkgericht is ben ik erachter gekomen dat de advocatuur mij erg interesseert. Om deze reden ben ik hierna de pre-master rechtsgeleerdheid gaan doen en zit ik nu alweer in de master strafrecht. Doorslaggevend in mijn studiekieze was het feit dat ik met de master uiteindelijk de advocatuur in kan gaan, en dat is exact wat ik wil. Gezien ik al 4 jaar bezig was met rechten op het HBO wist ik al een beetje wat je kon verwachten bij rechten.

  Het leukst aan mijn studie vind ik allereerst dat je in het algemeen wat leert over (bijna) ieder rechtsgebied. Het recht komt overal voor en doordat je over veel rechtsgebieden wat meekrijgt in de colleges kom je er zelf ook achter wat jou het meest interesseert. Doordat rechtsgeleerdheid zo breed is, heb je langer de tijd om jezelf te specialiseren in hetgeen waar jij enthousiast van word en hoef je niet gelijk na het eerste jaar een bepaalde richting op. Wanneer je weet waar je enthousiast van word, krijg je vervolgens ook nog alle vrijheid om dit naar jouw specifieke wensen in te vullen. Wil je studeren in het buitenland, stages lopen bij verschillende gerechtelijke instanties of wil je meerdere specialisaties volgen, alles is mogelijk en dat vind ik fijn.

  Waarom Groningen?

  Voornamelijk omdat de opleiding hier goed staat aangeschreven en omdat ik Groningen gewoon echt een hele leuke stad vind om te wonen en leven. Het is natuurlijk dé studentenstad en dat merk je. Ik word daar zelf heel erg blij van. Het is er mega gezellig en een pluspunt is ook nog eens de horeca!

  Nevenactiviteiten

  Ik werk in de horeca en doe een bestuursjaar bij de strafrechtelijke studievereniging Simon van der Aa die verbonden is aan de RUG. Daarnaast volg ik extra vakken, los van de reguliere vakken uit de master. Een bestuursjaar is parttime en is zeker te combineren met je studie. Uiteraard kost het wat tijd maar je leert er enorm veel van en het is ook erg gezellig en goed voor je professionele ontwikkeling! Ik ben voorzitter van de vereniging, dit houdt onder andere in dat ik het contact met de RvA en Vakgroep Strafrecht onderhoud. Daarnaast leid ik de bestuursvergaderingen en heb ik een controlerende functie over de bevoegdheden van mijn mede-bestuursleden.

  Een commissie bij een studievereniging in een rechtsgebied wat jou interesseert raad ik dan ook zeker aan tijdens je studie. Dit kost iets minder tijd maar ook hier leer je veel!

  Toekomst

  De toekomst die ik voor ogen heb is om wel echt de advocatuur in het strafrecht in te gaan. Komende tijd wil ik nog wat stages lopen bij verschillende advocatenkantoren om bepaalde plekken (randstad/Groningen bijvoorbeeld) en verschillende kantoren mee te maken. Ik ben van mening dat je je altijd moet oriënteren in het vak wat jij wilt uitoefenen. Hierdoor doe ik direct wat meer ervaring op in de advocatuur

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Marjolein Buwalda

  Alumnus Marjolein Buwalda: 'Het Strafrecht is en blijft een boeiend rechtsgebied'

  – Marjolein Buwalda
  Lees verder

  Aan het einde van de middelbare school heb ik gekozen voor de opleiding Rechtsgeleerdheid in Groningen. Al tijdens het vak maatschappijleer merkte dat ik de informatie die betrekking had op de Nederlandse rechtsstaat erg interessant vond. Ook merkte ik dat ik het leuk vond om te puzzelen met juridische regelgeving.

  Uiteindelijk heb ik voor de specialisaties Strafrecht (en ook Privaatrecht) gekozen. Het Strafrecht blijft me boeien: enerzijds vanwege de maatschappelijke relevantie (er gaat immers geen dag voorbij zonder dat ‘het strafrecht’ in het nieuws is), anderzijds omdat ik de strafrechtelijk juridische ‘puzzel’ nog altijd geweldig vind.

  Al tijdens mijn studie kreeg ik de mogelijkheid om als ‘buitengriffier’ (studentgriffier) aan de slag te gaan bij de Afdeling strafrecht van de Rechtbank Noord-Nederland. Ik was griffier bij zittingen van de politierechter: de alleensprekende strafrechter die zaken behandelt die niet zo ingewikkeld zijn en waarin niet meer dan één jaar gevangenisstraf wordt geëist.
  Na mij afstuderen in 2014 kreeg ik mijn eerste ‘echte’ baan als docent straf(proces)recht bij de vakgroep Strafrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. Daar heb ik de kennis en ervaring die ik zelf gedurende mijn studie en buitengriffierschap heb opgedaan, overgebracht op studenten in de verschillende fasen van de rechtenstudie. Daar heb ik zelf ook weer veel van geleerd, want door het overbrengen van de kennis over (soms lastige) strafrechtelijke leerstukken werd mijn eigen begrip van die leerstukken ook weer groter.

  Omdat ik tijdens mijn jaren als buitengriffier de wetenschappelijke insteek begon te missen, en in mijn tijd als docent juist de praktijk, heb ik begin 2017 de overstap gemaakt naar het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Daar komen wetenschap en praktijk wat mij betreft perfect samen. Ik ben er helemaal op mijn plek!

  In de Groningse rechtenopleiding wordt veel aandacht besteed aan het huidige positieve recht: de rechtsregels die op een bepaald moment op een bepaalde plaats gelden. Dat betekent dat je tijdens de opleiding veel dingen leert die je in de praktijk direct kunt toepassen in concrete zaken. Ik heb daar nog altijd iedere dag profijt van.

  Voor de rechtenstudie zijn wat mij betreft twee dingen van belang: maatschappelijke interesse en puzzelen. Maatschappelijke interesse, omdat het recht eigenlijk overal is. En puzzelen, omdat in de praktijk geen (straf)zaak hetzelfde is.
  Daarom is de allerbelangrijkste tip voor studiekeizers denk ik: volg je (juridische) hart, en doe vooral wat je écht leuk vindt. Als je passie 100% bij één rechtsgebied ligt: ga er dan voor!

  Sluiten

Studieverenigingen

Simon van der Aa

Vereniging voor strafrecht en criminologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
The main objective of Simon van der Aa is to generate an interest in criminal justice and to promote the development of knowledge in the field of criminal law. To meet this objective, Simon van der Aa organizes numerous activities such as lectures, an annual conference and a trip abroad. 
https://www.simonvanderaa.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Je staat met beide benen in de maatschappij en je bent precies, ruimdenkend én kritisch tegelijk. Je wilt het recht kennen, maar het ook tegen het licht houden en bijdragen aan verbeteringen.

Met deze master word je niet alleen strafrechtspecialist, maar ook een uitstekend opgeleid jurist. De master opent de deur naar de advocatuur, het OM en de rechtspraak, maar evengoed naar bijvoorbeeld een ministerie, de kinderbescherming en het bedrijfsleven. Je kunt er dus alle kanten mee op!

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kan je altijd een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.