Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dutch Law Strafrecht
Header image Strafrecht

Strafrecht

De master Strafrecht biedt een uitstekende voorbereiding op juridische en bestuurlijke functies. Zo krijg je toegang tot alle togaberoepen, maar ook tot het bedrijfsleven en overheidsinstellingen.

Tijdens de master Strafrecht verdiep je je in complexe thema’s, zoals legaliteit en het opsporingsonderzoek, en je maakt kennis met criminologie en preventiebeleid. Ook leer je meer over juridische kwesties zoals zedendelicten, vermogensdelicten en ernstige verkeersdelicten. Ook het internationale aspect van het strafrecht komt aan bod, zoals internationale samenwerkingen in strafzaken. Bij dit laatste kan je denken aan uitlevering en internationale opsporing.

Tijdens de master kom je in aanraking met de strafrechtspraktijk door het volgen van een zogenaamd recht in praktijk onderdeel. In dat verband kun je vakken volgen, zoals Recht en werkelijkheid in de strafrechtketen, de Masterclass strafrechtelijk procederen, de Masterclass Penologie of de Masterclass OM in cybercrimezaken. Het is echter ook mogelijk zelf invulling te geven aan dit onderdeel door een stage te lopen, bijvoorbeeld bij de rechtspraak, de advocatuur, het Openbaar Ministerie of de reclassering.

Na het afronden van deze master ben je gespecialiseerd in het strafrecht, maar ben je ook uitstekend algemeen academisch gevormd. Je weet goed hoe je het antwoord op (inter)nationale rechtsvragen moet vinden en verdedigen, en tegelijk ben je kritisch op jezelf en heb je oog voor andere standpunten. Die kennis en vaardigheden zijn van groot belang in je rechtencarrière, welke kant je uiteindelijk ook opgaat.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De master Strafrecht in Groningen staat bekend om zijn specifieke en intensieve aandacht voor zogenoemd 'positief recht'; het huidige recht en de manier waarop dat zich ontwikkelt. In Groningen staat het uitzoeken van actuele rechtsvragen centraal, waarbij je alles uit de kast trekt: wat was de bedoeling van de wetgever toen hij de wet maakte? Wat is de stand van de rechtspraak? Zijn er internationale aspecten? Wat zijn de meningen van gezaghebbende auteurs?

Je laat dus geen mogelijkheid onbenut om een genuanceerde visie te ontwikkelen. En daar hoort vervolgens ook bij dat je de stand van het recht onderwerpt aan een kritische analyse. Kan het beter? Wat leren andere wetenschapsgebieden ons op dit terrein? Samengevat betekent de master Strafrecht in Groningen dat je je bekwaamt in het maken van hoogwaardige juridische analyses waarop je eveneens kritisch blijft reflecteren. Niet voor niets horen wij vaak van werkgevers terug dat ze erg blij zijn met de 'Gronings opgeleide strafrechtjurist'.

Programma

De master Strafrecht is een éénjarige master en is één van de zes specialisaties binnen de geaccrediteerde master Nederlands recht.

Je maakt kennis met alle kanten van het strafrechtelijk terrein en graaft op elk punt dieper dan je gewend bent. De master richt zich in het bijzonder op materieelrechtelijke, procesrechtelijke en sanctierechtelijke vraagstukken, terwijl ook de criminologische, internationaalrechtelijke en Europeesrechtelijke context een belangrijke rol speelt. Aan de hand van het uitgebalanceerde vakkenpakket word je dus niet alleen strafrechtspecialist, maar ook een veelzijdig jurist die zijn tanden kan zetten in elke nieuwe rechtsvraag.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Inleiding Criminologie (6 EC)
Materieel Strafrecht (6 EC)
Seminaar Nederlands Recht (6 EC)
Recht in Praktijk
Internationaal en Europees Strafrecht (6 EC)
Strafprocesrecht Rechtsmiddelen (6 EC)
Masterscriptie (12 EC)
Sanctierecht (6 EC)
Learning Communities (facultatief)
Strafprocesrecht Dwangmiddelen (6 EC)

Curriculum

In blok 1 begin je zowel juridisch als interdisciplinair. Binnen het vak Materieel Strafrecht ga je bezig met belangrijke leerstukken als legaliteit en verjaring, en met bijzondere delictscategorieën zoals groepscriminaliteit. Daarnaast volg je in blok 1 het vak 'Inleiding Criminologie', dat je grondig inzicht geeft in actuele criminaliteitsvraagstukken.

Blok 2 is vervolgens procesrechtelijk en internationaalrechtelijk van karakter. Door het vak Rechtsmiddelen krijg je de details van hoger beroep en cassatie in de vingers. Tegelijkertijd verdiep je je tijdens het vak Internationaal en Europees Strafrecht in vormen van rechtsmacht, internationale strafrechtelijke samenwerking en doorwerking van EU-recht. In blok 3 maak je je in het vak Sanctierecht meester van de belangrijkste facetten van straffen en maatregelen, inclusief de rechtspositie van gedetineerden en terbeschikkinggestelden. Tevens begin je in blok 3 aan je afstudeerscriptie. Doordat je al in blok 2 de gelegenheid krijgt een interessant onderwerp te kiezen, kom je in blok 3 beslagen ten ijs voor deze 'proeve van bekwaamheid', waarvoor je het hele semester (inclusief blok 4) de tijd hebt. In blok 4 ga je niet alleen door met je scriptie, maar volg je ook het vak Dwangmiddelen. Daarin draait het om het spannende maar ook complexe vooronderzoek in strafzaken. Je verdiept je in thema's als inbeslagneming, doorzoeking, voorarrest, observatie en infiltratie. Tijdens de master Strafrecht volg je ten slotte een seminaar, waarin niet alleen bijzondere thema's (bijvoorbeeld zedendelicten en mensenhandel) centraal staan, maar ook de training van schriftelijke en communicatieve vaardigheden.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenAlle HBO instellingen

Via een pre-master

Extra informatie:

Kijk voor meer informatie op onze website voor doorstromen na HBO, of neem contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

De specialisatie Nederlands recht binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid geeft drempelloze toelating tot de master Nederlands recht. Heb je een andere specialisatie in de bachelor gevolgd, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Heb je de bachelor Rechtsgeleerdheid aan een andere Nederlandse universiteit afgerond, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 februari 202401 februari 2024
01 september 202401 september 2024
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2023-2024€ 2314voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

De master Strafrecht biedt een uitstekende voorbereiding op juridische en bestuurlijke functies. Zo krijg je toegang tot alle togaberoepen, maar ook tot het bedrijfsleven en overheidsinstellingen.

Arbeidsmarkt

Uit recent alumni-onderzoek blijkt dat ruim 90% van onze Strafrecht-alumni een juridisch beroep uitoefent. Men werkt zowel in het Noorden als in de Randstad. Op dit moment is er een groot tekort aan rechters en officieren van justitie.

De overheid, en dan vooral het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, is met 56% de grootste werkgever. Een kleinere groep (12%) gaat de advocatuur in. Maar ook krijgen onze alumni diverse functies bij rechtbanken en gerechtshoven. Om daar uiteindelijk rechter te worden heeft iedereen wel een vastgesteld aantal jaren werkervaring als jurist nodig.

Potentiële beroepen

 • Rechter
 • Medewerker slachtofferhulp
 • • Medewerker Slachtofferhulp
 • Advocaat
 • Officier van Justitie
 • Gerechtssecretaris bij rechtbank of gerechtshof
 • Juridisch medewerker
 • Beoordelaar strafzaken OM
 • Parketsecretaris OM
 • Docent op de universiteit of het HBO
 • Rapporteur bij de reclassering
Onderzoek

Onderzoek Strafrecht: 'Je krijgt les van grensverleggende onderzoekers'

Medewerkers van de vakgroep Strafrecht & Criminologie verzorgen het strafrechtelijk onderwijs, maar doen ook strafrechtelijk onderzoek met een grote societal impact, zoals dat heet.

Oftewel: gezaghebbend en van maatschappelijk belang. Zo heeft het onderzoek van onze medewerkers een belangrijke rol gespeeld bij politieke beslissingen op het terrein van mensenhandel en prostitutie, omgevingsrecht, zedendelicten, ernstige verkeersdelicten, en het spreekrecht voor slachtoffers.

Ernstige verkeersdelicten

Zedendelicten

Prostitutie

Mensenhandel

Spreekrecht voor slachtoffers

Opzet

TBS-oplegging

Forensische psychiatrie

European Public Prosecutor's Office • 
						Testimonial van	Marjolein Buwalda

  Alumnus Marjolein: 'Het Strafrecht is en blijft een boeiend rechtsgebied'

  – Marjolein Buwalda
  Lees verder

  Aan het einde van de middelbare school heb ik gekozen voor de opleiding Rechtsgeleerdheid in Groningen. Al tijdens het vak maatschappijleer merkte dat ik de informatie die betrekking had op de Nederlandse rechtsstaat erg interessant vond. Ook merkte ik dat ik het leuk vond om te puzzelen met juridische regelgeving.

  Uiteindelijk heb ik voor de specialisaties Strafrecht (en ook Privaatrecht) gekozen. Het Strafrecht blijft me boeien: enerzijds vanwege de maatschappelijke relevantie (er gaat immers geen dag voorbij zonder dat ‘het strafrecht’ in het nieuws is), anderzijds omdat ik de strafrechtelijk juridische ‘puzzel’ nog altijd geweldig vind.

  Al tijdens mijn studie kreeg ik de mogelijkheid om als ‘buitengriffier’ (studentgriffier) aan de slag te gaan bij de Afdeling strafrecht van de Rechtbank Noord-Nederland. Ik was griffier bij zittingen van de politierechter: de alleensprekende strafrechter die zaken behandelt die niet zo ingewikkeld zijn en waarin niet meer dan één jaar gevangenisstraf wordt geëist.
  Na mij afstuderen in 2014 kreeg ik mijn eerste ‘echte’ baan als docent straf(proces)recht bij de vakgroep Strafrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. Daar heb ik de kennis en ervaring die ik zelf gedurende mijn studie en buitengriffierschap heb opgedaan, overgebracht op studenten in de verschillende fasen van de rechtenstudie. Daar heb ik zelf ook weer veel van geleerd, want door het overbrengen van de kennis over (soms lastige) strafrechtelijke leerstukken werd mijn eigen begrip van die leerstukken ook weer groter.

  Omdat ik tijdens mijn jaren als buitengriffier de wetenschappelijke insteek begon te missen, en in mijn tijd als docent juist de praktijk, heb ik begin 2017 de overstap gemaakt naar het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Daar komen wetenschap en praktijk wat mij betreft perfect samen. Ik ben er helemaal op mijn plek!

  In de Groningse rechtenopleiding wordt veel aandacht besteed aan het huidige positieve recht: de rechtsregels die op een bepaald moment op een bepaalde plaats gelden. Dat betekent dat je tijdens de opleiding veel dingen leert die je in de praktijk direct kunt toepassen in concrete zaken. Ik heb daar nog altijd iedere dag profijt van.

  Voor de rechtenstudie zijn wat mij betreft twee dingen van belang: maatschappelijke interesse en puzzelen. Maatschappelijke interesse, omdat het recht eigenlijk overal is. En puzzelen, omdat in de praktijk geen (straf)zaak hetzelfde is.
  Daarom is de allerbelangrijkste tip voor studiekeizers denk ik: volg je (juridische) hart, en doe vooral wat je écht leuk vindt. Als je passie 100% bij één rechtsgebied ligt: ga er dan voor!

  Sluiten

Studieverenigingen

Simon van der Aa

Vereniging voor strafrecht en criminologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
The main objective of Simon van der Aa is to generate an interest in criminal justice and to promote the development of knowledge in the field of criminal law. To meet this objective, Simon van der Aa organizes numerous activities such as lectures, an annual conference and a trip abroad. 
https://www.simonvanderaa.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Je staat met beide benen in de maatschappij en je bent precies, ruimdenkend én kritisch tegelijk. Je wilt het recht kennen, maar het ook tegen het licht houden en bijdragen aan verbeteringen.

Met deze master word je niet alleen strafrechtspecialist, maar ook een uitstekend opgeleid jurist. De master opent de deur naar de advocatuur, het OM en de rechtspraak, maar evengoed naar bijvoorbeeld een ministerie, de kinderbescherming en het bedrijfsleven. Je kunt er dus alle kanten mee op!

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kan je altijd een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.