Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dutch Law Staats- en Bestuursrecht
Header image Staats- en Bestuursrecht

Staats- en Bestuursrecht

Ben jij gefascineerd door de juridische uitdagingen waar de samenleving voor staat en wil je hier graag over meedenken? Dan is de Master Staats- en Bestuursrecht wat voor jou!

Deze master biedt niet alleen diepgaand inzicht in hoe het openbaar bestuur omgaat met cruciale maatschappelijke kwesties, maar daagt je ook uit om actief mee te denken over oplossingen.

Kunnen lokale overheden de beloften van de wetgever bij vergaande decentralisaties bijvoorbeeld wel waarmaken? Welke prestaties kan de centrale overheid eigenlijk vragen van decentrale overheden? Hoe ver gaan de bevoegdheden van de overheid voor het oplossen van crisissituaties? Wat zijn de rechten van burgers en bedrijven wanneer zij zich keren tegen voor hen nadelige overheidsbesluiten? In deze master krijg je de kans om te reflecteren en bij te dragen aan dit soort actuele vraagstukken.

Met een dynamisch vakkenaanbod, waarbij je zelf je accenten kunt leggen, biedt deze master volop ruimte voor jouw persoonlijke interesses. Kies uit acht optioneel-verplichte vakken om jouw expertise te verdiepen, bijvoorbeeld op het gebied van politiek en bestuur, sociaal bestuursrecht of andere thema’s. En binnen de scriptie, het seminaar en het Recht in de Praktijk-onderdeel krijg je veel keuzeruimte.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, Maart, September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De inhoud van het programma wordt geïnspireerd door het verrichtte onderzoek binnen de vakgroep, waarbij we bruggen slaan tussen theorie en praktijk.

Onze betrokken docenten zijn niet alleen experts in het veld, maar vervullen ook prominente rollen in de praktijk. Van ministeries tot advocatenkantoren en rechterlijke instanties - onze docenten zijn overal te vinden!

In onze colleges behandelen we actuele casussen en praktijkvoorbeelden, waardoor de lesstof tot leven komt. Zowel de hoor- als werkcolleges zijn relatief kleinschalig en er is veel ruimte voor contact tussen studenten en docenten. Ook maken we veelvuldig gebruik van vernieuwende en interactieve onderwijsvormen.


We bieden als enige in Nederland het vak Koninkrijksrecht aan, dat diepgaand inzicht biedt in de relatie tussen het Europese en niet-Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Programma

Naast een aantal verplichte vakken kun je zelf, door middel van een keuzevak, een accent leggen.

Aanvullend op het curriculum kan het interessant zijn om een of meerdere (extra) keuzevakken te volgen. Bijvoorbeeld: Parlementaire geschiedenis en politiek staatsrecht (6 EC), Koninkrijksrecht (6 EC), Politicologie (6 EC), Bouwrecht en gebiedsontwikkeling (5 EC) of Toezicht en rechtshandhaving (6 EC).

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijscatalogus van de RUG: https://ocasys.rug.nl/current/catalog/programme/PROG-4060

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Omgevingsrecht (6 EC, facultatief)
Parlementaire Gesch. en Politiek Staatsr (6 EC, facultatief)
Recht Decentrale Overheden (6 EC)
Learning Communities (facultatief)
Masterscriptie (12 EC)
Recht in Praktijk
Seminaar Nederlands Recht (6 EC)
Overheid en Privaatrecht (6 EC)
Sociale Zekerheidsrecht (6 EC, facultatief)
Publiekrecht en duurzaamheid (6 EC, facultatief)
Staats- en Bestuursrecht: Rechtsvergelijking (6 EC, facultatief)
Koninkrijksrecht (6 EC, facultatief)
Staats- en Bestuursr. in Eur. Perspect. (6 EC)
Toezicht en Rechtshandhaving (6 EC, facultatief)
Vreemdelingenrecht (6 EC, facultatief)

Studielast

In de master wordt van studenten verwacht dat zij in staat zijn kritisch te reflecteren op staats- en bestuursrechtelijke vraagstukken. Van studenten wordt zowel een actieve houding tijdens voorgeschreven hoorcolleges en werkcolleges als een grote mate van zelfstudie verlangd.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenAlle HBO instellingen

Via een pre-master

Extra informatie:

Kijk voor meer informatie op onze website voor doorstromen na HBO, of neem contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

De specialisatie Nederlands recht binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid geeft drempelloze toelating tot de master Nederlands recht. Heb je een andere specialisatie in de bachelor gevolgd, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Heb je de bachelor Rechtsgeleerdheid aan een andere Nederlandse universiteit afgerond, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 september 202401 september 2024
01 februari 202501 februari 2025
01 maart 202501 maart 2025
01 september 202501 september 2025

Voor de Master Nederlands Recht zijn 1 september, 1 februari en 1 maart instroommomenten. Als deadline hiervoor geldt dat per startmoment aan alle eisen voldaan moet zijn: aanmelding, betaling en afronding van vooropleiding.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Deze specialisatie geeft toegang tot de togaberoepen in de rechterlijke macht en advocatuur, maar je kunt ook aan de slag bij overheidsorganisaties, adviesorganen, het bedrijfsleven, de politiek, de journalistiek of de wetenschap.

Potentiële werkgevers zijn dan ook de rijksoverheid, provincies en gemeenten, waterschappen, zelfstandige bestuursorganen, de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Maar óók bedrijven of maatschappelijke instellingen in de zorg, onderwijs en cultuur is plaats voor staats- en bestuursrecht juristen.

De meeste advocatenkantoren hebben daarnaast speciale bestuursrecht secties, bijvoorbeeld op het terrein van het milieurecht en het ruimtelijk ordeningsrecht, het vreemdelingenrecht en het socialezekerheidsrecht. Bovendien hebben alle arrondissementsrechtbanken speciale bestuursrechtafdelingen en de daar actieve bestuursrechters worden ondersteund door in het bestuursrecht gespecialiseerde gerechtssecretarissen.

Arbeidsmarkt

De Master Staats- en bestuursrecht is ongekend relevant. De samenleving, en in het verlengde daarvan de wetgever, het bestuur en de (bestuurs)rechter, zien zich momenteel voor buitengewone uitdagingen gesteld. De arbeidsmarkt voor afgestudeerde staats- en bestuursrecht juristen is erg gunstig.

Potentiële beroepen

 • Beleidsmedewerker
 • Wetgevingsjurist
 • Advocaat
 • Rechter
 • Gerechtssecretaris
 • Onderzoeker
 • Politicus
 • Journalist/verslaggever
 • Overheidsjurist
Onderzoek

Onderzoek binnen de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde

De vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde onderzoekt vooral hoe het publiekrecht kan bijdragen aan het vertrouwen van burgers in de overheid en tussen burgers onderling. Ook participeert de vakgroep in het onderzoeksprogramma Law on Energy and Sustainability.

Tamelijk uniek in Nederland is de nauwe samenwerking tussen juridische onderzoekers (staatsrecht, bestuursrecht) en empirische onderzoekers (bestuurskunde, rechtssociologie). Het onderzoek komt ook terug in het onderwijs.

 • 
						Testimonial van	Alumnus Carola Meinders

  Waarom Staats- en Bestuursrecht? Omdat ik het spanningsveld tussen de verschillende belangen van de overheid, de burger en het bedrijfsleven boeiend vind!

  – Alumnus Carola Meinders
  Lees verder

  Waarom Staats- en bestuursrecht? Omdat ik het spanningsveld tussen de verschillende belangen van de overheid, de burger en het bedrijfsleven boeiend vind!

  Na mijn studie heb ik een halfjaar stage gelopen bij een gemeente om het juridische vak in de praktijk te kunnen ervaren. Een aanrader! Daarna ben ik een klein jaar als jurist werkzaam geweest op de afdeling milieuvergunningen bij de provincie Drenthe.

  In mijn huidige functie gebruik ik nog steeds de vaardigheden en informatie die ik tijdens mijn opleiding heb opgedaan. Hierbij kun je denken aan bepaalde kennis over de literatuur, (onderzoeks)vaardigheden en relevante jurisprudentie. Door de opleiding kan ik vrij snel de hoofd- en bijzaak van elkaar scheiden.
  Het staats- en bestuursrecht is een zeer divers vakgebied.

  De overheid is veelal bezig met grote en interessante projecten, die vaak ruimtelijk ingrijpend zijn en invloed hebben op de directe leefomgeving van mensen. Als jurist zit je daar midden in. Het is een uitdaging om dan de belangen van alle betrokken partijen(overheid,burger,bedrijfsleven) zo goed mogelijk met elkaar te verenigen.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Alumnus Lester von Meijenfeldt

  Staats- en bestuursrecht is interessant omdat het altijd om meer dan twee tegengestelde belangen gaat.

  – Alumnus Lester von Meijenfeldt
  Lees verder

  Ik heb destijds gekozen voor de specialisatie staats- en bestuursrecht, omdat ik word getrokken door het publieke belang en de relatie tussen overheid en burger. Welke bescherming moet de overheid zijn burgers bieden? En op welke wijze heeft de burger invloed op de wijze waarop wij onze samenleving inrichten?

  Direct na mijn afstuderen kon ik een traineeship volgen aan de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen in Den Haag.

  Nog elke dag pas ik toe wat ik tijdens de opleiding heb geleerd. Daarbij gaat het enerzijds om de manier van denken die je leert en anderzijds om de specifieke vakkennis.

  Staats- en bestuursrecht is interessant omdat het altijd om meer dan twee tegengestelde belangen gaat. Elk vraagstuk raakt niet alleen het belang van de individuele burger en de overheid, maar ook het belang van de rest van de samenleving.

  Ik raad de specialisatie aan wanneer je affiniteit hebt met de publieke zaak, bezig wilt zijn met maatschappelijke problemen en het leuk vindt om werkzaam te zijn in een politiek-bestuurlijke context. Als je het van belang vindt om werk te doen dat relevant is voor meer dan alleen je cliënt, maar ook voor de samenleving.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Alumnus Nils Nijdam

  Je krijgt goed kleinschalig onderwijs van bijzonder gedreven docenten.

  – Alumnus Nils Nijdam
  Lees verder

  Na m'n studie wilde ik graag in de publieke sector aan de slag, dus ik solliciteerde bij de gemeente Den Haag. Ik ben daar in 2008 begonnen als senior beleidsadviseur. Hierin vervulde ik geen juridische functie. De vaardigheden vanuit mijn opleiding komen echter elke dag van pas. Daarbij moet je denken aan het analytisch kunnen denken en het snel kunnen verwerken van grote hoeveelheden informatie.

  Ook werk ik dicht tegen het politiek bestuur van onze stad aan. Het is dus handig om te weten hoe dat werkt. Ik houd me ook bezig met onze gemeentelijke invulling van de zogenaamde decentralisaties in het sociaal domein. Een overdracht van taken op het gebied van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet naar gemeenten toe. Een voor gemeenten bijzonder grote operatie die vanuit onder andere staatsrechtelijk en bestuurskundig oogpunt erg interessant is.


  Als je belangstelling hebt voor wat er in de wereld om je heen gebeurt, wilt weten hoe dat is geregeld én ook nog politieke belangstelling hebt, kies dan voor de specialisatie Staats- en Bestuursrecht. Bijkomend voordeel is dat het een kleinere richting is binnen de master Nederlands Recht. Je krijgt goed kleinschalig onderwijs van bijzonder gedreven docenten.
  Ik heb er zelf voor gekozen om naast deze specialisatie ook nog de master Juridische Bestuurskunde te doen. Deze combinatie is mij uitstekend bevallen.


  Nils Nijdam,Senior beleidsadviseur bij de gemeente Den Haag, Dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheidsprojecten

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Stijn Visch

  Het maatschappelijke effect van de studie Staats- en Bestuursrecht is voor mij het meest interessant

  – Stijn Visch
  Lees verder

  Aan de opleiding Rechtsgeleerdheid ben ik niet begonnen met het idee dat ik een paar jaar later advocaat zou zijn. Mijn interesse lag destijds, en ligt nog steeds, op maatschappelijk gebied en bovendien vond ik het interessant om dingen uit te zoeken en daarover te schrijven.

  Tijdens mijn bachelor kwam ik steeds meer in aanraking met de advocatuur, onder meer door mijn bestuursjaar bij de JFV, de Juridische Faculteitsvereniging. Toen ik tijdens mijn privaatrechtelijke mastervakken stage liep op de bestuursrechtsectie op het kantoor van de landsadvocaat, heb ik besloten om mijzelf ook op dat gebied te specialiseren.

  Na mijn afstuderen in 2017 had ik al een goed beeld van het werkveld door mijn stages in de advocatuur. In de praktijk heb ik veel aan mijn studie, ook al gaat het studeren onverminderd door wanneer je kiest voor een advocatuurlijke loopbaan. De beroepsopleiding voorziet in een major Bestuursrecht, waarbij de eerder opgedane kennis goed van pas komt en steeds weer blijft verbeteren. De Advocatenwet en de regelgeving die daarop is gebaseerd schrijven bovendien voor dat een advocaat zijn kennis en kunde altijd moet blijven bijhouden, waardoor je eigenlijk nooit bent uitgeleerd.

  Het maatschappelijke effect van de studie Staats- en Bestuursrecht is voor mij het meest interessant, waarbij het mes in de praktijk bij AKD aan twee kanten snijdt. Enerzijds verlangt de overheid expertise van haar advocaat om bepaald beleid tot stand te brengen of te verdedigen. Anderzijds verdedigt een advocaat de belangen van bedrijven tegen bepaald overheidsingrijpen. Door in een praktijk te werken waarbij je beide soorten partijen in verschillende kwesties kan bijstaan, ben je steeds vanuit een andere invalshoek met je vakgebied bezig.


  Sluiten

Studieverenigingen

Dorknoper

J.B.S.V. Dorknoper is de studievereniging voor de afstudeerrichting juridische bestuurskunde en de masters recht & bestuur en staats- & bestuursrecht van de faculteit rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bij de vereniging worden tal van activiteiten, uiteenlopend van studiegerelateerde evenementen, zoals congressen, lezingen, excursies, tot de typische gezelligheidsactiviteiten georganiseerd. Naast het organiseren van deze studiegerelateerde activiteiten, verzamelt J.B.S.V. Dorknoper ook verschillende vacatures voor haar leden zodat studenten tijdens hun studie praktijkervaring op kunnen doen of na hun studie kunnen beginnen aan hun carrière. Dit met als doel om studenten bij zowel de staats- en bestuursrechtelijke als bij de bestuurskundige praktijk te brengen.
https://www.dorknoper.nl/home
Lees meer
Studentprofiel

Deze master is in het bijzonder geschikt voor maatschappelijk betrokken studenten die affiniteit hebben met het openbaar bestuur en/of de rechtsbescherming daartegen. Centraal in het staats- en bestuursrecht staan vele actuele maatschappelijke vraagstukken en de vertaling van politiek naar recht. Zowel op het abstracte, wetgevende niveau, als het concrete niveau waarop specifieke besluiten vergaand kunnen ingrijpen in het leven van burgers en bedrijven.

De ideale student Staats- en bestuursrecht is in staat de consequenties op beide niveaus te overzien en die op een juiste manier met elkaar in verband te brengen. Bovendien biedt het vakkenaanbod in de master de mogelijkheid om verdere accenten te leggen, bijvoorbeeld op het terrein van de politiek, het milieu, grondrechten, socialezekerheidsrecht of vreemdelingenrecht.

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.