Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dutch Law Ondernemingsrecht
Header image Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

De Master Ondernemingsrecht is één van de zes specialisaties die binnen de Master Nederlands Recht valt. Met deze master word je juridisch specialist in het ondernemingsrecht, waarmee je aan de slag kan in onder andere de advocatuur en in het bedrijfsleven.

Doordat je jezelf niet tot één vakgebied beperkt, is de Master Ondernemingsrecht tijdens de studie én in het werkveld interessant en waardevol!

Als juridisch specialist in het ondernemingsrecht adviseer je bedrijven over een scala aan zaken, zoals geschillen tussen aandeelhouders, fusies, reorganisaties en het opstellen en naleven van contracten . Deze rol kan zowel binnen de advocatuur als binnen het bedrijfsleven worden vervuld . Ook voor wie een carrière in het internationale bedrijfsleven ambieert, is de Master Ondernemingsrecht uitermate geschikt.

Tijdens je studie heb je de mogelijkheid om een zelfgekozen seminar in het Nederlands recht te volgen en te kiezen voor een vak binnen het Recht in Praktijk-onderdeel dat aansluit bij jouw interesses. Dit stelt je in staat om je te profileren op een terrein dat nauw aansluit bij jouw passie en interessegebieden.

De master is gericht op verdieping en verbreding van kennis van en inzicht in het Nederlandse ondernemingsrecht. Daarbij wordt ruime aandacht geschonken aan internationale en Europese invloeden.
Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, Maart, September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De Groningse specialisatie Ondernemingsrecht biedt studenten een zeer brede basis. De diversiteit aan vakken stelt studenten in staat om zich verder te verdiepen in specifieke aspecten van het recht.

Met de verplichte vakken Insolventierecht, Mededingingsrecht en Arbeidsovereenkomstenrecht willen we ervoor zorgen dat je een diepgaand begrip ontwikkelt van deze deelgebieden van het bedrijfsrecht, die steeds crucialer worden in de praktijk.

Door de keuze voor een specifiek seminaar en een Recht in Praktijk-vak kun je binnen de vaardighedenleerlijn van de afstudeerrichting nog een eigen accent aan de afstudeerrichting geven. Mogelijkheden tot verdere specialisatie zijn onder meer:

 • Het seminaar Ondernemingsrecht of het seminaar Corporate Litigation gecombineerd met de masterclass Ondernemingsrecht
 • Het seminaar Insolventierecht gecombineerd met de masterclass Insolventierecht
 • Het seminaar Auteursrecht gecombineerd met de masterclass Merken- en Modellenrecht of de masterclass Octrooirecht
Programma

De eenjarige Master Ondernemingsrecht is één van de zes specialisaties binnen de geaccrediteerde Master Nederlands Recht. Door de vakken Ondernemingsrecht 1 en 2 krijg je een breed en verdiept inzicht in het juridisch opereren en functioneren van BV's en (beurs-)NV's in de (inter)nationale praktijk. Het vak Commerciële Contracten c.s. geeft verdiept inzicht in de theorie en praktijk van enkele commerciële contracten die veel voorkomen in de ondernemingsrechtelijke transactie- en procespraktijk.

Niet alleen vergroot je je kennis met verplichte vakken als Insolventierecht, Arbeidsovereenkomstenrecht en Mededingingsrecht, die cruciaal zijn om inzicht te krijgen in herstructureringen, reorganisaties en overnames, maar je hebt ook de mogelijkheid om zelf een seminaar Nederlands Recht en een vak Recht in Praktijk te kiezen. Hierdoor kun je jezelf profileren en een specifiek terrein verkennen dat jouw bijzondere interesse wekt.

Een uitgebreide omschrijving van het volledige programma vind je hier terug: https://www.rug.nl/rechten/onderwijs/ondernemingsrecht-programma-beschrijving.pdf

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Arbeidsovereenkomstenrecht (6 EC)
Ondernemingsrecht 1 (6 EC)
Seminaar Nederlands recht (6 EC)
Commerciële contracten (6 EC)
Insolventierecht (6 EC)
Mededingingsrecht (6 EC)
Masterscriptie (12 EC)
Recht in Praktijk (6 EC)
Ondernemingsrecht 2 (6 EC)

Curriculum

Tijdens blok 1 volg je het vak Ondernemingsrecht 1. Je verwerft een diepgaande kennis over hoe besluiten binnen bedrijven worden genomen, wie welke bevoegdheden heeft, en hoe bedrijven zich vertegenwoordigen bij transacties. We gaan diep in op procedures zoals aansprakelijkheidskwesties van bestuurders en geschillen tussen aandeelhouders. Ook ontdek je hoe Europese regels ons nationale ondernemingsrecht beïnvloeden.

Tegelijkertijd verdiepen we ons in het Arbeidsovereenkomstenrecht, waarin we wekelijks aan de slag gaan met praktische arbeidsrechtelijke vraagstukken.

In blok 2 staan de vakken Insolventierecht en Commerciële Contracten c.s. centraal. Het vak Insolventierecht geeft inzicht in de verschillende insolventieprocedures en hoe deze de posities van schuldenaren en schuldeisers beïnvloeden. In het vak Commerciële Contracten c.s. duiken we in de wereld van commerciële contracten die veel voorkomen in de praktijk, zoals aandelenkoopovereenkomsten. En je hebt de vrijheid om een seminar te kiezen dat bij jouw interesse past, zoals Ondernemingsrecht, Corporate Litigation, of Onderneming en Arbeid.

In blok 3 ligt de focus op het vak Mededingingsrecht, waarin je leert over de regels die eerlijke concurrentie waarborgen.

In blok 4 staan de Nederlandse en Europese regels voor (beurs)vennootschappen en financieel recht centraal. In de blokken 3 en 4 staat ook het vak Recht in Praktijk op het programma. Hierin krijg je de kans om praktische vaardigheden op te doen in de Masterclasses Ondernemingsrecht en Octrooirecht, en sluit je af met een scriptie.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenAlle HBO instellingen

Via een pre-master

Extra informatie:

Kijk voor meer informatie op onze website voor doorstromen na HBO, of neem contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Heb je de bachelor Rechtsgeleerdheid aan een andere Nederlandse universiteit afgerond, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

De specialisatie Nederlands recht binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid geeft drempelloze toelating tot de master Nederlands recht. Heb je een andere specialisatie in de bachelor gevolgd, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 september 202401 september 2024
01 februari 202501 februari 2025
01 maart 202501 maart 2025
01 september 202501 september 2025

Voor de Master Nederlands Recht zijn 1 september, 1 februari en 1 maart instroommomenten. Als deadline hiervoor geldt dat per startmoment aan alle eisen voldaan moet zijn: aanmelding, betaling en afronding van vooropleiding.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

De Master Ondernemingsrecht geeft, samen met de Bachelor Rechtsgeleerdheid, toegang tot de togaberoepen in de rechterlijke macht en in de advocatuur (met name de commerciële, zakelijke praktijk). Maar dat niet alleen: de master is ook een uitstekende voorbereiding op juridische functies bij bedrijven, financiële instellingen (zoals banken en verzekeraars), maatschappelijke instellingen (zoals de zorg) en overheden.

Potentiële werkgevers in de advocatuur waar je aan kunt denken zijn grote kantoren als Stibbe, Freshfields, NautaDutilh en Simmons & Simmons. Maar ook regionale kantoren bieden volop kansen, zoals Dorhout, Hoving, Plas Bossinade, Trip en Yspeert.

Arbeidsmarkt

Uit alumni-onderzoek blijkt dat studenten die de masterspecialisatie Ondernemingsrecht hebben afgerond, voor een groot deel werkzaam zijn in de advocatuur. Ook werken veel afgestudeerden bij de overheid, de rechtsbijstand en in het bedrijfsleven. Wat betreft de regio loopt het werkveld uiteen: de kleine meerderheid werkt in de Randstad, maar een groot deel werkt ook in het noorden van het land.

Potentiële beroepen

 • Advocaat
 • Rijkstrainee
 • Bedrijfsjurist
Onderzoek
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Prof. Dr. Mr. Docent Hylda Boschma (Hoogleraar Ondernemingsrecht)
  Email: h.e.boschma rug.nl
  Telefoon: 050 36 37762
 • Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid (Studieadviseurs)
  Email: studieadvies-rechten rug.nl
 • 
						Testimonial van	Alumnus Jeroen Reiziger

  Ik vind het bedenken van de strategie en het voeren van onderhandelingen de leukste onderdelen van mijn baan

  – Alumnus Jeroen Reiziger
  Lees verder

  Ik werk als advocaat bij TRIP Advocaten Notarissen in Groningen in de secties ondernemingsrecht en insolventierecht. Mijn dagelijkse praktijk bestaat in het algemeen uit het adviseren van ondernemers en het adviseren bij insolventiesituaties. Meer in het bijzonder werk ik in de overname (M&A) praktijk en treed ik op als curator in faillissementen, bewindvoerder in surseances en herstructureringsdeskundige in WHOA-procedures.

  Ook ben ik voorzitter van het Dagelijks Bestuur van TRIP. Bij TRIP werken ongeveer 80 advocaten, notarissen en bedrijfsadviseurs en totaal ongeveer 200 mensen.

  Naast juridische kennis zijn strategisch denken, onderhandelen en leidinggeven belangrijke competenties in mijn functie. De advocaten die ook werkzaam zijn als curator zijn meestal wat praktischer en pragmatischer ingesteld. Dat geldt ook voor mij. Ik vind zelf het bedenken van de strategie en het voeren van onderhandelingen de leukste onderdelen van mijn baan, zowel in mijn rol als advocaat als in mijn rol als leidinggevende van mijn kantoor.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Alumnus Jordy Hurenkamp

  Een goede basis in het recht is ontzettend belangrijk

  – Alumnus Jordy Hurenkamp
  Lees verder

  Als rechter bij de rechtbank Midden-Nederland, en voorheen als advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht en aansprakelijkheidsrecht, merk(te) ik dat ik een goede basis in het recht heb gelegd met het volgen van de bachelor Rechtsgeleerdheid en master Nederlands recht (Ondernemingsrecht en Privaatrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  Het niveau ligt bij de Rijksuniversiteit Groningen erg hoog en daar heb ik nu in de praktijk veel profijt van. Zo is het vakkenpakket breder dan bij andere universiteiten, waardoor je gemakkelijker een overkoepelende blik hebt in dossiers. Ook werd ik tijdens de studie getraind in het oplossen van juridische vraagstukken waarin meerdere rechtsgebieden nauw met elkaar verweven zijn.

  Ik heb gekozen voor de specialisaties Ondernemingsrecht en Privaatrecht, omdat de zakelijke en commerciële kant van het recht mij aansprak. Door mijn deelname aan de Togamaster kon ik mijn kennis direct in de praktijk brengen tijdens diverse stages binnen de togaberoepen en kon ik mij alvast oriënteren welke mogelijkheden er zijn binnen het juridische werkveld. Ik adviseer studenten dan ook om binnen het gekozen rechtsgebied van de master veel praktijkervaring op te doen en er zo achter te komen welk beroep het beste bij jou past.

  Mijn werk als advocaat ging verder dan alleen het juridische aspect. Ik dacht strategisch mee met de ondernemer over juridische oplossingen. Dat was uitdagend en bood veel afwisseling in mijn dagelijkse werk. Niet alleen was iedere zaak juridisch gezien anders, maar ook iedere ondernemer en zijn of haar bedrijfsvoering. Daarbij had je de gelegenheid om je in iedere zaak vast te bijten en de juridische vraagstukken uit te diepen. De financiële belangen en de aanwezige middelen zijn vaak groter, waardoor er meer mogelijk is. Die inhoudelijke verdieping biedt veel uitdaging, in combinatie met het meedenken met de ondernemer. Dat maakte het werk erg interessant.

  Na 6,5 jaar heb ik de overstap gemaakt naar de rechterlijke macht. Ik zocht meer afwisseling en maatschappelijke impact in mijn werk. Door mijn studie en mijn ervaring als advocaat binnen het civiele recht, verliep de overgang naar de teams handel en kanton bij de rechtbank vlekkeloos. De rol van rechter is een die mij nog beter past. Je bent veel met mensen in gesprek op zitting en na jarenlang bepleit te hebben welke beslissing de juiste is, mag ik die beslissing nu zelf nemen. Dat doe ik met veel plezier en mede dankzij mijn studies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  Jordy Hurenkamp is rechter bij de rechtbank Midden-Nederland, team Handel, locatie Utrecht.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Student Christiaan Tamse

  De Master Ondernemingsrecht heeft een erg betrokken vakgroep die inhoudelijk goede colleges geeft en altijd openstaat om de student verder te helpen.

  – Student Christiaan Tamse
  Lees verder

  Voordat ik ben begonnen aan de Master Ondernemingsrecht, heb ik de Bachelor Rechtsgeleerdheid gevolgd aan de RUG. In mijn tweede jaar heb ik gekozen voor de afstudeerrichting IT-recht. Ik heb erg getwijfeld tussen rechten en bedrijfskunde toen ik voor mijn studiekeuze stond. Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor rechten. Een goede onderbouwing kan ik hier niet echt voor geven, het was voornamelijk een 'gevoelskwestie'.

  Zoals gezegd twijfelde ik tussen rechten of een bedrijfskundige studie. Mijn interesse heeft namelijk naast het recht, ook altijd in het bedrijfsleven gelegen. Door deze interesse is de master Ondernemingsrecht een logische keuze, omdat ik hierdoor met beide werelden in aanraking kom. Daarnaast heb ik mezelf de vraag gesteld, voor wat voor cliënten wil ik later werken? Voor ondernemingen of juist meer voor natuurlijke personen?

  Door de verscheidene masterclasses die de RUG organiseert ben ik in aanraking gekomen met de praktijk. Door de masterclass Ondernemingsrecht te volgen, krijg je als student de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan zes verschillende kantoren (vijf advocaten kantoren en één bedrijf). Bij elk bezoek moest er een (fictieve) casus worden voorbereid welke besproken werd tijdens deze bijeenkomsten.

  Ik raad deze master aan omdat je als student naar eigen zeggen een goed beeld krijgt van het ondernemingsrecht. Meerdere aspecten komen namelijk naar voren, zoals Corporate Litigation, M&A en bijvoorbeeld het mededingingsrecht.

  Helaas vinden er maar weinig werkcolleges plaats (alleen het vak Mededingingsrecht heeft werkcolleges), waar ik toch heb gemerkt dit te missen. Dit biedt namelijk een goede mogelijkheid om echt met de mede-student, onder begeleiding van een docent, de discussiëren over de materie.

  De master Ondernemingsrecht heeft een erg betrokken vakgroep die inhoudelijk goede colleges geeft en altijd openstaat om de student verder te helpen. Zowel via de mail als een fysiek bezoek om een vraag te stellen is allemaal mogelijk. Zeer plezierig is tevens het feit dat de docenten ook erg vriendelijk zijn en ik persoonlijk heb gemerkt dat ze de student echt verder willen helpen en ook echt meedenken bij vragen.

  Naast mijn studie ben ik actief bij studievereniging Het S.G.O.R. De vereniging houdt zich bezig met het Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht en IE-recht. Dit jaar vervul ik met veel plezier de functie van Voorzitter. Naast mijn bestuursfunctie ben ik ook student-lid van de Opleidingscommissie Rechtsgeleerdheid, hier ben ik met de andere commissieleden verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van de opleiding Ba Rechtsgeleerdheid en Ma Nederlands recht. Tevens ben ik student-lid van de Commissie Onderwijs Innovatie.


  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Docent Hylda Boschma

  Studenten kunnen zelf een bepaald accent leggen en zich nader profileren.

  – Docent Hylda Boschma
  Lees verder

  Als hoogleraar Ondernemingsrecht ben ik nauw betrokken bij het onderwijs. Ik geef hoorcolleges, verzorg het praktische vak 'Seminaar Ondernemingsrecht', neem examens af en begeleid studenten bij het schrijven van hun scriptie.

  Ten tweede is het onderzoek van groot belang. Ik volg nationale en internationale ontwikkelingen op het terrein van het ondernemingsrecht op de voet. Samen met mijn Groningse collega's verricht ik hiernaar onderzoek en publiceer daarover.

  Het goed functioneren van ondernemingen is van groot belang voor het economische en maatschappelijke leven. Niet voor niets wil Nederland ondernemers faciliteren door hen aantrekkelijke en bruikbare ondernemingsvormen te bieden. Tussen dat faciliteren van ondernemers en waarborgen van verschillende deelbelangen (bijv. van aandeelhouders, werknemers, klanten) moet steeds een balans worden gevonden. De vraag hoe de wetgever en rechters hier mee omgaan is erg interessant.

  De Groningse specialisatie Ondernemingsrecht biedt studenten een zeer brede basis doordat ook vakken als Insolventierecht, Arbeidsovereenkomstenrecht en Mededingingsrecht aan bod komen. Ook kunnen studenten, door een bepaalde combinatie van vakken, zelf een bepaald accent leggen en zich nader profileren op bijvoorbeeld het Ondernemingsrecht, het Intellectueel Eigendomsrecht, het Arbeidsrecht, Fiscaal/Economisch of Internationaal/Europees recht.

  Veel van de betrokken docenten hebben praktijkervaring en beschikken over een ruim netwerk. Zelf heb ik ruim 6 jaar gewerkt bij een advocaten- en notarissenkantoor. Onze specialisatie staat zeer goed aangeschreven bij zowel het regionale bedrijfsleven en advocatenkantoren als kantoren in het Westen van het land.
  Als je een carrière ambieert in het bedrijfsleven of vanuit de advocatuur het bedrijfsleven wilt bijstaan met juridisch advies, dan is Ondernemingsrecht een hele goede keuze.

  Sluiten

Studieverenigingen

SGOR Studentengenootschap voor Onderneming en Recht

Het SGOR is een juridische vereniging verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bij het S.G.O.R. wordt studenten de mogelijkheid geboden om buiten de universiteit om actief met hun studie aan de slag te gaan. Het S.G.O.R. begint waar de colleges eindigen. De activiteiten die het S.G.O.R. jaarlijks organiseert zijn er namelijk allemaal op gericht om de leden verdieping te bieden ten aanzien van de stof die op de colleges gedoceerd wordt. Deze verdieping wordt gecreëerd in een ontspannen en vrijblijvende sfeer, waar veel ruimte is voor gezelligheid en vriendschappen. Daarnaast heeft het S.G.O.R. als doel het tot stand brengen, bevorderen en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en de advocatuur.
https://www.sgor.nl/home
Lees meer
Studentprofiel

De specialisatie Ondernemingsrecht trekt vooral studenten aan die later werkzaam willen zijn als advocaat in de zakelijke advies- en procespraktijk, als bedrijfsjurist of als manager van een handelsonderneming, verzekeringsmaatschappij, bank, luchtvaartmaatschappij, merkenbureau, etc.

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.