Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dutch Law Ondernemingsrecht
Header image Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Wil jij een carrière in het Nederlandse of internationale bedrijfsleven? Of vanuit de advocatuur het bedrijfsleven bijstaan met juridisch advies? Dan past Ondernemingsrecht goed bij jou.

Of het nu gaat om geschillen tussen aandeelhouders onderling of met bestuurders, fusies, reorganisaties of het opstellen en/of naleven van contracten, met de specialisatie Ondernemingsrecht word jij de juridische specialist die bedrijven adviseert. Dat kan zowel vanuit de advocatuur als binnen het bedrijfsleven. De specialisatie Ondernemingsrecht geeft jou een zo volledig mogelijk inzicht in het juridisch opereren en functioneren van ondernemingen in de (inter)nationale praktijk.

De in de specialisatie Ondernemingsrecht opgenomen onderdelen Ondernemingsrecht 1 en Ondernemingsrecht 2 bieden jou een breed en verdiept inzicht in het juridisch opereren en functioneren van BV's en (beurs)-NV's in de (inter)nationale praktijk. Voorts geeft het vak Commerciële Contracten c.s. verdiept inzicht in de theorie en praktijk van enkele commerciële contracten die veel voorkomen in de ondernemingsrechtelijke transactie- en procespraktijk. Door de verplichte vakken Insolventierecht, Arbeidsovereenkomstenrecht en Mededingingsrecht verwerf je kennis van en inzicht in deze voor herstructureringen, reorganisaties en overnames belangrijke deelgebieden. Je kunt verder een seminaar Nederlands recht en een vak Recht in Praktijk zelf kiezen. Hierdoor kun je een bepaald accent leggen en je nader profileren op een terrein dat jouw bijzondere interesse heeft.

De master Ondernemingsrecht is een éénjarige master en is één van de zes specialisaties binnen de geaccrediteerde master Nederlands recht.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De Groningse specialisatie Ondernemingsrecht biedt studenten een zeer brede basis doordat ook vakken als Insolventierecht, Commerciële Contracten c.s., Arbeidsovereenkomstenrecht en Mededingingsrecht aan bod komen. Door een bepaalde combinatie van vakken kun je zelf een accent leggen en je nader profileren op bijvoorbeeld het Ondernemingsrecht, het Intellectueel Eigendomsrecht, het Arbeidsrecht, Fiscaal/Economisch of Internationaal/Europees recht.

Programma

De eenjarige master Ondernemingsrecht is 1 van de 6 specialisaties binnen de geaccrediteerde master Nederlands recht. Door de vakken Ondernemingsrecht 1 en 2 krijg je een breed en verdiept inzicht in het juridisch opereren en functioneren van BV's en (beurs-)NV's in de (inter)nationale praktijk. Het vak Commerciële Contracten c.s. geeft verdiept inzicht in de theorie en praktijk van enkele commerciële contracten die veel voorkomen in de ondernemingsrechtelijke transactie- en procespraktijk.

Door het volgen van de verplichte vakken Insolventierecht, Arbeidsovereenkomstenrecht en Mededingingsrecht krijg je bovendien voldoende inzicht in belangrijke deelgebieden voor herstructureringen, reorganisaties en overnames. Je kunt een seminaar Nederlands Recht en een vak Recht in Praktijk zelf kiezen. Hierdoor kun je een bepaald accent leggen en kun je je nader profileren op een terrein dat jouw bijzondere interesse heeft.

Een uitgebreide omschrijving van het volledige programma vind je hier terug: https://www.rug.nl/rechten/onderwijs/ondernemingsrecht-programma-beschrijving.pdf

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Arbeidsovereenkomstenrecht (6 EC)
Ondernemingsrecht 1 (6 EC)
Seminaar Nederlands recht (6 EC)
Commerciële contracten (6 EC)
Insolventierecht (6 EC)
Mededingingsrecht (6 EC)
Masterscriptie (12 EC)
Recht in Praktijk (6 EC)
Ondernemingsrecht 2 (6 EC)

Curriculum

Tijdens blok 1 volg je het vak Ondernemingsrecht 1. Je verwerft een diepgaande kennis van de wijze waarop vennootschappen tot besluitvorming komen en hoe ze worden vertegenwoordigd in transacties met derden. Er is ruime aandacht voor ondernemingsrechtelijke geschillen, zoals bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures. Ten slotte krijg je inzicht in de betekenis van regelgeving en jurisprudentie op EU-niveau voor het nationale ondernemingsrecht en volg je het vak Arbeidsovereenkomstenrecht.

In blok 2 staan de vakken Insolventierecht en Commerciële Contracten c.s. centraal. Het vak Insolventierecht geeft inzicht in de verschillende insolventieprocedures die in de Faillissementswet zijn geregeld: de schuldsanering voor natuurlijke personen, de faillissementsprocedure en de surseance van betaling. Je krijgt een gastcollege over een actueel thema van een docent die werkzaam is in de faillissementspraktijk. In het vak Commerciële Contracten c.s. leer je welke uitgangspunten voorop staan als ondernemers met elkaar contracteren en krijg je inzicht in de theorie en praktijk van enkele commerciële contracten die veel voorkomen in de ondernemingsrechtelijke transactie- en procespraktijk. Je bent vrij in je keuze voor een seminaar Nederlands Recht dat je wilt volgen (blokken 1 en 2). Zo kun je o.a. kiezen voor het Seminaar Ondernemingsrecht, het Seminaar Corporate Litigation of het Seminaar Onderneming en Arbeid.

In blok 3 ligt de focus op het vak Mededingingsrecht. Het mededingingsrecht bevat belangrijke (gedrags)regels voor ondernemingen en overheden. Het doel ervan is het verzekeren van eerlijke concurrentie. In blok 4 is Ondernemingsrecht 2 het belangrijkste vak. Je krijgt inzicht in de werking van een aantal regelingen op het terrein van het vennootschapsrecht, financieel recht en jaarrekeningenrecht die als doel hebben om een evenwicht te creëren tussen de belangen van o.a. aandeelhouders, bestuurders, werknemers en schuldeisers. In de blokken 3 en 4 staat ook het vak Recht in Praktijk op het programma. Je kunt o.a. kiezen voor de Masterclass Ondernemingsrecht, de Masterclass Insolventierecht of de Masterclass Octrooirecht. Tijdens deze Masterclasses doe je op locatie (in de regio en de Randstad) praktische vaardigheden op die belangrijk zijn in de praktijk. De masterspecialisatie sluit af met een scriptie (blokken 3 en 4).

Programma-opties
Honours programma voor masterstudenten (honoursprogramma)

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

Kijk voor meer informatie op onze website voor doorstromen na HBO, of neem contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

De specialisatie Nederlands recht binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid geeft drempelloze toelating tot de master Nederlands recht. Heb je een andere specialisatie in de bachelor gevolgd, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Heb je de bachelor Rechtsgeleerdheid aan een andere Nederlandse universiteit afgerond, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2021-2022€ 1084voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

De masterspecialisatie Ondernemingsrecht geeft niet alleen, samen met de bachelor Rechtsgeleerdheid, toegang tot de togaberoepen in de rechterlijke macht en in de advocatuur (met name de commerciële, zakelijke praktijk), maar is ook een uitstekende voorbereiding op juridische functies bij bedrijven, financiële instellingen zoals banken en verzekeraars, maatschappelijke instellingen in bijvoorbeeld de zorg, en overheden.

Arbeidsmarkt

Uit recent alumni-onderzoek blijkt dat studenten die de masterspecialisatie Ondernemingsrecht hebben afgerond, nu vooral werkzaam zijn in de advocatuur (bijna 45%). Daarnaast wordt ook veel bij de overheid, de rechtsbijstand en in het bedrijfsleven gewerkt. Wat regio betreft wordt er zowel in de Randstad (kleine meerderheid) als in het Noorden gewerkt.

Werkgevers waar je aan moet denken zijn grote kantoren als NautaDutilh en Clifford Chance, maar ook regionale kantoren zoals Hoving. Typerende beroepen zijn Advocaat, Rijkstrainee en Bedrijfsjurist.

Potentiële beroepen

 • Advocaat
 • Rijkstrainee
 • Bedrijfsjurist
Onderzoek
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Masterweekdiverse locatiesMeer informatie

Contact

 • Prof. Dr. Mr. Hylda Boschma (Hoogleraar Ondernemingsrecht)
  Email: h.e.boschma rug.nl
  Telefoon: 050 36 37762
 • Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid (Studieadviseurs)
  Email: studieadvies-rechten rug.nl
 • 
						Testimonial van

  Alumnus Jordy Hurenkamp: inhoudelijke verdieping en strategisch meedenken met de ondernemer

  Lees verder

  In mijn dagelijkse werk als advocaat en bij het volgen van de beroepsopleiding, merk ik dat ik een heel goede basis in het recht heb gelegd met het volgen van de bachelor Rechtsgeleerdheid en master Nederlands recht (Ondernemingsrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  Het niveau ligt bij de Rijksuniversiteit Groningen erg hoog en daar heb ik nu in de praktijk veel profijt van. Zo is het vakkenpakket breder dan bij andere universiteiten, waardoor je gemakkelijker een helikopterview hebt in dossiers. Ook werd ik tijdens de opleiding getraind in het oplossen van juridische vraagstukken waarin meerdere rechtsgebieden nauw met elkaar verweven zijn.

  Ik heb gekozen voor de specialisaties Ondernemingsrecht en Privaatrecht, omdat de zakelijke en commerciële kant van het recht mij aansprak. Door mijn deelname aan de Togamaster kon ik mijn kennis direct in de praktijk brengen tijdens diverse stages binnen de togaberoepen. Ik adviseer studenten dan ook om veel praktijkervaring op te doen en tijdig te beginnen met solliciteren.

  Mijn werk als advocaat in het ondernemingsrecht gaat verder dan alleen het juridische aspect. Ik denk strategisch mee met de ondernemer over juridische oplossingen. Dit is uitdagend en biedt veel afwisseling in mijn dagelijkse werk. Niet alleen is iedere zaak juridisch gezien anders, maar ook iedere ondernemer en zijn of haar business. Dit maakt het werk erg interessant.
  Het voordeel van het ondernemingsrecht vind ik dat je vaker de gelegenheid krijgt om je vast te bijten in juridische vraagstukken en de diepte in te gaan. De financiële belangen en de aanwezige middelen zijn vaak groter, waardoor er meer mogelijk is. Die inhoudelijke verdieping biedt veel uitdaging, in combinatie met het meedenken met de ondernemer.

  Jordy Hurenkamp is advocaat bij Wijn&Stael advocaten te Utrecht


  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Laura Dolstra

  Studente Laura: "De spil tussen het bedrijfsleven en het recht”

  – Laura Dolstra
  Lees verder

  Mijn keuze voor de studie Rechtsgeleerdheid was destijds snel gemaakt, omdat ik van jongs af aan al kennis heb gemaakt met het begrip rechten en ik daarnaast ook een sterk rechtvaardigheidsgevoel heb ontwikkeld. Ik wist het meteen, dit wil ik ook. De Rijksuniversiteit Groningen staat bovendien al jarenlang bekend om de uitstekende opleiding Rechtsgeleerdheid.

  Na het afronden van mijn bachelor had ik behoefte aan meer verdieping, en die komt bij de specialisatie Ondernemingsrecht zeker aan bod. Ik heb naast de specialisatie Ondernemingsrecht overigens ook de specialisatie Privaatrecht afgerond. Ik vond dit een prettige combinatie. Waar je bij Privaatrecht een goede basis krijgt, ga je bij de specialisatie Ondernemingsrecht echt de diepte in. Als je affiniteit met het bedrijfsleven hebt, is de master zeer geschikt. Er komen veel verschillende belangen kijken bij het functioneren van een onderneming, die soms lijnrecht tegenover elkaar staan (denk bijvoorbeeld aan belangen van aandeelhouders of werknemers). Het Ondernemingsrecht is de spil tussen het bedrijfsleven en het recht.

  De Master Ondernemingsrecht in Groningen is uitdagend, maar je krijgt er ontzettend veel voor terug. Je wordt breed opgeleid en krijgt door diverse vakken met de verschillende kanten van een bedrijf te maken.

  Je volgt de master met een kleine groep studenten en de colleges worden op een interactieve manier verzorgd. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de actualiteit. Uitspraken of opmerkelijke zaken die gedurende het vak in het nieuws komen worden dan ook zeker behandeld, wat het vak extra leuk en levendig maakt! Er is genoeg ruimte voor studenten om vragen te stellen en een eigen visie op problematiek te geven. Naar mijn mening een erg prettige manier van college geven omdat je alles beter onthoudt en jouw stem ook gehoord wordt.

  Omdat je de master Ondernemingsrecht met een vrij kleine groep studenten volgt, kom je veel in contact met de docenten. Het zijn stuk voor stuk vakgoeroes met een passie voor het recht. De docenten zijn daarnaast erg betrokken bij de studenten. Ik heb tijdens mijn master samengewerkt met docenten gedurende een onderzoeksstage en tijdens het organiseren van evenementen voor mijn studievereniging. Ik heb dit als zeer prettig ervaren.

  En wat betreft Groningen als studentenstad: Ik had me geen betere stad kunnen wensen om mijn studententijd door te brengen. Ik voelde me er vanaf mijn eerste studiedag meteen thuis. De studenten zijn betrokken en gemakkelijk in de omgang. Je kan naast je studie op talloze manieren betrokken raken bij het studentenleven. Zo is er een breed aanbod aan studie-, studenten- en sportverenigingen en de stad kent genoeg studentenkroegen voor de liefhebbers. Je hoeft je in ieder geval nooit te vervelen.


  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Hylda Boschma

  Docent Hylda Boschma: van belang voor economie en maatschappij

  – Hylda Boschma
  Lees verder

  Als hoogleraar Ondernemingsrecht ben ik nauw betrokken bij het onderwijs. Ik geef hoorcolleges, verzorg het praktische vak 'Seminaar Ondernemingsrecht', neem examens af en begeleid studenten bij het schrijven van hun scriptie.

  Ten tweede is het onderzoek van groot belang. Ik volg nationale en internationale ontwikkelingen op het terrein van het ondernemingsrecht op de voet. Samen met mijn Groningse collega's verricht ik hiernaar onderzoek en publiceer daarover.
  Het goed functioneren van ondernemingen is van groot belang voor het economische en maatschappelijke leven. Niet voor niets wil Nederland ondernemers faciliteren door hen aantrekkelijke en bruikbare ondernemingsvormen te bieden. Tussen dat faciliteren van ondernemers en waarborgen van verschillende deelbelangen (bijv. van aandeelhouders, werknemers, klanten) moet steeds een balans worden gevonden. De vraag hoe de wetgever en rechters hier mee omgaan is erg interessant.
  De Groningse specialisatie Ondernemingsrecht biedt studenten een zeer brede basis doordat ook vakken als Insolventierecht, Arbeidsovereenkomstenrecht en Mededingingsrecht aan bod komen. Ook kunnen studenten, door een bepaalde combinatie van vakken, zelf een bepaald accent leggen en zich nader profileren op bijvoorbeeld het Ondernemingsrecht, het Intellectueel Eigendomsrecht, het Arbeidsrecht, Fiscaal/Economisch of Internationaal/Europees recht.

  Veel van de betrokken docenten hebben praktijkervaring en beschikken over een ruim netwerk. Zelf heb ik ruim 6 jaar gewerkt bij een advocaten- en notarissenkantoor. Onze specialisatie staat zeer goed aangeschreven bij zowel het regionale bedrijfsleven en advocatenkantoren als kantoren in het Westen van het land.
  Als je een carrière ambieert in het bedrijfsleven of vanuit de advocatuur het bedrijfsleven wilt bijstaan met juridisch advies, dan is Ondernemingsrecht een hele goede keuze.

  Sluiten

Studieverenigingen

SGOR Studentengenootschap voor Onderneming en Recht

Het SGOR is een juridische vereniging verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bij het S.G.O.R. wordt studenten de mogelijkheid geboden om buiten de universiteit om actief met hun studie aan de slag te gaan. Het S.G.O.R. begint waar de colleges eindigen. De activiteiten die het S.G.O.R. jaarlijks organiseert zijn er namelijk allemaal op gericht om de leden verdieping te bieden ten aanzien van de stof die op de colleges gedoceerd wordt. Deze verdieping wordt gecreëerd in een ontspannen en vrijblijvende sfeer, waar veel ruimte is voor gezelligheid en vriendschappen. Daarnaast heeft het S.G.O.R. als doel het tot stand brengen, bevorderen en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en de advocatuur.
https://www.sgor.nl/home
Lees meer
Studentprofiel

De specialisatie Ondernemingsrecht trekt vooral studenten aan die later werkzaam willen zijn als advocaat in de zakelijke advies- en procespraktijk, als bedrijfsjurist of als manager van een handelsonderneming, verzekeringsmaatschappij, bank, luchtvaartmaatschappij, merkenbureau, etc.

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.