Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dutch Law Privaatrecht
Header image Privaatrecht

Privaatrecht

De master Privaatrecht geeft jou toegang tot de (internationale) advocatuur, rechterlijke macht, het (internationale) bedrijfsleven én de overheid. Je baankansen zijn uitstekend.

Deze master biedt zowel een verdieping in de privaatrechtelijke vakken (bekend uit de bachelor), als verbreding met nieuwe vakken. Zo kom je tijdens het vak Bijzondere Contracten in aanraking met (praktijk)onderwerpen als de overeenkomst van opdracht, agentuur en de vaststellingsovereenkomst. Het vak Goederenrecht gaat o.a. in op beperkte rechten zoals pand en erfpacht.

Afhankelijk van je profielkeuze verdiep je je in nieuwe vakken als Internationaal Privaatrecht, Ondernemingsrecht of Personen- en Familierecht. Daarnaast is er aandacht voor de internationale (EU-) achtergrond van bepaalde regels. Je kunt dus veel verschillende kanten op binnen deze opleiding.

Niet alleen je kennis en je begrip van het materiële privaatrecht worden groter in deze master. Het gaat ook om de vraag 'hoe bewijs ik mijn gelijk (bewijsrecht) en hoe haal ik mijn recht (beslagrecht)'. Want ook wie niet zelf procedeert, moet weten 'hoe de hazen lopen'.

Na het afronden van deze master weet je te werken met regels en belangenafwegingen in een dynamisch rechtsgebied dat nauw aansluit bij maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En daar heb je veel aan, ongeacht welke (juridische) kant je later opgaat!

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De master Privaatrecht is een bewust breed opgezette master die inspeelt op de vraag vanuit de praktijk naar breed opgeleide juristen die flexibel kunnen worden ingezet. Met deze master vergroot je dan ook je kansen op de arbeidsmarkt. Daar waar specifieke masters toegang bieden tot specifieke functies, staat er met deze master een breed scala aan mogelijkheden voor de deur. Een uitstekende basis dus om in de praktijk te onderzoeken welke verdere sub specialismen jou het meeste aanspreken.

Door de inzet van (gast)docenten uit zowel wetenschap als praktijk en zowel uit de Randstad als uit de regio, maak je tijdens de master op verschillende manieren kennis met de praktijk.

Programma

De master Privaatrecht is een éénjarige master en is één van de zes specialisaties binnen de geaccrediteerde master Nederlands recht. Naast een aantal verplichte vakken kun je zelf, door middel van een aantal keuzevakken in blok 1 en 3, een accent leggen op een van de volgende drie profielen: Commerciële procespraktijk, Vastgoed of Personen- en familierecht.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Bijzondere Overeenkomsten (6 EC)
Jeugdrecht (6 EC, facultatief)
Omgevingsrecht (6 EC, facultatief)
Ondernemingsrecht 1 (6 EC, facultatief)
Seminaar Nederlands Recht (6 EC)
Goederenrecht C.S. (6 EC)
Internationaal Privaatrecht (6 EC)
Learning Communities (facultatief)
Huurrecht (6 EC, facultatief)
Personen- en Familierecht (6 EC, facultatief)
Personenschade: Theorie & Praktijk (6 EC, facultatief)
Masterscriptie (12 EC)
Recht in Praktijk
Civiele Rechtspleging (6 EC)

Studielast

Gemiddeld 40 uur college en zelfstudie per week

Het aantal lesuren + zelfstudie komt uit op 40 uur per week. Het aantal lesuren is variabel en zal gemiddeld op ongeveer 8 uur per week uitkomen.

Curriculum

De master Privaatrecht is een éénjarige master en is één van de zes specialisaties binnen de geaccrediteerde master Nederlands recht. Je hebt de keuze uit drie profielen: Commerciële procespraktijk, Vastgoed of Personen- en familierecht.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

Kijk voor meer informatie op onze website voor doorstromen na HBO, of neem contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

De specialisatie Nederlands recht binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid geeft drempelloze toelating tot de master Nederlands recht. Heb je een andere specialisatie in de bachelor gevolgd, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Heb je de bachelor Rechtsgeleerdheid aan een andere Nederlandse universiteit afgerond, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2021-2022€ 1084voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Binnen de master Nederlands recht is Privaatrecht de grootste specialisatie. Omdat deze specialisatie breed georiënteerd is, zien we ook veel variatie in het type functie en werkgever. Studenten die deze richting hebben afgerond, werken nu voornamelijk in de advocatuur, bij de overheid of in het bedrijfsleven. Een kleine meerderheid van de alumni werkt in het Noorden en zo'n 40% in de Randstad.

Grote werkgevers waar je aan moet denken zijn NautaDutilh, AKD en Loyens & Loeff. Maar ook bij kleine, regionale, kantoren wordt werk gevonden. Typerende beroepen zijn Advocaat, Insolventieadviseur en Juridisch medewerker. Maar ook Incasso specialist en Bedrijfsjurist komen in het overzicht voor. 

Potentiële beroepen

 • Advocaat
 • Insolventieadviseur
 • Juridisch medewerker
 • Bedrijfsjurist
Onderzoek
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Masterweekdiverse locatiesMeer informatie

Contact

 • 
						Testimonial van

  Alumnus Alain Ancery: “Nieuwe perspectieven op alledaagse onderwerpen”

  Lees verder

  In 2002 ben ik begonnen met mijn studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Al in het eerste semester wist ik dat ik de juiste keuze had gemaakt. Ik werd gegrepen door alle maatschappelijke vraagstukken die in de afzonderlijke vakken aan de orde kwamen. De studie bood mij nieuwe perspectieven op eigenlijk alledaagse onderwerpen.

  Hoewel ik zonder meer alle vakken interessant vond, werd ik het meest vrolijk van de privaatrechtelijke vakken. Daarin zit naar mijn mening de meeste uitdaging. De toepassing van open normen in het privaatrecht dwingt je om analytisch en creatief na te denken en jezelf steeds weer de vraag te stellen of de door jou gevonden uitkomst ook echt het meest recht doet aan het voorliggende probleem.


  Vanwege mijn voorliefde voor het privaatrecht ben ik uiteindelijk ook in die richting afgestudeerd. Daarnaast vind ik het doen van juridisch onderzoek heel boeiend. Om die reden heb ik ook de Onderzoeksmaster Functionaliteit van het recht (nu: Rechtswetenschappelijk onderzoek) gevolgd.


  Na mijn studie ben ik bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht van de Rijksuniversiteit Groningen in dienst getreden. Ik heb daar in ruim vier jaar veel privaatrechtelijk onderwijs mogen geven en een proefschrift geschreven over de Ambtshalve toepassing van EU-recht. In die baan heb ik niet alleen mijzelf goed leren kennen, maar bovenal het privaatrecht. Pas als je er onderwijs in moet gaan geven, ga je het echt goed overzien. Een prachtbaan vond ik het!

  Na mijn promotie ben ik als beleidsmedewerker Veiligheid en Justitie in dienst getreden bij de Tweede Kamerfractie van de VVD. Ik hield mij daar bezig met de voorbereiding van behandelingen van wetsvoorstellen, stelde samen met Kamerleden moties, amendementen en beleidsnotities op en voer mee op de deining van de politieke realiteit. Een bijzonder leerzame tijd waarin ik het wetgevingsproces echt goed ben gaan begrijpen.

  Van de VVD ben ik uiteindelijk overgestapt naar de Hoge Raad der Nederlanden en uiteindelijk heb ik ook nog zo’n twee jaar voor de Raadkamer mogen werken, waar ik concept-arresten opstelde. Werkelijk alle privaatrechtelijke onderwerpen kwamen voorbij, van familierecht tot grote kartelzaken. De belangrijkste les van die baan vond ik dat je je in elk onderwerp kan inwerken. Het belangrijkste is dat je over de juiste vaardigheden beschikt. Dat je weet hoe je een wet moet lezen, hoe je een logische redenering opzet en hoe verschillende rechtsgebieden en argumenten zich tot elkaar verhouden.


  Recentelijk ben ik na vijfeneenhalf jaar bij de Hoge Raad in dienst getreden als Legal Counsel Financial Markets bij ING N.V. Iets heel anders, maar wel iets dat aansluit bij mijn wens om nog eens in het bedrijfsleven en in de private sector te werken. Het is heel bijzonder om eens een keer in een omgeving te werken waar het juridische niet het primaire proces is, maar waar het juridische vooral geacht wordt de business te faciliteren.

  Wat ik de mooiste baan vond is lastig te zeggen. Elke baan had wel iets. Maar zeker is wel dat ik elke dag nog de vruchten pluk van al datgene wat ik tijdens mijn studie heb geleerd. Het echte recht leer je vooral tijdens je werkzame leven. Maar alle vaardigheden om dat goed en rechtvaardig toe te passen, die doe je op tijdens je studie!


  Sluiten

Studieverenigingen

Civielrechterlijke Vereniging Gerhardus Diephuis

Civielrechtelijke vereniging Diephuis is een studievereniging in Groningen die zich in de eerste plaats richt op privaatrecht-studenten, maar haar deuren open heeft staan voor iedere rechten student.
Voor de student die zich oriënteert op het privaatrecht worden gedurende het gehele collegejaar verscheidene activiteiten georganiseerd. Ieder jaar zet een groep enthousiaste actieve leden zich ervoor in om deze tot een groot succes te maken.
https://www.diephuis.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Sta jij midden in de maatschappij? Dan ben jij bij deze master op de juiste plek. Niet alleen studenten die zich als partijdig jurist het prettigst voelen, maar ook studenten die op termijn een carrière bij de rechterlijke macht ambiëren, zullen zich in deze specialisatie bijzonder thuis voelen. De opleiding biedt een groot scala aan beroepsmogelijkheden:

Zowel de kleine, als de middelgrote als de grote (internationale) advocatuur, juridische afdelingen van (internationale) commerciële bedrijven, verzekeraars (waar onder rechtsbijstandsverzekeraars), banken, ziekenhuizen en de overheid (gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid en toezichthouders).

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.