Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dutch Law Privaatrecht
Header image Privaatrecht

Privaatrecht

Met de master Privaatrecht heb je uitstekende kansen op een goede en bij jou passende baan. Deze master biedt toegang tot onder andere de advocatuur, de rechterlijke macht, het (internationale) bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap.

De master Privaatrecht is opgebouwd uit vier hoofdvakken, waarin je de kennis uit de bachelor verder verdiept en uitbouwt. Dat zijn Bijzondere Overeenkomsten, Goederenrecht c.s, Internationaal Privaatrecht en Civiele Rechtspleging. Naast deze hoofdvakken heb je de mogelijkheid je eigen accenten aan te brengen met een aantal keuzevakken. Daarbij valt bijvoorbeeld te kiezen uit Ondernemingsrecht, Personenschade en Huurrecht. Bij alle vakken wordt, voor zover dat aan de orde is, aandacht besteed aan de Europeesrechtelijke of internationale context van de regelgeving.

Bij het seminaar van je keuze ga je met een kleine groep medestudenten nog verder de diepte van een privaatrechtelijk onderwerp in. De praktijk komt letterlijk dichtbij in het onderdeel van het programma Recht in Praktijk: ook daar heb je volop keuzeruimte. Je sluit de wetenschappelijke opleiding af met het schrijven van een scriptie over een onderwerp dat jouw interesse heeft.

Na het afronden van deze master weet je te werken met regels en belangenafwegingen in een dynamisch rechtsgebied dat nauw aansluit bij maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Daar heb je veel aan, ongeacht welke (juridische) kant je later opgaat!

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

Tien redenen om voor de master Privaatrecht in Groningen te kiezen:

1. Naast de verdieping in de privaatrechtelijke basis kun je zelf enkele accenten aanbrengen door middel van de keuzevakken. Bij de vier hoofdvakken (Bijzondere Overeenkomsten, Goederenrecht c.s., Internationaal Privaatrecht en Civiele Rechtspleging) ga je dieper in op de pijlers van het privaatrecht. Daarnaast heb je de mogelijkheid enkele specifieke vakken, die je bijzondere belangstelling hebben, te kiezen. Voorbeelden zijn: Ondernemingsrecht, Personenschade en Huurrecht.

2. Met het seminaar verbeter je je praktische en academische vaardigheden zoals spreken (presenteren en pleiten) en schrijven. Er is een breed scala aan seminaars waaruit je kunt kiezen: ook hier kun je je persoonlijke voorkeuren weer laten spreken. De seminaars worden in kleine groepen (maximaal twintig studenten) georganiseerd. Bij alle seminaars staan vaardigheden centraal. Je kunt hier oefenen in onder andere presenteren en schrijven.

3. Het onderdeel Recht in Praktijk doet precies wat zijn naam zegt: je gaat tijdens je opleiding je kennis en vaardigheden alvast in praktijk brengen. Ook Recht in Praktijk is een onderdeel met legio keuzemogelijkheden. Masterclasses, stages en pleitwedstrijden vormen hier voorbeelden van.

4. In deze masteropleiding is het onderwijs kleinschalig, inspirerend en uitdagend. Dat geldt voor alle onderdelen: of het nu de seminaars zijn, de scriptie of de 'gewone' vakken. De groepen zijn klein, de docenten zijn inspirerend en de aangeboden stof is uitdagend.

5. In het onderwijs is ruim aandacht voor wetenschappelijke vraagstukken: je werkt 'aan de grenzen van het weten'. Docenten doceren niet alleen – ze doen ook wetenschappelijk onderzoek. Met grote regelmaat lopen zij tegen onopgeloste problemen aan, waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Deze voortdurende ontwikkelingen in het privaatrecht nemen zij mee naar de collegezaal en bespreken zij met studenten.

6. Het onderwijs wordt verzorgd door bevlogen docenten met een goede staat van dienst in het onderwijs, de wetenschap én de praktijk. Het privaatrecht wordt niet in studeerkamers gevormd, maar in de praktijk van het dagelijks leven. Onze docenten kennen die praktijk. Sommigen zijn naast hun werk als docent werkzaam (of werkzaam geweest) als advocaat, als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger, als arbiter etc. Die kennis uit de praktijk brengen zij ook graag op de studenten over. Dat geldt ook voor de vele gastdocenten uit de praktijk en uit het gehele land.

7. Het is heel goed mogelijk tijdens je masteropleiding een stage te lopen, ook elders in Nederland. Veel van onze studenten kiezen ervoor tijdens hun master Privaatrecht een stage (van meestal twee maanden) bij bijvoorbeeld een advocatenkantoor te gaan lopen. Dat valt prima in te plannen in je studie. Ook wanneer je die stage niet in Groningen, maar in een ander deel van het land wilt doen, is dat heel goed mogelijk.

8. De Groningse master Privaatrecht staat in de praktijk zeer goed aangeschreven. Advocatenkantoren, de rechterlijke macht, overheidsinstanties: waar je de vraag ook neerlegt, ze zullen zeggen dat juristen die in het privaatrecht in Groningen zijn opgeleid voorzien zijn van een goede, stevige basis die in welke functie dan ook nader kan worden uitgebouwd.

9. Met de Groningse master Privaatrecht op zak heb je een uitstekend perspectief op de arbeidsmarkt. Onze studenten komen terecht op legio verschillende plekken: van bedrijfsleven tot advocatuur, van overheid tot wetenschap. Er is veel vraag naar goede, breed opgeleide juristen in het privaatrecht – en laten wij die nu opleiden!

10. Het is in Groningen! Hier hebben we maar één ding aan toe te voegen: er gaat niets boven Groningen!

Programma

De master Privaatrecht is een éénjarige master en is één van de zes specialisaties binnen de geaccrediteerde master Nederlands recht. Naast een aantal verplichte vakken kun je zelf, door middel van een aantal keuzevakken in blok 1 en 3, je eigen accenten aanbrengen. Ook je keuze voor een van de seminaars, het onderdeel Recht in Praktijk en je scriptieonderwerp zorgt voor een eigen, persoonlijke invulling van je master.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Bijzondere Overeenkomsten (6 EC)
Jeugdrecht (6 EC, facultatief)
Omgevingsrecht (6 EC, facultatief)
Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV Recht) (6 EC, facultatief)
Seminaar Nederlands Recht (6 EC)
Goederenrecht C.S. (6 EC)
Internationaal Privaatrecht (6 EC)
Learning Communities (facultatief)
Huurrecht (6 EC, facultatief)
Personen- en Familierecht (6 EC, facultatief)
Personenschade: Theorie & Praktijk (6 EC, facultatief)
Masterscriptie (12 EC)
Recht in Praktijk (6 EC)
Civiele Rechtspleging (6 EC)

Studielast

Gemiddeld 40 uur college en zelfstudie per week

Het aantal college-uren plus de uren zelfstudie komt uit op 40 uur per week. Het aantal college-uren is variabel en zal gemiddeld op ongeveer 8 uur per week uitkomen. Bij de meeste (hoofd)vakken worden de hoorcolleges opgenomen en (beperkt) ter beschikking gesteld. Voor de seminaars is (fysieke) aanwezigheid verplicht

Curriculum

De master Privaatrecht is een éénjarige master en is één van de zes specialisaties binnen de geaccrediteerde master Nederlands recht. Je hebt de keuze uit drie profielen: Commerciële procespraktijk, Vastgoed of Personen- en familierecht.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is niet voorzien
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

Kijk voor meer informatie op onze website voor doorstromen na HBO, of neem contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

De specialisatie Nederlands recht binnen de bachelor Rechtsgeleerdheid geeft drempelloze toelating tot de master Nederlands recht. Heb je een andere specialisatie in de bachelor gevolgd, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Heb je de bachelor Rechtsgeleerdheid aan een andere Nederlandse universiteit afgerond, neem dan eerst contact op met een van onze studieadviseurs: studieadvies-rechten rug.nl

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 september 202301 september 2023
01 februari 202401 februari 2024
01 september 202401 september 2024
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2022-2023€ 2209voltijd
EU/EER2023-2024€ 2314voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Omdat de master Privaatrecht een brede opleiding is, komen afgestudeerden op veel verschillende plekken terecht. Deze opleiding biedt toegang tot de advocatuur, mits je het zogenaamd 'civiel effect' (in de bachelor) hebt behaald. Hetzelfde geldt voor de rechterlijke macht, zij het dat de Rechtspraak vereist dat je ook twee jaar relevante werkervaring (buiten de rechterlijke macht) hebt.

Studenten die de master Privaatrecht in Groningen hebben afgerond, werken nu niet alleen in de advocatuur, maar ook bij de overheid of in het bedrijfsleven. Op hun visitekaartje kan staan ‘advocaat’, maar ook ‘bedrijfsjurist’, ‘bedrijfsadviseur’, ‘juridische medewerker’ etc. Een kleine meerderheid van de alumni werkt in het Noorden en zo'n 40% in de Randstad. De grote advocatenkantoren aan de Zuidas, de iets minder grote en de kleinere kantoren in zowel het noorden, het oosten als het zuiden van het land zijn belangrijke werkgevers voor onze afgestudeerden. Dat geldt ook voor diverse overheidsinstanties, zowel op nationaal als decentraal niveau.

Het masterdiploma geeft ook toegang tot het doctoraat: je kunt door het schrijven en succesvol verdedigen van een proefschrift tot doctor in de rechtsgeleerdheid promoveren.

Potentiële beroepen

 • Advocaat
 • Insolventieadviseur
 • Juridisch medewerker
 • Bedrijfsjurist
Onderzoek

Naast het verzorgen van het privaatrechtelijk onderwijs, doen onze medewerkers ook wetenschappelijk onderzoek op tal van maatschappelijk relevante gebieden. Voorbeelden uit de afgelopen jaren zijn:

 • Advies aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het begroten van immateriële schadevergoeding (smartengeld) voor slachtoffers van aardbevingen in Groningen;
 • Onderzoek naar de effectiviteit van sancties in het consumentenrecht;
 • Onderzoek naar de positie van concurrente schuldeisers in faillissement.
Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Master's Weekdiverse locatiesMeer informatie

Contact

 • 
						Testimonial van

  Alumnus Alain Ancery: “Nieuwe perspectieven op alledaagse onderwerpen”

  Lees verder

  In 2002 ben ik begonnen met mijn studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Al in het eerste semester wist ik dat ik de juiste keuze had gemaakt. Ik werd gegrepen door alle maatschappelijke vraagstukken die in de afzonderlijke vakken aan de orde kwamen. De studie bood mij nieuwe perspectieven op eigenlijk alledaagse onderwerpen.

  Hoewel ik zonder meer alle vakken interessant vond, werd ik het meest vrolijk van de privaatrechtelijke vakken. Daarin zit naar mijn mening de meeste uitdaging. De toepassing van open normen in het privaatrecht dwingt je om analytisch en creatief na te denken en jezelf steeds weer de vraag te stellen of de door jou gevonden uitkomst ook echt het meest recht doet aan het voorliggende probleem.


  Vanwege mijn voorliefde voor het privaatrecht ben ik uiteindelijk ook in die richting afgestudeerd. Daarnaast vind ik het doen van juridisch onderzoek heel boeiend. Om die reden heb ik ook de Onderzoeksmaster Functionaliteit van het recht (nu: Rechtswetenschappelijk onderzoek) gevolgd.


  Na mijn studie ben ik bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht van de Rijksuniversiteit Groningen in dienst getreden. Ik heb daar in ruim vier jaar veel privaatrechtelijk onderwijs mogen geven en een proefschrift geschreven over de Ambtshalve toepassing van EU-recht. In die baan heb ik niet alleen mijzelf goed leren kennen, maar bovenal het privaatrecht. Pas als je er onderwijs in moet gaan geven, ga je het echt goed overzien. Een prachtbaan vond ik het!

  Na mijn promotie ben ik als beleidsmedewerker Veiligheid en Justitie in dienst getreden bij de Tweede Kamerfractie van de VVD. Ik hield mij daar bezig met de voorbereiding van behandelingen van wetsvoorstellen, stelde samen met Kamerleden moties, amendementen en beleidsnotities op en voer mee op de deining van de politieke realiteit. Een bijzonder leerzame tijd waarin ik het wetgevingsproces echt goed ben gaan begrijpen.

  Van de VVD ben ik uiteindelijk overgestapt naar de Hoge Raad der Nederlanden en uiteindelijk heb ik ook nog zo’n twee jaar voor de Raadkamer mogen werken, waar ik concept-arresten opstelde. Werkelijk alle privaatrechtelijke onderwerpen kwamen voorbij, van familierecht tot grote kartelzaken. De belangrijkste les van die baan vond ik dat je je in elk onderwerp kan inwerken. Het belangrijkste is dat je over de juiste vaardigheden beschikt. Dat je weet hoe je een wet moet lezen, hoe je een logische redenering opzet en hoe verschillende rechtsgebieden en argumenten zich tot elkaar verhouden.


  Recentelijk ben ik na vijfeneenhalf jaar bij de Hoge Raad in dienst getreden als Legal Counsel Financial Markets bij ING N.V. Iets heel anders, maar wel iets dat aansluit bij mijn wens om nog eens in het bedrijfsleven en in de private sector te werken. Het is heel bijzonder om eens een keer in een omgeving te werken waar het juridische niet het primaire proces is, maar waar het juridische vooral geacht wordt de business te faciliteren.

  Wat ik de mooiste baan vond is lastig te zeggen. Elke baan had wel iets. Maar zeker is wel dat ik elke dag nog de vruchten pluk van al datgene wat ik tijdens mijn studie heb geleerd. Het echte recht leer je vooral tijdens je werkzame leven. Maar alle vaardigheden om dat goed en rechtvaardig toe te passen, die doe je op tijdens je studie!


  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Arvin Kolder

  Docent Arvin Kolder is zowel advocaat áls hoogleraar personenschade

  – Arvin Kolder
  Lees verder

  Als advocaat staat Arvin Kolder cliënten bij in de rechtszaal in zaken over personenschade. Eens per week ruilt hij zijn advocatentoga echter voor die van hoogleraar, om als bijzonder hoogleraar Personenschade met rechtenstudenten van de RUG de boeken in te duiken. Zelf houdt Kolder van zijn dubbelrol: 'Ik zie mezelf dit nog jaren zo doen.' Hoe is het om die rol te vervullen? En hoe kan zijn wetenschappelijke onderzoek in de praktijk helpen?

  Strak in een blauw maatpak en met een flinke bos krullen banjert Arvin Kolder door het kantoor van Kolder Vorsselman Advocaten in Groningen-Zuid. Het pand valt nauwelijks op aan de buitenkant, maar het advocatenkantoor op de eerste verdieping is modern en oogt industrieel. Er hangt een grote foto van een fabriekshal. Kolder: ‘Het kan zijn dat iemand zo nog even wat komt opmeten. We zijn bezig met de oprichting van een opleidingsinstelling naast ons advocatenwerk, waarmee we cursussen voor advocaten en andere letselschadeprofessionals gaan geven. Ook voor studenten bieden we gratis cursussen aan, zodat ze kennis kunnen maken met het vak.’

  Enige in Nederland
  Aan ambitie geen gebrek bij Kolder. Bij zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar in januari 2020 was hij de eerste hoogleraar personenschade (letsel- of overlijdensschade door toedoen van een ander) in Nederland. Nog steeds is hij de enige. De RUG stelde de leerstoel in op initiatief van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), die hiermee wil bijdragen aan een verbetering van de afhandeling van personenschade. Kolder bleek de meeste geschikte kandidaat.

  Voetballer
  De weg naar het hoogleraarschap en de advocatuur lag voor Kolder niet meteen voor de hand. In zijn jongere jaren was Kolder een veelbelovende voetballer, net als zijn broer Marnix, die later prof werd: ‘Beiden studeerden en voetbalden we, elke dag weer. Op den duur moet je een keuze maken. We speelden wel eens uit tegen Sparta, waarna we diep in de nacht uit Rotterdam terugkwamen en ik ‘s ochtends alweer in de collegebanken moest zitten. Dat was niet meer te doen op een gegeven moment.’ Kolder koos voor zijn studie rechten: ‘Daar haalde ik de meeste voldoening uit. En als ik kijk waar ik nu sta, ben ik blij dat ik die keuze heb gemaakt.’ In drie jaar en tien maanden tijd haalde Kolder niet alleen zijn bachelor, maar ook cum laude een master Nederlands Recht. Kolder: ‘De studie heb ik er naast het voetballen in feite doorheen gejaagd. Ik heb ook nooit op kamers gewoond. Heel saai eigenlijk.’ Hij liep als student stage bij Yspeert Advocaten en Houthoff in Amsterdam en ontdekte al gauw dat hij advocaat wilde worden.

  Struikelen over stoeptegels
  Personenschade vond hij toen al buitengewoon interessant. Tijdens zijn studie volgde hij er in de master een keuzevak over, dat hij nu zelf coördineert, maar toen gegeven werd door (nu honorair hoogleraar) Fokko Oldenhuis: ‘Zijn colleges grepen me. Letselschade gaat echt over mensen en alledaagse gebeurtenissen. Struikelen over een stoeptegel, aangereden worden op een zebrapad… de gevolgen daarvan kunnen heel ingrijpend zijn. Je toekomst kan er volledig door veranderen. Dan is het mooi als je toch iets voor die mensen kan betekenen.’

  Promoveren
  Hij schreef zijn scriptie over werkgeversaansprakelijkheid. Dit wakkerde nóg iets aan: ‘Ik vond onderzoek doen ook heel boeiend.’ Kolder besloot zowel advocaat als promovendus te worden. Bij een in personenschade gespecialiseerd advocatenkantoor in Emmen kreeg hij de ruimte en kon hij vier dagen als advocaat werken, zodat hij ook tijd had voor zijn promotieonderzoek, dat werd begeleid door Mark Wissink en Fokko Oldenhuis. Kolder: ‘Ze vonden het op het advocatenkantoor waardevol om ook iemand met een sterk academische blik rond te hebben lopen.’

  Wisselwerking
  Nu is Kolder vier dagen advocaat en één dag hoogleraar. Hij begeleidt scripties, geeft hoorcolleges, organiseert congressen en meer. Volgens Kolder biedt zijn dubbelrol voordelen: ‘Wereldschokkende veranderingen brengt het hoogleraarschap niet met zich mee. In mijn rol als advocaat noem ik mijn hoogleraarschap ook liever niet. Of de titel helpt om adviezen wat meer gezag te geven? Mensen kijken er misschien toch anders naar. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om de inhoud.’ Bovendien helpt Kolders academische rol hem om afstand te nemen van de praktijk en met andere academici dieper op zaken in te gaan: ‘Dat geeft mij bagage voor mijn werk als advocaat.’ En zijn werk als advocaat heeft weer voordelen voor zijn werk als hoogleraar. Kolder: ‘Ik weet daardoor wat er in de praktijk speelt en waar bijvoorbeeld behoefte is aan meer onderzoek.’

  Whiplash
  Zo is hij in zijn onderzoek nu veel bezig met letsel door whiplash, een van de meest voorkomende vormen van personenschade. Dit letsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een aanrijding van achteren in het verkeer. Letsel is medisch moeilijk aan te tonen, maar de klachten (o.a. hoofdpijn en concentratieproblemen) kunnen voor slachtoffers hevig en langdurig zijn. Kolder: ‘Mensen kunnen daardoor arbeidsongeschikt raken, zonder aantoonbaar letsel.’ Juridisch levert dat lastige situaties op; zijn de klachten wel aannemelijk? Komen ze wel door het ongeval? Kolder onderzoekt hoe juristen hier het beste mee om kunnen gaan. Hij ontwikkelde een stappenplan om whiplashzaken juridisch te kunnen beoordelen.

  Rode draad als bewijs
  Kolder: ‘Dat een arts niets kan vinden betekent niet automatisch dat er juridisch niks aan de hand is. Zolang het klachtenpatroon na een ongeval consistent is - je bent bijvoorbeeld bij allerlei artsen geweest met nekklachten - dan kun je er onder omstandigheden van uitgaan dat dit verhaal plausibel is. Die rode draad met klachten kan dan als bewijs worden aangevoerd.’ Ook over de eis dat deze klachten vervolgens nog aan het ongeval te relateren moeten zijn, publiceerde Kolder: ‘Je ziet dat daar wel wat mee wordt gedaan in de rechtspraak over whiplashzaken. Ik hoop daarmee te hebben geholpen bij het beter afhandelen van dat soort toch vaak lastige zaken.’

  Gouden greep
  Zoals hij er nu tegenaan kijkt, blijft hij tot aan zijn pensioen graag onderwijs geven, onderzoek doen én mensen bijstaan in de rechtszaal. Kolder: ‘De combinatie van wetenschap en praktijk is echt een gouden greep voor mij geweest. Beide vakgebieden versterken elkaar, en ik vind het allemaal ook ontzettend leuk. De komende jaren wil ik hier zeker mee doorgaan, zodat ik in die beide werelden mijn steentje hopelijk kan blijven bijdragen.’

  Tekst: Thomas Vos, afd. Communicatie RUG

  Sluiten

Studieverenigingen

Civielrechterlijke Vereniging Gerhardus Diephuis

Civielrechtelijke vereniging Diephuis is een studievereniging in Groningen die zich in de eerste plaats richt op privaatrecht-studenten, maar haar deuren open heeft staan voor iedere rechten student.
Voor de student die zich oriënteert op het privaatrecht worden gedurende het gehele collegejaar verscheidene activiteiten georganiseerd. Ieder jaar zet een groep enthousiaste actieve leden zich ervoor in om deze tot een groot succes te maken.
https://www.diephuis.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Sta jij midden in de maatschappij? Dan ben jij bij deze master op de juiste plek. Niet alleen studenten die zich als partijdig jurist het prettigst voelen, maar ook studenten die op termijn een carrière bij de rechterlijke macht ambiëren, zullen zich in deze specialisatie bijzonder thuis voelen. De opleiding biedt een groot scala aan beroepsmogelijkheden:

Zowel de kleine, als de middelgrote als de grote (internationale) advocatuur, juridische afdelingen van (internationale) commerciële bedrijven, verzekeraars (waar onder rechtsbijstandsverzekeraars), banken, ziekenhuizen en de overheid (gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid en toezichthouders).

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.