Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Dutch Law Togamaster (duaal)
Header image Togamaster

Togamaster

Weet je vrijwel zeker dat je wilt gaan werken bij een gerecht, advocatenkantoor of het Openbaar Ministerie? Tijdens de Togamaster kun je hier praktijkervaring opdoen terwijl je nog studeert.

Tijdens de Togamaster kun je praktijkervaring opdoen terwijl je nog studeert. Door de combinatie van studeren en stagelopen leer je de spanning tussen theorie en praktijk kennen. Weet je vrijwel zeker dat je wilt gaan werken bij een advocatenkantoor, het Openbaar Ministerie of in de rechtspraak? Dan is de Togamaster wat voor jou.

De Togamaster duurt anderhalf jaar en is een duale masteropleiding. Dat betekent dat je onderwijs in de master Nederlands recht (met de specialisatie arbeidsrecht, ondernemingsrecht, privaatrecht, staats- en bestuursrecht of strafrecht) combineert met een stage van vijf maanden bij een rechtbank, een gerechtshof, een advocatenkantoor of het Openbaar Ministerie.

Tijdens de opleiding maak je door middel van korte stages kennis met rechtspraak, advocatuur en openbaar ministerie. Daarna word je bij een stage-aanbieder geplaatst voor je langere stage op basis van een driepartijenovereenkomst, gesloten door de Rijksuniversiteit Groningen, de student en de stage-aanbieder. De stages helpen je bij je latere beroepskeuze. Door de combinatie van studeren en stagelopen leer je de spanning tussen theorie en praktijk kennen.

Dankzij de stages kun je je communicatieve en juridische vaardigheden tegelijkertijd in de praktijk ontwikkelen. Je wordt hierbij ondersteund door het onderdeel Seminaar Togamaster (Rechtspleging). Bij dat onderdeel oefen je met een kleine geselecteerde groep medestudenten schriftelijke en mondelinge vaardigheden en word je onder meer uitgedaagd na te denken over ethiek en beroepshouding in de togaberoepen.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
18 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De Togamaster is een duale opleiding. Het volgen van onderwijs wordt afgewisseld met beroepsuitoefening. De universiteit werkt daartoe samen met een groot aantal organisaties (Rechtspraak, Openbaar Ministerie en Advocatuur).

Programma

Wanneer je de Togamaster volgt, volg je vijf van de verplichte hoofdvakken van één van de afstudeerrichtingen van de master Nederlands recht (Privaatrecht, Staats- en Bestuursrecht, Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht óf Strafrecht). Naast deze vakken bestaat de Togamaster voor een groot deel uit werken in de praktijk: je volgt drie korte kennismakingsstages en een langere werkstage. In blok 2 begin je met de kennismakingsstage die in totaal zes weken duurt.

Binnen deze zes weken loop je bij elk van de drie deelnemende organisaties/togavelden een stage van 8 dagen. In blok 3 en 4 (semester 2) loop je een werkstage van 5 maanden. Omdat studenten die de Togamaster volgen niet allemaal dezelfde verplichte hoofdvakken volgen, en stage lopen op verschillende plekken, is een gemeenschappelijk Seminaar ingesteld: het Seminaar Togamaster (Rechtspleging).

In het seminaar worden schriftelijke en mondelinge vaardigheden geoefend, die vereist zijn binnen de togaberoepen. Ook wordt aandacht besteed aan beroepshouding en attitude in de togaberoepen. Na afronding van dit seminaar ben je in staat om verschillende soorten schriftelijke stukken op te stellen, een presentatie te geven, te reflecteren op het onderwerp ethiek in de togaberoepen en heb je kennis van en inzicht in de verschillen in bewijsrecht in de drie rechtsgebieden privaat-, straf- en bestuursrecht. Het seminaar heeft een totale omvang van 6 ECTS en is als volgt over de semesters verdeeld: Deel 1: jaar 1 - 1e semester: schrijfpracticum Deel 2: jaar 1 - 2e semester: terugkomdagen en presentaties ethiek Deel 3: jaar 2 - 1e semester: papers/presentatie en colleges Vergelijkend Bewijsrecht

VakkenVakkencatalogus >
Hoofdvak Nederlands Recht 1 (6 EC)
Hoofdvak Nederlands Recht 2 (6 EC)
Hoofdvak Nederlands Recht 3 (6 EC)
Hoofdvak Nederlands Recht 4 (6 EC)
Hoofdvak Nederlands Recht 5 (6 EC)
Seminaar Togamaster (rechtspleging) (6 EC)
Stage Togamaster (12 EC)

Het tweede jaar van de Togamaster bestaat deels uit het Seminaar Rechtspleging (papers/presentatie en colleges Vergelijkend Bewijsrecht). Daarnaast schrijf je in het tweede jaar je scriptie.

VakkenVakkencatalogus >
Scriptie Nederlands Recht (12 EC)
Seminaar Togamaster (vervolg) (6 EC)
Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenHanzehogeschool Groningen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

Studenten die in het bezit zijn van een HBO-rechtendiploma zijn toelaatbaar tot de Togamaster indien zij de pre-master Rechtsgeleerdheid richting Nederlands Recht, aangevuld met het vak burgerlijk recht 2, succesvol hebben afgerond.

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenAlle HBO instellingen

Deficiëntieprogramma

Extra informatie:

Studenten die in het bezit zijn van een HBO-rechtendiploma zijn toelaatbaar tot de Togamaster indien zij de pre-master Rechtsgeleerdheid richting Nederlands Recht, aangevuld met het vak burgerlijk recht 2, succesvol hebben afgerond.

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Heb jij de richting Nederlands recht, Internationaal en Europees recht of IT-recht afgerond? Dan ben je drempelloos toelaatbaar.

Heb jij de richting Fiscaal recht, Notarieel recht of Juridische Bestuurskunde afgerond? Dan moet je vakkenpakket aangevuld zijn met alle vakken voor civiel effect.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Een kandidaat die bij aanvang van de Togamaster in het bezit is van een diploma van een andere juridische faculteit, is toelaatbaar tot de Togamaster als het diploma vergelijkbaar is met het diploma Rechtsgeleerdheid van de RUG (en dus ook civiel effect heeft).

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
werkervaring

Je hebt deelgenomen aan sociale en maatschappelijke activiteiten.

gemiddeld cijfer

Een goed studieresultaat is een van de selectie-eisen van de Togamaster. Als indicatie hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: het cijfer van de Studentenrechtbank of de bachelor scriptie is een 7,5 of hoger en het gemiddelde cijfer van de verplichte vakken: Strafrecht (2 en 3), Bestuursrecht: Besluitvorming, Bestuursrecht: Rechtsbescherming, Handelsrecht, Burgerlijk Recht (2 en 3) en Burgerlijk Procesrecht uit de bachelor Rechtsgeleerdheid is minimaal een 7 na maximaal twee tentamenkansen per onderdeel. Indien het cijfer voor de Studentenrechtbank of de bachelorscriptie een 7 bedraagt, moet voor de hierboven genoemde verplichte vakken uit de bachelor Rechtsgeleerdheid het cijfer gemiddeld een 7,5 of hoger bedragen.

cijferlijst

Zie toelichting bij 'gemiddeld cijfer'.

Curriculum Vitae (CV)
intake gesprek

Er is een selectieprocedure van toepassing op deze master. Een sollicitatiegesprek maakt hier onderdeel van uit. Zie de informatie onder het kopje 'Aanmeldingsprocedure'.

(motivatie-)brief

In de periode van 1 t/m 15 mei kun je solliciteren naar een plek in de togamasteropleiding die in het volgende studiejaar begint. Om te solliciteren kun je gebruik maken van het sollicitatieformulier (de link naar het formulier vind je onder het kopje 'Aanmeldingsprocedure'. In dit formulier vragen we je om een motivatiebrief, curriculum vitae, ongeschoonde cijferlijst en je studieplanning in te sturen.

overige toelatingseisen

Je kunt aantonen dat je beschikt over goede mondelinge, schriftelijke en sociale vaardigheden. Daarnaast beschik je over een geschikte attitude, motivatie en talent voor het volgen van deze opleiding. Kijk voor diploma-eisen bij 'Doorstroommogelijkheden'.

Ben jij nog niet in het bezit van de genoemde diploma's bij 'Doorstroommogelijkheden', maar verwacht je dit bij aanvang van de Togamaster wel te zijn? Dan kun je ook solliciteren naar een Togamasterplaats. Het vereiste diploma moet zijn behaald voor 1 september van het jaar waarin de student de Praktijkmaster Nederlands recht (Togamaster) wil volgen.

Aanmeldingsprocedure

Voor de Togamaster zijn per studiejaar ongeveer 18 plekken beschikbaar. Voor deze master is dan ook een selectieprocedure van toepassing. In de selectieprocedure beoordeelt een Toelatings- en selectiecommissie of een student aan de gestelde eisen voldoet. De Toelatings- en selectiecommissie selecteert kandidaten voor een sollicitatiegesprek. In de periode van 1 t/m 15 mei kun je solliciteren naar een plek in de togamasteropleiding die in het daarop volgende studiejaar begint.

Selectieprocedure

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten15 mei 202301 september 2023
15 mei 202401 september 2024
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2022-2023€ 1626duaal
EU/EER2023-2024€ 1703duaal

Praktische informatie voor:

Na je studie

Potentiële werkgevers zijn de rechterlijke macht (zowel de zittende-, als de staande magistratuur, dat wil zeggen zowel de rechtspraak als het Openbaar Ministerie) en advocatenkantoren.

Arbeidsmarkt

Veel studenten kunnen na afloop van de Togamasteropleiding direct bij het Openbaar Ministerie, een gerechtelijke instantie of bij een advocatenkantoor aan de slag en kunnen van daaruit hun carrière binnen of buiten de desbetreffende organisatie verder vormgeven. Togamasterstudenten zijn bijvoorbeeld na hun opleiding toegelaten tot de opleiding tot assistent-officier van justitie of zijn advocaat geworden.

Potentiële beroepen

  • Advocaat
  • Officier van Justitie
  • Rechter
Onderzoek

Togamasterstudenten zullen tijdens de beroepsuitoefening oplossingen moeten formuleren op tal van juridische vragen. Steeds zullen zij daarvoor rechtspraak en literatuur moeten onderzoeken. Bij deze zoektocht komen zij vaak (ook) in aanraking met onderzoek dat door de faculteit wordt uitgevoerd.

Bovendien moeten Togamasterstudenten tijdens de Togamasteropleiding een paper schrijven over een onderwerp waarmee zij tijdens hun stage te maken hebben gehad. Zo mogelijk wordt die paper begeleid door een medewerker van de faculteit die onderzoek doet op het desbetreffende terrein. Ook op die manier vindt er een koppeling plaats tussen de praktijk en wetenschappelijk onderzoek dat door de faculteit wordt uitgevoerd.

Daarnaast komen Togamasterstudenten in aanraking met onderzoek dat door de faculteit wordt uitgevoerd, omdat zij naast de specifieke onderdelen van de Togamaster minimaal vijf hoofdvakken van een specialisatie van de studierichting Nederlands recht volgen. De docenten van die hoofdvakken doen (vaak) onderzoek aan de faculteit en integreren hun onderzoek in het mastervak. Tot slot kunnen Togamasterstudenten tijdens het schrijven van de grote scriptie in aanraking komen met onderzoek dat door de faculteit wordt uitgevoerd.

Studieverenigingen

Civielrechterlijke Vereniging Gerhardus Diephuis

Civielrechtelijke vereniging Diephuis is een studievereniging in Groningen die zich in de eerste plaats richt op privaatrecht-studenten, maar haar deuren open heeft staan voor iedere rechten student.
Voor de student die zich oriënteert op het privaatrecht worden gedurende het gehele collegejaar verscheidene activiteiten georganiseerd. Ieder jaar zet een groep enthousiaste actieve leden zich ervoor in om deze tot een groot succes te maken.
https://www.diephuis.nl/

JFV

Juridische faculteitsvereniging
https://www.jfvgroningen.nl
Lees meer
Studentprofiel

Leergierig, goede studieresultaten, goede mondelinge, schriftelijke en sociale vaardigheden, deelgenomen hebben aan sociale en maatschappelijke activiteiten, bereid om handen uit de mouwen te steken.