Skip to ContentSkip to Navigation
EducationMaster's and PhD degree programmesDutch LawTogamaster (duaal)
Header image Togamaster

Togamaster

Weet je vrijwel zeker dat je wilt gaan werken bij een gerecht, advocatenkantoor of het Openbaar Ministerie? Tijdens de Togamaster kun je hier praktijkervaring opdoen terwijl je nog studeert.

De Togamaster duurt anderhalf jaar. In deze duale masteropleiding combineer je onderwijs in de master Nederlands recht (specialisatie naar keuze) met een stage van vijf maanden bij een rechtbank, een gerechtshof, een advocatenkantoor of het Openbaar Ministerie. Eerst maak je door middel van korte stages kennis met rechtspraak, advocatuur en openbaar ministerie. Daarna word je bij een stageplaatsaanbieder geplaatst voor je langere stage op basis van een driepartijenovereenkomst, gesloten door de Rijksuniversiteit Groningen, de student en de stageplaatsaanbieder. De stages helpen je bij je latere beroepskeuze. Door de combinatie van studeren en stagelopen leer je de spanning tussen theorie en praktijk kennen. Daarnaast kun je in de praktijk je communicatieve en juridische vaardigheden verder ontwikkelen. Je wordt hierbij ondersteund door het onderdeel Seminaar Togamaster (Rechtspleging). Bij dat onderdeel oefen je met een kleine geselecteerde groep medestudenten schriftelijke en mondelinge vaardigheden en word je onder meer uitgedaagd na te denken over ethiek en beroepshouding in de togaberoepen.


Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Nederlands Recht
Type opleiding
Master
Duur
18 maanden (60 ECTS)
Croho code
66451
Start
September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De Togamaster is een duale opleiding. Het volgen van onderwijs wordt afgewisseld met beroepsuitoefening. De universiteit werkt daartoe samen met een groot aantal organisaties (Rechtspraak, Openbaar Ministerie en Advocatuur).

Programma

Wanneer je de Togamaster volgt, volg je vier van de verplichte hoofdvakken van één van de afstudeerrichtingen van de master Nederlands recht (Privaatrecht, Staats- en Bestuursrecht, Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht óf Strafrecht). Naast deze vakken bestaat de Togamaster voor een groot deel uit werken in de praktijk: je volgt drie korte kennismakingsstages en een langere werkstage. In blok 2 begin je met de kennismakingsstage die in totaal zes weken duurt.

Binnen deze zes weken loop je bij elk van de drie deelnemende organisaties/togavelden een stage van 8 dagen. In blok 3 en 4 (semester 2) loop je een werkstage van 5 maanden. Omdat studenten die de Togamaster volgen niet allemaal dezelfde verplichte hoofdvakken volgen, en stage lopen op verschillende plekken, is een gemeenschappelijk Seminaar ingesteld: het Seminaar Togamaster (Rechtspleging).

In het seminaar worden schriftelijke en mondelinge vaardigheden geoefend, die vereist zijn binnen de togaberoepen. Ook wordt aandacht besteed aan beroepshouding en attitude in de togaberoepen. Na afronding van dit seminaar ben je in staat om verschillende soorten schriftelijke stukken op te stellen, een presentatie te geven, te reflecteren op het onderwerp ethiek in de togaberoepen en heb je kennis van en inzicht in de verschillen in bewijsrecht in de drie rechtsgebieden privaat-, straf- en bestuursrecht. Het seminaar heeft een totale omvang van 6 ECTS en is als volgt over de semesters verdeeld: Deel 1: jaar 1 - 1e semester: schrijfpracticum Deel 2: jaar 1 - 2e semester: terugkomdagen en presentaties ethiek Deel 3: jaar 2 - 1e semester: papers/presentatie en colleges Vergelijkend Bewijsrecht

VakkenCourse Catalog >
Hoofdvak Nederlands Recht 1 (6 EC)
Hoofdvak Nederlands Recht 2 (6 EC)
Hoofdvak Nederlands Recht 3 (6 EC)
Hoofdvak Nederlands Recht 4 (6 EC)
Seminaar Togamaster (rechtspleging) (6 EC)
Stage-Togamaster (12 EC)

Het tweede jaar van de Togamaster bestaat deels uit het Seminaar Rechtspleging (papers/presentatie en colleges Vergelijkend Bewijsrecht). Daarnaast schrijf je in het tweede jaar je scriptie.

VakkenCourse Catalog >
Scriptie Nederlands Recht (6 EC)
Seminaar Togamaster (vervolg) (6 EC)
Toelatingseisen

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
intake gesprekGeen verdere informatie
erkende verworven competenties (EVC's)

Je kunt aantonen dat je beschikt over goede mondelinge, schriftelijke en sociale vaardigheden. Daarnaast beschik je over een geschikte attitude, motivatie en talent voor het volgen van deze opleiding.

gemiddeld cijfer

Een goed studieresultaat is een van de toelatingseisen van de Togamaster. Als indicatie hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: Het cijfer van de Studentenrechtbank of de bachelor scriptie is een 7,5 of hoger en het gemiddelde cijfer van de verplichte vakken: Strafrecht (2 en 3), Bestuursrecht (2 en 3), Handelsrecht, Burgerlijk Recht (2 en 3) en Burgerlijk Procesrecht 1, uit de bachelor Rechtsgeleerdheid is minimaal een 7 na maximaal twee tentamenkansen per onderdeel. Indien het cijfer voor de Studentenrechtbank of de bachelorscriptie een 7 bedraagt, moet voor de hierboven genoemde verplichte vakken uit de bachelor Rechtsgeleerdheid het cijfer gemiddeld een 7,5 of hoger bedragen.

cijferlijstGeen verdere informatie
werkervaring

Je hebt deelgenomen aan sociale en maatschappelijke activiteiten.

schriftelijk verzoekGeen verdere informatie
overige toelatingseisen

Ben jij nog niet in het bezit zijn van de genoemde diploma's, maar verwacht je dit bij aanvang van de Togamaster wel te zijn? Dan kun je ook solliciteren naar een Togamasterplaats. Het verkrijgen van het diploma moet dan gebeuren uiterlijk voor 1 september van het jaar waarin je de Togamaster wilt gaan volgen.

Aanmeldingsprocedure

Voor de Togamaster zijn per studiejaar ongeveer 18 plekken beschikbaar. Voor deze master is dan ook een selectieprocedure van toepassing. In de selectieprocedure beoordeelt een toelatingscommissie of een student aan de gestelde eisen voldoet. De toelatingscommissie selecteert kandidaten voor een sollicitatiegesprek. In de periode van 1 t/m 15 mei 2019 kun je solliciteren naar een plek in de togamasteropleiding die op 1 september 2019 begint.

Stuur in een e-mail jouw sollicitatiebrief, Curriculum Vitae, ongeschoonde cijferlijst, pasfoto en studieplanning naar M.D.van.der.Kaap-Neef@rug.nl (vermeld als onderwerp 'Togamaster').

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
HBO - RechtenHanzehogeschool GroningenDeficiëntieprogramma
VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

Afstudeerrichting Nederlands recht, Internationaal en Europees recht, IT-recht, Fiscaal recht, Notarieel recht of Juridische Bestuurskunde, aangevuld met alle vakken voor civiel effect.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202001 september 2020
Collegegeld

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Onderzoek

Togamasterstudenten zullen tijdens de beroepsuitoefening oplossingen moeten formuleren op tal van juridische vragen.

Steeds zullen zij daarvoor rechtspraak en literatuur moeten onderzoeken. Bij deze zoektocht komen zij vaak (ook) in aanraking met onderzoek dat door de faculteit wordt uitgevoerd.

Bovendien moeten Togamasterstudenten tijdens de Togamasteropleiding een paper schrijven over een onderwerp waarmee zij tijdens hun stage te maken hebben gehad. Zo mogelijk wordt die paper begeleid door een medewerker van de faculteit die onderzoek doet op het desbetreffende terrein. Ook op die manier vindt er een koppeling plaats tussen de praktijk en wetenschappelijk onderzoek dat door de faculteit wordt uitgevoerd.

Daarnaast komen Togamasterstudenten in aanraking met onderzoek dat door de faculteit wordt uitgevoerd, omdat zij naast de specifieke onderdelen van de Togamaster minimaal vier hoofdvakken van een specialisatie van de studierichting Nederlands recht volgen. De docenten van die hoofdvakken doen (vaak) onderzoek aan de faculteit en integreren hun onderzoek in het mastervak. Tot slot kunnen Togamasterstudenten tijdens het schrijven van de grote scriptie in aanraking komen met onderzoek dat door de faculteit wordt uitgevoerd.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Master weekBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Togamaster, neem dan contact op:

Studentprofiel

Leergierig, goede studieresultaten, goede mondelinge, schriftelijke en sociale vaardigheden, deelgenomen hebben aan sociale en maatschappelijke activiteiten, bereid om handen uit de mouwen te steken.