Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Legal Public Administration
Header image Juridische Bestuurskunde

Juridische Bestuurskunde

Wil jij ontdekken hoe het openbaar bestuur werkt? Lijkt het je leuk om een verschil te maken in de maatschappij door de uitdagingen waar onze overheid mee te maken heeft aan te pakken? Dan is deze master écht iets voor jou!

De Master Juridische Bestuurskunde heeft als doel om jou vertrouwd te maken met de complexiteit van de publieke sector. We gaan diep in op de vele maatschappelijke uitdagingen waarmee de overheid wordt geconfronteerd, en laten je zien hoe deze uitdagingen met elkaar verweven zijn. Denk aan opgaven binnen de jeugdzorg, het veiligheidsbeleid of bij de impact van de economische ontwikkelingen op een (natuur)gebied. Door deze complexiteit raakt de verantwoordelijkheid voor beleid steeds meer gespreid.

De opleiding is een combinatie van (interactief) onderwijs en door jou uitgevoerd onderzoek, op zowel publiekrechtelijk als bestuurskundig terrein. Dat geeft je niet alleen een goed begrip van bestuurlijke en beleidsmatige processen, maar zorgt er ook voor dat je vaardigheden ontwikkelt om beleidsvraagstukken te analyseren en erover te adviseren. De juridische kant van de studie stelt je in staat om tal van juridische functies te verrichten. De bestuurskundige vorming geeft je de intellectuele bagage om door te groeien naar adviserende en leidinggevende functies.

Wil je meer weten? Kijk dan ook op onze weblog.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Recht en Bestuur
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66461
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

Juridische Bestuurskunde is de enige bestuurskundige studie in Nederland die je de titel 'meester in de rechtsgeleerdheid' oplevert. Dat betekent dat je een meester in het recht én een deskundige op het gebied van bestuurskunde wordt

Met een multidisciplinaire invalshoek, waarin naast het recht ook organisatietheorie, economie en sociologie een belangrijke rol spelen, zijn afgestudeerde juristen van de opleiding Juridische Bestuurskunde erg gewild bij op de arbeidsmarkt. Onze alumni zijn erg gewild,, of het nu gaat om posities binnen de overheid of in het bedrijfsleven.

Het onderwijs is kleinschalig en interactief opgezet, waardoor ruimte is voor discussie en feedback. Hierdoor bouw je met je medestudenten aan een levendige academische gemeenschap waarin jouw stem belangrijk is!
Programma

Om jou vertrouwd te maken met de vraagstukken binnen de collectieve sector en je vaardigheden te laten ontwikkelen gericht op de aanpak daarvan, biedt deze master een mix van juridische en multidisciplinaire vakken.

Je volgt de kernvakken Beleidswetenschap, Beleidsanalyse, Modern publiek management, Toezicht & rechtshandhaving en Overheid & Privaatrecht. Daarnaast kies je een specialisatie, Openbaar bestuur, Sociale zekerheid of Omgevingsrecht. Binnen je specialisatie volg je twee specialisatievakken, zoals Publiekrecht en duurzaamheid, Politicologie of Vreemdelingenrecht, en schrijf je je scriptie.

Als je na je juridische bachelor nog extra vakken nodig hebt om aan de eisen voor het civiel effect te voldoen, kun je extra vakken volgen.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Beleidswetenschap (6 EC)
Omgevingsrecht (6 EC, facultatief)
Recht Decentrale Overheden (6 EC, facultatief)
Social security law (6 EC, facultatief)
Seminaar Beleidsanalyse (6 EC)
Scriptie (18 EC)
Overheid en Privaatrecht (6 EC)
Politicologie (6 EC, facultatief)
Sociale zekerheidsrecht (6 EC, facultatief)
Modern Publiek Management (6 EC)
Publiekrecht en duurzaamheid (6 EC, facultatief)
European Environmental Law in a Global Context (6 EC, facultatief)
Staats- en Bestuursrecht in Europees perspectief (6 EC, facultatief)
Toezicht en rechtshandhaving (6 EC)
Vreemdelingenrecht (6 EC, facultatief)
Programma-opties
Openbaar Bestuur (specialisatie)

De specialisatie Openbaar Bestuur wordt gebruikt om de kennis over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur te verdiepen.

Hier staan onderwerpen centraal, zoals de decentralisatie van de jeugdzorg, de wijze waarop overheden trachten vorm te geven aan de participatiesamenleving en de gevolgen van fragmentatie en differentiatie in de politiek voor de bestuurskracht van overheden.

Sociale Zekerheid (specialisatie)

Bij de specialisatie Sociale Zekerheid staat het sociaal domein centraal.

Je kunt hierbij denken aan de toegang tot de Nederlandse samenleving en de sociale rechten die daarbij horen. Maar ook de fundamenten van de verzorgingsstaat, waarbij het gaat om de bescherming van kwetsbare burgers, maar ook het stimuleren van participatie en de keuzes voor het opleggen van verplichtingen in ruil voor bescherming.

Omgevingsrecht (specialisatie)

Bij de specialisatie Omgevingsrecht verdiep je je in het milieurecht, de bouwregelgeving en de ruimtelijke ordening.

Actuele thema's zijn bijvoorbeeld de werking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), de komst van de omgevingsdiensten om de handhaving van het omgevingsrecht te verbeteren en de Omgevingswet die eisen stelt aan participatie van burgers bij de totstandkoming van concrete overheidsbesluiten. Hier komt ook komt de spanning tussen duurzaamheid en economische ontwikkelingen aan de orde.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
Bestuurskunde/Overheidsmanagementnhlstenden

Via een pre-master van maximaal 60 EC

Extra informatie:

Afhankelijk van de gekozen minoren.

Integrale VeiligheidnhlstendenVia een pre-master van maximaal 60 EC
VooropleidingOrganisatieInstroom
Sociaal-Juridische DienstverleningHanzehogeschool GroningenVia een pre-master van maximaal 60 EC
HBO - RechtenHanzehogeschool Groningen

Via een pre-master van maximaal 50 EC

Extra informatie:

Je bent toelaatbaar tot het pre-masterprogramma van 50 EC wanneer je tijdens deze HBO opleiding de specialisatie Recht & Overheid hebt gevolgd.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Bestuurskunde/OverheidsmanagementSaxionVia een pre-master van maximaal 55 EC
Integrale VeiligheidskundeSaxionVia een pre-master van maximaal 55 EC
HBO - RechtenSaxionVia een pre-master van maximaal 55 EC
VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

De afstudeerrichting Juridische Bestuurskunde binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid geeft een drempelloze toelating. Andere afstudeerrichtingen binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid dienen aangevuld te worden met essentiële instroomvakken. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur.

Nederlands RechtRijksuniversiteit GroningenVia een pre-master van maximaal 35 EC
IT-rechtRijksuniversiteit GroningenVia een pre-master van maximaal 40 EC
SociologieRijksuniversiteit GroningenVia een pre-master van maximaal 55 EC
International Relations and International OrganizationRijksuniversiteit GroningenVia een pre-master van maximaal 60 EC
VooropleidingOrganisatieInstroom
Public AdministrationUniversiteit TwenteVia een pre-master van maximaal 35 EC

Toelatingseisen

Toelatingseisen schakelprogramma: Studenten met de Bachelor Rechtsgeleerdheid, specialisatie Juridische Bestuurskunde zijn direct toelaatbaar. Dit geldt ook voor studenten die het geïntegreerde premasterprogramma gevolgd hebben tijdens hun Bachelor Integrale Veiligheid, Bestuurskunde of HBO-Rechten aan NHL-Stenden.

Voor alle overige studenten met een afgeronde juridische of bestuurskundige/sociaalwetenschappelijke hbo- of wo-bachelor, zoals Rechtsgeleerdheid, Bestuurskunde, Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie en Sociologie, bestaat de mogelijkheid om een schakelprogramma te volgen. Op basis van een overzicht van de door jou eerder gevolgde vakken wordt na een persoonlijk gesprek beoordeeld of dit voor jou van toepassing is. Neem voor meer informatie contact op met een van de studieadviseurs. Kijk voor alle contactinformatie onder 'Contact'.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

De juridische kant van de studie stelt je in staat om tal van juridische taken in de publieke sector te verrichten, terwijl je ook de intellectuele bagage hebt om door te groeien naar adviserende en leidinggevende functies. De ervaring heeft uitgewezen dat er in de bestuurlijke praktijk veel behoefte is aan deze combinatie van kwalificaties.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is voor onze afgestudeerden altijd al gunstig, maar is de afgelopen jaren nog interessanter geworden. Een gevolg is dat detacheringsbureaus intensief werven onder nog niet afgestudeerde studenten met mooie beloften over leaseauto's en gevarieerd werk. Het kan de moeite waard zijn wat verder te kijken door na te denken over een organisatie die je interessant vindt om te werken. En als je dat niet weet er eens met docenten of potentiële werkgevers een gesprek over te voeren.

Er zijn op dit moment bij veel 'klassieke overheden' volop vacatures. Die passen vaak verrassend goed bij het profiel van onze afgestudeerden. Gemeenten, provincies en ook ministeries zoeken juridisch medewerkers met competenties die verder gaan dan alleen kennis van het positieve recht. Ze zoeken beleidsmedewerkers met een stevige bestuurskundige achtergrond, die ook de ins en outs van ons juridisch systeem begrijpen. Werken bij de overheid was al nooit saai, wat het merkwaardige 'frame' is waarin veel mensen denken, maar met de huidige uitdagingen op het terrein van woningbouw, klimaatverandering en duurzaamheid, stikstoftransitie en natuurbehoud - en dat zijn nog maar een paar actuele thema's - is het spannender dan ooit.

Ben je meer commercieel ingesteld? Ook in de consultancy en bij adviesbureaus worden afgestudeerden zoals jij veel gevraagd!

Potentiële beroepen

 • Manager van een ambtelijke organisatie
 • Beleidsmedewerker of -adviseur
 • Bestuurder
 • Bestuursjurist
 • Gemeenteraadslid
 • Wethouder
 • Burgemeester
 • Minister
Onderzoek

Onderzoek Juridische Bestuurskunde

Zowel studenten als docenten voeren onderzoek uit op het terrein van de Juridische Bestuurskunde. Studenten krijgen de kans om onderzoek te doen als onderdeel van de master, bijvoorbeeld tijdens het seminar Beleidsanalyse en bij het schrijven van hun scriptie. Daarnaast kunnen ze zich ook bezighouden met extra-curriculaire activiteiten zoals student-assistentschappen of stageprojecten.

Voorbeelden van onderwerpen waarin onderzoek wordt verricht, zijn onder meer de autonomie van toezichthouders, het effect van een stop op intensieve veehouderij in Groningen, en de procedurele rechtvaardigheid bij bezwaarschriftprocedures in het sociaal domein.

Docenten dragen ook bij aan onderzoek binnen dit vakgebied. Ze delen hun bevindingen met de academische wereld door middel van publicaties en presentaties op congressen. Daarnaast voeren ze vaak praktisch onderzoek uit in opdracht van de overheid, wat de directe relevantie van hun werk onderstreept.

Het onderzoek van stafmedewerkers, die betrokken zijn bij de opleiding Juridische Bestuurskunde, vindt voornamelijk plaats binnen het programma Public Trust and Public Law. Hierbij wordt onder andere bestudeerd hoe het bestuursrecht kan bijdragen aan het versterken van het vertrouwen tussen burgers en overheid. Dit onderzoek vindt plaats in een multidisciplinaire setting, waar verschillende disciplines zoals bestuursrecht en sociale wetenschappen deel van uitmaken.

Recentelijk is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar handhaving in de sociale zekerheid. Hierbij lag de focus niet alleen op het perspectief vanuit de overheid ('bovenaf'), maar ook op dat van de betrokken burgers ('onderop'). Dit omvatte een breed scala aan methoden, waaronder enquêtes onder uitkeringsgerechtigden, observaties bij uitvoeringsinstanties, interviews met uitvoerders en een grondige analyse van het beleid.

Kijk voor meer informatie bij het onderzoeksprogramma Public Trust and Public Law.

Onderzoekers in beeld:

Testimonial prof. Albertjan Tollenaar (directeur Groningen Graduate School of Law):

'Hoe worden wettelijke regels toegepast door ambtenaren? Hoe kan het dat handhavingsinstrumenten (boetes, dwangsommen) niet worden benut? Wat maakt dat een burger tevreden terugkijkt op een bezwaarschriftprocedure? Naar deze en andere vragen is door mij en door mijn collega's onderzoek gedaan. De uitkomsten van dat onderzoek en vooral ook de achterliggende wetmatigheden, komen uitgebreid aan de orde in de studie juridische bestuurskunde, onder meer in het bachelorvak bestuur en recht.'

 • 
						Testimonial van	Alumnus Rosan Kuipers

  Nog steeds heb ik iets aan dat wat ik leerde tijdens de colleges over staatsrecht en gemeenterecht

  – Alumnus Rosan Kuipers
  Lees verder

  Ik vind het vakgebied Juridische Bestuurskunde interessant, omdat werken in het openbaar bestuur betekent dat je je inzet voor de maatschappij en met maatschappelijke problemen aan de slag bent. Ik ben gepassioneerd over alles wat meer met democratie en democratische vernieuwing te maken heeft. De werking van de democratie komt veel aan de orde tijdens de studie. Je wordt breed opgeleid en kunt met de studie alle kanten op..

  De opleiding biedt een goede basis voor het werken bij de gemeente. Nog steeds heb ik iets aan dat wat ik leerde tijdens de colleges over staatsrecht en gemeenterecht, maar ook de beleidsinhoudelijke vakken komen dagelijks terug in mijn werk: het maken van adviezen, het schrijven van beleidsnota's. Inmiddels heb ik mijn eigen stijl, maar de basis daarvoor ligt bij de dingen die ik leerde tijdens de master.

  Ik volgde de opleiding als deeltijdstudent en had naast mijn studie een fulltime baan, dus ik heb niet echt een studententijd gehad. Wat ik heel leuk vond was om andere deeltijders te ontmoeten. Iemand naast me in de collegebanken zei tijdens een van de eerste colleges tegen mij: “Jij werkt bij een gemeente? Dat is toch hartstikke saai?”. Zelf werkte hij voor een agentschap, dat leek mij 'hartstikke saai'. Door colleges samen met anderen te volgen krijg je een mooie inkijk in elkaars werk.

  Mijn tip voor studenten: loop zoveel mogelijk stages tijdens je studie en probeer alvast werk te vinden in het veld. Zo kom je er achter welke beroepen en sectoren je wel en niet leuk vindt.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Alumnus Stijn Overkamp

  Ik vind actuele maatschappelijke vraagstukken interessant en dit vakgebied helpt me om die goed te kunnen begrijpen

  – Alumnus Stijn Overkamp
  Lees verder

  Ik heb destijds gekozen voor de master Juridische Bestuurskunde omdat ik met veel plezier de bachelor Recht en Bestuur afrondde. De master was een logische vervolgkeuze. Recht en Bestuur sprak me aan omdat het gaat over maatschappelijke vraagstukken die je vanuit verschillende invalshoeken leert te bekijken. Niet alleen leer je te denken als een jurist, maar bijvoorbeeld ook als politicoloog, socioloog, econoom of filosoof.

  Ik studeerde af in 2013. De werkloosheid was historisch hoog en de publieke sector was volop aan het bezuinigen. Dat was geen goede tijd voor baanzoekers, zeker niet voor starters. Gelukkig had ik tijdens mijn studie nuttige werkervaring opgedaan als onderzoeker bij Pro Facto, een juridisch bestuurskundig onderzoeksbureau verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na mijn studie en een tijdje reizen werd ik na een aantal maanden intensief solliciteren aangenomen bij een leuk tweejarig traineeship van de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft. Via die baan ben ik ben ik bij een groot adviesbureau (Deloitte) beland en daar deed ik diverse projecten voor gemeenten en ministeries. Nu werk ik bij het Ministerie van Financiën, op het snijvlak van beleid, financiën en politiek. Ik adviseer de minister en staatssecretaris over de financiële gevolgen van beleid.

  In de praktijk heb ik enorm veel aan de opleiding. Vooral om een maatschappelijk of organisatorisch probleem niet alleen vanuit juridisch perspectief te bekijken, maar bijvoorbeeld ook vanuit de vraag hoe beleid tot stand komt, hoe je beleid kan evalueren en hoe de verhouding tussen verschillende overheidsorganisaties is geregeld.

  Zelf ben ik heel enthousiast over de studie. Volgens mij moet je alleen kiezen voor de studie als je geïnteresseerd bent in maatschappelijke vraagstukken en je wil weten hoe de overheid werkt (of zou moeten werken). Je moet tegelijkertijd ook bereid zijn om je vast te bijten in een ingewikkelde juridische casus. Ik vind actuele maatschappelijke vraagstukken interessant en dit vakgebied helpt me om die goed te kunnen begrijpen. Wat werkt om criminaliteit tegen te gaan? Hoe zorgen we voor een overheid die rechtvaardig handelt? Hoe kan de overheid bijdragen aan het verbeteren van het klimaat en milieu? Hoe kunnen we ondanks de vergrijzing de zorg kwalitatief hoog houden en tegelijkertijd betaalbaar? Het vakgebied biedt goede handvatten om over dit type vragen na te denken.

  Mijn tip voor studenten die een master moeten kiezen: probeer stil te staan bij de vraag waar je echt enthousiast van wordt. Welk boek of (nieuws)artikel vond je interessant en maakte indruk? Welk vak vond je het leukst en welke het minst? Wees ook niet bang om erachter te komen dat je dat nu nog niet precies weet, tijdens je carrière kom je daar als het goed is steeds beter achter.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Alumnus Rico Tjepkema

  Geniet, leer jezelf kennen en doe nieuwe ervaringen op buiten de collegebanken. Dat komt je op zoveel manieren ten goede

  – Alumnus Rico Tjepkema
  Lees verder

  Eigenlijk heb ik twee banen. Bij de gemeente Leeuwarden ben ik strategisch adviseur voor het fysiek domein, een mooie uitdagende baan met veel afwisseling. Hierin houd ik me bezig met het adviseren van wethouders, managers en de organisatie over strategie en vertaling van ambities in beleidsstukken, in projecten en in het omgevingsplan.

  Ook vertegenwoordig ik de gemeente naar buiten toe, bijvoorbeeld in G40-verband, richting SNN en in provinciale/regionale projecten. Naast die baan ben ik gemeenteraadslid in mijn thuisgemeente en woonplaats Groningen.

  Strategisch na kunnen denken en hoofdlijnen bewaken zijn de belangrijkste eigenschappen. En dat vervolgens goed kunnen verwoorden binnen de organisatie en op tijd aandacht kunnen vragen voor de juiste zaken. Ondanks bepaalde specialismen waar ik goed in ben (politiek, bestuurskundig, juridisch), is strategisch adviseur zijn vooral een generalistische functie. Je moet de organisatie en externe spelers goed kennen en het leuk vinden verbindingen in netwerken te leggen.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Alumnus Dieuwertje Stolwijk

  Het is de combinatie tussen de juridische en de politiek-bestuurlijke vakken die de studie bij uitstek geschikt maken als voorbereiding op het werken in de advocatuur.

  – Alumnus Dieuwertje Stolwijk
  Lees verder

  Na mijn afstuderen ben ik begonnen als advocaat-stagiaire, bij de sectie Arbeids- en ambtenarenrecht van een groot advocatenkantoor. Het leek me de plek waar ik me kon bezighouden met het oplossen van complexe juridische vraagstukken die zich voordoen in de politiek-bestuurlijke omgeving van een overheid.

  Dat sprak mij aan en sloot bovendien perfect aan bij mijn juridisch-bestuurskundige achtergrond. Inmiddels ben ik alweer vijf jaar advocaat en werk ik met name voor overheidswerkgevers (denk aan ministeries, provincies, gemeenten en zbo’s). Dat betekent dat bij het adviseren en procederen altijd je politiek- bestuurlijke antenne aan moet staan. Voor een vraagstuk zijn vaak meerdere juridische oplossingen denkbaar, maar welke oplossing kan ook op maatschappelijk draagvlak rekenen? Het is immers niet ondenkbaar dat een minister zich uiteindelijk zal moeten verantwoorden in de Tweede Kamer. Die aspecten maken het werken op dit kantoor extra uitdagend. Het plezier dat ik uit mijn werk haal is een bevestiging van de keuze die ik alweer tien jaar geleden maakte voor de studie Juridische Bestuurskunde (met civiel effect).

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Student Rosalinde Hekman

  Ik vind het erg fijn dat ik niet gebonden ben aan een bepaald traject, maar dat ik in grote mate zelf kan kiezen welke vakken ik wil doen.

  – Student Rosalinde Hekman
  Lees verder

  Recht en Bestuur is een multidisciplinaire opleiding waar de nadruk ligt op het analyseren van bestuurskundige vraagstukken. De juridische basis die je in je eerste jaar daarvoor krijgt is hierbij heel handig. Als je geïnteresseerd bent in nadenken over maatschappelijke problemen en bij wil dragen aan oplossingen hiervoor door te gaan werken in het openbaar bestuur/bij de overheid (als bestuurskundige óf als jurist), is Juridische Bestuurskunde een erg geschikte opleiding.

  Er is binnen de master keuze tussen verschillende afstudeerrichtingen (naast de algemene vakken die iedereen met deze master volgt). Zo zit er voor iedereen die interesse heeft in vraagstukken waar het openbaar bestuur mee te maken krijgt wel een leuke richting tussen.

  De combinatie tussen Rechten en Bestuurskunde en het werken in het openbaar bestuur trekt mij heel erg. Beleidskundige, maatschappelijke en politieke onderwerpen vind ik erg interessant en relevant. De juridische basis die binnen deze opleiding eigenlijk het kader is voor de bestuurskundige vakken is zowel een goede invalshoek voor bestuurskundige vraagstukken als relevant op zichzelf. Juridische kennis zal voor de toekomst immers altijd wel ergens goed van pas kunnen komen. Overigens wordt er binnen de opleiding ook zeker aandacht besteed aan andere invalshoeken van bestuurskundige vraagstukken, zoals sociologische, politicologische en economische invalshoeken. Op die manier krijg je multidisciplinaire kennis mee, wat ik erg interessant vind.

  In mijn opleiding heb ik ook gekozen voor het behalen van het civiel effect. Deze keus heb ik gemaakt om zoveel mogelijk opties open te houden voor mezelf. Ook al zie ik mezelf niet echt als advocaat of rechter, juridische opleidingen bieden veel meer opties dan enkel dat en alle kennis die ik over juridische onderwerpen op doe beschouw ik als mooi meegenomen. Wie weet of ik daar in mijn toekomstige baan nog wat aan ga hebben.

  Het leukst aan de opleiding vind ik de mogelijkheid om zelf de vakken te kiezen die je het meest interesseren. Ik vind het erg fijn dat ik niet gebonden ben aan een bepaald traject met bepaalde vakken in een bepaalde volgorde, maar dat ik in grote mate zelf kan kiezen welke vakken ik wil doen en wanneer ik die wil doen.

  Ondanks dat de vakken zelf vaak over maatschappelijk en praktisch relevante onderwerpen gaan, mis ik de link met de praktijk wel eens. Stages zijn mogelijk, maar behoren niet tot een vast onderdeel van de opleiding, en praktijkervaring moet je zelf buiten je studie opdoen. Gastdocenten maken nog wel eens onderdeel uit van de collegereeks bij bepaalde vakken. Het is vaak wel erg interessant om te horen van mensen uit de praktijk hoe het gaat, maar horen is toch anders dan het zelf ervaren.

  Door de relatieve kleinschaligheid van de opleiding kennen de meeste docenten je wel bij naam en daardoor voel je je ook wel meer gezien en gehoord. Je ziet veel docenten bij meerdere vakken terug en dat vind ik persoonlijk fijn, want dan weet je al voor dat je aan een vak begint met welke docent je te maken hebt en hoe diegene is. Docenten van bestuurskundige vakken hebben kennis uit verschillende vakgebieden of juist heel diepgaande kennis over bepaalde stof, waardoor je zelf door de combinatie van al die docenten heel veel verschillende kennis uit verschillende disciplines opdoet in de context van maatschappelijke vraagstukken.

  Naast mijn studie ben ik actief lid bij de studievereniging van juridische bestuurskunde, Dorknoper. Daar heb ik twee keer een bestuursjaar gedaan en ben ik actief (geweest) in verschillende commissies. Dorknoper is een heel leuke en kleinschalige vereniging waar iedereen elkaar kent, iedereen zich snel thuis voelt en die zowel informele als formele activiteiten organiseert. De studievereniging is een heel leuke manier om je studiegenoten eens anders te leren kennen dan alleen in de collegezaal én je leert er mensen kennen om samen mee te zitten tijdens colleges.


  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Jannes Paas

  Bij Juridische Bestuurskunde leer je hoe de rechtspraak, de overheid, de politiek en de maatschappij werken

  – Jannes Paas
  Lees verder
  Ik was op de middelbare school een enorme bèta. Ik deed een N&T pakket, had al mijn talen laten vallen en koos in de bovenbouw voor wiskunde B en D. Voor mijn studie leek het mij dus ook logisch dat ik ging kijken bij wiskunde, economie en econometrie. Toch merkte ik na de open dagen dat, hoewel ik er best goed in was, de bètakant me toch niet erg trok. Als ik mezelf de vraag stelde wat ik later wilde worden en waar ik ’s ochtends voor op wilde staan, kwam ik al snel uit bij het recht, de maatschappij en de politiek. Een jurist zoekt naar rechtvaardigheid en stelt aan zichzelf moeilijke, ethische en maatschappelijke vragen. Bij Juridische Bestuurskunde leer je hoe de rechtspraak, de overheid, de politiek en de maatschappij werken. Met die kennis wil ik het verschil maken, voor mezelf, maar ook voor de mensen om mij heen. Daarom koos ik voor rechten in Groningen.

  Recht in de praktijk
  Wat heeft het bestuursrecht geleerd van de toeslagenaffaire? Wat betekent de moord op Peter R. de Vries voor de stabiliteit van onze rechtsstaat? Krijgen wij meer of minder vertrouwen in de rechter als we hem vaker op tv zien? In de rechtenstudie in Groningen komt het nieuws van gisteren in de colleges van vandaag. Als student ga je met de fundamentele maatschappelijke (rechts)vragen aan de slag die daaruit voortkomen. Ik vind het gaaf om op die manier te werken met kwesties die op dit moment relevant zijn. De dagelijkse praktijk komt dus terug in de colleges en als dat niet genoeg is, kan je altijd kijken hoe je in een extra stage of (buitenlandse) uitwisseling nog meer praktijkervaring kan opdoen. De studieadviseurs helpen je daarbij.

  Uitdagingen
  In het leven van elke rechtenstudent zijn er twee grote uitdagingen. Eerst moet je leren schrijven en praten in de taal van rechters en advocaten, en daarna moet je leren om in gewone mensentaal te kunnen zeggen wat je bedoelt. Voor mij persoonlijk kwam daar aan het begin van mijn studie nog een uitdaging bij. Ik was op de middelbare school nooit een echte lezer. Op de universiteit kom je er in de rechtenstudie echter niet meer onderuit om dagelijks stugge teksten door te moeten werken. Veel onderwerpen vond ik gelukkig erg interessant en dan is het gemakkelijker om er zoveel leeswerk voor te verzetten. Maar af en toe kom ik nog een vak tegen dat totaal niet in mijn straatje ligt. Dan leest zo’n boek weleens alsof je met een plastic lepel op een keihard bevroren beker Ben & Jerry’s inhakt. Je komt er niet doorheen.

  Nevenactiviteiten
  Naast mijn studie ben ik bestuurslid in de gemeentelijke afdeling van een politieke partij, ben ik voorzitter van een Groningse politieke jongerenorganisatie en doe ik in het hele politieke en maatschappelijke veld van alles waar ik de kennis en kunde die ik in mijn studie heb opgedaan meteen in de praktijk kan brengen. De rechtenstudie en mijn afstudeerrichting Juridische Bestuurskunde gebruik ik dus dagelijks, ook buiten het Academie- en Harmoniegebouw!

  Daarnaast ben ik actief bij mijn studievereniging J.B.S.V. Dorknoper. In de rechtenstudie zijn er veel verschillende studieverenigingen en ik kan het iedereen aanraden om er eens te gaan kijken. Je leert er veel medestudenten kennen, die vaak ook vergelijkbare interesses hebben. Dat levert niet alleen onverslaanbare discussies in de kroeg op, maar mogelijk ook vrienden voor het leven.
  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Docent Heinrich Winter

  De opleiding Juridische Bestuurskunde in Groningen is uniek; nergens in Nederland is er een opleiding Bestuurskunde aan een juridische faculteit

  – Docent Heinrich Winter
  Lees verder

  Sinds 1986 werk ik bij de RUG en ik kan er nog steeds niet genoeg van krijgen. Mijn werk bestaat uit de klassieke onderverdeling: onderwijs, onderzoek en bestuur. Onderwijs voer ik uit in de bachelor Juridische Bestuurskunde en master Recht en Bestuur, zowel in Groningen als in Leeuwarden.

  Naast mijn functie bij de RUG ben ik tevens oprichter/directeur van Pro Facto: een bestuurskundig en juridisch onderzoeks- en adviesbureau dat werkt voor de publieke sector. Daarnaast ben ik als toezichthouder actief bij een woningcorporatie in het Westerkwartier en op het sociaal domein bij WIJ Groningen.

  Het vakgebied juridische bestuurskunde vind ik met name interessant omdat het erom gaat hoe recht in de praktijk functioneert. Hoe moeten organisaties zijn ingericht om doeltreffend te kunnen zijn? Welke instrumenten werken onder welke condities? Het publieke domein is belangrijk om mee bezig te zijn omdat het gaat om de behartiging van publieke belangen, de duurzame inrichting van de samenleving en de vormgeving van de democratische rechtsstaat.

  De opleiding Juridische Bestuurskunde in Groningen is uniek. Nergens in Nederland is er een opleiding Bestuurskunde aan een juridische faculteit, terwijl wij juist belang hechten aan het functioneren van het openbaar bestuur en het publieke domein, mede bezien vanuit het recht. Dat maakt de opleiding niet alleen uniek, maar ook de afgestudeerden zeer gewild op de arbeidsmarkt, waar de combinatie van juridische en sociaalwetenschappelijke analyses steeds meer wordt gezocht.

  Je moet als student voor Juridische Bestuurskunde kiezen als je hart ligt bij het leveren van een bijdrage aan het bereiken van publieke belangen. Zoals bijvoorbeeld een duurzaam energiebeleid, zorg voor de openbare orde en de veiligheid, goed openbaar vervoer of een adequaat stelsel van sociale zekerheid. En als je geïnteresseerd bent in digitalisering van onze samenleving en de zorg voor privacy, maar ook als de ordening en besturing van die digitale samenleving je bezig houdt ben je natuurlijk zeer welkom bij onze master in Leeuwarden.

  Het mooie van mijn functie al docent is om jonge mensen informatie aan te reiken, maar nog veel gaver is het om te zien dat ze er ook iets mee kunnen doen, anders dan die kennis te reproduceren op een tentamen. In ons kleinschalige onderwijs leggen we de nadruk op het verwerken van de kennis en het ontwikkelen van mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

  Sluiten

Studieverenigingen

Dorknoper

J.B.S.V. Dorknoper is de studievereniging voor de afstudeerrichting juridische bestuurskunde en de masters recht & bestuur en staats- & bestuursrecht van de faculteit rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bij de vereniging worden tal van activiteiten, uiteenlopend van studiegerelateerde evenementen, zoals congressen, lezingen, excursies, tot de typische gezelligheidsactiviteiten georganiseerd. Naast het organiseren van deze studiegerelateerde activiteiten, verzamelt J.B.S.V. Dorknoper ook verschillende vacatures voor haar leden zodat studenten tijdens hun studie praktijkervaring op kunnen doen of na hun studie kunnen beginnen aan hun carrière. Dit met als doel om studenten bij zowel de staats- en bestuursrechtelijke als bij de bestuurskundige praktijk te brengen.
https://www.dorknoper.nl/home
Lees meer
Studentprofiel

Als student Juridische Bestuurskunde ben je maatschappelijk betrokken en nieuwsgierig. Je hebt kennis en vaardigheden op het gebied van het recht en de bestuurskunde en vraagt je continu af hoe deze kennis een bijdrage kan bieden aan (het verbeteren van) de aanpak van sociale problemen. De wetenschappelijke opleiding biedt jou vaardigheden om vraagstukken grondig te analyseren en om met reële adviezen te komen.

Studiebegeleiding

Kenmerkend voor de opleiding Juridische Bestuurskunde zijn de korte lijnen tussen de studenten en de docenten, wat zorgt voor een persoonlijke aanpak. Mocht je daarnaast vragen hebben over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je terecht bij een van onze studieadviseurs.

Volg ons!