Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Legal Public Administration
Header image Juridische Bestuurskunde

Juridische Bestuurskunde

Tijdens de master Juridische Bestuurskunde kijk je met een multidisciplinaire invalshoek naar het recht, waarin ook organisatietheorie, economie en sociologie een belangrijke rol spelen.

De opleiding is een combinatie van (interactief) onderwijs en door jou uitgevoerd onderzoek, op zowel publiekrechtelijk als bestuurskundig terrein. Als je interesse hebt in de manier waarop het openbaar bestuur functioneert en een bijdrage wilt leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven waar de overheid mee te maken heeft, dan is deze master écht iets voor jou.

De master Juridische Bestuurskunde heeft als doel om jou vertrouwd te maken met de complexiteit van de publieke sector. De verschillende maatschappelijke opgaven waarvoor de overheid zich gesteld ziet, hangen in toenemende mate met elkaar samen. Bovendien zijn veel partijen betrokken bij de aanpak daarvan. Denk aan opgaven binnen de jeugdzorg, het veiligheidsbeleid of bij de impact van de economische ontwikkelingen op een (natuur)gebied. Door deze complexiteit raakt de verantwoordelijkheid voor beleid steeds meer gespreid.

De opleiding is een combinatie van (interactief) onderwijs en door jou uitgevoerd onderzoek, op zowel publiekrechtelijk als bestuurskundig terrein. Dat geeft je niet alleen een goed begrip van bestuurlijke en beleidsmatige processen, maar zorgt er ook voor dat je vaardigheden ontwikkelt om beleidsvraagstukken te analyseren en er over te adviseren. De juridische kant van de studie stelt je in staat om tal van juridische functies te verrichten. De bestuurskundige vorming geeft je de intellectuele bagage om door te groeien naar adviserende en leidinggevende functies.

Wil je meer weten? Kijk dan ook op onze weblog.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Recht en Bestuur
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66461
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

Juridische Bestuurskunde is de enige bestuurskundige studie in Nederland die studenten de titel 'meester in de rechtsgeleerdheid' oplevert. Dat illustreert de kwaliteiten van onze afgestudeerden: zij zijn jurist én bestuurskundige.

Met een multidisciplinaire invalshoek waarin naast het recht ook organisatietheorie, economie en sociologie een belangrijke rol spelen zijn afgestudeerde juristen van de opleiding Juridische Bestuurskunde erg gewild bij werkgevers, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Het onderwijs is kleinschalig en interactief opgezet, waardoor ruimte is voor discussie en feedback.

Programma

Om jou vertrouwd te maken met de vraagstukken binnen de collectieve sector en je vaardigheden te laten ontwikkelen gericht op de aanpak daarvan, biedt deze master een mix van juridische en multidisciplinaire vakken.

Je volgt de kernvakken Beleidswetenschap, Beleidsanalyse, Modern publiek management, Toezicht & rechtshandhaving en Overheid & Privaatrecht. Daarnaast kies je een specialisatie, Openbaar bestuur, Sociale zekerheid of Omgevingsrecht. Binnen je specialisatie volg je twee specialisatievakken, zoals Publiekrecht en duurzaamheid, Politicologie of Vreemdelingenrecht, en schrijf je je scriptie.

Om aan de vereisten voor het civiel effect te voldoen na een juridische bachelor kun je extra vakken volgen.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Beleidswetenschap (6 EC)
Omgevingsrecht (6 EC, facultatief)
Recht Decentrale Overheden (6 EC, facultatief)
Social security law (6 EC, facultatief)
Seminaar Beleidsanalyse (6 EC)
Scriptie (18 EC)
Overheid en Privaatrecht (6 EC)
Politicologie (6 EC, facultatief)
Sociale zekerheidsrecht (6 EC, facultatief)
Modern Publiek Management (6 EC)
Publiekrecht en duurzaamheid (6 EC, facultatief)
European Environmental Law in a Global Context (6 EC, facultatief)
Staats- en Bestuursrecht in Europees perspectief (6 EC, facultatief)
Toezicht en rechtshandhaving (6 EC)
Vreemdelingenrecht (6 EC, facultatief)
Programma-opties
Openbaar Bestuur (specialisatie)

De specialisatie Openbaar Bestuur wordt gebruikt om de kennis over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur te verdiepen.

Hier staan onderwerpen centraal, zoals de decentralisatie van de jeugdzorg, de wijze waarop overheden trachten vorm te geven aan de participatiesamenleving en de gevolgen van fragmentatie en differentiatie in de politiek voor de bestuurskracht van overheden.

Sociale Zekerheid (specialisatie)

Bij de specialisatie Sociale Zekerheid staat het sociaal domein centraal.

Je kunt hierbij denken aan de toegang tot de Nederlandse samenleving en de sociale rechten die daarbij horen. Maar ook de fundamenten van de verzorgingsstaat, waarbij het gaat om de bescherming van kwetsbare burgers, maar ook het stimuleren van participatie en de keuzes voor het opleggen van verplichtingen in ruil voor bescherming.

Omgevingsrecht (specialisatie)

Bij de specialisatie Omgevingsrecht verdiep je je in het milieurecht, de bouwregelgeving en de ruimtelijke ordening.

Actuele thema's zijn bijvoorbeeld de werking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), de komst van de omgevingsdiensten om de handhaving van het omgevingsrecht te verbeteren en de Omgevingswet die eisen stelt aan participatie van burgers bij de totstandkoming van concrete overheidsbesluiten. Hier komt ook komt de spanning tussen duurzaamheid en economische ontwikkelingen aan de orde.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
Bestuurskunde/Overheidsmanagementnhlstenden

Via een pre-master van maximaal 60 EC

Extra informatie:

Afhankelijk van de gekozen minoren.

Integrale VeiligheidnhlstendenVia een pre-master van maximaal 60 EC
VooropleidingOrganisatieInstroom
Sociaal-Juridische DienstverleningHanzehogeschool GroningenVia een pre-master van maximaal 60 EC
HBO - RechtenHanzehogeschool Groningen

Via een pre-master van maximaal 50 EC

Extra informatie:

Je bent toelaatbaar tot het pre-masterprogramma van 50 EC wanneer je tijdens deze HBO opleiding de specialisatie Recht & Overheid hebt gevolgd.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Bestuurskunde/OverheidsmanagementSaxionVia een pre-master van maximaal 55 EC
Integrale VeiligheidskundeSaxionVia een pre-master van maximaal 55 EC
HBO - RechtenSaxionVia een pre-master van maximaal 55 EC
VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

De afstudeerrichting Juridische Bestuurskunde binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid geeft een drempelloze toelating. Andere afstudeerrichtingen binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid dienen aangevuld te worden met essentiële instroomvakken. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur.

Nederlands rechtRijksuniversiteit GroningenVia een pre-master van maximaal 35 EC
IT-rechtRijksuniversiteit GroningenVia een pre-master van maximaal 40 EC
SociologieRijksuniversiteit GroningenVia een pre-master van maximaal 55 EC
International Relations and International OrganizationRijksuniversiteit GroningenVia een pre-master van maximaal 60 EC
VooropleidingOrganisatieInstroom
Public AdministrationUniversiteit TwenteVia een pre-master van maximaal 35 EC

Toelatingseisen

Toelatingseisen schakelprogramma: Studenten met de bachelor Rechtsgeleerdheid, specialisatie Juridische Bestuurskunde zijn direct toelaatbaar. Dit geldt ook voor studenten die het geïntegreerde premasterprogramma gevolgd hebben tijdens hun bachelor Integrale Veiligheid, Bestuurskunde of HBO-Rechten aan NHL-Stenden.

Voor alle overige studenten met een afgeronde juridische of bestuurskundige/sociaalwetenschappelijke hbo- of wo-bachelor, zoals Rechtsgeleerdheid, Bestuurskunde, Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie en Sociologie, bestaat de mogelijkheid om een schakelprogramma te volgen. Op basis van een overzicht van de door jou eerder gevolgde vakken wordt na een persoonlijk gesprek beoordeeld of dit voor jou van toepassing is. Neem voor meer informatie contact op met een van de studieadviseurs. Kijk voor alle contactinformatie onder 'Contact'.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2023-2024€ 2314voltijd
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

De juridische kant van de studie stelt je in staat om tal van juridische taken in de publieke sector te verrichten, terwijl je ook de intellectuele bagage hebt om door te groeien naar adviserende en leidinggevende functies. De ervaring heeft uitgewezen dat er in de bestuurlijke praktijk veel behoefte is aan deze combinatie van kwalificaties.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is voor onze afgestudeerden altijd al gunstig, maar is de afgelopen jaren nog interessanter geworden. Een gevolg is dat detacheringsbureaus intensief werven onder nog niet afgestudeerde studenten met mooie beloften over leaseauto's en gevarieerd werk. Het kan de moeite waard zijn wat verder te kijken door na te denken over een organisatie die je interessant vindt om te werken. En als je dat niet weet er eens met docenten of potentiële werkgevers een gesprek over te voeren.

Er zijn op dit moment bij veel 'klassieke overheden' volop vacatures. Die passen vaak verrassend goed bij het profiel van onze afgestudeerden. Gemeenten, provincies en ook ministeries zoeken juridisch medewerkers met competenties die verder gaan dan alleen kennis van het positieve recht en ze zoeken beleidsmedewerkers met bestuurskundige kennis, die ook begrijpen hoe het juridisch systeem in elkaar steekt. Werken bij de overheid was al nooit saai, wat het merkwaardige 'frame' is waarin veel mensen denken, maar met de huidige uitdagingen op het terrein van woningbouw, klimaatverandering en duurzaamheid, stikstoftransitie en natuurbehoud - en dat zijn nog maar een paar actuele thema's - is het spannender dan ooit. Ook in de consultancy en bij adviesbureaus worden afgestudeerden veelgevraagd, dus ben je meer commercieel ingesteld, dan kun je ook daar terecht.

Potentiële beroepen

 • Manager van een ambtelijke organisatie
 • Beleidsmedewerker of -adviseur
 • Bestuurder
 • Bestuursjurist
 • Gemeenteraadslid
 • Wethouder
 • Burgemeester
 • Minister
Onderzoek

Onderzoek Juridische Bestuurskunde

Zowel studenten als docenten voeren onderzoek uit op het terrein van de Juridische Bestuurskunde. Studenten verrichten onderzoek als onderdeel van de master, bijvoorbeeld tijdens het seminaar Beleidsanalyse en hun scriptie, maar ook als extra-curriculaire activiteiten als student-assistent of stagiair.

Voorbeelden van scriptieonderwerpen zijn de autonomie van de toezichthouder, stop op intensieve veehouderij in de provincie Groningen en procedurele rechtvaardigheid bij gemeentelijke bezwaarschriftprocedures in het sociaal domein.

De docenten doen onderzoek dat zowel met de (inter)nationale academische wereld wordt gedeeld door publicaties en presentaties op congressen, maar ook veel onderzoek in opdracht van de overheid, wat de praktische relevantie bekrachtigt.

Het onderzoek van stafmedewerkers die betrokken zijn bij de opleiding Juridische Bestuurskunde vindt grotendeels plaats binnen het programma Public Trust and Public Law. Dit programma is gericht op het bestuderen van de werking van ‘vertrouwen’ in relaties tussen bestuur en burgers en onderzoekt onder andere hoe het bestuursrecht het vertrouwen in de overheid kan bevorderen. Het onderzoek vindt plaats in een multidisciplinaire setting, waar zowel het bestuurs- en staatsrecht als verschillende sociale wetenschappelijke disciplines deel van uitmaken.

Medewerkers van de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde verrichten onderzoek met maatschappelijke relevantie op het snijvlak van overheid, bestuur en samenleving. Daarbij worden juridische en sociaalwetenschappelijke perspectieven afgewisseld. Het gaat om onderzoek naar het functioneren van de rechtspraak in ons land, om evaluaties van wetten, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, maar ook om onderzoek op het terrein van het omgevingsrecht, sociale zekerheid en migratierecht. Waar mogelijk betrekken de docenten het onderzoek bij de inhoud van de afzonderlijke vakken.

Een voorbeeld van een recent uitgevoerd onderzoek is een studie naar handhaving in de sociale zekerheid. Anders dan in de meeste onderzoeken, gaat het hier niet om het perspectief van 'bovenaf', maar juist om het perspectief van 'onderop'. De focus lag op uitvoerende medewerkers en uitkeringsgerechtigden. Op basis van een brede, empirische studie met enquêtes onder uitkeringsgerechtigden, participerende observaties bij verschillende uitvoeringsinstanties, interviews met uitvoerders en de bestudering van beleid, is een gedetailleerd beeld ontstaan van de uitvoeringspraktijk.

Kijk voor meer informatie bij het onderzoeksprogramma Public Trust and Public Law.

Onderzoekers in beeld:

Testimonial prof. Albertjan Tollenaar (directeur Groningen Graduate School of Law):

'Hoe worden wettelijke regels toegepast door ambtenaren? Hoe kan het dat handhavingsinstrumenten (boetes, dwangsommen) niet worden benut? Wat maakt dat een burger tevreden terugkijkt op een bezwaarschriftprocedure? Naar deze en andere vragen is door mij en door mijn collega's onderzoek gedaan. De uitkomsten van dat onderzoek en vooral ook de achterliggende wetmatigheden, komen uitgebreid aan de orde in de studie juridische bestuurskunde, onder meer in het bachelorvak bestuur en recht.'

 • 
						Testimonial van	Rosan Kuipers

  Nog steeds heb ik iets aan dat wat ik leerde tijdens de colleges over staatsrecht en gemeenterecht

  – Rosan Kuipers
  Lees verder

  Ik vind het vakgebied Juridische Bestuurskunde interessant, omdat werken in het openbaar bestuur betekent dat je je inzet voor de maatschappij en met maatschappelijke problemen aan de slag bent. Ik ben gepassioneerd over alles wat meer met democratie en democratische vernieuwing te maken heeft. De werking van de democratie komt veel aan de orde tijdens de studie. Je wordt breed opgeleid en kunt met de studie alle kanten op..

  De opleiding biedt een goede basis voor het werken bij de gemeente. Nog steeds heb ik iets aan dat wat ik leerde tijdens de colleges over staatsrecht en gemeenterecht, maar ook de beleidsinhoudelijke vakken komen dagelijks terug in mijn werk: het maken van adviezen, het schrijven van beleidsnota's. Inmiddels heb ik mijn eigen stijl, maar de basis daarvoor ligt bij de dingen die ik leerde tijdens de master.

  Ik volgde de opleiding als deeltijdstudent en had naast mijn studie een fulltime baan, dus ik heb niet echt een studententijd gehad. Wat ik heel leuk vond was om andere deeltijders te ontmoeten. Iemand naast me in de collegebanken zei tijdens een van de eerste colleges tegen mij: “Jij werkt bij een gemeente? Dat is toch hartstikke saai?”. Zelf werkte hij voor een agentschap, dat leek mij 'hartstikke saai'. Door colleges samen met anderen te volgen krijg je een mooie inkijk in elkaars werk.

  Mijn tip voor studenten: loop zoveel mogelijk stages tijdens je studie en probeer alvast werk te vinden in het veld. Zo kom je er achter welke beroepen en sectoren je wel en niet leuk vindt.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Stijn Overkamp

  Ik vind actuele maatschappelijke vraagstukken interessant en dit vakgebied helpt me om die goed te kunnen begrijpen

  – Stijn Overkamp
  Lees verder

  Ik heb destijds gekozen voor de master Juridische Bestuurskunde omdat ik met veel plezier de bachelor Recht en Bestuur afrondde. De master was een logische vervolgkeuze. Recht en Bestuur sprak me aan omdat het gaat over maatschappelijke vraagstukken die je vanuit verschillende invalshoeken leert te bekijken. Niet alleen leer je te denken als een jurist, maar bijvoorbeeld ook als politicoloog, socioloog, econoom of filosoof.

  Ik studeerde af in 2013. De werkloosheid was historisch hoog en de publieke sector was volop aan het bezuinigen. Dat was geen goede tijd voor baanzoekers, zeker niet voor starters. Gelukkig had ik tijdens mijn studie nuttige werkervaring opgedaan als onderzoeker bij Pro Facto, een juridisch bestuurskundig onderzoeksbureau verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na mijn studie en een tijdje reizen werd ik na een aantal maanden intensief solliciteren aangenomen bij een leuk tweejarig traineeship van de Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft. Via die baan ben ik ben ik bij een groot adviesbureau (Deloitte) beland en daar deed ik diverse projecten voor gemeenten en ministeries. Nu werk ik bij het Ministerie van Financiën, op het snijvlak van beleid, financiën en politiek. Ik adviseer de minister en staatssecretaris over de financiële gevolgen van beleid.

  In de praktijk heb ik enorm veel aan de opleiding. Vooral om een maatschappelijk of organisatorisch probleem niet alleen vanuit juridisch perspectief te bekijken, maar bijvoorbeeld ook vanuit de vraag hoe beleid tot stand komt, hoe je beleid kan evalueren en hoe de verhouding tussen verschillende overheidsorganisaties is geregeld.

  Zelf ben ik heel enthousiast over de studie. Volgens mij moet je alleen kiezen voor de studie als je geïnteresseerd bent in maatschappelijke vraagstukken en je wil weten hoe de overheid werkt (of zou moeten werken). Je moet tegelijkertijd ook bereid zijn om je vast te bijten in een ingewikkelde juridische casus. Ik vind actuele maatschappelijke vraagstukken interessant en dit vakgebied helpt me om die goed te kunnen begrijpen. Wat werkt om criminaliteit tegen te gaan? Hoe zorgen we voor een overheid die rechtvaardig handelt? Hoe kan de overheid bijdragen aan het verbeteren van het klimaat en milieu? Hoe kunnen we ondanks de vergrijzing de zorg kwalitatief hoog houden en tegelijkertijd betaalbaar? Het vakgebied biedt goede handvatten om over dit type vragen na te denken.

  Mijn tip voor studenten die een master moeten kiezen: probeer stil te staan bij de vraag waar je echt enthousiast van wordt. Welk boek of (nieuws)artikel vond je interessant en maakte indruk? Welk vak vond je het leukst en welke het minst? Wees ook niet bang om erachter te komen dat je dat nu nog niet precies weet, tijdens je carrière kom je daar als het goed is steeds beter achter.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Dieuwertje Stolwijk

  Het is de combinatie tussen de juridische en de politiek-bestuurlijke vakken die de studie bij uitstek geschikt maken als voorbereiding op het werken in de advocatuur.

  – Dieuwertje Stolwijk
  Lees verder

  Na mijn afstuderen ben ik begonnen als advocaat-stagiaire, bij de sectie Arbeids- en ambtenarenrecht van een groot advocatenkantoor. Het leek me de plek waar ik me kon bezighouden met het oplossen van complexe juridische vraagstukken die zich voordoen in de politiek-bestuurlijke omgeving van een overheid.

  Dat sprak mij aan en sloot bovendien perfect aan bij mijn juridisch-bestuurskundige achtergrond. Inmiddels ben ik alweer vijf jaar advocaat en werk ik met name voor overheidswerkgevers (denk aan ministeries, provincies, gemeenten en zbo’s). Dat betekent dat bij het adviseren en procederen altijd je politiek- bestuurlijke antenne aan moet staan. Voor een vraagstuk zijn vaak meerdere juridische oplossingen denkbaar, maar welke oplossing kan ook op maatschappelijk draagvlak rekenen? Het is immers niet ondenkbaar dat een minister zich uiteindelijk zal moeten verantwoorden in de Tweede Kamer. Die aspecten maken het werken op dit kantoor extra uitdagend. Het plezier dat ik uit mijn werk haal is een bevestiging van de keuze die ik alweer tien jaar geleden maakte voor de studie Juridische Bestuurskunde (met civiel effect).

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Rosalinde Hekman

  Ik vind het erg fijn dat ik niet gebonden ben aan een bepaald traject, maar dat ik in grote mate zelf kan kiezen welke vakken ik wil doen.

  – Rosalinde Hekman
  Lees verder

  Recht en Bestuur is een multidisciplinaire opleiding waar de nadruk ligt op het analyseren van bestuurskundige vraagstukken. De juridische basis die je in je eerste jaar daarvoor krijgt is hierbij heel handig. Als je geïnteresseerd bent in nadenken over maatschappelijke problemen en bij wil dragen aan oplossingen hiervoor door te gaan werken in het openbaar bestuur/bij de overheid (als bestuurskundige óf als jurist), is Juridische Bestuurskunde een erg geschikte opleiding.

  Er is binnen de master keuze tussen verschillende afstudeerrichtingen (naast de algemene vakken die iedereen met deze master volgt). Zo zit er voor iedereen die interesse heeft in vraagstukken waar het openbaar bestuur mee te maken krijgt wel een leuke richting tussen.

  De combinatie tussen Rechten en Bestuurskunde en het werken in het openbaar bestuur trekt mij heel erg. Beleidskundige, maatschappelijke en politieke onderwerpen vind ik erg interessant en relevant. De juridische basis die binnen deze opleiding eigenlijk het kader is voor de bestuurskundige vakken is zowel een goede invalshoek voor bestuurskundige vraagstukken als relevant op zichzelf. Juridische kennis zal voor de toekomst immers altijd wel ergens goed van pas kunnen komen. Overigens wordt er binnen de opleiding ook zeker aandacht besteed aan andere invalshoeken van bestuurskundige vraagstukken, zoals sociologische, politicologische en economische invalshoeken. Op die manier krijg je multidisciplinaire kennis mee, wat ik erg interessant vind.

  In mijn opleiding heb ik ook gekozen voor het behalen van het civiel effect. Deze keus heb ik gemaakt om zoveel mogelijk opties open te houden voor mezelf. Ook al zie ik mezelf niet echt als advocaat of rechter, juridische opleidingen bieden veel meer opties dan enkel dat en alle kennis die ik over juridische onderwerpen op doe beschouw ik als mooi meegenomen. Wie weet of ik daar in mijn toekomstige baan nog wat aan ga hebben.

  Het leukst aan de opleiding vind ik de mogelijkheid om zelf de vakken te kiezen die je het meest interesseren. Ik vind het erg fijn dat ik niet gebonden ben aan een bepaald traject met bepaalde vakken in een bepaalde volgorde, maar dat ik in grote mate zelf kan kiezen welke vakken ik wil doen en wanneer ik die wil doen.

  Ondanks dat de vakken zelf vaak over maatschappelijk en praktisch relevante onderwerpen gaan, mis ik de link met de praktijk wel eens. Stages zijn mogelijk, maar behoren niet tot een vast onderdeel van de opleiding, en praktijkervaring moet je zelf buiten je studie opdoen. Gastdocenten maken nog wel eens onderdeel uit van de collegereeks bij bepaalde vakken. Het is vaak wel erg interessant om te horen van mensen uit de praktijk hoe het gaat, maar horen is toch anders dan het zelf ervaren.

  Door de relatieve kleinschaligheid van de opleiding kennen de meeste docenten je wel bij naam en daardoor voel je je ook wel meer gezien en gehoord. Je ziet veel docenten bij meerdere vakken terug en dat vind ik persoonlijk fijn, want dan weet je al voor dat je aan een vak begint met welke docent je te maken hebt en hoe diegene is. Docenten van bestuurskundige vakken hebben kennis uit verschillende vakgebieden of juist heel diepgaande kennis over bepaalde stof, waardoor je zelf door de combinatie van al die docenten heel veel verschillende kennis uit verschillende disciplines opdoet in de context van maatschappelijke vraagstukken.

  Naast mijn studie ben ik actief lid bij de studievereniging van juridische bestuurskunde, Dorknoper. Daar heb ik twee keer een bestuursjaar gedaan en ben ik actief (geweest) in verschillende commissies. Dorknoper is een heel leuke en kleinschalige vereniging waar iedereen elkaar kent, iedereen zich snel thuis voelt en die zowel informele als formele activiteiten organiseert. De studievereniging is een heel leuke manier om je studiegenoten eens anders te leren kennen dan alleen in de collegezaal én je leert er mensen kennen om samen mee te zitten tijdens colleges.


  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Heinrich Winter

  Een unieke opleiding

  – Heinrich Winter
  Lees verder

  Sinds 1986 werk ik bij de RUG en ik kan er nog steeds niet genoeg van krijgen. Mijn werk bestaat uit de klassieke onderverdeling: onderwijs, onderzoek en bestuur. Onderwijs voer ik uit in de bachelor Juridische Bestuurskunde en master Recht en Bestuur, zowel in Groningen als in Leeuwarden waar we in september 2018 zijn gestart met de master (afstudeerrichting) Governance and Law in Digital Society.

  Naast mijn functie bij de RUG ben ik tevens oprichter/directeur van Pro Facto: een bestuurskundig en juridisch onderzoeks- en adviesbureau dat werkt voor de publieke sector. Daarnaast ben ik als toezichthouder actief bij een woningcorporatie in het Westerkwartier en op het sociaal domein bij WIJ Groningen.

  Het vakgebied juridische bestuurskunde vind ik met name interessant omdat het erom gaat hoe recht in de praktijk functioneert. Hoe moeten organisaties zijn ingericht om doeltreffend te kunnen zijn? Welke instrumenten werken onder welke condities? Het publieke domein is belangrijk om mee bezig te zijn omdat het gaat om de behartiging van publieke belangen, de duurzame inrichting van de samenleving en de vormgeving van de democratische rechtsstaat.

  De opleiding Juridische Bestuurskunde in Groningen is uniek. Nergens in Nederland is er een opleiding Bestuurskunde aan een juridische faculteit, terwijl wij juist belang hechten aan het functioneren van het openbaar bestuur en het publieke domein, mede bezien vanuit het recht. Dat maakt de opleiding niet alleen uniek, maar ook de afgestudeerden zeer gewild op de arbeidsmarkt, waar de combinatie van juridische en sociaalwetenschappelijke analyses steeds meer wordt gezocht.

  Je moet als student voor Juridische Bestuurskunde kiezen als je hart ligt bij het leveren van een bijdrage aan het bereiken van publieke belangen. Zoals bijvoorbeeld een duurzaam energiebeleid, zorg voor de openbare orde en de veiligheid, goed openbaar vervoer of een adequaat stelsel van sociale zekerheid. En als je geïnteresseerd bent in digitalisering van onze samenleving en de zorg voor privacy, maar ook als de ordening en besturing van die digitale samenleving je bezig houdt ben je natuurlijk zeer welkom bij onze master in Leeuwarden.

  Het mooie van mijn functie al docent is om jonge mensen informatie aan te reiken, maar nog veel gaver is het om te zien dat ze er ook iets mee kunnen doen, anders dan die kennis te reproduceren op een tentamen. In ons kleinschalige onderwijs leggen we de nadruk op het verwerken van de kennis en het ontwikkelen van mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

  Sluiten

Studieverenigingen

Dorknoper

J.B.S.V. Dorknoper is de studievereniging voor de afstudeerrichting juridische bestuurskunde en de masters recht & bestuur en staats- & bestuursrecht van de faculteit rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bij de vereniging worden tal van activiteiten, uiteenlopend van studiegerelateerde evenementen, zoals congressen, lezingen, excursies, tot de typische gezelligheidsactiviteiten georganiseerd. Naast het organiseren van deze studiegerelateerde activiteiten, verzamelt J.B.S.V. Dorknoper ook verschillende vacatures voor haar leden zodat studenten tijdens hun studie praktijkervaring op kunnen doen of na hun studie kunnen beginnen aan hun carrière. Dit met als doel om studenten bij zowel de staats- en bestuursrechtelijke als bij de bestuurskundige praktijk te brengen.
https://www.dorknoper.nl/home
Lees meer
Studentprofiel

Als student Juridische Bestuurskunde ben je maatschappelijk betrokken en nieuwsgierig. Je hebt kennis en vaardigheden op het gebied van het recht en de bestuurskunde en vraagt je continu af hoe deze kennis een bijdrage kan bieden aan (het verbeteren van) de aanpak van sociale problemen. De wetenschappelijke opleiding biedt jou vaardigheden om vraagstukken grondig te analyseren en om met reële adviezen te komen.

Studiebegeleiding

Kenmerkend voor de opleiding Juridische Bestuurskunde zijn de korte lijnen tussen de studenten en de docenten, wat zorgt voor een persoonlijke aanpak. Mocht je daarnaast vragen hebben over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je terecht bij een van onze studieadviseurs.

Volg ons!