Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Legal Public Administration
Header image Juridische Bestuurskunde

Juridische Bestuurskunde

Wil jij uitgebreide kennis van de manier waarop het openbaar bestuur functioneert? Wil jij een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke opgaven waar de overheid mee wordt geconfronteerd?

De master Juridische Bestuurskunde heeft tot doel om jou vertrouwd te maken met de complexiteit van de publieke sector. De verschillende maatschappelijke opgaven waarvoor de overheid zich gesteld ziet, hangen in toenemende mate met elkaar samen. Bovendien zijn veel partijen betrokken bij de aanpak daarvan. Denk aan opgaven binnen de jeugdzorg, het veiligheidsbeleid of bij de impact van de economische ontwikkelingen op een (natuur)gebied. Door deze complexiteit raakt de verantwoordelijkheid voor beleid steeds meer gespreid.

De opleiding is een combinatie van (interactief) onderwijs en door jou uitgevoerd onderzoek, op zowel publiekrechtelijk als bestuurskundig terrein. Dat geeft je niet alleen een goed begrip van bestuurlijke en beleidsmatige processen, maar zorgt er ook voor dat je vaardigheden ontwikkelt om beleidsvraagstukken te analyseren en er over te adviseren.

De juridische kant van de studie stelt je in staat om tal van juridische functies te verrichten. De bestuurskundige vorming geeft je de intellectuele bagage om door te groeien naar adviserende en leidinggevende functies.

Je kunt in september en februari met deze master starten. Je kunt deze master ook in deeltijd volgen.

Wil je meer weten? Kijk dan ook op onze weblog.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Recht en Bestuur
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66461
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

Juridische Bestuurskunde is de enige bestuurskundige studie in Nederland die studenten de titel 'meester in de rechtsgeleerdheid' oplevert. Dat illustreert de kwaliteiten van onze afgestudeerden: zij zijn jurist én bestuurskundige.

Met een multidisciplinaire invalshoek waarin naast het recht ook organisatietheorie, economie en sociologie een belangrijke rol spelen zijn afgestudeerde juristen van de opleiding Juridische Bestuurskunde erg gewild bij werkgevers, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Het onderwijs is kleinschalig en interactief opgezet, waardoor ruimte is voor discussie en feedback.

Programma

Om jou vertrouwd te maken met de vraagstukken binnen de collectieve sector en je vaardigheden te laten ontwikkelen gericht op de aanpak daarvan, biedt deze master een mix van juridische en multidisciplinaire vakken.

Je volgt de kernvakken Beleidswetenschap, Beleidsanalyse, Modern publiek management, Toezicht & rechtshandhaving en Overheid & Privaatrecht. Daarnaast kies je een specialisatie, Openbaar bestuur, Sociale zekerheid of Omgevingsrecht. Binnen je specialisatie volg je twee specialisatievakken, zoals Publiekrecht en duurzaamheid, Politicologie of Vreemdelingenrecht, en schrijf je je scriptie.

Om aan de vereisten voor het civiel effect te voldoen na een juridische bachelor kun je extra vakken volgen.

Periodes
VakkenVakkencatalogus >1234
Beleidswetenschap (6 EC)
Omgevingsrecht (6 EC, facultatief)
Recht Decentrale Overheden (6 EC, facultatief)
Social security law (6 EC, facultatief)
Seminaar Beleidsanalyse (6 EC)
Overheid en Privaatrecht (6 EC)
Politicologie (6 EC, facultatief)
Sociale zekerheidsrecht (6 EC, facultatief)
Modern Publiek Management (6 EC)
Publiekrecht en duurzaamheid (6 EC, facultatief)
Scriptie (18 EC)
European Sustainability Law (6 EC, facultatief)
Staats- en Bestuursrecht in Europees perspectief (6 EC, facultatief)
Toezicht en rechtshandhaving (6 EC)
Vreemdelingenrecht (6 EC, facultatief)
Programma-opties
Openbaar Bestuur (specialisatie)

De specialisatie Openbaar Bestuur wordt gebruikt om de kennis over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur te verdiepen.

Hier staan onderwerpen centraal, zoals de decentralisatie van de jeugdzorg, de wijze waarop overheden trachten vorm te geven aan de participatiesamenleving en de gevolgen van fragmentatie en differentiatie in de politiek voor de bestuurskracht van overheden.

Sociale Zekerheid (specialisatie)

Bij de specialisatie Sociale Zekerheid staat het sociaal domein centraal.

Je kunt hierbij denken aan de toegang tot de Nederlandse samenleving en de sociale rechten die daarbij horen. Maar ook de fundamenten van de verzorgingsstaat, waarbij het gaat om de bescherming van kwetsbare burgers, maar ook het stimuleren van participatie en de keuzes voor het opleggen van verplichtingen in ruil voor bescherming.

Omgevingsrecht (specialisatie)

Bij de specialisatie Omgevingsrecht verdiep je je in het milieurecht, de bouwregelgeving en de ruimtelijke ordening.

Actuele thema's zijn bijvoorbeeld de werking van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), de komst van de omgevingsdiensten om de handhaving van het omgevingsrecht te verbeteren en de Omgevingswet die eisen stelt aan participatie van burgers bij de totstandkoming van concrete overheidsbesluiten. Hier komt ook komt de spanning tussen duurzaamheid en economische ontwikkelingen aan de orde.

Honours programma voor masterstudenten (honoursprogramma)

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

VooropleidingOrganisatieInstroom
Bestuurskunde/Overheidsmanagementnhlstenden

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Extra informatie:

Afhankelijk van de gekozen minoren.

Integrale VeiligheidnhlstendenDeficiëntieprogramma van maximaal 60 EC
VooropleidingOrganisatieInstroom
Sociaal-Juridische DienstverleningHanzehogeschool Groningen

Deficiëntieprogramma van maximaal 55 EC

Extra informatie:

Je bent toelaatbaar tot het pre-masterprogramma van 50 EC wanneer je tijdens deze HBO opleiding de specialisatie International law hebt gevolgd.

Je bent toelaatbaar tot het pre-masterprogramma van 55 ects wanneer je tijdens je HBO opleiding de specialisatie Recht en multiproblem hebt gevolgd.

HBO - RechtenHanzehogeschool Groningen

Deficiëntieprogramma van maximaal 50 EC

Extra informatie:

Je bent toelaatbaar tot het pre-masterprogramma van 50 EC wanneer je tijdens deze HBO opleiding de specialisatie Recht & Overheid hebt gevolgd.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Bestuurskunde/OverheidsmanagementSaxionDeficiëntieprogramma van maximaal 55 EC
Integrale VeiligheidskundeSaxionDeficiëntieprogramma van maximaal 55 EC
HBO - RechtenSaxionDeficiëntieprogramma van maximaal 55 EC
VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeRijksuniversiteit GroningenDrempelloze toelating
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

De afstudeerrichting Juridische Bestuurskunde binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid geeft een drempelloze toelating. Andere afstudeerrichtingen binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid dienen aangevuld te worden met essentiële instroomvakken. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur.

Nederlands rechtRijksuniversiteit GroningenDeficiëntieprogramma van maximaal 35 EC
IT-rechtRijksuniversiteit GroningenDeficiëntieprogramma van maximaal 40 EC
SociologieRijksuniversiteit GroningenDeficiëntieprogramma van maximaal 55 EC
International Relations and International OrganizationRijksuniversiteit GroningenDeficiëntieprogramma van maximaal 60 EC
Society, Sustainability and PlanningRijksuniversiteit Groningen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Extra informatie:

Je bent toelaatbaar tot het pre-masterprogramma wanneer je tijdens je opleiding de minor Politiek en bestuur hebt gevolgd.

GeschiedenisRijksuniversiteit Groningen

Deficiëntieprogramma van maximaal 60 EC

Extra informatie:

Je bent toelaatbaar tot het pre-masterprogramma wanneer te tijdens je opleiding de minor Politiek en bestuur hebt gevolgd.

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtenWindesheimDeficiëntieprogramma van maximaal 60 EC
VooropleidingOrganisatieInstroom
Public AdministrationUniversiteit TwenteDeficiëntieprogramma van maximaal 35 EC

Toelatingseisen

Toelatingseisen schakelprogramma: Studenten met de bachelor Rechtsgeleerdheid, specialisatie Juridische Bestuurskunde zijn direct toelaatbaar. Dit geldt ook voor studenten die het geïntegreerde premasterprogramma gevolgd hebben tijdens hun bachelor Integrale Veiligheid, Bestuurskunde of HBO-Rechten aan NHL-Stenden.

Voor alle overige studenten met een afgeronde juridische of bestuurskundige/sociaalwetenschappelijke hbo- of wo-bachelor, zoals Rechtsgeleerdheid, Bestuurskunde, Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie en Sociologie, bestaat de mogelijkheid om een schakelprogramma te volgen. Op basis van een overzicht van de door jou eerder gevolgde vakken wordt na een persoonlijk gesprek beoordeeld of dit voor jou van toepassing is. Neem voor meer informatie contact op met de opleidingscoördinator, b.brink@rug.nl, of neem contact op met een van de studieadviseurs. Kijk voor alle contactinformatie onder 'Contact'.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2021-2022€ 1084voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Afgestudeerden hebben weinig moeite met het vinden van een baan. Het gaat om functies bij zowel de overheid als bij maatschappelijke ondernemingen (zoals woningcorporaties en ziekenhuizen) en in het bedrijfsleven (bijvoorbeeld in de adviessector). Onze afgestudeerden hebben één ding gemeen: ze doen werk dat relevant is voor onze samenleving.

Arbeidsmarkt

De juridische kant van de studie stelt je in staat om tal van juridische taken in de publieke sector te verrichten, terwijl je ook de intellectuele bagage hebt om door te groeien naar adviserende en leidinggevende functies. De ervaring heeft uitgewezen dat er in de bestuurlijke praktijk veel behoefte is aan deze combinatie van kwalificaties.

Afgestudeerden komen in verschillende soorten functies terecht:

 • Onderzoek: bij de overheid, een private partij of de universiteit. Een voorbeeld is onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet voor de gemeentelijke organisatie.
 • Beleidsadvisering: binnen de overheid (als beleidsmedewerker) of erbuiten (in de consultancy), waarbij bijvoorbeeld bekeken wordt hoe een sociaal wijkteam georganiseerd kan worden.
 • (Bestuursrecht)jurist: denk aan een functie als jurist op de juridische afdeling of een afdeling bestuursondersteuning bij een gemeente of ministerie, waarbij je besluiten opstelt of bezwaren behandelt.
 • Beleidsbepaling: verschillende studenten kiezen voor een loopbaan als bestuurder of politicus en vervullen functies als gemeenteraadslid, wethouder, burgemeester of minister.

Potentiële beroepen

 • Manager van een ambtelijke organisatie
 • Beleidsmedewerker of -adviseur
 • Bestuurder
 • Bestuursjurist
Onderzoek

Onderzoek Juridische Bestuurskunde

Zowel studenten als docenten voeren onderzoek uit op het terrein van de Juridische Bestuurskunde. Studenten verrichten onderzoek als onderdeel van de master, bijvoorbeeld tijdens het seminaar Beleidsanalyse en hun scriptie, maar ook als extra-curriculaire activiteiten als student-assistent of stagiair.

Voorbeelden van scriptieonderwerpen zijn de autonomie van de toezichthouder, stop op intensieve veehouderij in de provincie Groningen en procedurele rechtvaardigheid bij gemeentelijke bezwaarschriftprocedures in het sociaal domein.

De docenten doen onderzoek dat zowel met de (inter)nationale academische wereld wordt gedeeld door publicaties en presentaties op congressen, maar ook veel onderzoek in opdracht van de overheid, wat de praktische relevantie bekrachtigt.

Het onderzoek van stafmedewerkers die betrokken zijn bij de opleiding Juridische Bestuurskunde vindt grotendeels plaats binnen het programma Public Trust and Public Law. Dit programma is gericht op het bestuderen van de werking van ‘vertrouwen’ in relaties tussen bestuur en burgers en onderzoekt onder andere hoe het bestuursrecht het vertrouwen in de overheid kan bevorderen. Het onderzoek vindt plaats in een multidisciplinaire setting, waar zowel het bestuurs- en staatsrecht als verschillende sociale wetenschappelijke disciplines deel van uitmaken.

Medewerkers van de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde verrichten onderzoek met maatschappelijke relevantie op het snijvlak van overheid, bestuur en samenleving. Daarbij worden juridische en sociaalwetenschappelijke perspectieven afgewisseld. Het gaat om onderzoek naar het functioneren van de rechtspraak in ons land, om evaluaties van wetten, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, maar ook om onderzoek op het terrein van het omgevingsrecht, sociale zekerheid en migratierecht. Waar mogelijk betrekken de docenten het onderzoek bij de inhoud van de afzonderlijke vakken.

Een voorbeeld van een recent uitgevoerd onderzoek is een studie naar handhaving in de sociale zekerheid. Anders dan in de meeste onderzoeken, gaat het hier niet om het perspectief van 'bovenaf', maar juist om het perspectief van 'onderop'. De focus lag op uitvoerende medewerkers en uitkeringsgerechtigden. Op basis van een brede, empirische studie met enquêtes onder uitkeringsgerechtigden, participerende observaties bij verschillende uitvoeringsinstanties, interviews met uitvoerders en de bestudering van beleid, is een gedetailleerd beeld ontstaan van de uitvoeringspraktijk.

Kijk voor meer informatie bij het onderzoeksprogramma Public Trust and Public Law.

Onderzoekers in beeld:

Testimonial prof. Albertjan Tollenaar (directeur Groningen Graduate School of Law):

'Hoe worden wettelijke regels toegepast door ambtenaren? Hoe kan het dat handhavingsinstrumenten (boetes, dwangsommen) niet worden benut? Wat maakt dat een burger tevreden terugkijkt op een bezwaarschriftprocedure? Naar deze en andere vragen is door mij en door mijn collega's onderzoek gedaan. De uitkomsten van dat onderzoek en vooral ook de achterliggende wetmatigheden, komen uitgebreid aan de orde in de studie juridische bestuurskunde, onder meer in het bachelorvak bestuur en recht.'

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • 
						Testimonial van	Mark Hollander

  Alumnus Mark Hollander: 'Breed opgeleid zonder verdieping te missen'

  – Mark Hollander
  Lees verder

  Tijdens mijn propedeusejaar kwam ik in aanraking met de richting Juridische Bestuurskunde. Voor mij kwam daar alles bij elkaar. Wat ik miste bij de juridische vakken werd aangevuld met het curriculum van de specialisatie, terwijl ik toch de juridische basis kon behouden. Ik voelde me meteen thuis bij de vakken, docenten en medestudenten. Zeker omdat ik voor ogen had het openbaar bestuur in te gaan. Na de bachelor vond ik de gewenste verdieping in de master Juridische Bestuurskunde.

  Tijdens mij studie heb ik stage gelopen bij een bestuurskundig en juridisch onderzoeksbureau. Daar kon ik na mijn stage blijven werken. Aansluitend heb ik het Rijkstraineeship gevolgd. Door dit programma doe je in anderhalf jaar ervaring op verschillende werkplekken op. Ik werk nu als beleidsmedewerker bij de directie hoger onderwijs en studiefinanciering van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik maak beleid, ontwerp wetgeving en ondersteun de minister bij debatten in de Tweede Kamer over onder andere het lerarentekort en de inrichting van het bestuur van universiteiten.

  Ik heb in de praktijk de bevestiging gevonden dat ik de juiste studie heb gevolgd. Juridische Bestuurskunde leidt breed op zonder verdieping te missen. Door de studie leer je vanuit verschillende invalshoeken beleid, politiek en wetten begrijpen. Collega’s waarderen de veelzijdigheid. Ik spreek de taal van wetgevingsjuristen, maar door mijn studie heb ook de nodige politieke en bestuurlijke sensitiviteit. Ik kan met recht zeggen dat alle aspecten van de opleiding in de praktijk toepasbaar zijn.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Dieuwertje Stolwijk

  Het is de combinatie tussen de juridische en de politiek-bestuurlijke vakken die de studie bij uitstek geschikt maken als voorbereiding op het werken in de advocatuur.

  – Dieuwertje Stolwijk
  Lees verder

  Na mijn afstuderen ben ik begonnen als advocaat-stagiaire, bij de sectie Arbeids- en ambtenarenrecht van een groot advocatenkantoor. Het leek me de plek waar ik me kon bezighouden met het oplossen van complexe juridische vraagstukken die zich voordoen in de politiek-bestuurlijke omgeving van een overheid.

  Dat sprak mij aan en sloot bovendien perfect aan bij mijn juridisch-bestuurskundige achtergrond. Inmiddels ben ik alweer vijf jaar advocaat en werk ik met name voor overheidswerkgevers (denk aan ministeries, provincies, gemeenten en zbo’s). Dat betekent dat bij het adviseren en procederen altijd je politiek- bestuurlijke antenne aan moet staan. Voor een vraagstuk zijn vaak meerdere juridische oplossingen denkbaar, maar welke oplossing kan ook op maatschappelijk draagvlak rekenen? Het is immers niet ondenkbaar dat een minister zich uiteindelijk zal moeten verantwoorden in de Tweede Kamer. Die aspecten maken het werken op dit kantoor extra uitdagend. Het plezier dat ik uit mijn werk haal is een bevestiging van de keuze die ik alweer tien jaar geleden maakte voor de studie Juridische Bestuurskunde (met civiel effect).

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Heinrich Winter

  Docent Heinrich Winter: 'Een unieke opleiding'

  – Heinrich Winter
  Lees verder

  Sinds 1986 werk ik bij de RUG en ik kan er nog steeds niet genoeg van krijgen. Mijn werk bestaat uit de klassieke onderverdeling: onderwijs, onderzoek en bestuur. Onderwijs voer ik uit in de bachelor Juridische Bestuurskunde en master Recht en Bestuur, zowel in Groningen als in Leeuwarden waar we in september 2018 zijn gestart met de master (afstudeerrichting) Governance and Law in Digital Society.

  Naast mijn functie bij de RUG ben ik tevens oprichter/directeur van Pro Facto: een bestuurskundig en juridisch onderzoeks- en adviesbureau dat werkt voor de publieke sector. Daarnaast ben ik als toezichthouder actief bij een woningcorporatie in het Westerkwartier en op het sociaal domein bij WIJ Groningen.

  Het vakgebied juridische bestuurskunde vind ik met name interessant omdat het erom gaat hoe recht in de praktijk functioneert. Hoe moeten organisaties zijn ingericht om doeltreffend te kunnen zijn? Welke instrumenten werken onder welke condities? Het publieke domein is belangrijk om mee bezig te zijn omdat het gaat om de behartiging van publieke belangen, de duurzame inrichting van de samenleving en de vormgeving van de democratische rechtsstaat.

  De opleiding Juridische Bestuurskunde in Groningen is uniek. Nergens in Nederland is er een opleiding Bestuurskunde aan een juridische faculteit, terwijl wij juist belang hechten aan het functioneren van het openbaar bestuur en het publieke domein, mede bezien vanuit het recht. Dat maakt de opleiding niet alleen uniek, maar ook de afgestudeerden zeer gewild op de arbeidsmarkt, waar de combinatie van juridische en sociaalwetenschappelijke analyses steeds meer wordt gezocht.

  Je moet als student voor Juridische Bestuurskunde kiezen als je hart ligt bij het leveren van een bijdrage aan het bereiken van publieke belangen. Zoals bijvoorbeeld een duurzaam energiebeleid, zorg voor de openbare orde en de veiligheid, goed openbaar vervoer of een adequaat stelsel van sociale zekerheid. En als je geïnteresseerd bent in digitalisering van onze samenleving en de zorg voor privacy, maar ook als de ordening en besturing van die digitale samenleving je bezig houdt ben je natuurlijk zeer welkom bij onze master in Leeuwarden.

  Het mooie van mijn functie al docent is om jonge mensen informatie aan te reiken, maar nog veel gaver is het om te zien dat ze er ook iets mee kunnen doen, anders dan die kennis te reproduceren op een tentamen. In ons kleinschalige onderwijs leggen we de nadruk op het verwerken van de kennis en het ontwikkelen van mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

  Sluiten

Studieverenigingen

Dorknoper

J.B.S.V. Dorknoper is de studievereniging voor studenten Juridische Bestuurskunde van de RUG.
Dorknoper organiseert gedurende het hele jaar verschillende soorten activiteiten, zoals het jaarlijks congres.
https://www.dorknoper.nl/home
Lees meer
Studentprofiel

Als student Juridische Bestuurskunde ben je maatschappelijk betrokken en nieuwsgierig. Je hebt kennis en vaardigheden op het gebied van het recht en de bestuurskunde en vraagt je continu af hoe deze kennis een bijdrage kan bieden aan (het verbeteren van) de aanpak van sociale problemen. De wetenschappelijke opleiding biedt jou vaardigheden om vraagstukken grondig te analyseren en om met reële adviezen te komen.

Studiebegeleiding

Kenmerkend voor de opleiding Juridische Bestuurskunde zijn de korte lijnen tussen de studenten en de docenten, wat zorgt voor een persoonlijke aanpak. Mocht je daarnaast vragen hebben over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je terecht bij een van onze studieadviseurs.

Volg ons!