Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. mr. dr. A.T. (Bert) Marseille

prof. mr. dr. A.T. (Bert) Marseille

Professor of Public Administration, in particular the Empirical Study of Administrative Law
Profile picture of prof. mr. dr. A.T. (Bert) Marseille
E-mail:
a.t.marseille rug.nl

Publications

Bestuurs(proces)recht

Case note: ECLI:NL:RBOVE:2023:1459 en ECLI:NL:RBROT:2023:3475

De bezwaarschriftprocedure

De normering van de taak van gerechtsjuristen binnen de rechtspraak

Geïnspireerd door Alex Brenninkmeijer: optimisme over het bestuursrecht

Good Practices voor laagdrempelige, vroegtijdige en rechtvaardige geschiloplossing

Het oplossen of voorkomen van bestuursrechtelijke bezwaren: Veel onbenutte mogelijkheden

Het voorkomen en oplossen van geschillen in het sociaal domein: Een analyse van zes veelbelovende werkwijzen

It’s All About the Money. Or Is It? Consumers’ Experiences with the Financial Services Complaints Institute (Kifid) in the Netherlands

Kleine Gids voor het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

Read more

Press/media

Bert Marseille: ‘Onderzoeken naar wijkrechtspraak zijn ondermaats’

Wijkrechter en cultuuromslag nodig tegen wantrouwen burger

Veel uitspraken bestuursrechters niet op rechtspraak.nl en Porta Iuris

#9 - Special Uitspraak Centraal: Hervatten van vooronderzoek door bestuursrechter

#9 - Special Uitspraak Centraal: Hervatten van vooronderzoek door bestuursrechter

Burgers strooien met rechtszaken steeds vaker zand in de bouwmachine

Meer uitspraken op rechtspraak.nl: van relevante selectie naar hooiberg?

Studenten adviseren de Rechtspraak

Behoorlijkheidsnormen Nationale ombudsman onder de loep. Hoe past de ombudsman de normen zelf toe?

Gaan rechters de burgemeesters vaker op de vingers tikken?

Read more