Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. mr. dr. A.T. (Bert) Marseille

prof. mr. dr. A.T. Marseille

Hoogleraar bestuurskunde, in het bijzonder de empirische bestudering van het bestuursrecht

Bert Marseille is betrokken bij de vakken Bestuursrecht 2, Bestuursrecht 3, Juridische Onderzoeksvaardigheden 1, Methoden van sociale wetenschappen, Organisatie en bestuur, Alternatieve geschilbeslechting, het seminaar Togamaster (Rechtspleging), het onderzoeksmastervak Recht en sociaal wetenschappelijk onderzoek en het recht-in-de-praktijk-vak Bestuursrechtelijk procederen.

 

Laatst gewijzigd:26 december 2016 18:12

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Faculteit der rechtsgeleerdheid

Kamer:
Bouwdeel 1314, kamer 212