Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usprof. mr. dr. A.T. (Bert) Marseille

prof. mr. dr. A.T. Marseille

Hoogleraar bestuurskunde, in het bijzonder de empirische bestudering van het bestuursrecht

Bert Marseille is betrokken bij de volgende vakken: Bestuursrecht 2; Bestuursrecht 3; Bestuur, aansprakelijkheid en privaatrecht; Bestuursrecht voor niet-juristen; Juridische onderzoeksvaardigheden 1; Methoden van sociale wetenschappen; Organisatie en bestuur; Alternatieve geschilbeslechting.

 

Laatst gewijzigd:08 oktober 2018 23:12

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Faculty of Law

Room:
Bouwdeel 1314, kamer 212