Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. mr. dr. A.T. (Bert) Marseille

prof. mr. dr. A.T. (Bert) Marseille

Hoogleraar bestuurskunde, in het bijzonder de empirische bestudering van het bestuursrecht

Expertise

Bestuurs(proces)recht; bestuursrechtelijke rechtspleging 

Overige functies

Voorzitter Vereniging voor Bestuurskunde Kring Noord, annotator Ars Aequi, voorzitter redactie Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, redacteur Commentaar Algemene wet bestuursrecht, annotator AB Rechtspraak bestuursrecht, lid landelijke stuurgroep Empirical Legal Studies, Co-chair Permanent Study Group X Law and Public Administration of the European Group of Public Administration, lid bezwaaradviescommisie gemeente Delfzijl, lid commissie rechtsbescherming provincie Drenthe
Laatst gewijzigd:01 augustus 2018 07:35

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Faculteit der rechtsgeleerdheid

Kamer:
Bouwdeel 1314, kamer 212