Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. mr. dr. A.T. (Bert) Marseille

prof. mr. dr. A.T. (Bert) Marseille

Hoogleraar bestuurskunde, in het bijzonder de empirische bestudering van het bestuursrecht

Expertise

Bestuurs(proces)recht; bestuursrechtelijke rechtspleging 

Overige functies

Voorzitter redactie Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, annotator Ars Aequi, annotator AB Rechtspraak bestuursrecht, redacteur Commentaar Algemene wet bestuursrecht, bestuurslid Vereniging voor Bestuurskunde Kring Noord, Co-chair Permanent Study Group X Law and Public Administration of the European Group of Public Administration, lid bezwaaradviescommisie gemeente Delfzijl, lid commissie rechtsbescherming provincie Drenthe
Laatst gewijzigd:16 januari 2019 09:32

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Faculteit der rechtsgeleerdheid

Kamer:
Bouwdeel 1314, kamer 212