Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. B. (Barbara) Brink

Publications

Eerlijk, eenvoudig en toekomstbestendig: Drie pleidooien voor universalisme in het Nederlandse socialezekerheidsstelsel

Interactieve en normatieve bestuurskunde

The household as a constraint on social assistance: Analysing the household-notion in the Netherlands’ parliamentary history on social assistance

Hoe SyRI het belang van transparantie onderstreept

Land zonder toeslagen? Een verkenning van alternatieve inrichtingsvormen voor het huidige stelsel van inkomensafhankelijke Toeslagen

De toegevoegde waarde van de inkomensafhankelijke toeslagen in het stelsel van fiscaliteit en sociale zekerheid

Hoe het verheffingsidee van de bijstand uit beeld verdween: En hoe het tij kan worden gekeerd

Naoorlogs universalisme in het huidige socialezekerheidsdebat

Het spanningsveld tussen sociale zekerheid en arbeidsmigratie

Kwaliteitsbewaking onder de nieuwe Jeugdwet

Read more

Press/media

'Nederland is toe aan een nieuw stelsel van inkomensbescherming'