Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. B. (Barbara) Brink

Publications

Land zonder toeslagen? Een verkenning van alternatieve inrichtingsvormen voor het huidige stelsel van inkomensafhankelijke Toeslagen

De toegevoegde waarde van de inkomensafhankelijke toeslagen in het stelsel van fiscaliteit en sociale zekerheid

Hoe het verheffingsidee van de bijstand uit beeld verdween: En hoe het tij kan worden gekeerd

Naoorlogs universalisme in het huidige socialezekerheidsdebat

Kwaliteitsbewaking onder de nieuwe Jeugdwet

Hoger beroep in het bestuursrecht: massaal gebruik, ontevreden gebruikers

Contentment of litigants with the procedure at a higher court

De keuze voor en de consequentie van het instellen van hoger beroep

Kwaliteitsbewaking onder de nieuwe Jeugdwet

Motieven en waardering van hoger beroep

Read more