Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us dr. P. (Paulien) de Winter

dr. P. de Winter

Universitair Docent
dr. P. de Winter
Telefoon:
E-mail:
p.de.winter rug.nl

Slimme handhaving in de praktijk (postdoc)
De onderzoeksgroep Handhaving van Onderop is in het verlengde van de publicatie Slimme Handhaving gestart met de ontwikkeling van een analyse instrument voor het vaststellen van het individuele profiel van cliënten. In een kleinschalig pilot onderzoek is een eerste prototype van dit instrument getest bij één gemeentelijke sociale dienst. Het onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen met financiële ondersteuning van Instituut Gak.

Handhaving van Onderop (Phd)
Naleving van de regels op het gebied van sociale zekerheid en werk is belangrijk voor een economisch krachtig en sociaal Nederland met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt? In dit onderzoek bekijken we verschillende handhavingsinstrumenten, analyseren we de effecten van deze instrumenten, en ontwikkelen we op basis van deze gegevens een model voor ‘effectief handhaven’. Anders dan in het meeste onderzoek tot nu toe, beoordelen we in dit onderzoek de verschillende handhavingsinstrumenten niet ‘van bovenaf’, maar ‘van onderop’.

Het onderzoek draait om de volgende centrale vraag: Hoe beïnvloeden verwachtingen en opvattingen van burgers over de uitvoeringsinstanties binnen de sociale zekerheid de instrumenten die handhavers kiezen; wat betekent dit voor het nalevingsniveau; en hoe zou – in dit licht – een model voor ‘effectief handhaven’ eruit kunnen zien? Om dit te onderzoeken, voeren we gesprekken met handhavers en burgers in focusgroepen, houden we een landelijk representatieve enquête onder burgers, en voeren we vijf uitgebreide casestudies uit bij alle betrokken uitvoeringsinstanties. Dit betekent dat de onderzoekers belangrijke dossiers bekijken, ‘meelopen’ met een aantal handhavers, en praten met zowel handhavers als burgers. Tenslotte leggen we onze bevindingen voor aan mensen uit de praktijk en andere deskundigen.

Laatst gewijzigd:02 september 2020 16:03

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Harmoniecomplex

Room:
1314.208
Telephone: