Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us P. (Paulien) de Winter

Publications

Samenwerken bij de buitengerechtelijke afdoening van strafzaken: op zoek naar regie

The Paradoxical Reality of Welfare Professionals: Encounters Between Welfare Professionals and Citizens Within Social Security in the Netherlands

Can Governments Still Get Things Done?

Contact als remedie voor conflicten in het gemeentelijk sociaal domein

De relatie tussen overheid en burgers: soevereiniteit, vertrouwen en rolinvulling

De rol van het recht, juridisch management en digitalisering

Dr. Paulien de Winter over haar onderzoek naar de handhaving van socialezekerheidswetgeving

Een menselijke maat bij handhaven van de verplichtingen in de socialezekerheidswetgeving is alleen haalbaar door uitvoerders te betrekken bij wetswijzigingen

Good Practices voor laagdrempelige, vroegtijdige en rechtvaardige geschiloplossing

Het voorkomen en oplossen van geschillen in het sociaal domein: Een analyse van zes veelbelovende werkwijzen

Read more

Press/media

Bikkelhard rapport Enquêtecommissie Fraudebeleid, maar hoeveel mensen frauderen eigenlijk?

De Dag: De overheid vs. fraude én burgers

Nieuwe druk handboek Toezicht

Wie controleert de sociale dienst? ‘Gemeenten hebben voortdurend de grenzen opgezocht’

Behoorlijkheidsnormen Nationale ombudsman onder de loep. Hoe past de ombudsman de normen zelf toe?

Drie Interviews over Nieuw Recht: Rechtsvervreemding en wat er tegen te doen

In gesprek met Paulien de Winter

Het recht op bijstand is schipperen tussen afgunst en solidariteit

‘De meeste mensen zijn geen fraudeurs, die willen de regels naleven’

‘De meeste mensen zijn geen fraudeurs, die willen de regels naleven’

Read more