Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. P. (Paulien) de Winter

Publications

Aansluiting bij een terroristische organisatie en verlies van Nederlanderschap: Hoe werkt het in de praktijk?

Abstract en concreet, gedetailleerd en overkoepelend

De wantrouwende burger, herstelrecht en recidive

Persoonsgerichte handhaving van de socialezekerheidswetgeving: Een actieonderzoek naar de betekenis van motiverende houdingen in de uitvoeringspraktijk

Een steeds verdergaande verankering van de empirische studie van het recht

Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Grote variatie in aandacht voor de effectiviteit van recht

Handhaving van de bijstandsregels: Uitvoerders zoeken ruimte voor eigen keuzes

Onderzoek naar klassieke rechtssociologische thema's en een nieuwe methodische benadering

Read more

Press/media

Het recht op bijstand is schipperen tussen afgunst en solidariteit

‘De meeste mensen zijn geen fraudeurs, die willen de regels naleven’

‘De meeste mensen zijn geen fraudeurs, die willen de regels naleven’

'Haal de kleine lettertjes uit de wet en vertrouw meer op de uitvoerders'

'Meer vrijheid leidt tot beter werk'

‘De politiek is nu te veel gericht op oppakken van fraudeurs’

‘Geeft handhavers sociaal domein de ruimte’

Tussen de regels

Read more