Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. P. (Paulien) de Winter

Publications

Aansluiting bij een terroristische organisatie en verlies van Nederlanderschap: Hoe werkt het in de praktijk?

Abstract en concreet, gedetailleerd en overkoepelend

De wantrouwende burger, herstelrecht en recidive

Het voorkomen en oplossen van conflicten in het sociaal domein: wat werkt?

Het voorkomen en oplossen van geschillen in het sociaal domein: Onderzoek naar veelbelovende werkwijzen levert bouwstenen op

Persoonsgerichte handhaving van de socialezekerheidswetgeving: Een actieonderzoek naar de betekenis van motiverende houdingen in de uitvoeringspraktijk

Recht in de praktijk: over artsen, advocaten en agenten

Rechtspraak en de burger

Voorkomen en beslechten van geschillen in het sociaal domein: Tussenrapportage

Read more

Press/media

Drie Interviews over Nieuw Recht: Rechtsvervreemding en wat er tegen te doen

In gesprek met Paulien de Winter

Het recht op bijstand is schipperen tussen afgunst en solidariteit

‘De meeste mensen zijn geen fraudeurs, die willen de regels naleven’

‘De meeste mensen zijn geen fraudeurs, die willen de regels naleven’

'Haal de kleine lettertjes uit de wet en vertrouw meer op de uitvoerders'

'Meer vrijheid leidt tot beter werk'

‘De politiek is nu te veel gericht op oppakken van fraudeurs’

Read more