Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usdr. P. (Paulien) de Winter

dr. P. (Paulien) de Winter

Assistant Professor

Expertise

Rechtssociologie
Beleidswetenschappen
Sociale zekerheid

Other positions

Coördinator Minor Politiek & Bestuur
Secretaris Vereniging voor Bestuurskunde Kring Noord
Redactiesecretaris Recht der Werkelijkheid (Boom juridisch)
Vaste auteur Ars Aequi KwartaalSignaal
Lid Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht
Last modified:03 September 2019 07.52 a.m.

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Harmoniecomplex

Room:
1314.208
Telephone:

Handhaving van Onderop