Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Law and IT
Header image IT-recht

IT-recht

Vind jij het leuk om vraagstukken van de moderne informatiesamenleving op te lossen? Word je enthousiast van vragen over privacy en gebruik van data, automatiseringscontracten, online platforms, cybersecurity of cybercrime? Dan is deze master de juiste keuze!

De Master IT-recht is een multidisciplinaire opleiding op het snijvlak van het recht en technologie. Als IT-jurist heb je belangstelling voor het recht, en besef je dat informatietechnologie de wereld en ons dagelijks leven compleet heeft veranderd.

Het IT-recht is een modern rechtsgebied dat raakvlakken heeft met alle hoofdgebieden van het recht. Privaatrechtelijke aspecten zijn bijvoorbeeld e-commerce, IT-contracten, intellectuele eigendom en digitale bewijsvoering. Bij het publiekrecht zijn er vragen rond privacybescherming of cybersecurity. Het strafrecht komt aan de orde bij de behandeling van computercriminaliteit. Doordat veel regelgeving haar oorsprong vindt in de Europese Unie, speelt het internationale karakter van het IT-recht steeds een grote rol.

Deze master heeft 'civiel effect', waardoor de klassieke togaberoepen (advocaat, rechter, officier van justitie) toegankelijk zijn.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in IT-recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60620
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De master is kleinschalig van aard met veel aandacht voor de individuele student. Omdat je vakken volgt in alle rechtsgebieden, word je opgeleid tot allround jurist en is het mogelijk om de togaberoepen uit te voeren. Door de specifieke aandacht voor de meest recente, voortdurend opkomende reguleringen en technologische ontwikkelingen heeft de student een voorsprong op de meeste klassiek geschoolde, ook meer ervaren juristen.

Programma
Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Intellectuele Eigendom (6 EC)
Privacy en Gegevensbescherming (6 EC)
Seminaar Privacyrecht (6 EC, facultatief)

Je maakt een keuze uit een van beide seminaars.

Masterscriptie (12 EC)
e-Commerce, Consumentenbescherming en Platformen (6 EC)
IE-Procesrecht & IPR (6 EC)
Strafrecht en IT (6 EC)
Learning Communities (facultatief)
Recht in Praktijk
Seminaar Auteursrecht (6 EC, facultatief)

Je maakt een keuze uit een van beide seminaars.

Digitale inhoud in het vermogensrecht (6 EC)

Studeren in het buitenland

  • Studeren in het buitenland is aanbevolen
  • Voor gemiddeld 20 weken
  • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Andere afstudeerrichtingen binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid die voldoen aan de vereisten van Civiel Effect (zoals Nederlands recht en Internationaal en Europees recht nieuwe stijl) moeten aangevuld worden met essentiële instroomvakken. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur.

IT-rechtRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

direct toelaatbaar

RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

De afstudeerrichting IT-recht binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid geeft een drempelloze toelating.

RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Andere afstudeerrichtingen binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid die niet voldoen aan de vereisten van Civiel Effect moeten aangevuld worden met vakken voor CE en met de essentiële instroomvakken. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Via een pre-master

Extra informatie:

Juridische opleidingen op WO niveau, zoals Rechtsgeleerdheid, geven toelating na afronding van een individuele premaster. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2023-2024€ 2314voltijd
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

IT-recht juristen zijn gewild bij zowel de overheid, in de advocatuur als in het bedrijfsleven. Ook komen veel IT-juristen terecht bij universiteiten.

De meeste (middel)grote advocatenkantoren hebben tegenwoordig specialistische afdelingen op het gebied van het IT-recht. Daarnaast zijn er tal van kleinere advocatenkantoren en adviespraktijken die zich specialiseren op het IT-recht.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is voor afgestudeerden in deze richting al jaren onveranderd gunstig. Afgestudeerden vinden in de regel vlot een baan en komen in uiteenlopende juridische beroepen terecht.

Potentiële beroepen

  • (IT)-advocaat
  • Privacy Officer
  • Rechter
  • Officier van Justitie
  • Functionaris gegevensbescherming
  • Consultant
Onderzoek

Onderzoek IT-recht

Het onderzoek binnen IT-recht richt zich met name op informatiegrondrechten (privacy, vrijheid van meningsuiting, recht op overheidsinformatie), gegevensbescherming, de circulaire economie en elektronisch contracteren. Het onderzoek heeft hierbij zowel een positiefrechtelijk als een technisch karakter.

Het onderzoek binnen IT-recht is nauw verbonden met het onderwijsprogramma en de onderzoekers hebben dan ook allen een (uitgebreide) onderwijstaak. IT-recht verricht(te) onderzoek voor onder andere de Europese Commissie, ministeries, gemeenten, het Centraal Justitieel Incassobureau en instellingen in de gezondheidszorg (zoals het UMCG).

Onderzoekers in beeld:

mr. dr. A.M. (Aline) Klingenberg
Digitale overheidscommunicatie, openbaarheid van bestuur, privacy en gegevensbescherming.

mr. dr. E.D.C. (Evert) Neppelenbroek
Elektronisch contracteren, digitale inhoud in het vermogensrecht.

mr. dr. E.V. (Evgeni) Moyakine
IT-recht, privacy en gegevensbescherming, cybersecurity, telecommunicatierecht, internationaal/Europees recht, mensenrechten, humanitair recht, staatsaansprakelijkheid, private militaire en veiligheidsbedrijven.

dr. G.J. (Gerard) Ritsema van Eck
Opkomende surveillance technologieën, smart mobility, privacy- en gegevensbescherming.

dr. J.-H. (Jaap-Henk) Hoepman
Privacy by design, privacy-enhancing technologies, IT in de context van het recht.

mr. dr. J. (Jasper) Verstappen
Contractenrecht, goederenrecht, Europees recht, internationaal privaatrecht, consumentenrecht, rechtsvergelijking en technologierecht.

mr. L. (Laurent) Jensma
Learning analytics, Auteursrecht, Portretrecht en kunstmatige intelligentie.

mr. dr. M.H. (Mathieu) Paapst
Legal tech, open source, open standaarden, juridische, ethische en sociologische aspecten van de informatiemaatschappij.

mr. P.F.T. (Pepijn) Tukker
Effect van het gebruik van technologie op fundamentele rechten (waaronder het recht op gezondheid)

mr. T. (Tim) van Zuijlen
Geplande productveroudering in consumentenelektronica, privacy en gegevensbescherming.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

Studieverenigingen

LISA

LISA, wat staat voor Law & ICT Students' Association, is een studievereniging opgericht door studenten Recht & ICT van de Rijksuniversiteit Groningen.
Het doel van de vereniging is om de verdere ontplooiing en verdieping van de leden in het vakgebied van Recht & ICT te stimuleren en bij anderen meer inzicht in het vakgebied van Recht & ICT mogelijk te maken.
https://www.lisa-groningen.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.