Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Law and IT
Header image IT-recht

IT-recht

Vind jij het leuk om de meest uitdagende vraagstukken van de moderne, snelveranderende informatiesamenleving op te lossen? Krijg je een kick van het doorgronden van privacydilemma's, het ontrafelen van datagebruik, automatiseringscontracten, en het tackelen van cybercrime? Dan is deze master helemaal iets voor jou!

De Master IT-recht is een multidisciplinaire opleiding op het snijvlak van het recht en technologie. Als toekomstige IT-jurist ben jij degene die begrijpt hoe de digitale wereld onze levens compleet heeft veranderd.

Het IT-recht is een modern rechtsgebied dat raakvlakken heeft met alle hoofdgebieden van het recht. Privaatrechtelijke aspecten zijn bijvoorbeeld e-commerce, IT-contracten, intellectuele eigendom en digitale bewijsvoering. Bij het publiekrecht zijn er vragen rond privacybescherming of cybersecurity. Het strafrecht komt aan de orde bij de behandeling van computercriminaliteit. Doordat veel regelgeving haar oorsprong vindt in de Europese Unie, speelt het internationale karakter van het IT-recht steeds een grote rol.

Deze master heeft 'civiel effect', waardoor je toegang krijgt tot de klassieke togaberoepen (advocaat, rechter, officier van justitie).

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in M IT-recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
60620
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, Maart, September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

De master is kleinschalig van aard met veel aandacht voor de individuele student. Omdat je vakken volgt in alle rechtsgebieden, word je opgeleid tot allround jurist en is het mogelijk om de togaberoepen uit te voeren.

Deze master onderscheidt zich daarnaast van andere juridische IT-gerelateerde masteropleidingen doordat deze voortbouwt op een specialistisch bachelorprogramma. Hierdoor kan in de master meer diepgang worden bereikt.

Dit geeft studenten de keuze om bijvoorbeeld de afstudeerrichting IT-recht van de bachelor te combineren met de afstudeerrichting Strafrecht van de Master Nederlands Recht, om zo een accent op computercriminaliteit te leggen. De Groningse master is uniek als master die de verschillende kennisgebieden waaruit het IT-recht bestaat aanbiedt in de context van het positieve recht én als een opleiding met civiel effect.

Inmiddels hebben we in Groningen al meer dan 20 jaar ervaring met IT-recht onderwijs. Door de specifieke aandacht voor de meest recente, voortdurend opkomende reguleringen en technologische ontwikkelingen heb je als student een voorsprong op de meeste klassiek geschoolde juristen. Het niveau van de alumni van onze Master IT-recht wordt door werkgevers zeer op prijs gesteld!

In deze master volg je de Masterclass IT-recht. Tijdens deze masterclass ga je niet alleen de diepte in met de theorie, maar duik je ook de praktijk in door op locatie opdrachten uit te voeren bij toonaangevende bedrijven en advocatenkantoren. Ook heb je de mogelijkheid om te kiezen voor de IT-rechtswinkel, waar je particulieren en startups voorziet van (IT-)juridisch advies.

Programma

Je hebt tijdens de master de mogelijkheid om te kiezen uit het omvangrijk aanbod binnen Recht in Praktijk, waarbinnen je je kan verdiepen in specialistische juridische onderwerpen op het gebied van IT-recht of intellectuele eigendom, zoals: de Masterclasses IT-recht, Ecommerce of Merken- en Modellenrecht en Octrooirecht. Hierin wordt nadrukkelijk de relatie met de beroepspraktijk gezocht, waarbij op locatie opdrachten worden uitgevoerd bij bedrijven of advocatenkantoren.

Daarnaast kun je ervoor kiezen om te gaan werken bij de IT-rechtswinkel, waar je particulieren en startups van (IT-)juridisch advies voorziet. Aan de rechtswinkel is ook een wetenschapswinkel verbonden, waarin je kunt meedoen aan een onderzoeks- of consultancyproject. Ook interessant is het extra-curriculaire vak Legal English, ter voorbereiding op een eventuele Engelstalige beroepspraktijk.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Intellectuele Eigendom (6 EC)
Privacy en Gegevensbescherming (6 EC)
Seminaar Privacyrecht (6 EC, facultatief)

Je maakt een keuze uit een van beide seminaars.

Masterscriptie (12 EC)
e-Commerce, Consumentenbescherming en Platformen (6 EC)
IE-Procesrecht & IPR (6 EC)
Strafrecht en IT (6 EC)
Learning Communities (facultatief)
Recht in Praktijk
Seminaar Auteursrecht (6 EC, facultatief)

Je maakt een keuze uit een van beide seminaars.

Digitale inhoud in het vermogensrecht (6 EC)

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
IT-rechtRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

direct toelaatbaar

RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Andere afstudeerrichtingen binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid die voldoen aan de vereisten van Civiel Effect (zoals Nederlands recht en Internationaal en Europees recht nieuwe stijl) moeten aangevuld worden met essentiële instroomvakken. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Juridische BestuurskundeAlle WO instellingen

Via een pre-master

Extra informatie:

Juridische opleidingen op WO niveau, zoals Rechtsgeleerdheid, geven toelating na afronding van een individuele premaster. Neem daarvoor contact op met de studieadviseur.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 september 202401 september 2024
01 februari 202501 februari 2025
01 maart 202501 maart 2025
01 september 202501 september 2025

Voor de Master IT-recht zijn 1 september, 1 februari en 1 maart instroommomenten. Als deadline hiervoor geldt dat per startmoment aan alle eisen voldaan moet zijn: aanmelding, betaling en afronding van vooropleiding.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

IT-recht alumni komen veelal terecht in een IT-recht gespecialiseerde functie, zoals privacyadviseur bij de Justitiële Informatiedienst, Rijkswaterstaat of een gemeente, als wetgevingsjurist bij een ministerie of als advocaat of jurist bij een private partij die zich specialiseert in het IT-recht, zoals het adviesbureau ICTrecht of het kantoor Vondst Advocaten.

Ook komen alumni terecht in de algemene advocatenpraktijk, zowel in de Randstad bij Simmons & Simmons, HVG Law, NautaDutilh en Houthoff, als in het noorden bij Yspeert Advocaten of Trip advocaten en notarissen. Enkelen vinden hun werkkring in het onderwijs (HBO) of bij een universiteit. Hieruit volgt dat het niveau van de alumni door werkgevers op prijs wordt gesteld.

De meeste (middel)grote advocatenkantoren hebben tegenwoordig specialistische afdelingen op het gebied van het IT-recht. Maar ook talloze kleinere advocatenkantoren en adviespraktijken specialiseren zich op het IT-recht.

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is voor afgestudeerden in deze richting al jaren onveranderd gunstig. Afgestudeerden vinden vaak vlot een baan en komen in uiteenlopende juridische beroepen terecht.

Potentiële beroepen

 • (IT-)advocaat
 • Privacy Officer
 • Rechter
 • Officier van Justitie
 • Functionaris gegevensbescherming
 • Consultant
Onderzoek

Onderzoek IT-recht

Het onderzoek binnen IT-recht richt zich met name op informatiegrondrechten (zoals privacy, vrijheid van meningsuiting en het recht op overheidsinformatie), gegevensbescherming, de circulaire economie en elektronisch contracteren. Het onderzoek heeft hierbij zowel een positiefrechtelijk als een technisch karakter.

Het onderzoek binnen IT-recht is sterk verweven met ons onderwijsprogramma. Onze onderzoekers zijn nauw betrokken bij het onderwijs en hebben dan ook allen een (uitgebreide) onderwijstaak. We voeren onderzoek uit voor verschillende instanties, waaronder de Europese Commissie, ministeries, gemeenten, het Centraal Justitieel Incassobureau en instellingen in de gezondheidszorg, zoals het UMCG.

Onderzoekers in beeld:

mr. dr. A.M. (Aline) Klingenberg
Digitale overheidscommunicatie, openbaarheid van bestuur, privacy en gegevensbescherming.

mr. dr. E.D.C. (Evert) Neppelenbroek
Elektronisch contracteren, digitale inhoud in het vermogensrecht.

mr. dr. E.V. (Evgeni) Moyakine
IT-recht, privacy en gegevensbescherming, cybersecurity, telecommunicatierecht, internationaal/Europees recht, mensenrechten, humanitair recht, staatsaansprakelijkheid, private militaire en veiligheidsbedrijven.

dr. G.J. (Gerard) Ritsema van Eck
Opkomende surveillance technologieën, smart mobility, privacy- en gegevensbescherming.

dr. J.-H. (Jaap-Henk) Hoepman
Privacy by design, privacy-enhancing technologies, IT in de context van het recht.

mr. dr. J. (Jasper) Verstappen
Contractenrecht, goederenrecht, Europees recht, internationaal privaatrecht, consumentenrecht, rechtsvergelijking en technologierecht.

mr. L. (Laurent) Jensma
Learning analytics, Auteursrecht, Portretrecht en kunstmatige intelligentie.

mr. dr. M.H. (Mathieu) Paapst
Legal tech, open source, open standaarden, juridische, ethische en sociologische aspecten van de informatiemaatschappij.

mr. P.F.T. (Pepijn) Tukker
Effect van het gebruik van technologie op fundamentele rechten (waaronder het recht op gezondheid)

mr. T. (Tim) van Zuijlen
Geplande productveroudering in consumentenelektronica, privacy en gegevensbescherming.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • 
						Testimonial van	Alumnus Frederick Leentfaar

  De uitdaging van het recht zit in de praktische toepasbaarheid. Kijk dus verder dan de letter van de wet, ook tijdens je studie

  – Alumnus Frederick Leentfaar
  Lees verder

  Als Associate General Counsel Data Protection bij Instagram (Meta) geef ik tactisch en strategisch juridisch advies aan de verschillende teams die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het product Instagram, zodat privacyrisico's in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen worden geïdentificeerd en gemitigeerd. Hierbij heb ik ook contact met externe toezichthouders, zoals de Ierse privacytoezichthouder DPC.

  Analytisch denken, snel schakelen en praktisch durven adviseren, waarbij je risico's adequaat adresseert, waardeert en mitigeert zijn belangrijke competenties in mijn baan. Niet alleen de wet kennen, maar juist ook weten hoe deze in de praktijk in een snel veranderende wereld te kunnen toepassen.

  Ik heb 11 jaar in de reguliere advocatuur gewerkt als advocaat privacy en IT-recht en heb begin 2020 de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Ik ben in 2021 door een recruiter van Meta benaderd voor deze functie. Vanaf begin 2022 bekleed ik mijn huidige functie binnen Meta. Ik ben hierin nog altijd advocaat, maar nu zoals men het noemt ‘in dienstbetrekking’. Ik ben erg actief geweest binnen studievereniging LISA, waar ik diverse commissies en een bestuursjaar heb gedaan. Aan het eind van mijn bachelor heb ik drie maanden stage gelopen op een advocatenkantoor in de Verenigde Staten.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Alumnus Hilde van der Waaij

  Op werk heb je het meeste aan de vaardigheden die je tijdens je studie(tijd) hebt geleerd

  – Alumnus Hilde van der Waaij
  Lees verder

  Ik werk als wetgevingsjurist bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ik houd mij bezig met de uitvoering van Europese verordeningen op het terrein van digitalisering (Data Act, Data Governance Act), gegevensuitwisseling in het energiedomein (Energiewet) en wetgevingskwaliteitsbeleid (Beleidskompas). Ik ben met name bezig met opstellen van regelgeving en het adviseren over de uitleg van regelgeving.

  Tijdens mijn master hoorde ik van de traineeopleiding wetgevingsjurist bij de Academie voor Wetgeving in Den Haag. Ik ben aangenomen als trainee bij de directie wetgeving en juridische zaken van het Ministerie van Economische Zaken.

  Het is belangrijk om analytisch en creatief te zijn en goed te kunnen samenwerken. Je moet een vraagstuk juridisch kunnen doorgronden en regelgeving kunnen opstellen. Daarnaast werk je veel samen met anderen, met name beleidsmedewerkers, toezichthouders en uitvoerders, en is het belangrijk om juridische analyses begrijpelijk uit te leggen.

  Tijdens mijn studie deed ik diverse onderzoeks- en onderwijsstages bij de RUG. Daarnaast was ik tijdens mijn studie actief bij LISA. Ook heb ik voor TBR in de faculteitsraad gezeten en gaf ik juridisch advies bij de Rechtswinkel.

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Alumnus Arjen Schram

  Tijdens de studie IT-recht verdiep je je in IT-gerelateerde rechtsgebieden waar op dit moment veel belangstelling voor is

  – Alumnus Arjen Schram
  Lees verder

  Ik was in mijn jeugd geïnteresseerd in maatschappelijke onderwerpen zoals politiek en geschiedenis en werd jong lid van een politieke partij. De studie rechtsgeleerdheid sloot voor mijn gevoel goed aan op mijn maatschappelijke interesses. Je doet tijdens de rechtenopleiding niet alleen concrete juridische kennis en vaardigheden op, maar je krijgt ook een beter begrip van het ontstaan en functioneren van onze rechtstaat.

  Het vak rechtsgeschiedenis vond ik bijvoorbeeld erg interessant omdat het je inzage geeft in hoe onze rechtstaat is geworden zoals hij vandaag de dag is. Naast mijn maatschappelijke interesses ben ik altijd geïnteresseerd geweest in (informatie)technologie. Ik was als kind bijvoorbeeld erg bedreven in het programmeren van computerprogramma’s en websites. De Bachelor en Master IT-recht sloten goed op die interesse aan.

  Na mijn afstuderen ben ik in Amsterdam gaan wonen met als doel om daar een baan als advocaat te zoeken. Het was best een stap om na een heerlijke studietijd in Groningen te vertrekken naar Amsterdam, maar met die keuze ben ik nog steeds blij – al verdwijnt het gevoel van weemoed als ik aan Groningen denk waarschijnlijk nooit! Het vinden van een baan in Amsterdam ging mij gemakkelijk af. Voor mijn gevoel heeft mijn keuze voor de afstudeerrichting IT-recht daarbij geholpen. Er is veel vraag naar IT-juristen. Ik zit inmiddels in mijn vierde jaar als advocaat en ben nog steeds verbonden aan Wieringa Advocaten, het kantoor waar ik vier jaar geleden aan de advocaatstage begon. Een middengroot advocatenkantoor met prachtig uitzicht over het IJ. Daar fiets ik nog steeds elke dag met veel plezier heen.

  IT-recht
  Mijn praktijk is min of meer een perfecte afspiegeling van de vakken die ik tijdens de studie IT-recht heb gehad. Wij hebben op ons kantoor een betrekkelijk brede praktijk dus ik procedeer en adviseer nagenoeg op alle IT-gerelateerde rechtsgebieden. De studie sloot in mijn geval dus erg goed aan op mijn baan als advocaat.

  Het vakgebied is enorm in beweging. Nieuwe technologieën zoals blockchain en artificiële intelligentie roepen alweer veel nieuwe juridische vragen op. Tijdens de studie IT-recht verdiep je je in IT-gerelateerde rechtsgebieden waar op dit moment veel belangstelling voor is. Daarmee onderscheid je je op de arbeidsmarkt.

  Met de studie rechten kun je na je afstuderen veel kanten op. Het is daarom een veilige keuze. Dat is voor veel mensen ongetwijfeld een reden om eraan te beginnen. Rechtsgeleerdheid is een prachtige studie, maar dat geldt natuurlijk alleen als je ook affiniteit hebt met het recht… Uitsluitend beginnen aan de rechtenstudie omdat al je vrienden dat ook doen is bijvoorbeeld geen goede drijfveer. Maak gebruik van de voorlichtingsmogelijkheden die de faculteit biedt en vorm jezelf vooraf een goed beeld van de studie. De faculteit organiseert bijvoorbeeld open dagen en het is zelfs mogelijk om een dag mee te lopen op de studie.

  Carrièrekeuze
  Wanneer je de eindfase van je studie nadert is het belangrijk om na te denken over welke kant je qua carrière precies op wilt. Het lopen van stages is geen vast onderdeel van het curriculum maar wel super belangrijk om uit te vinden wat bij je past. Bij voorkeur op hele uiteenlopende kantoren zodat je een goed beeld krijgt van wat er valt te kiezen. Op mijn kantoor bestaat ook doorlopend de mogelijkheid om twee maanden stage te lopen dus voel je vooral vrij om contact met me op te nemen!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Alumnus Joris Vos

  Kies zeker voor het IT-recht als je van actualiteiten houdt!

  – Alumnus Joris Vos
  Lees verder
  Het recht heeft mij altijd geboeid. Ik begon eerst met een studie hbo rechten, aangezien ik het recht vooral ook praktisch van aard vond en dacht dat het hbo daar beter bij aan zou sluiten. Al gauw vond ik dat de diepgang bij die opleiding wat ontbrak, waarop ik besloot mijn propedeuse te halen en mij in te schrijven voor Rechtsgeleerdheid aan de RUG. Aangezien de RUG zowel een bachelor- als masteropleiding IT-recht aanbood, was de keuze voor mij snel gemaakt. Ik houd namelijk heel erg van technologie en vind het fantastisch om daar, op een juridische manier, mee bezig te zijn. Ik had ook enige tijd getwijfeld om een hardcore IT-opleiding te volgen, maar het juridische aspect trok mij toch meer dan het echt hardcore technische deel.

  Loopbaan
  Aan het eind van mijn opleiding begon ik aan mijn stage bij mijn huidige werkgever, Vondst Advocaten. Deze stage beviel aan beide kanten zo goed dat ik mocht blijven. Voor mij was het daardoor gemakkelijk om een baan te vinden. Ook nu krijg ik nog geregeld, zeker eens per week, een uitnodiging van een recruiter om eens te praten. Ik heb net te horen gekregen dat ik mijn stagecertificaat vanuit de Orde van Advocaten zal ontvangen, waardoor ik als advocaat ingeschreven mag blijven. Ook heeft mijn werkgever mij een aanbod gedaan om te blijven en dat aanbod heb ik met volle overtuiging aangenomen. Voor nu blijf ik dus nog even werkzaam als advocaat. Ik wil naast mijn huidige werkzaamheden beginnen aan een proefschrift, als buitenpromovendus.

  Toepassing in praktijk
  Ik heb in de praktijk heel veel gehad aan de Master IT-recht. Een groot deel van het werk bestaat uit vaardigheden die je wellicht niet allemaal tijdens de opleiding leert. Dat is juist de kracht van de praktijk. De opleiding leert je juist welke rechtsgebieden er allemaal zijn, dat ieder rechtsgebied weer bepaalde specifieke onderdelen kent en hoe je bronnen moet zoeken en lezen. Ik merk steeds vaker dat ik ooit wel iets heb gehoord tijdens de opleiding (wat inmiddels grotendeels is weggezakt), waardoor ik weet dat op dat gebied iets speelt en het dus aan te raden is om daar nog eens goed naar te kijken of een specialist in te schakelen. De opleiding geeft je dus een uitstekende basiskennis van het recht en biedt ruimte voor specialisatie. In de praktijk kun je daar op verder bouwen.

  IT-recht
  De constante ontwikkeling, zowel in rechtspraak als in wetgeving, en de hardnekkige gedachte van veel mensen dat bepaalde ontwikkelingen te snel gaan voor de wet, zijn dingen die het IT-recht zo interessant maken. In mijn vakgebied is het steeds de uitdaging om de nieuwste ontwikkelingen bij te houden, cliënten te volgen in hun problemen of kansen in deze ontwikkelingen en vervolgens anderen, zoals rechters, mee te nemen in dat verhaal. Ik vind het ook interessant om te zien hoe snel mensen gewend raken aan deze ontwikkelingen en het bestaan van die ontwikkelingen als standaard feit en uitgangspunt nemen.

  Tips
  Kies vooral iets wat je aanspreekt. Als je je eenmaal in iets verdiept en ergens tijd in steek, is het toch altijd wel interessant. Het is de kunst om geboeid te blijven, dus kies vooral ook iets waarvoor je steeds weer de motivatie kan opbrengen om je erin te verdiepen. Ik zou zelf adviseren om tijdens je studie alvast een kijkje in de keuken bij verschillende organisaties te nemen. Zodra je aan het werk bent, kom je niet overal zo gemakkelijk meer binnen. Gebruik juist die tijd en “neutrale” positie die je als student hebt om mee te gaan met kantoorbezoeken en als werkstudent werkzaam te zijn.  ​​​​

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Docent Aline Klingenberg

  Het vakgebied is ontwikkeld van een bijzonder vak tot een onderwerp waar eigenlijk elke jurist kennis van moet hebben

  – Docent Aline Klingenberg
  Lees verder

  Ik werk sinds 2001 bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Vanaf 2004 ben ik betrokken bij de opleiding die toen nog Informaticarecht heette en die sinds die tijd is uitgegroeid tot een belangrijke afstudeerrichting. Ik geef onderwijs, doe onderzoek en ik coördineer de Bachelor en Master IT-recht.

  Geen dag is hetzelfde; soms heb ik veel afspraken op een dag en soms heb ik tijd om geconcentreerd aan een artikel of een boek te werken. Vaak is er ook contact met andere faculteiten of onderzoeksinstellingen vanwege onderzoeksprojecten, of moet je ergens naar toe. Ik ben hiernaast ook nog rechter-plaatsvervanger, maar dat doe ik maar heel weinig. Ik geef wel met enige regelmaat een cursus voor juristen uit de praktijk, bijvoorbeeld aan de rechtbank of aan advocaten of privacyfunctionarissen.

  IT-recht
  Het IT-recht is een zeer dynamisch vakgebied, dagelijks zijn berichten over digitalisering in het nieuws. Denk aan kunstmatige intelligentie, vraagstukken over cybersecurity, platformen, cryptocurrency’s, privacy, noem maar op. Ik heb inmiddels over een periode van ruim 20 jaar de ontwikkeling van recht en techniek kunnen meemaken en zie nu hoe het recht met een grote inhaalslag bezig is. Het vakgebied is volwassen geworden en is ontwikkeld van een bijzonder vak tot een onderwerp waar eigenlijk elke jurist kennis van moet hebben.

  De Master IT-recht
  De Master IT-recht bouwt voort op een bachelor waar ook aandacht aan het IT-recht wordt gegeven. Hierdoor bereikt de master diepgang en kunnen ook tegelijkertijd alle onderwerpen die te maken hebben met het IT-recht besproken worden. Je moet zeker kiezen voor het IT-recht als je je afvraagt hoe het zit met regels voor platformen als X of Meta, als je je afvraagt hoe privacybescherming werkt in een digitale wereld of als je je zorgen maakt over cybersecurity. Ook een onderwerp als vrijheid van meningsuiting op social media komt aan bod.

  Het allerleukste aan mijn docentfunctie is het contact met heel veel verschillende mensen. Een ander heel leuk aspect is dat je bij moet blijven met alle nieuwe ontwikkelingen in recht en maatschappij. Ik denk elke dag wel een keer, als ik het nieuws volg, ‘dit is interessant voor de studenten’ of ‘dit moet ik bewaren voor een college’. Ook is het dagelijks contact met studenten en het zien dat de studenten leren en groeien een leuk aspect. En de onverwachte dingen waar ze soms mee komen. Ook is het heel interessant om te zien hoe en waar ze na hun studie terecht komen. We zien inmiddels dat de eerste afgestudeerden terecht gekomen zijn op plaatsen waar ze echt bijdragen aan de ontwikkeling van de digitale samenleving.

  Leukste vak
  Het leukste vak is natuurlijk mijn mastervak Privacy & Gegevensbescherming. In een voorganger van dit vak (jaren geleden) zaten 2 colleges die over bescherming van persoonsgegevens gingen. Inmiddels is dit vak opgesplitst in drie verschillende vakken waarvan het mastervak nu vooral over het belangrijke onderwerp AVG en bescherming van persoonsgegevens gaat.

  Sluiten

Studieverenigingen

LISA

LISA, wat staat voor Law & ICT Students' Association, is een studievereniging opgericht door studenten Recht & ICT van de Rijksuniversiteit Groningen.
Het doel van de vereniging is om de verdere ontplooiing en verdieping van de leden in het vakgebied van Recht & ICT te stimuleren en bij anderen meer inzicht in het vakgebied van Recht & ICT mogelijk te maken.
https://www.lisa-groningen.nl/
Lees meer
Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.