Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. dr. M. (Marc) Wever

Publications

Contact als remedie voor conflicten in het gemeentelijk sociaal domein

De bezwaarschriftprocedure

Good Practices voor laagdrempelige, vroegtijdige en rechtvaardige geschiloplossing

Het gebruik van de bevoegdheid af te zien van horen in bezwaar

Het meten van grondwetsinternalisering

Het voorkomen en oplossen van geschillen in het sociaal domein: Een analyse van zes veelbelovende werkwijzen

It’s All About the Money. Or Is It? Consumers’ Experiences with the Financial Services Complaints Institute (Kifid) in the Netherlands

Kleine Gids voor het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

Naar een responsiever bestuursrecht

Rebalancing indirect judicial review of administrative action in The Netherlands

Read more

Press/media

#9 - Special Uitspraak Centraal: Hervatten van vooronderzoek door bestuursrechter

#9 - Special Uitspraak Centraal: Hervatten van vooronderzoek door bestuursrechter

OM schendt hoorplicht burgers bij beroep tegen verkeersboetes

Kritisch rapport motivering vreemdelingenzaken in hoger beroep

Publicatie rapport over het motiveren in hoger beroep in het vreemdelingenrecht

Read more