Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. mr. M. (Marc) Wever

Publications

Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid

Bezwaarbehandeling en digitalisering anno 2022 en daarna

Case Note: ECLI:NL:CRVB:2022:1384

Case note: ECLI:NL:RVS:2022:1918

Een ‘lijstje van twintig’ ten behoeve van kennis over het functioneren van de bestuursrechtspraak

Naar meer transparantie in het hoger beroep in vreemdelingenzaken

Oplossingsgerichte bezwaarbehandeling in de Algemene wet bestuursrecht

Processuele beslissingen van de bestuursrechter: biased ten gunste van de overheid?

Rebalancing indirect judicial review of administrative action in the Netherlands

Reflectierapport Raad van State heeft onontkoombaar consequenties voor vreemdelingenzaken

Read more

Press/media

#9 - Special Uitspraak Centraal: Hervatten van vooronderzoek door bestuursrechter

OM schendt hoorplicht burgers bij beroep tegen verkeersboetes

Kritisch rapport motivering vreemdelingenzaken in hoger beroep

Publicatie rapport over het motiveren in hoger beroep in het vreemdelingenrecht

Read more