Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us mr. dr. M. (Marc) Wever

Publications

Addendum bij de ‘Kleine Gids voor het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb’

Case note: ECLI:NL:RBLIM:2023:5822

Op (proces)kosten gejaagd?: Onderzoek naar 'oneigenlijk gebruik' van bestuursrechtelijke procedures met het oog op proceskostenvergoedingen

Procedeergedrag van de overheid in procedures bij de bestuursrechter

Procedural justice and the design of administrative dispute resolution procedures

Samenwerken bij de buitengerechtelijke afdoening van strafzaken: op zoek naar regie

Werken vanuit vertrouwen en niet-gebruik van inkomensondersteunende maatregelen

Contact als remedie voor conflicten in het gemeentelijk sociaal domein

De bezwaarschriftprocedure

Good Practices voor laagdrempelige, vroegtijdige en rechtvaardige geschiloplossing

Read more

Press/media

Proef in Groningen: voor toeslag geen bewijsstuk

'Werken vanuit vertrouwen' werkt

#9 - Special Uitspraak Centraal: Hervatten van vooronderzoek door bestuursrechter

#9 - Special Uitspraak Centraal: Hervatten van vooronderzoek door bestuursrechter

OM schendt hoorplicht burgers bij beroep tegen verkeersboetes

Kritisch rapport motivering vreemdelingenzaken in hoger beroep

Publicatie rapport over het motiveren in hoger beroep in het vreemdelingenrecht

Read more