Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. mr. M. (Marc) Wever

Publications

Financiële geschillen en procedurele rechtvaardigheid: Ervaringen van consumenten met het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid)

Kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures

Case note: ECLI:NL:CRVB:2020:290

Case Note: ECLI:NL:CRVB:2020:442

Case Note: ECLI:NL:HR:2019:1595

Case Note: ECLI:NL:HR:2019:1619

De Awb bezwaarprocedure: gebruik, inrichting en functioneren vanuit empirisch perspectief

De do's en don'ts voor de informele behandeling van bezwaren

Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Het NTB in 2020 en verder

Read more