Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Notarial Law
Header image Notarieel Recht

Notarieel Recht

Tijdens de Master Notarieel recht leer je als notaris naar complexe vraagstukken te kijken. Deze vraagstukken zijn discipline-overstijgend.

Zo kunnen bijvoorbeeld huwelijksvermogensrecht, registergoederenrecht en ondernemingsrecht in één casus aan de orde komen. Binnen deze eenjarige master verdiep je je in het terrein van het notarieel recht in brede zin: het belastingrecht, ondernemingsrecht, personen-en familierecht en erfrecht en het registergoederenrecht. Ook volg je een seminaar, waarin je door middel van opdrachten inzicht krijgt in de samenhang tussen de verschillende notariële vakken. In het kader van het onderdeel ‘recht in praktijk’ kun je een stage lopen, bijvoorbeeld op een notariskantoor.

De master bevat het recht 'van de wieg tot het graf' en richt zich op de praktijk van alledag: vakken als relatievermogensrecht, registergoederenrecht, personen- en familierecht en erfrecht raken iedereen – van jong tot oud. De vakken die de notariële opleiding kenmerken zijn alle zowel wetenschappelijk als praktijkgericht. Daarmee wordt niet gedoeld op alleen de praktijk van de notaris. Wie de opleiding in de bachelor aanvult met specifieke extra vakken, kan ook toegang krijgen tot beroepen in de advocatuur, het Ministerie van Justitie en Veiligheid of rechtbanken (civiel effect).

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Notarieel Recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66828
Voertaal
Nederlands
Start
Februari, Maart, September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

In combinatie met de Bachelor Notarieel Recht biedt deze master dé universitaire voorbereiding op een betrekking als kandidaat-notaris in de notariële praktijk. De afgestudeerden Notarieel Recht uit Groningen zijn ook gewild in andere sectoren zoals binnen de registergoedpraktijk of het verzekerings- of bankwezen.

Uniek is de mogelijkheid om zeer actief mee te doen met het onderzoek dat door de sectie Notarieel Recht wordt verricht. Veel van de Groningse docenten zijn actief (geweest) in de notariële praktijk en daarom wordt tijdens de colleges en opdrachten vaak de link met de praktijk gelegd. De opleiding in Groningen is kleinschalig en daarom is de betrokkenheid tussen studenten en docenten groot. Veel van de contacten lopen via de notariële studievereniging Vevonos.

Programma

In het masterjaar zet je de kroon op je werk. Bij een aantal vakken ga je verder de diepte in en wordt de link met de praktijk nader gelegd.

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - https://ocasys.rug.nl/current/catalog/programme/PROG-363
Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Fiscaal ondernemingsrecht voor niet-fiscalisten (6 EC)
Vastgoedrecht in de 21e eeuw (6 EC)
Seminaar Notariële C.S. (6 EC)
Goederenrecht C.S. (6 EC)
Internationaal Privaatrecht (6 EC)
Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV Recht) (6 EC, facultatief)
Successiewet voor Notariëlen (6 EC)
Masterscriptie (12 EC)
Recht in Praktijk
Agrarisch Recht (6 EC, facultatief)
Estate Planning en Bedrijfsopvolging (6 EC, facultatief)

Studielast

Gemiddeld 12 uur college en zelfstudie per week

In een normale collegeperiode (twee vakken die tegelijkertijd worden gevolgd) zijn er ongeveer 12 college-uren. De rest van de tijd is gereserveerd voor zelfstudie en het afleggen van het tentamen. Een aantal hoorcolleges zijn online beschikbaar.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
Notarieel RechtRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

De Bachelor Notarieel recht van de RUG geeft drempelloos toegang tot de Master Notarieel recht.

RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Aanvullende eisen:
 • minimum kennis
Extra informatie:

Alleen een volledig afgeronde afstudeerrichting Notarieel recht geeft toegang tot de Master Notarieel recht.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Notarieel RechtAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Kennis-deficiëntie wegwerken tijdens de bachelor of via contractonderwijs. Vraag de studieadviseur naar het actuele deficiëntie overzicht voor instroom per september 2015.

Aanmeldingsprocedure

De toelatingseisen vind je onder 'Doorstroommogelijkheden'.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 september 202401 september 2024
01 februari 202501 februari 2025
01 maart 202501 maart 2025
01 september 202501 september 2025

Voor de Master Notarieel Recht zijn 1 september, 1 februari en 1 maart instroommomenten. Als deadline hiervoor geldt dat per startmoment aan alle eisen voldaan moet zijn: aanmelding, betaling en afronding van vooropleiding.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd
EU/EER2024-2025€ 1863deeltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

De opleiding Notarieel Recht is bijzonder breed, zeker wanneer daarnaast de aantekening civiel effect wordt behaald. Wil je notaris worden, dan werk je eerst als kandidaat-notaris onder de verantwoordelijkheid van een notaris. Nadat je de Beroepsopleiding Notariaat hebt voltooid, mag je voor de notaris gedurende zijn afwezigheid waarnemen. De verplichte stageperiode, waarin je als kandidaat-notaris werkzaam bent, duurt zes jaar op fulltime basis. Daarna kun je tot notaris of toegevoegd notaris (notaris in loondienst) worden benoemd. Behalve voor een loopbaan in het notariaat kun je ook kiezen voor een carrière in de onroerend goedbranche, het verzekeringsbedrijf, de bankwereld, de advocatuur, de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie (bij togaberoepen is het aanvullende civiel effect nodig).

Als afgestudeerde notariële student ben je meester in de rechten. Met het diploma van de master Notarieel recht voldoe je aan de eisen die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie stelt aan de toelating tot de beroepsopleiding (in combinatie met een functie als kandidaat-notaris).

Arbeidsmarkt

De laatste jaren is er vanuit de praktijk veel vraag naar kandidaat-notarissen. Dit neemt niet weg dat de arbeidsmarkt voor kandidaat-notarissen veranderlijk kan zijn.

Potentiële beroepen

 • Functie in het verzekeringswezen
 • Functie bij de rechterlijke macht

  alleen met civiel effect

 • Functie in de advocatuur

  alleen met civiel effect

 • Functie in de onroerendgoedbranche
 • Functie in het notariaat
 • Functie in het bedrijfsleven
Onderzoek

Onderzoek notarieel recht

Het onderzoek van de stafleden Notarieel Recht concentreert zich rond de thema's landrechten en familievermogensrecht. Maak kennis met deze onderzoekers via onderstaande links.

In de opleiding betrekken de docenten hun onderzoek bij de inhoud van de afzonderlijke vakken, met name bij de onderzoeksvakken in het 1e en 2e jaar en bij het afsluitende onderdeel (onderzoeksproject).

Onderzoekers in beeld:

Zie de talrijke andere onderzoekers van het Notarieel Instituut Groningen.

Testimonial prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen (hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht)

'De sectie Notarieel Recht (zie www.notarieelinstituut.nl) verricht nationaal en internationaal onderzoek op het gebied van het familievermogensrecht, het vastgoedrecht en het ondernemingsrecht, alsmede de fiscale aspecten daarvan. Veel van het onderzoek komt terug in het onderwijs in de notariële bachelor en master, zodat deze een wat meer praktische inslag krijgen dan andere studierichtingen. Zie de bovenstaande sites voor meer actuele informatie.

De notariële opleiding heeft een zeer goede naam. Kom langs als je meer wilt weten!'

 • 
						Testimonial van	Alumnus Sonali Maggan

  Ga jij bij conflicten liever op zoek naar een compromis dan dat je een oordeel velt? Kies dan voor notarieel recht!

  – Alumnus Sonali Maggan
  Lees verder

  Ik wist op de middelbare school heel zeker dat ik iets wilde gaan doen waarbij ik iets voor de mensheid kon betekenen. Met dat idee ben ik hbo rechten gaan studeren. Op het hbo ben ik erachter gekomen dat ik het personen-, familie-, en erfrecht erg leuk vind. Tijdens de studie kwam ik namelijk in contact met een notaris. Hij vertelde mij hoe zijn dag er ongeveer uitzag en wat zijn werkzaamheden zoal waren.

  Dat sprak mij gelijk aan, van het voeren van gesprekken met cliënten tot aan het opstellen van de stukken. Ik ben een echt mensenmens. Vanaf dat moment wist ik vrij zeker dat ik (kandidaat-)notaris wilde worden. Daarom heb ik destijds de keuze gemaakt om na het behalen van mijn propedeuse de overstap te maken naar de Rijksuniversiteit Groningen om daar Rechtsgeleerdheid te gaan studeren. Ik had op dat moment maar één doel voor ogen en dat was notaris worden.

  Waarom notarieel recht?
  Het mooie aan notarieel recht is dat voor iedere belangrijke beslissing in iemand zijn of haar leven de notaris om de hoek komt kijken. Wij adviseren mensen van wieg tot graf (en zelfs daarna). Je leert hoe je mensen kunt adviseren op een aantal fundamentele momenten in hun leven, zoals bij het samenwonen of een huwelijk, de aankoop van een woning of het starten dan wel overdragen van een onderneming. Maar wij zijn er ook voor mensen op de minder leuke momenten, zoals bij ziekte en overlijden, door het opstellen van (levens)testamenten.
  Het werk is heel divers. Geen enkele dag is hetzelfde en geen enkel mens is hetzelfde. Je moet dus niet alleen juridische kennis hebben, maar ook weten hoe en op welke manier je met mensen om moet gaan.

  Als jij als persoon maatschappelijk betrokken bent en liever opzoek gaat naar een compromis dan dat jij een oordeelt velt in het geval van een conflict, dan zou ik kiezen voor de Master Notarieel Recht. Notarieel Recht is een kleinschalige opleiding, waarbij je snel je medestudenten en docenten leert kennen. Je kunt daardoor ook eerder rekenen op persoonlijke begeleiding.

  Na je studie
  Veel studenten denken dat zij met deze master alleen bij een notariskantoor aan de slag kunnen, maar dat is niet zo. Je kan nog erg veel kanten op. Je kunt onder andere aan de slag in de onroerendgoedbranche, de bankwereld, het verzekeringsbedrijf, de rechterlijke macht, de advocatuur en het Openbaar Ministerie. Daarbij moet ik wel een belangrijke kanttekening plaatsen: voor het uitoefenen van de togaberoepen moet je naast je Master Notarieel Recht ook je civiel effect behalen.

  Arbeidsmarkt
  Toen ik was afgestudeerd was het niet moeilijk om een baan te vinden. Er stonden onwijs veel vacatures open door heel Nederland. Na veel kantoorbezoeken en stages ben ik erachter gekomen dat ik graag in het noorden wilde blijven. Ik ben geboren en getogen in Groningen en ben gaan houden van de Groningse nuchterheid. Ik werk nu bij een onwijs leuk en gezellig dorpskantoor als kandidaat-notaris, waarbij alle collega’s als familie voelen. Ik werk fulltime en ben daarnaast net in maart begonnen met de Beroepsopleiding Notariaat. Ik woon veel besprekingen bij om de kunst van de notarissen af te kijken en ben daarnaast verantwoordelijk voor mijn eigen dossiers. Na iedere bespreking die ik bijwoon krijg ik het dossier in handen en is het aan mij om de (concept)akten op te stellen en zorg te dragen voor het verdere verloop hiervan. Ik krijg veel zelfstandigheid waardoor ik de kans krijg om mijzelf (verder) te ontwikkelen.

  Tips
  Loop meerdere stages en ga mee met kantoorbezoeken. Op deze manier leer je het kantoor kennen en komt erachter of deze wel of niet bij jou past én of je het rechtsgebied interessant vindt. Ook leer je tijdens een stage meer over je eigen capaciteiten, wensen en ambities.
  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Amber Woldring

  'Je wordt uitgedaagd om na te denken over complexe situaties'

  – Amber Woldring
  Lees verder

  Ga je trouwen? Een huis kopen? Of wil je graag je eigen bedrijf starten? Er is een breed scala aan gebeurtenissen waarvoor de wet voorschrijft dat je naar een notaris gaat. Hij is niet alleen degene die de nodige akte passeert, maar ook je adviseur op het moment dat je voor grote, belangrijke keuzes komt te staan.

  Waar je in de bachelor notarieel recht een brede basis legt op het gebied van personen- en familierecht, erfrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht geeft de master notarieel recht je de kans om deze kennis verder uit te diepen en te leren toepassen in de praktijk. Je wordt uitgedaagd om na te denken over complexe situaties en deze uit te werken ‘als ware je zelf notaris’. Hoe wikkel je bijvoorbeeld een nalatenschap af, als er een tiental erfgenamen zijn die niet met elkaar door één deur kunnen? Wat adviseer je de oprichter van een B.V. over de statuten die moeten worden opgesteld?

  Afgezien van het feit dat ik de rechtsgebieden erg interessant vind, heb ik voor de specialisatie notarieel recht gekozen omdat het mij helpt mezelf te ontwikkelen als een goed, kritisch jurist. Als notaris sta je midden in de maatschappij en heb je niet alleen te maken met veel verschillende (rechts)personen, maar draag je ook de verantwoordelijkheid om mee te gaan met maatschappelijke veranderingen, technologie en je cliënten hierin wegwijs te maken. Omdat een notaris bij zo veel verschillende situaties om de hoek komt kijken, is het een erg veelzijdig en vooral uitdagend vak.

  Op dit moment is het notariaat enorm in trek en als student zijn er ontzettend veel mogelijkheden nadat je de master notarieel recht hebt afgerond. Je kunt aan de slag bij zowel kleine als grote kantoren, van het Hoge Noorden tot de Amsterdamse Zuidas. De vakgroep van notarieel recht en de studievereniging geven je talloze mogelijkheden je te oriënteren op het gebied van je carrière, zodat je uiteindelijk op een plek terecht komt die echt bij je past.

  Ik volg de master met veel plezier en kan dan ook iedereen aanraden deze te volgen. Indien je meer informatie wil kun je altijd contact opnemen met mij of iemand van de vakgroep notarieel recht.


  Sluiten

Studieverenigingen

Vevonos

Vevonos is de studievereniging voor notariële studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De vereniging heeft 200 leden en organiseert gedurende het collegejaar verschillende activiteiten en evenementen, zoals de introductiedag voor nieuwe leden, het symposium, het Internationaal Studieproject, bezoeken aan notariskantoren en de maandelijkse borrels. Ook organiseert Vevonos samen met haar notariële zusterverenigingen landelijke activiteiten: een congres, een gala, een feest en een hockeytoernooi.
http://www.vevonos.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Studenten die midden in de maatschappij staan, zullen zich aangetrokken voelen tot deze studie. De opleiding biedt een groot scala aan beroepsmogelijkheden. Met name de studenten die zich als onpartijdig jurist (de advocaat is partijdig, de notaris is onpartijdig) het prettigst voelen, zullen deze studie interessant vinden.

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.