Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Notarial Law
Header image Notarieel recht

Notarieel recht

Tijdens de master Notarieel recht leer je vanuit een notariële beroepshouding naar complexe vraagstukken kijken die raken aan de notariële praktijk. Deze vraagstukken zijn discipline-overstijgend.

Zo kunnen bijvoorbeeld huwelijksvermogensrecht, registergoederenrecht en ondernemingsrecht in één casus aan de orde komen. Binnen deze eenjarige master verdiep je je in het terrein van het notarieel recht in brede zin: het belastingrecht, ondernemingsrecht, personen-en familierecht en erfrecht en het registergoederenrecht. Ook volg je een seminaar, waarin je door middel van opdrachten inzicht krijgt in de samenhang tussen de verschillende notariële vakken. In het kader van het onderdeel ‘recht in praktijk’ kun je een stage lopen, bijvoorbeeld op een notariskantoor. Het vak Vastgoedrecht in de 21e eeuw wordt ingegaan op zeer actuele thema’s binnen dit rechtsgebied, zoals duurzaamheid.

De master bevat het recht 'van de wieg tot het graf' en richt zich op de praktijk van alledag: vakken als relatievermogensrecht, registergoederenrecht, personen- en familierecht en erfrecht raken iedereen – van jong tot oud. De vakken die de notariële opleiding kenmerken zijn alle zowel wetenschappelijk als praktijkgericht. Daarmee wordt niet gedoeld op alleen de praktijk van de notaris; in zoverre is de naam van de opleiding misleidend. Wie de opleiding in de Bachelor aanvult met specifieke extra vakken kan ook toegang krijgen tot beroepen in de advocatuur, het Ministerie van Justitie en Veiligheid of rechtbanken (civiel effect).

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLM in Notarieel Recht
Type opleiding
Master
Duur
12 maanden (60 ECTS)
Croho code
66828
Voertaal
Nederlands
Start
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Waarom dit programma in Groningen?

In combinatie met de bachelor notarieel recht biedt deze master dé universitaire voorbereiding op een betrekking als kandidaat-notaris in de notariële praktijk. De afgestudeerden notarieel recht uit Groningen zijn ook gewild in andere sectoren zoals binnen de registergoedpraktijk of het verzekerings- of bankwezen.

Uniek is de mogelijkheid om zeer actief mee te doen met het onderzoek dat door de sectie Notarieel Recht wordt verricht. Veel van de Groningse docenten zijn actief (geweest) in de notariële praktijk en daarom wordt tijdens de colleges en opdrachten vaak de link met de praktijk gelegd. De opleiding in Groningen is kleinschalig en daarom is de betrokkenheid tussen studenten en docenten groot. Veel van de contacten lopen via de notariële studievereniging Vevonos.

Programma

In het masterjaar zet je de kroon op je werk. Bij een aantal vakken ga je verder de diepte in en wordt de link met de praktijk nader gelegd.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Fiscaal ondernemingsrecht voor niet-fiscalisten (6 EC)
Vastgoedrecht in de 21e eeuw (6 EC)
Seminaar Notariële C.S. (6 EC)
Goederenrecht C.S. (6 EC)
Internationaal Privaatrecht (6 EC)
Ondernemingsrecht 1 (NV- en BV Recht) (6 EC, facultatief)
Successiewet voor Notariëlen (6 EC)
Masterscriptie (12 EC)
Recht in Praktijk
Agrarisch Recht (6 EC, facultatief)
Estate Planning en Bedrijfsopvolging (6 EC, facultatief)

Studielast

Gemiddeld 12 uur college en zelfstudie per week

In een normale collegeperiode (twee vakken die tegelijkertijd worden gevolgd) zijn er ongeveer 12 college-uren. De rest van de tijd is gereserveerd voor zelfstudie en het afleggen van het tentamen. Een aantal hoorcolleges zijn online beschikbaar.

Curriculum

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - https://ocasys.rug.nl/current/

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Doorstroommogelijkheden

Doorstromen vanaf..

VooropleidingOrganisatieInstroom
Notarieel rechtRijksuniversiteit Groningen

Drempelloze toelating

Extra informatie:

De oude stijl bachelor Notarieel recht van de RUG (gestart vóór 2013) geeft drempelloos toegang tot de master Notarieel recht.

RechtsgeleerdheidRijksuniversiteit Groningen

Toelating onder voorwaarden

Aanvullende eisen:
 • minimum kennis
Extra informatie:

Alleen een volledig afgeronde afstudeerrichting Notarieel recht geeft toegang tot de master Notarieel recht.

VooropleidingOrganisatieInstroom
Notarieel RechtAlle WO instellingen

Toelating onder voorwaarden

Extra informatie:

Kennis-deficiëntie wegwerken tijdens de bachelor of via contractonderwijs. Vraag de studieadviseur naar het actuele deficiëntie overzicht voor instroom per september 2015.

Aanmeldingsprocedure

De toelatingseisen vind je onder 'Doorstroommogelijkheden'.

Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2023-2024€ 2314voltijd
EU/EER2023-2024€ 1703deeltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

De opleiding Notarieel recht is bijzonder breed, zeker wanneer daarnaast de aantekening civiel effect wordt behaald. Wil je notaris worden, dan werk je eerst als kandidaat-notaris onder de verantwoordelijkheid van een notaris. Nadat je de Beroepsopleiding Notariaat hebt voltooid, mag je voor de notaris gedurende zijn afwezigheid waarnemen. De verplichte stageperiode, waarin je als kandidaat-notaris werkzaam bent, duurt zes jaar op fulltime basis. Daarna kun je tot notaris of toegevoegd notaris (notaris in loondienst) worden benoemd. Behalve voor een loopbaan in het notariaat kun je ook kiezen voor een carrière in de onroerend goedbranche, het verzekeringsbedrijf, de bankwereld, de advocatuur, de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie (bij togaberoepen is het aanvullende civiel effect nodig).

Als afgestudeerde notariële student ben je meester in de rechten. Met het diploma van de master Notarieel recht voldoe je aan de eisen die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie stelt aan de toelating tot de beroepsopleiding (in combinatie met een functie als kandidaat-notaris).

Arbeidsmarkt

De laatste jaren is er vanuit de praktijk veel vraag naar Kandidaat-notarissen. Dit neemt niet weg dat de arbeidsmarkt voor kandidaat-notarissen veranderlijk kan zijn.

Potentiële beroepen

 • Functie in het verzekeringswezen
 • Functie bij de rechterlijke macht

  alleen met civiel effect

 • Functie in de advocatuur

  alleen met civiel effect

 • Functie in de onroerendgoedbranche
 • Functie in het notariaat
 • Functie in het bedrijfsleven
Onderzoek

Onderzoek notarieel recht

Het onderzoek van de stafleden Notarieel Recht concentreert zich rond de thema's landrechten en familievermogensrecht. Maak kennis met deze onderzoekers via onderstaande links.

In de opleiding betrekken de docenten hun onderzoek bij de inhoud van de afzonderlijke vakken, met name bij de onderzoeksvakken in het 1e en 2e jaar en bij het afsluitende onderdeel (onderzoeksproject).

Onderzoekers in beeld:

Zie de talrijke andere onderzoekers van het Notarieel Instituut Groningen.

Testimonial prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen (hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht)

'De sectie Notarieel Recht (zie www.notarieelinstituut.nl) verricht nationaal en internationaal onderzoek op het gebied van het familievermogensrecht, het vastgoedrecht en het ondernemingsrecht, alsmede de fiscale aspecten daarvan. Veel van het onderzoek komt terug in het onderwijs in de notariële bachelor en master, zodat deze een wat meer praktische inslag krijgen dan andere studierichtingen. Zie de bovenstaande sites voor meer actuele informatie.

De notariële opleiding heeft een zeer goede naam. Kom langs als je meer wilt weten!'

 • 
						Testimonial van	Amber Woldring

  'Je wordt uitgedaagd om na te denken over complexe situaties'

  – Amber Woldring
  Lees verder

  Ga je trouwen? Een huis kopen? Of wil je graag je eigen bedrijf starten? Er is een breed scala aan gebeurtenissen waarvoor de wet voorschrijft dat je naar een notaris gaat. Hij is niet alleen degene die de nodige akte passeert, maar ook je adviseur op het moment dat je voor grote, belangrijke keuzes komt te staan.

  Waar je in de bachelor notarieel recht een brede basis legt op het gebied van personen- en familierecht, erfrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht geeft de master notarieel recht je de kans om deze kennis verder uit te diepen en te leren toepassen in de praktijk. Je wordt uitgedaagd om na te denken over complexe situaties en deze uit te werken ‘als ware je zelf notaris’. Hoe wikkel je bijvoorbeeld een nalatenschap af, als er een tiental erfgenamen zijn die niet met elkaar door één deur kunnen? Wat adviseer je de oprichter van een B.V. over de statuten die moeten worden opgesteld?

  Afgezien van het feit dat ik de rechtsgebieden erg interessant vind, heb ik voor de specialisatie notarieel recht gekozen omdat het mij helpt mezelf te ontwikkelen als een goed, kritisch jurist. Als notaris sta je midden in de maatschappij en heb je niet alleen te maken met veel verschillende (rechts)personen, maar draag je ook de verantwoordelijkheid om mee te gaan met maatschappelijke veranderingen, technologie en je cliënten hierin wegwijs te maken. Omdat een notaris bij zo veel verschillende situaties om de hoek komt kijken, is het een erg veelzijdig en vooral uitdagend vak.

  Op dit moment is het notariaat enorm in trek en als student zijn er ontzettend veel mogelijkheden nadat je de master notarieel recht hebt afgerond. Je kunt aan de slag bij zowel kleine als grote kantoren, van het Hoge Noorden tot de Amsterdamse Zuidas. De vakgroep van notarieel recht en de studievereniging geven je talloze mogelijkheden je te oriënteren op het gebied van je carrière, zodat je uiteindelijk op een plek terecht komt die echt bij je past.

  Ik volg de master met veel plezier en kan dan ook iedereen aanraden deze te volgen. Indien je meer informatie wil kun je altijd contact opnemen met mij of iemand van de vakgroep notarieel recht.


  Sluiten

Studieverenigingen

Vevonos

Vevonos is de studievereniging voor notariële studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De vereniging heeft 200 leden en organiseert gedurende het collegejaar verschillende activiteiten en evenementen, zoals de introductiedag voor nieuwe leden, het symposium, het Internationaal Studieproject, bezoeken aan notariskantoren en de maandelijkse borrels. Ook organiseert Vevonos samen met haar notariële zusterverenigingen landelijke activiteiten: een congres, een gala, een feest en een hockeytoernooi.
http://www.vevonos.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Studenten die midden in de maatschappij staan, zullen zich aangetrokken voelen tot deze studie. De opleiding biedt een groot scala aan beroepsmogelijkheden. Met name de studenten die zich als onpartijdig jurist (de advocaat is partijdig, de notaris is onpartijdig) het prettigst voelen, zullen deze studie interessant vinden.

Studiebegeleiding

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.