Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Law Notarial Law
Header image Notarieel Recht

Notarieel Recht

De opleiding Notarieel Recht bereidt je voor op een carrière waarin menselijk contact centraal staat. Hier vervul je een een essentiële rol door mensen te adviseren tijdens belangrijke mijlpalen in hun leven, zoals het aangaan van een huwelijk, het kopen van een huis of het opzetten van een eigen bedrijf.

De studie bevat het recht 'van de wieg tot het graf' en richt zich op de praktijk van alledag: vakken als relatievermogensrecht, registergoederenrecht, personen- en familierecht en erfrecht raken iedereen, van jong tot oud. Ook het ondernemingsrecht krijgt aandacht in de opleiding.

De vakken die de notariële opleiding kenmerken zijn alle praktijkgericht. Daarmee wordt niet gedoeld op alleen de praktijk van de notaris; in zoverre is de naam van de opleiding misleidend. Behalve een loopbaan in het notariaat ligt ook een carrière in de onroerendgoedbranche, het verzekeringsbedrijf, de bankwereld, de advocatuur, de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie in het verschiet (bij togaberoepen is het aanvullende civiel effect nodig).

De opleiding sluit nauw aan bij opleidingen waarin privaatrecht de boventoon voert. De opleiding is relatief kleinschalig: dat zorgt voor overzichtelijkheid, bereikbaarheid van docenten en informeel contact. Het is een hechte opleiding, waardoor de studenten goede studieresultaten laten zien.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
LLB in Rechtsgeleerdheid
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
50700
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Rechtsgeleerdheid
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?

De richting Notarieel Recht in Groningen is dusdanig breed ingericht dat de opleiding niet alleen opleidt tot notaris. De studie kan namelijk ook als basis dienen voor alle andere juridische banen. Uniek zijn daarnaast de mogelijkheden tot het lopen van stages in het buitenland en het zeer actief meedoen met het onderzoek dat door de sectie Notarieel Recht wordt verricht. De staf van de faculteit is erg betrokken en er is een grote mate van interactie tussen docenten en studenten.

Programma

In het eerste jaar krijg je een inleiding in diverse onderdelen van het recht, zoals privaatrecht, strafrecht, en staats- en bestuursrecht. Ook is er aandacht voor rechtsgeschiedenis en rechtswetenschappelijk onderzoek in de vakken Algemene Rechtswetenschap 1 en 2, en het vak Juridische Onderzoeksvaardigheden 1. Samen vormen deze vakken de start van de onderzoekslijn in de bachelor. Alle vakken hebben hoorcolleges en kleinschalige werkgroepen om vaardigheden te leren en met de stof te oefenen.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Studiestartgroepen
Algemene Rechtswetenschap 1 (10 EC)
Rechtsgeschiedenis 1 (5 EC)
Algemene Rechtswetenschap 2 (10 EC)
Staatsrecht 1 (5 EC)
Bestuursrecht: Inleiding (5 EC)
Burgerlijk Recht 1 (10 EC)
Juridische Onderzoeksvaardigheden 1 (5 EC)
Strafrecht 1 (10 EC)

In het tweede jaar krijg je algemene privaatrechtelijke vakken en enkele bijzondere vakken zoals notariswet, personen- en familierecht en relatievermogensrecht.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Bedrijfseconomie voor Notariëlen (5 EC)
Personen-, Familie- en Erfrecht (10 EC)
Burgerlijk Recht 2 (10 EC)
Romeins Recht (5 EC)
Juridische Onderzoeksvaardigheden 2 (5 EC)
Relatievermogensrecht (10 EC)
Handelsrecht (10 EC)
Notariswet (5 EC)

In het derde jaar krijg je algemene privaatrechtelijke vakken, twee fiscale vakken en enkele bijzondere vakken zoals registergoederenrecht en een praktisch onderzoeksproject.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Kies Bewust; jouw beroepsperspectief (facultatief)
Burgerlijk Procesrecht (5 EC)
Inleiding Belastingrecht (10 EC)
Rechtspersonen, Personen-vennootschappen (5 EC)
Recht van de Europese Unie (10 EC)
Fiscale Aspecten Registergoederen (5 EC)
Notarieel Onderzoeksproject (10 EC)
Burgerlijk Recht 3 (5 EC)
Registergoederenrecht (publiek) (10 EC)

Studielast

Gemiddeld 12 uur college en zelfstudie per week

In een normale collegeperiode (twee vakken die tegelijkertijd worden gevolgd) zijn er ongeveer 12 college-uren. De rest van de tijd is gereserveerd voor zelfstudie, het maken van opdrachten bij praktische vakken en het afleggen van het tentamen. Een aantal hoorcolleges zijn online beschikbaar.

Curriculum

Kijk voor het volledige studieprogramma in de online onderwijs catalogus van de RUG - https://ocasys.rug.nl/current/catalog/programme/50700-not

Programma-opties
Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College biedt talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen.

Dat doe je door het volgen van een extra(honours)programma van 30 studiepunten naast je reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten, en door tal van andere activiteiten die je samen met honoursstudenten van andere opleidingen onderneemt en organiseert.

Meer informatie over deze optie

Richtingen Bachelor rechtsgeleerdheid (track)

In de Bachelor rechtsgeleerdheid is de propedeuse voor iedereen gelijk.

Daarna kun je kiezen uit één van de volgende richtingen: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Deze pagina geeft informatie over de richting notarieel recht binnen de Bachelor rechtsgeleerdheid.

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is aanbevolen
 • Voor gemiddeld 20 weken
 • Maximaal 30 EC

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen heeft met meer dan 50 universiteiten wereldwijd uitwisselingsovereenkomsten.

Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • VWO Natuur & Techniek
 • VWO Natuur & Gezondheid
 • VWO Economie & Maatschappij
 • VWO Cultuur & Maatschappij
 • HBO propedeuse

  HBO-propedeuse (met havo) geeft met ingang van 1 september 2015 aan de RUG niet meer automatisch toegang tot deze studie. De opleiding kan aanvullende eisen stellen. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck. Deelname is optioneel. Het advies is niet bindend.

Toelichting

Matching is een laatste check van je studiekeuze waarna je definitief besluit of de studie wel leuk en interessant genoeg is en of jij bij de studie past. Alle aankomende studenten hebben recht op deelname aan matchingsactiviteiten.

Als je je voor het eerste jaar van een opleiding, moet je dit uiterlijk op 1 mei doen. Dit is wettelijk vastgelegd. Vervolgens heb je recht op een zogeheten matchingsactiviteit. Bij zo'n activiteit check je of jij en de studie bij elkaar passen. Elke opleiding doet de matching een beetje anders. Je krijgt vanzelf bericht en uitleg als je je hebt aangemeld via Studielink.

Aanmeldingsprocedure

Kijk voor een volledig overzicht van de toelatingsprocedure op http://www.rug.nl/rechten/ds

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Na de bachelor volgt de master Notarieel recht. Als afgestudeerde notariële student ben je meester in de rechten. Met het diploma van de master Notarieel recht voldoe je tevens aan de eisen die de wet stelt aan de toelating tot de beroepsopleiding (in combinatie met een functie als kandidaat-notaris). De weg naar het kandidaat-notarisschap staat dus open, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Met civieleffect naast de notariële opleiding kun je ook de zogenaamde togabroepen uitoefenen in de adv

Arbeidsmarkt

De opleiding is bijzonder breed, zeker wanneer daarnaast de aantekening civiel effect wordt behaald. Wil je notaris worden dan moet je stage lopen op een notariskantoor en de beroepsopleiding Notariaat voltooien. Behalve een loopbaan in het notariaat kun je echter ook kiezen voor een carrière in de registergoedpraktijk, het kadaster, het verzekeringsbedrijf, de bankwereld, de advocatuur, de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie (bij togaberoepen is het aanvullende civiel effect nodig).

Wil je meer weten over jouw kansen op de arbeidsmarkt? Lees dan verder over het onderzoek dat wij hebben verricht naar het werkveld van afgestudeerde studenten (alumni) aan onze faculteit.

Potentiële beroepen

 • Functie bij het Openbaar Ministerie
 • Functie in de advocatuur
 • Functie in het notariaat
 • Functie in de onroerendgoedbranche
 • Functie in het verzekeringswezen
 • Functie in het bankwezen
 • Functie bij de rechterlijke macht
Onderzoek

Onderzoek notarieel recht

Het onderzoek van de stafleden Notarieel Recht concentreert zich rond de thema's landrechten en familievermogensrecht. Maak kennis met deze onderzoekers via onderstaande links.

In de opleiding betrekken de docenten hun onderzoek bij de inhoud van de afzonderlijke vakken, met name bij de onderzoeksvakken in het 1e en 2e jaar en bij het afsluitende onderdeel (onderzoeksproject).

Onderzoekers in beeld

Prof. mr. dr. W.D. Kolkman

Prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen

Zie hier de talrijke andere onderzoekers van het Notarieel Instituut Groningen

Testimonial mr. dr. J.H.M. ter Haar (universitair docent notarieel recht):

'De notariële opleiding is kleinschalig. We onderhouden daardoor goede contaten met onze notariële studenten. De drempel is laag. Veel van onze docenten zijn tevens werkzaam in de notariële praktijk of hebben notariële werkervaring. Dat zie je terug in het onderwijs. Er wordt door de hoogleraren en docenten veel onderzoek bedreven op het vlak van het notariële recht, getuige tal van publicaties. We leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de rechtsontwikkeling en het maatschappelijk debat. Het recht blijft zich steeds vernieuwen. Dat maakt ons vakgebied dynamisch. Het onderzoek wordt ook in ons onderwijs verwerkt’


 • Bekijk deze videoSluiten
 • 
						Testimonial van

  Studente Ishara: "The bigger picture voor een individu"

  Lees verder

  Als jij je prettig voelt in de schoenen van een onpartijdig jurist en een hart hebt voor de mens, ben je bij notarieel recht aan het juiste adres. Bij notarieel recht ligt de focus namelijk op mensenwerk in de breedste zin van het woord. De materie waarin jij je verdiept gedurende de studie, ziet op herkenbare situaties.

  Mensen om je heen, maar ook jijzelf, zullen misschien wel in het huwelijksbootje stappen, een huis kopen, een bedrijf starten of een testament maken. Niet voor niks komt in Nederland de mens gemiddeld 2 à 3 keer in zijn leven bij de notaris.

  Mijn omgeving kan soms gek reageren op mijn studiekeuze. Een onterecht vooroordeel die ik vaak hoor, is dat het notariële recht kleinschalig en zelfs saai is. Ik ben het daar natuurlijk volstrekt mee oneens: het is qua materie misschien niet the bigger picture op nationaal of Europees niveau, maar het is wél the bigger picture voor een individu. Immers, als notaris ben jíj er om iemand te adviseren tijdens belangrijke momenten in zijn of haar leven. Voor mij is er geen mooiere variant van the bigger picture dan deze. Ik vind notarieel recht dan ook dynamisch, divers, herkenbaar en toch abstract. Elk persoon heeft een unieke situatie, de bekende woorden ‘het hangt af van de omstandigheden van het geval’, komen nergens beter tot hun recht dan in deze afstudeerrichting.

  De pluspunten aan notarieel recht studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen, vind ik de kleinschaligheid van de opleiding dat zorgt voor persoonlijke benadering. Je bent geen (student)nummertje, maar een student met een voor- en achternaam die de docenten kennen. Hierdoor is de studie leuker en toegankelijker en stel je makkelijker vragen aan de docenten. De docenten zijn bovendien vaak werkzaam in de notariële praktijk, dus als je eerlijke vragen stelt, kun je ook eerlijke antwoorden terugverwachten.

  Ook is het studieprogramma interessant om eens onder de loep te nemen. Je hebt het misschien niet direct door als je in het eerste blok zit te zwoegen voor Bedrijfseconomie voor Notariëlen maar de opbouw van de bachelor is heel erg logisch. Na een jaar zal je merken hoe de stof op elkaar inhaakt en waarom het programma is zoals het is.

  Ben jij er klaar voor om je te verdiepen in de wondere wereld van het notariële recht? Wacht dan niet langer en schrijf je in voor Rechtsgeleerdheid!

  Sluiten

Inleiding Nederlands Recht

Notarieel recht is een van de zes afstudeerrichtingen van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Vraag jij je af of de opleiding bij je past? Ben je benieuwd naar de inhoud van dit vakgebied? Neem dan deel aan onze online cursus Inleiding Nederlands Recht. Daarmee maak je nu alvast kennis met een aantal aspecten van het recht (zoals het staatsrecht en het strafrecht) en kun je ontdekken of je de lesstof interessant vindt.

In de cursus Inleiding Nederlands Recht word je aan de hand van video’s, artikelen, oefenvragen en discussies begeleid bij je eerste stappen in de wereld van het recht. Na aanmelding krijg je vijf weken gratis toegang tot de cursus. Ga naar de website van FutureLearn en start meteen!

Lees meer

Studieverenigingen

Vevonos

Vevonos is de studievereniging voor notariële studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De vereniging heeft 200 leden en organiseert gedurende het collegejaar verschillende activiteiten en evenementen, zoals de introductiedag voor nieuwe leden, het symposium, het Internationaal Studieproject, bezoeken aan notariskantoren en de maandelijkse borrels. Ook organiseert Vevonos samen met haar notariële zusterverenigingen landelijke activiteiten: een congres, een gala, een feest en een hockeytoernooi.
http://www.vevonos.nl/
Lees meer
Studentprofiel

Studenten die midden in de maatschappij staan, zullen zich aangetrokken voelen tot deze studie. De opleiding biedt een groot scala aan beroepsmogelijkheden. Met name de studenten die zich als onpartijdig jurist (de advocaat is partijdig, de notaris is onpartijdig) het prettigst voelen, zullen deze studie leuk vinden.

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

De vakken die je in het eerste studiejaar volgt, kunnen je 60 ECTS (studiepunten) opleveren. Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Heb je 45 ECTS of meer behaald, dan krijg je een positief studieadvies. Je kunt dan in het tweede jaar gewoon doorstuderen. Heb je minder dan 45 ECTS behaald, dan krijg je een negatief studieadvies en mag je helaas niet doorgaan met je studie Rechtsgeleerdheid aan de RUG.

Hebben zich in het eerste jaar zeer bijzondere, zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden voorgedaan? Dan kan het zijn dat we daar rekening mee houden in het studieadvies, dus meld dergelijke omstandigheden altijd tijdig bij de studieadviseur!

Studiebegeleiding

Voor eerstejaars studenten zijn er studiestartgroepen. Dit is een mentor-systeem waarbij een kleine groep eerstejaars wekelijks begeleid wordt door een ouderejaars student, die je op weg helpt bij het studeren.

Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Aansluitende master programma's