Skip to ContentSkip to Navigation
Education Master's and PhD degree programmes Law Research Master - Research
Header image Law Research Master

Law Research Master

The Research Master's Programme is specifically designed for passionate researchers who aspire to pursue an academic career or explore research opportunities outside academia.

Further information about the Research Master programme can be found here: https:// www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/

Facts & Figures
Degree
LLM in Legal Research (research)
Course type
Research master
Duration
0 months (120 ECTS)
Croho code
60606
Language of instruction
English
Start
September
Faculty
Law
Why study this programme in Groningen?

Further information about the Research Master programme can be found here: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/

Programme

Niet alleen qua inhoud maar ook qua vorm is de onderzoeksmaster een bijzondere opleiding die zich onderscheidt van andere masteropleidingen. Om het kleinschalige karakter te waarborgen, staat het grootste deel van de vakken alleen open voor studenten van de onderzoeksmaster. Individuele aandacht en actieve participatie gaan zo hand in hand.

Het intensieve karakter van de opleiding komt ook tot uiting in het student-assistentschap, waarin je samen met een begeleidende hoogleraar meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek. De opleiding is bedoeld voor gemotiveerde studenten met goede studieresultaten. Studenten uit alle juridische bacheloropleidingen zijn welkom.Het curriculum binnen de onderzoeksmaster kan verdeeld worden in methodologische vakken, onderzoeksvakken, vaardigheden en domeinvakken. De methodologische vakken bieden een kennismaking met de belangrijkste methoden in het juridisch onderzoek en bestaan uit de volgende vakken: Juridische Oordeelsvorming, Rechtsvergelijking en Rechtsculturen, Wetenschapsleer, Introduction to Empirical Legal Research en Empirical Legal Research Lab.

Semesters
CoursesCourse Catalog >1a1b
Comparative Legal Research (6 EC, optional)
Domeinvakken (18 EC)
Engelse Taal (Research Master) (4 EC)
Fundamental Legal Concepts (6 EC, optional)
Introduction to Empirical Legal Research (6 EC)
Juridische Oordeelsvorming (6 EC)
Law as a Research Area (6 EC, optional)
Normering (6 EC)
Empirical Legal Research Lab (6 EC)
Seminaar Recht en Literatuur (6 EC)
Wetenschapsleer (6 EC)

Kenmerkend aan de onderzoeksvakken is een multidisciplinaire en internationale benadering van het recht. Hieronder vallen de vier onderzoeksseminaars, waarvan de student de twee onderzoeksseminaars mag kiezen die het beste aansluiten bij zijn of haar interesses. Daarnaast nog het seminaar Recht en Literatuur, en het geheel wordt afgesloten met de scriptie, of 1 of 2 artikelen.

Onder de vaardigheden vallen Engelse Taal en Argumentatie en Interpretatie. Al deze vakken worden aangevuld met de domeinvakken, die bestaan uit zes vakken en deze geven de verdieping op een specifiek onderdeel van het recht welke jij interessant vindt. Uit alle reguliere masters kies je de vakken op het rechtsgebied waarin je je wilt specialiseren. Je kunt vakken kiezen uit de masters: European Law School, Fiscaal recht, Internationaal en Europees recht, Nederlands recht, Notarieel recht, Recht en Bestuur en IT-recht. Je kunt er echter ook voor kiezen om vakken uit verschillende masters te volgen of bij een andere juridische faculteit in Nederland of in het buitenland. Voorwaarde is dat je domeinstroom een coherent pakket vormt. Over de samenhang van het gekozen pakket dient een reflectieverslag (domeindossier) te worden geschreven.

Study load

14 hours of class and self-study per week on average

Further information about the Research Master programme can be found here: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/

Curriculum

Further information about the Research Master programme can be found here: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/

Study abroad

 • Study abroad is optional
 • For an average of 20 weeks
 • Maximum of 30 EC

Further information about the Research Master programme can be found here: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/

Entry requirements

Transfer options

Transferring from...

Study programmeOrganizationTransition
LawUniversity of Groningen

Additional requirements

More information:

Alle afstudeerrichtingen binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid geven drempelloze toelating. Voor deze master geldt een selectieprocedure (zie: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/admission).

International and European LawUniversity of Groningen

Additional requirements

More information:

De Engelstalige bachelor (LLB) geeft drempelloze toelating. Voor deze master geldt een selectieprocedure (zie: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/admission).

Study programmeOrganizationTransition
Juridische BestuurskundeAll Research universities

Additional requirements

More information:

Juridische bacheloropleidingen op WO niveau (LLB), zoals Rechtsgeleerdheid, geven drempelloze toelating. Voor deze master geldt een selectieprocedure (zie: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/admission).

Admission requirements

Specific requirementsMore information
grade list
Curriculum Vitae (CV)
assessment interview

Er is een selectieprocedure van toepassing op deze master. Een sollicitatiegesprek maakt hier onderdeel van uit. Zie de informatie onder het kopje 'Aanmeldingsprocedure'.

(motivation-) letter

Aanmelden voor deze master kan door de volgende documenten te sturen naar de Graduate School of Law (GGSL) via ggsl rug.nl: curriculum vitae, een overzicht van alle tot dan toe behaalde studieresultaten, inclusief tentamens die niet zijn gehaald, een motivatiebrief om deze opleiding te doen, uitgaande van de eigen verwachtingen, interesses en ambities, schriftelijke resultaten van eerder verricht onderzoek, zoals werkstukken, scripties, wetenschappelijke artikelen en andere documenten die naar het oordeel van jou als aspirant-student kunnen bijdragen aan een goed beeld van de geschiktheid voor het volgen van deze opleiding.

other admission requirements

De Onderzoeksmaster is een selectiemaster met een sollicitatieprocedure. Belangstellenden kunnen zich tot 1 mei voorafgaand aan het daaropvolgende studiejaar aanmelden. Voor de Engelstalige track geldt dat belangstellenden zich voor 1 maart moeten aanmelden. Kijk voor diploma-eisen bij 'Doorstroommogelijkheden'.

Further information about the Research Master programme can be found here: https:// www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/

Registration procedure

Further information about the Research Master programme can be found here: https:// www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/

Application deadlines

Type of studentDeadlineStart course
Dutch students01 April 202401 September 2024
01 April 202501 September 2025
EU/EEA students01 April 202401 September 2024
01 April 202501 September 2025
non-EU/EEA students01 April 202401 September 2024
01 April 202501 September 2025

Admission requirements

Specific requirementsMore information
previous education

LLB or equivalent

knowledge minimum

Basic knowledge in Law, and an academic attitude, motivation, and talent.

language test

Further information about the Research Master programme can be found here: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/

reference letter

Further information about the Research Master programme can be found here: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/

(motivation-) letter

Further information about the Research Master programme can be found here: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/

other admission requirements

Further information about the Research Master programme can be found here: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/

Registration procedure

Further information about the Research Master programme can be found here: https:// www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/

Application deadlines

Type of studentDeadlineStart course
Dutch students01 April 202401 September 2024
01 April 202501 September 2025
EU/EEA students01 April 202401 September 2024
01 April 202501 September 2025
non-EU/EEA students01 April 202401 September 2024
01 April 202501 September 2025
Tuition fees
NationalityYearFeeProgramme form
EU/EEA2023-2024€ 2314full-time
non-EU/EEA2023-2024€ 17800full-time
EU/EEA2024-2025€ 2530full-time
non-EU/EEA2024-2025€ 20800full-time

Practical information for:

After your studies

Further information about the Research Master programme can be found here: https:// www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/

Job prospects

Further information about the Research Master programme can be found here: https:// www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/

Job examples

 • Togaberoepen

  (indien de bachelor voldoet aan de vereisten voor civiel effect)

 • Promovendus
 • Functie bij juridische onderzoeksinstituten
Research

Legal Research

Further information about the Research Master programme can be found here: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/

Onderzoekers in beeld:

prof. mr. F. Brandsma: hoogleraar Romeins recht en zijn geschiedenis

prof. dr. O.O. Cherednychenko: Hoogleraar Europees privaatrecht en rechtsvergelijking

prof. mr. dr. A.R. Mackor: Hoogleraar professie-ethiek, in het bijzonder van juridische professies

prof. dr. P.C. (Pauline) Westerman: Hoogleraar Rechtsfilosofie

K.V. (Kostia) Gorobets: Docent internationaal recht

mr. dr. A. (Arpi) Karapetian: Universitair docent

mr. dr. G. (Gohar) Karapetian: Universitair docent


Apply nowBrochureEventsContact

Contact

 • 
						Testimonial of Gohar Karapetian

  Alumnus Gohar Karapetian: interdisciplinaire benadering van vraagstukken

  – Gohar Karapetian
  Read more

  Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd geweest in systemen. Hoe werken ze en hoe houden ze zichzelf in stand? Het recht is ook een systeem. De regels kunnen alleen functioneren in verhouding tot elkaar.

  Bij de tweejarige master Rechtswetenschappelijk onderzoek wordt veel aandacht besteed aan rechtstheoretische, rechtsfilosofische en methodologische vakken. Omdat ik tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid al een groeiende belangstelling kreeg voor het analyseren van ontwikkelingen in het recht was mijn keuze voor een geschikte master snel gemaakt.
  Na mijn afstuderen ben ik in 2015 bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Faculteit Rechtsgeleerdheid begonnen met het schrijven van mijn proefschrift. Dit gaat over de toepassing van het Europees burgerschap in de overzeese gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden. Het schrijven van een dissertatie zie ik in zekere zin als een vervolgtraject op de master Rechtswetenschappelijk onderzoek. Waar je als student enkele weken de tijd krijgt om een onderwerp uit te werken in een paper van ongeveer tien pagina’s, krijgt de promovendus doorgaans vier jaar de tijd om iets tot op de bodem uit te zoeken en te vatten in een boek.
  De interdisciplinaire benadering van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken, waarop de nadruk ligt bij de master Rechtswetenschappelijk onderzoek, heb ik bij het maken van mijn keuze aantrekkelijk gevonden. Daarnaast vond ik het plezierig dat je betrekkelijk veel vrijheid en ruimte krijgt bij het invullen van de vakken.
  Als je het interessant vindt om vanuit verschillende perspectieven bepaalde aspecten van het recht te bestuderen en daarnaast de mogelijkheid wilt hebben je te specialiseren in één of meer rechtsgebieden, beveel ik deze master zeer aan.

  Gohar Karapetian is alumnus Rechtswetenschappelijk onderzoek

  Close
 • 
						Testimonial of Maria Westra

  Dit is een prachtige keuze als je geïnteresseerd bent in onderzoek, maar ook als je in het algemeen op zoek bent naar meer diepgang

  – Maria Westra
  Read more

  Tijdens mijn bachelor Nederlands Recht spraken de vaardighedenvakken (JOV 1, JOV 2 en de Studentenrechtbank) mij erg aan. Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in onderzoek doen en was op zoek naar een uitdagende master waarin ik mijzelf verder kon ontwikkelen. De master Rechtswetenschappelijk Onderzoek paste daar goed bij.

  Ik zou studiekiezers zeker aanraden om te kiezen voor de master Rechtswetenschappelijk onderzoek. Dit is een prachtige keuze als je geïnteresseerd bent in onderzoek, maar ook als je in het algemeen op zoek bent naar meer diepgang. Je komt in een groep terecht waarbij iedereen hun eigen specialisatie heeft. Overkoepelende vakken worden door iedereen benaderd vanuit verschillende invalshoeken. Waar jij het afsluitende essay voor bijvoorbeeld het vak normering vanuit een strafrechtelijk perspectief schrijft, schrijft een ander het essay vanuit een arbeidsrechtelijk perspectief. Door deze opzet van de master, kom je in aanraking met andere delen van het recht terwijl je tegelijkertijd jezelf kan specialiseren in hetgeen jouw interesse wekt. Dat is uniek!

  De eerste colleges die ik gaf waren voor het vak Juridische Onderzoeksvaardigheden 2. Mijn opgedane onderzoeksvaardigheden kon ik gelijk toepassen in de praktijk en doorgeven aan tweedejaars bachelor studenten. Momenteel geef ik nog steeds (onder andere) de vakken Juridische Onderzoeksvaardigheden 1 en 2. Daarnaast begeleid ik eindscripties van de masteropleiding Nederlands Recht. Voor deze werkzaamheden gebruik ik nog steeds alle vaardigheden die ik tijdens de master heb geleerd.

  Onderzoeksvaardigheden zijn mijns inziens overigens niet alleen van belang voor het doen van onderzoek of het geven van onderzoeksvakken. Bijvoorbeeld kritisch nadenken, weten hoe je informatie moet opzoeken en goed schrijven zijn vaardigheden die in elke juridische baan ontzettend veel waard zijn.

  Close
 • 
						Testimonial of Anouk van der Schors

  In een kleine groep werken aan onderwijs op hoog niveau

  – Anouk van der Schors
  Read more

  Bij de master Rechtswetenschappelijk onderzoek wordt onderwijs in kleine groepen gegeven. Je krijgt zowel onderzoeksvakken op een heel breed terrein als domeinvakken die je met andere masterstudenten volgt. Deze combinatie spreekt mij erg aan.

  Om kennis te maken met de praktijk schrijven we ter afsluiting van de onderzoeksvakken meestal een paper. Je bent (binnen bepaalde restricties) vrij om je onderzoek in te vullen zoals je dat zelf wilt: het kan bijvoorbeeld interessant zijn voor je onderzoek om interviews af te nemen. Op die manier kom je in aanraking met de onderzoekspraktijk.

  Als je geïnteresseerd bent in het doen van onderzoek, dan is de specialisatie Rechtswetenschappelijk onderzoek echt een aanrader. De master geeft je de kans om in een kleine groep te werken, biedt onderwijs op hoog niveau en zorgt voor voldoende onderzoeksbegeleiding. Bovendien heb je veel keuzevrijheid. Dit geldt zowel bij het kiezen van vakken, als binnen het vak zelf. Zo volg ik zelf de specialisatie strafrecht en ben ik binnen de onderzoeksvakken (meestal) vrij om aan het paper een strafrechtelijke tintje te geven. Je hebt veel eigen inbreng.

  De docenten zijn aardig, staan open voor inbreng vanuit de groep en bieden goede onderzoeksbegeleiding. Je mag altijd mailen of langskomen met een vraag.

  Ik woon al mijn hele leven in Groningen, maar als je in de binnenstad woont en studeert, leer je de stad toch weer op een andere manier kennen. Groningen is een overzichtelijke, maar levendige stad.

  Close
 • Watch this videoClose
 • 
						Testimonial of Daan de Vries

  De docenten die betrokken zijn bij de Research master nodigen je uit om, anders dan in de bachelor het geval is, het geldende recht niet zomaar te 'slikken', maar daar ook iets van te vinden.

  – Daan de Vries
  Read more

  Ik heb gekozen voor de master Rechtswetenschappelijk onderzoek omdat ik in de bachelor veel plezier had met het schrijven en het doen van onderzoek bij de vakken juridische onderzoeksvaardigheden (JOV) en de Studentenrechtbank. Ook de ervaring die ik als werkgroepdocent Romeins recht in de bachelor heb kunnen opdoen heeft mij doen inzien dat de academische wereld er een was, waar ik mij in thuis voelde.

  De master rechtswetenschappelijk onderzoek is geen master die zich richt op de juridische praktijk. Zoals de naam reeds doet vermoeden is de master gericht op het de student bijbrengen van onderzoeksvaardigheden. Wel worden er bij bijvoorbeeld de vakken Geschilbeslechting en Normering gastdocenten uitgenodigd die met veel enthousiasme vertellen over het onderzoek dat zij doen. Zo krijg je wel een inkijk in de juridische onderzoekspraktijk.

  Ik raad het iedere student die interesse heeft in de structuren van het recht en de ideëen achter het recht, die niet bang is om veel te lezen en niet schuw is om kritische vragen te stellen van harte aan om deze opleiding te volgen.

  De vakken waarvan ik het meest heb genoten, waren de meer filosofische vakken zoals wetenschapsleer en juridische oordeelsvorming, waarin tijdloze vragen als ‘is rechtswetenschappelijk onderzoek wel zo wetenschappelijk?’ en ‘doet de rechter aan rechtsvinding of rechtsvorming?’ behandeld worden. Ook het vak recht en literatuur was een waar hoogtepunt. Het gezamenlijk bespreken van verschillende literaire prachtwerken gaf bijzondere inzichten over de kunst van het aantrekkelijk schrijven. Tot slot noem ik nog het vak rechtsvergelijking en rechtsculturen, waarin het rechtswetenschappelijk onderzoek uit zijn bekrompen nationalistische hokje getild wordt, en de student geconfronteerd wordt met andere rechtsstelsels en rechtsculturen.

  Een minder aspect van de research master vind ik de vakken die gaan over empirisch onderzoek. Voor de jurist die van de bachelor gewend is het te kunnen redden met zijn wetboeken en de voorgeschreven literatuur, is empirisch onderzoek bevreemdend. Wel moet ik toegeven dat enige kennis aangaande de empirie voor de tegenwoordige rechtswetenschappelijk onderzoeker onmisbaar is.

  De docenten die betrokken zijn bij de Research master nodigen je uit om, anders dan in de bachelor het geval is, het geldende recht niet zomaar te ‘slikken’, maar daar ook iets van te vinden. De vraag verschuift vaak van het ‘wat’ naar het ‘waarom’. Deze verfrissende blik maakt deze master werkelijk universiteitswaardig. De docenten dragen hier aan bij door open te staan voor ideëen van de student, ook als deze niet precies passen binnen het verhaal van de voorgeschreven literatuur.

  Close

Study associations

Diephuis

Civielrechtelijke Vereniging Diephuis is a study association in Groningen that primarily focuses on private law students although every law student is welcome to join the association.
Throughout the academic year, various activities are being organized for students interested in private law. Diephuis is an association that focuses on lawsuits and organized various activities that involve lawsuits. In this way, students learn how things work in practice and they can get into contact with potential employers.
https://www.diephuis.nl/

JFV

Juridische faculteitsvereniging
https://www.jfvgroningen.nl
Read more
Student profile

Further information about the Research Master programme can be found here: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/

Study support

Further information about the Research Master programme can be found here: https://www.rug.nl/research/gradschool-law/master-programme/