Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsThe Faculty Graduate SchoolsGraduate School of Law

Sollicitatieprocedure

De research master is een selectiemaster met een sollicitatieprocedure. Belangstellenden kunnen zich tot 1 mei van elk studiejaar aanmelden.

Een student dient in ieder geval te voldoen aan de volgende toelatingseisen:

  • bezit van een juridisch WO-bachelordiploma;
  • het bezit van voldoende kennis, inzicht en vaardigheden voor de opleiding tot juridisch onderzoeker;
  • een geschikte attitude, motivatie en talent voor het volgen van de opleiding.

Aanmelden kan door onderstaande documenten te sturen naar de Graduate School of Law (GGSL): ggsl@rug.nl.

  • curriculum vitae;
  • een overzicht van alle tot dan toe behaalde studieresultaten, inclusief tentamens die niet zijn gehaald;
  • een motiveringsbrief om deze opleiding te doen, uitgaande van de eigen verwachtingen, interesses en ambities;
  • schriftelijke resultaten van eerder verricht onderzoek, zoals werkstukken, scripties, wetenschappelijke artikelen;
  • andere documenten die naar het oordeel van de aspirant-student kunnen bijdragen aan een goed beeld van de geschiktheid voor het volgen van deze opleiding.
  • en een foto.

Na de sluitingsdatum ontvangen alle sollicitanten een schriftelijke opdracht, waarin gevraagd wordt een korte beargumenteerde opinie te geven n.a.v. een stuk dat onlangs in de krant of in een tijdschrift is verschenen.

De sollicitatie wordt ingediend bij de Toelatingscommissie, die bestaat uit: prof. dr. P.C. Westerman (RUG), prof. mr. dr. F.M.J. Verstijlen (RUG), mr. dr. J.J. Dijkstra (RUG), mr. dr. J.J.J. Sillen (RU) en prof.dr. K. Heine (EUR) en drs. L. Both (RUG).

Laatst gewijzigd:07 februari 2019 16:41
printView this page in: English